• Obniżka
Dialog bez Granic

Nauczyciel - wartości - świat

Podtytuł: Tom IV serii Dialog bez Granic
ISBN: 978-83-7587-415-0
38,00 zł
30,00 zł Zniżka 8,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Zapraszam Czytelnika do lektury tekstów kolejnego tomu serii Dialog bez Granic. Autorzy na podstawie własnych zainteresowań badawczych poruszają problematykę dotyczącą wartości w kontekście szeroko pojmowanej edukacji człowieka. Różnorodność tekstów zawartych w niniejszym tomie wiąże się bezpośrednio z rozmaitością perspektyw badawczych ich autorów

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book.

Nauczyciel – wartości – świat The teacher – values – the world Učitel – hodnoty – svět

Zapraszam Czytelnika do lektury tekstów kolejnego tomu serii Dialog bez Granic. Autorzy na podstawie własnych zainteresowań badawczych poruszają problematykę dotyczącą wartości w kontekście szeroko pojmowanej edukacji człowieka. Różnorodność tekstów zawartych w niniejszym tomie wiąże się bezpośrednio z rozmaitością perspektyw badawczych ich autorów, co nie przeszkadza im w realizacji wspólnego celu – ukazania roli nauczyciela-wychowawcy w rozwijaniu u wychowanka wrażliwości na świat wartości. 

Nauczyciel, który stara się uwrażliwić swoich uczniów na wartości moralne, napotyka dzisiaj wiele przeszkód. Największa z nich – jak sądzę – wiąże się ze zjawiskiem, które Hannah Arendt określiła jako „przepaść między wiedzą (myśleniem) a wiarą, moralnością, sądzeniem (a więc i działaniem)” i które ujawniło się, jej zdaniem, w czasach nowożytnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był, według Arendt, upadek autorytetu tradycji, która pokonywała dawniej przepaść między myśleniem a działaniem, między faktami a wartościami. Chociaż – jak pisze Marcin Król – owo „zerwanie nici tradycji” było postrzegane przez Arendt jako szansa kultury europejskiej, a nie jej kres, wiele wydaje się przemawiać za tym, że głoszona przez nią bezinteresowność myślenia, którego celem jest znaczenie, oraz bezinteresowność działania przejawiająca się głównie w zdolności budowania świata społecznego i współżycia z innymi, wciąż czekają na swój dzień.

Andrzej Murzyn
Fragment „Wstępu”

Tom IV serii Dialog bez Granic
50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-415-0

Korzeniowska Wiesława

Korzeniowska Wiesławahistoryk, pedagog, profesor, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, między innymi: Komisji Historycznej PAN; „Wspólnoty Polskiej”; Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach; Komisji PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddział w Cieszynie; Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Katowicach; “Societas Scientiis Favendis Silesiae Superiores" w Katowicach.

Współredaktor serii polsko-czeskiej „Dialog bez Granic”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Materiały i Studia z Dziejów Śląska”.

Autorka ponad 260 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 39 prac zwartych (autorskich: 15 oraz 24 – redakcyjnych i współredakcyjnych). W przygotowaniu: Dzieje rodziny i wychowania w rodzinie; Dzieje myśli pedagogicznej- chronologiczny słownik biograficzny oraz Ziemiaństwo górnośląskie i jego wkład w przemiany kulturowe regionu (wiek XIX i pierwsza połowa XX).

 

Murzyn Andrzej

Murzyn Andrzejdr hab., kierownik Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Śląskim, od kilku lat także prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. Jest autorem 11 monografii i ponad 40 artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem dwóch serii naukowych (Filozofia i Pedagogika, Dialog bez Granic), a także wspólnie z Dariuszem Stępkowskim redaktorem książki Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society (Kraków 2014). Ostatnio wydał m.in.: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji (Kraków 2013), Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana (Kraków 2016). Przetłumaczył kilka książek z pogranicza filozofii i pedagogiki. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddziału PAN w Katowicach.


Lukašova-Kantorkova Hana

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Korzeniowska Wiesława, Murzyn Andrzej, Lukašova-Kantorkova Hana

ISBN druk

978-83-7587-415-0

ISBN e-book

978-83-7587-415-0

Objętość

278 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Preface

Uvod

 

Antoni Gwizdak

Aksjologiczny wymiar doświadczeń samorządności uczniowskiej w gimnazjum Valentina Trotzendorfa  - (rozdział w języku polskim)

 

Wiesława Korzeniowska

Wierność wartościom (ks. dr Jozef Knosała i górnośląskie paradoksy) - (rozdział w języku polskim)

 

Danuta Kocurek

Nauka jako wartość w XIX wieku na Górnym Śląsku (na przykładzie mieszkańców wsi pszczyńskiej)

 

Joanna Lusek

Wychowanie przedszkolne jako wartość (na przykładzie górnośląskiego Bytomia przełomu wieków XIX i XX) - (rozdział w języku polskim)

 

Ks. Tomasz Żołna

Walka o wartości (na przykładzie postaw komunistycznych władz PRL wobec szkolnictwa katolickiego) - (rozdział w języku polskim)

 

Wanda Musialik

Pamiętnik – środkiem przekazu wartości w relacjach międzypokoleniowych polskiej emigracji europejskiej - (rozdział w języku polskim)

 

Andrzej Murzyn

Znaczenie wielostronności zainteresowania w nauczaniu wychowującym - (rozdział w języku polskim)

 

Hana Lukášová

Učitelska profese v edukačni kultuře obratu - (rozdział w języku czeskim)

 

Marzena Bogus

Istota dialogu w rodzinie, czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym - (rozdział w języku polskim)

 

Andrej Slodička

Učiteľ ako sprostredkovateľ hodnot v edukačnom procese - (rozdział w języku czeskim)

 

Bronisława Dymara

Sztuka bycia nauczycielem - (rozdział w języku polskim)

 

Taťána Göbelová

Svět hodnot – svět člověka. Specifi ka vychovy k hodnotam v pedagogicke praxi

 

Maria Tołbast

Przekaz wartości i kształtowanie osobowości dziecka w religii żydowskiej - (rozdział w języku polskim)

 

Alina Górniok-Naglik

Edukacja kulturalna podstawą kształtowania siebie według wartości - (rozdział w języku polskim)

 

Dana Hanesová

Vybrane špecifi ka profesie učiteľa NV v SR a vo svete - (rozdział w języku czeskim)

 

Izabela Łuc

Edukacyjne wartości literatury w dobie globalizacji - (rozdział w języku polskim)

 

Łukasz Tomczyk

Andragog jako mentor i przewodnik seniorów po zinformatyzowanym świecie - (rozdział w języku polskim)

 

Małgorzata Wróblewska

Przemiany edukacji permanentnej w nowoczesnym społeczeństwie - (rozdział w języku polskim)

 

fragment

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło