Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

ISBN: 978-83-7587-218-7
36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W niniejszych rozważaniach przyjmuję, że współdziałanie pedagogiczne obejmuje współdziałanie dydaktyczne, wychowawcze oraz współdziałanie w zakresie opieki i profilaktyki szkoły – jako centralnego ośrodka sytemu wychowawczego – ze środowiskiem lokalnym rozumianym jako instytucje działające formalnie i nieformalnie. Jest to stosunek społeczny polegający na wzajemnym wspomaganiu działań służących wszechstronnemu rozwojowi jednostki w społeczeństwie obywatelskim.

Ilość

Część pierwsza zawiera wyjaśnienia terminów związanych z pojęciami „środowisko lokalne" i „współdziałanie pedagogiczne". Przedstawia również rozważania na temat działalności wychowawczej, dydak­tycznej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły podstawowej jako najważniejszego ogniwa systemu oświatowego. Ponadto prezentuje rolę i zadania nauczyciela we współczesnej szkole na tle realiów wdrażania reformy oświatowej.

W części drugiej znajduje się opis metodologii badań własnych autorki. W szczególności przedstawia ona: problematykę badań (współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania, kształcenia, opieki i profilak­tyki), zmienne i określone wskaźniki, charakterystykę metod i narzędzi badaw­czych, miejsca i czasu badań oraz badanych grup. Badania przeprowadzono na terenie szkół podstawowych oraz środowiska lokalnego Tarnowa i okolic. Zasto­sowano następujące metody: wywiad, ankietę, skalowanie, analizę dokumentacji, obserwacje. Badaniami objęto 103 nauczycieli, 202 rodziców oraz 20 przedsta­wicieli instytucji i organizacji środowiska lokalnego.

Trzecia część książki zawiera analizę wyników badań. Koncentruje się prze­de wszystkim na takich zagadnieniach, jak: stan współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym (z określeniem m.in. instytucji i dziedzin współdziałania), realizacja współdziałania pedagogicznego (cele, tre­ści, metody, formy), efekty współdziałania oraz ich uwarunkowania. Podsumo­wanie tej części stanowią uogólnienia wyników badań oraz wnioski dla praktyki.

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Reczek-Zymróz Łucja

Notka biograficzna w przygotowaniu

Wstęp

Część I

Teoretyczne podstawy badań

Rozdział I

Wyjaśnienia terminologiczne

1. Współdziałanie pedagogiczne

2. Środowisko lokalne

Rozdział II

Kształcenie i wychowanie we współczesnej szkole

1. Tendencje w funkcjonowaniu współczesnej szkoły

2. Główne zakresy działalności szkoły

2.1. Działalność wychowawcza

2.2. Działalność dydaktyczna

2.3. Działalność opiekuńcza

2.4. Działalność profilaktyczna

3. Rola nauczyciela we współczesnej szkole

Rozdział III

Reformowana szkoła podstawowa

1. Założenia reformy systemu oświaty

2. Realia funkcjonowania reformowanej szkoły

Rozdział IV

Społeczne uwarunkowania funkcjonowania szkoły

1. Szkoła jako centralne ogniwo systemu oświaty

2. Rola szkoły w społeczeństwie

3. Społeczny kontekst funkcjonowania szkoły

Rozdział V

Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym

1. Składniki środowiska lokalnego warunkujące pracę szkoły

2. Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym

2.1. Współdziałanie w zakresie wychowania

2.2. Współdziałanie w zakresie kształcenia

2.3. Współdziałanie w zakresie opieki

2.4. Współdziałanie w zakresie profilaktyki

Część II

Metodologiczne podstawy badań

Rozdział VI

Metodologia badań własnych

1. Problematyka badań

2. Zmienne i wskaźniki

3. Metody i narzędzia badawcze

4. Miejsce i czas badań

5. Charakterystyka badanych grup

6. Organizacja i przebieg badań

7. Charakterystyka zgromadzonych materiałów

Część III

Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym - analiza wyników badań

Rozdział VII

Stan współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

1. Waga przywiązywana do współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

2. Instytucje współdziałania pedagogicznego szkoły ze środowiskiem lokalnym

3. Dziedziny współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

Rozdział VIII

Proces realizacji współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

1. Szczegółowe cele współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

2. Treści współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

3. Metody i formy organizacyjne współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

Rozdział IX

Efekty współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

1. Ocena wyników współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

2. Wyniki współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

Rozdział X

Uwarunkowania efektów współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

1. Czynniki ułatwiające i czynniki utrudniające współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

2. Możliwości efektywniejszego współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

Rozdział XI

Uogólnienia i wnioski z badań

1. Uogólnienia wyników badań

2. Wnioski dla praktyki

Bibliografia

Aneksy

Streszczenie

Summary

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło