Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych

Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych

ISBN: 978-83-7587-633-8
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka zawiera bardzo interesującą diagnozę funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, rzetelną od strony metodologicznej i wartościową poznawczo, wnoszącą do dotychczasowych badań porównawczych nowe aspekty.

Wersja książki
Ilość

Tendencja do identyfikowania i analizowania potrzeb społecznych wynika ze współczesnych teorii oświaty, kładących nacisk na rozwój szkoły jako instytucji reagującej na potrzeby społeczności szkolnych oraz jako organizacji uczącej się.

Przedstawiane w książce badania empiryczne miały więc charakter nie tylko diagnostyczny, ale i eksploracyjny, gdyż monografia podejmuje tematykę pomijaną w większości najnowszych prac dotyczących systemu oświaty. Może więc zostać uznana za pierwszą, która tak szczegółowo analizuje aktualne potrzeby najważniejszych zbiorowości szkolnych: uczniów, nauczycieli i rodziców. Książka zawiera bardzo interesującą diagnozę funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, rzetelną od strony metodologicznej i wartościową poznawczo, wnoszącą do dotychczasowych badań porównawczych nowe aspekty.

Zwłaszcza analiza stopnia identyfikowania i zaspokajania potrzeb społecznych w szkole katolickiej może zostać uznana za jedną z pierwszych, wstępną, indywidualną diagnozę potrzeb wszystkich najważniejszych społeczności szkolnych w pojedynczej placówce, będącą podstawą podjęcia kroków zmierzających do przekształcenia tej jednostki w szkołę uczącą się.

Uzyskane wyniki z przedstawionych badań empirycznych mogą stanowić punkt odniesienia dla innych szkół niepublicznych, jednak bogaty i starannie zinterpretowany materiał badawczy może być podstawą do dalszych, pogłębionych analiz oraz badań również w szkołach publicznych każdego szczebla. Co istotne, w monografii zawarto rzetelnie skonstruowane przykładowe narzędzia badawcze, które szkoły mogą wykorzystać do diagnozowania potrzeb własnych społeczności.

98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-633-8

Zbróg Zuzanna

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz w publikacjach zwartych. Redaktor kilku monografii wieloautorskich oraz „Studiów Pedagogicznych” UJK. Zainteresowania badawcze: pedagogika wczesnoszkolna, pedeutologia, polityka oświatowa, rozwój organizacyjny szkoły. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Zuzanna Zbróg

ISBN druk

978-83-7587-633-8

ISBN e-book

978-83-7587-633-8

Objętość

308 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

1. Teoretyczne podstawy badania potrzeb

1.1. Definicje i wybrane koncepcje potrzeb

1.1.1. Pojęcie potrzeby

1.1.2. Wybrane koncepcje potrzeb

1.2. Miejsce potrzeb społecznych w systemie potrzeb człowieka

1.3. Problematyka potrzeb w badaniach własnych

1.3.1. Potrzeby obiektywne a potrzeby subiektywne

1.3.2. Potrzeby jednostek a potrzeby zbiorowości

1.3.3. Stopnie zaspokojenia potrzeb

1.3.4. Zróżnicowanie potrzeb człowieka

1.4. Empiryczna operacjonalizacja potrzeb w badaniach naukowych

2. Szkoła w kontekście problematyki badawczej

2.1. Szkoła jako instytucja

2.2. Szkoła jako organizacja społeczna

2.2.1. Szkoła jako organizacja ucząca się

2.3. Szkoła jako przedmiot krytyki społecznej

2.4. Transformacja ustrojowa w Polsce i jej wpływ na przemiany edukacyjne

2.5. Potrzeby społeczne jako czynnik stymulujący rozwój szkół niepublicznych

2.6. Funkcjonowanie niepublicznych szkół podstawowych w Polsce po roku 1989

3. Koncepcja metodologiczna własnych badań empirycznych

3.1. Przyjęte założenia badań

3.2. Cele badań; problem i problematyka badawcza

3.3. Operacjonalizacja podstawowych pojęć

3.4. Model badań własnych

3.5. Metody, techniki i narzędzia badań

3.6. Teren i przebieg badań; badane zbiorowości

4. Charakterystyka badanych zbiorowości

4.1. Sytuacja finansowa i infrastruktura materialna badanych szkół

4.2. Oferta programowa i organizacja pracy badanych szkół

4.3. Ogólna charakterystyka badanych społeczności szkolnych

5. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych podmiotów szkolnych

5.1. Uczniowie klas I–III

5.2. Uczniowie klas IV–VI

5.3. Nauczyciele

5.4. Rodzice Wnioski z badań własnych

Podsumowanie

Postulaty końcowe

Aneks

Bibliografia

fragment

Z. Zbróg prezentuje w pełni oryginalną pracę nie tylko pod względem tematyki, ale także głównych inspiracji teoretycznych i rozwiązań metodologicznych. Nic więc dziwnego, że projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię recenzentów i był finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych. Bardzo wysoko oceniam część teoretyczną pracy. Decyduje o tym doskonały przegląd literatury. Walorem sposobu analizy teoretycznej jest umiejętny wybór inspiracji do badań własnych. Zwraca uwagę duży stopień szczegółowości i rzetelności prowadzonych rozważań w dobrze przemyślanym układzie problemowym. Cenne są wnioski podawane po kolejnych częściach analiz, podobnie jak wnioski końcowe.

Z recenzji prof. dra hab. M.J. Szymańskiego

Nie dysponujemy w obszarze pedagogiki szkolnej najnowszymi badaniami identyfikującymi potrzeby społeczne uczniów, rodziców i nauczycieli. Bardzo dobrze się zatem stało, że Autorka postanowiła zdiagnozować ten stan rzeczy w szkolnictwie niepublicznym III RP, które z definicji powinno czynić te potrzeby punktem wyjścia i optymalnej realizacji. Z. Zbróg przygotowała się do swoich badań bardzo rzetelnie od strony teoretycznej i metodologicznej. Jest to przemyślana koncepcja interesujących badań, których wyniki stają się ważną i wartościową naukowo „fotografią” szkolnictwa niepublicznego w naszym kraju.

Z recenzji prof. dra hab. B. Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło