Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I–III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych)

Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I–III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych)

ISBN: 978-83-7850-440-5
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem niniejszej książki jest dostarczenie zweryfikowanych empirycznie informacji o poziomie dyspozycji do myślenia twórczego najmłodszych uczniów i możliwościach stymulowania ich potencjału twórczego przez zastosowanie metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki) w procesie dydaktyczno-wychowawczym na etapie nauczania początkowego.

Wersja książki
Ilość

Irena Stańczak podjęła się opracowania zagadnienia wzbogacania teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej – szczególnie w sferze rozwijania aktywności poznawczej, samodzielności poznawczej i twórczości uczniów klas początkowych – przez wykorzystywanie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Ten zakres dydaktyki wczesnoszkolnej, oparty na idei podmiotowości, aktywności, czynnego udziału uczniów w procesie kształcenia, należy uznać za istotny współcześnie obszar aktywności poznawczej badaczy i praktyków edukacyjnych.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Stanisława Palki

***

Celem niniejszej książki jest dostarczenie zweryfikowanych empirycznie informacji o poziomie dyspozycji do myślenia twórczego najmłodszych uczniów i możliwościach stymulowania ich potencjału twórczego przez zastosowanie metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki) w procesie dydaktyczno-wychowawczym na etapie nauczania początkowego. Książka składa się z trzech części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny i dotyczy problemów twórczości w świetle wybranych pozycji literatury zagadnienia. Zawiera charakterystykę wybranych aspektów rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Zwrócona została tu uwaga na osobę nauczyciela kształcenia zintegrowanego, działania metodyczne i organizacyjne podejmowane przez niego w procesie edukacyjnym oraz na istotę TRIZ – Pedagogiki i możliwości jej zastosowania w procesie dydaktycznym na pierwszym etapie instytucjonalnej edukacji dziecka.

W drugiej części książki przedstawiono założenia metodologiczne i organizacyjne badań empirycznych opartych na metodzie eksperymentu pedagogicznego. Opisano cele badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badań, teren i zakres badań oraz sposoby opracowania i prezentacji wyników badań.

Trzecia część książki zawiera analizę i interpretację uzyskanych wyników badań eksperymentalnych, a kończą ją podsumowanie i wnioski, wykaz bibliograficzny, spis tabel, wykresów oraz załączniki. Prowadzenie badań naukowych dotyczących procesu wczesnej edukacji dziecka i sposobów optymalizacji pracy szkolnej tudzież skuteczności jej oddziaływania na dzieci staje się obecnie niezmiernie ważną i pilną sprawą społeczną. Moim zamiarem było nie tylko wzbogacenie teoretycznej wiedzy pedagogicznej przez poznanie, opisanie i interpretowanie elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie nauczania początkowego, lecz także sformułowanie propozycji zmian na lepsze, wprowadzanie innowacji, próby wdrożenia metodyki TRIZ – Pedagogiki w drodze eksperymentowania.

Skromnym zamiarem autorki jest wzięcie udziału – za pośrednictwem tej książki – w ważnej dyskusji nad obliczem współczesnego nauczania początkowego jako pierwszego etapu edukacji dziecka. Treść książki nie wyczerpuje podjętej problematyki, która ze względu na swoją złożoność i rangę pozostaje nadal otwarta dla dalszych eksploracji badawczych.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu Czytelników, którzy interesują się poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań organizacyjno-metodycznych, unowocześnianiem i doskonaleniem edukacji wczesnoszkolnej. Autorka ma nadzieję, że publikacja stanie się pożyteczną lekturą uzupełniającą dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz wszystkich, którzy są żywo zainteresowani wychowaniem młodych Polaków.

94 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-440-5

Podziękowania          

Wprowadzenie             

1. Uczyć myśleć odważnie, skutecznie – nowe wyzwanie współczesnej szkoły         

1.1. Nowe myślenie o wczesnej edukacji dziecka na tle zmian w kształceniu          

1.2. Zagadnienie dyspozycji do myślenia twórczego i kreatywności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej         

1.3. Rozwój poznawczy dziecka w młodszym wieku szkolnym        

1.4. Podmiotowość i partnerskie relacje w procesie wczesnej edukacji dziecka          

2. Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogika) i jej zastosowanie w procesie edukacyjnym        

2.1. Twórca Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki)          

2.2. Istota Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki)         

2.3. Znaczenie zadań i problemów otwartych w Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogice)         

2.4. Szkoła a stymulowanie dyspozycji uczniów do myślenia twórczego     

3. Metodologia badań własnych      

3.1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań      

3.2. Problemy i hipotezy badawcze      

3.3. Zmienne i ich wskaźniki     

3.4. Metody, techniki i narzędzia badań      

3.5. Teren i zakres badań     

3.6. Sposoby opracowania i prezentacji wyników badań     

4. Poziom dyspozycji do myślenia twórczego uczniów w świetle wyników badań eksperymentalnych     

4.1. Charakterystyka badanych grup     

4.2. Założenia metodyczne i organizacyjne eksperymentalnego programu zajęć z zastosowaniem metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki)     

4.3. Poziom rozwoju intelektualnego uczniów w badanych grupach     

4.4. Poziom dyspozycji do myślenia twórczego uczniów klas I–III szkoły podstawowej     

4.4.1. Wyniki pomiaru początkowego     

4.4.2. Wyniki pomiaru końcowego     

4.5. Poziom dyspozycji do myślenia twórczego uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej     

4.5.1. Wyniki pomiaru początkowego     

4.5.2. Wyniki pomiaru końcowego  

4.6. Ewaluacja efektów zastosowania metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki) w pracy z uczniem szkoły podstawowej     

Uogólnienia i wnioski     

Bibliografia    

Spis tabel i wykresów     

Załączniki    

fragment

Napotykanie codziennych przeszkód zmusza człowieka do systematycznych przemyśleń i działań, mających na celu odnajdywanie takich rozwiązań, które chociaż w pewnym stopniu ułatwią radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Jako że dzieci mają problemy nie mniejsze niż osoby dorosłe, od najmłodszych lat należy im wpajać odpowiednie nawyki oraz sposoby postępowania, aby nauczyły się skutecznego rozwiązywania adekwatnych do swojego wieku problemów. Ponieważ teoria zawsze powinna iść w parze z praktyką, w oddanej do rąk czytelnika publikacji Oficyny Impuls znalazł się komplet: nacisk został położony na sferę twórczości, aktywności i samodzielności poznawczej.

Poszukująca nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnych Irena Stańczak pragnie wzbudzić refleksje dotyczące oblicza współczesnego nauczania początkowego, które jest przecież pierwszym etapem edukacji dziecka. Zależy jej również na wzbogaceniu wiedzy pedagogicznej nauczycieli poprzez interpretowanie elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz zaproponowanie zmian na lepsze. Temu właśnie posłużyła metodyka TRIZ czyli Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań, którą Irena Stańczak proponuje zastosować w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej. Rozważania autorki zostały przedstawione w świetle eksperymentalnych badań.

Publikacja została podzielona na trzy zasadnicze części, które mogą przynieść spodziewane efekty dopiero wówczas, gdy zostaną złożone w całość. Część pierwsza pokazuje nowe wyzwanie współczesnej szkoły, jakim jest potrzeba uczenia odważnego i skutecznego myślenia, a także podaje najważniejsze informacje dotyczące zastosowania Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w procesie edukacyjnym (twórca, istota, znaczenie zadań i problemów otwartych). W drugiej części znalazła się metodologia badań empirycznych, opartych na metodzie eksperymentu pedagogicznego (cele i zakres badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki oraz narzędzia). Część trzecią stanowi szczegółowa analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań eksperymentalnych (poziom rozwoju intelektualnego oraz dyspozycji do myślenia twórczego uczniów klas I-III i IV-VI, a także ewaluacja efektów zastosowania metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w pracy z uczniem szkoły podstawowej).

W książce znalazły się liczne tabele, wykresy, wyliczenia, bogata bibliografia polsko- i obcojęzyczna oraz przypisy. Nie brakuje również załączników ze scenariuszami zajęć i praktycznymi zadaniami dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań należy do literatury specjalistycznej, jednak bezpośrednio zainteresowani tematem (nauczyciele nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz studenci pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej) bez wątpienia odnajdą w lekturze nowatorskie rozwiązania metodyczne. Dzięki temu zmianie ulegnie dotychczasowy styl pracy z uczniem młodszym, a proces dydaktyczno-wychowawczy stanie się bardziej interesujący.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,teoria-rozwiazywania-innowacyjnych-zadan-w-pracy-z-uczniem-klas-iiii-szkoly-podstawowej--w-swietle-badan-eksperymentalnych-,9371#Kupteraz

Irena Stańczak podjęła się opracowania zagadnienia wzbogacania teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej – szczególnie w sferze rozwijania aktywności poznawczej, samodzielności poznawczej i twórczości uczniów klas początkowych – przez wykorzystywanie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Ten zakres dydaktyki wczesnoszkolnej, oparty na idei podmiotowości, aktywności, czynnego udziału uczniów w procesie kształcenia, należy uznać za istotny współcześnie obszar aktywności poznawczej badaczy i praktyków edukacyjnych.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Stanisława Palki

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło