Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia

Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia

ISBN: 978-83-7308-819-1
14,29 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 15,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Oddana do rąk Czytelnika publikacja zawiera pewien wycinek bardzo złożonej i bogatej problematyki gier i zabaw dydaktycznych, efektywności kształcenia, wybranych możliwości jej pomiaru, posiadania przez nią sensownego dla praktyki i bardzo przez nią oczekiwanego modelu przenoszenia i twórczej interpretacji dorobku wiedzy teoretycznej z zakresu gier dydaktycznych na grunt praktyki. W książce znajduje się bogaty program weryfikacji empirycznej przyjętych rozwiązań metodycznych.

Wersja książki
Ilość

Oddana do rąk Czytelnika publikacja zawiera pewien wycinek bardzo złożonej i bogatej problematyki gier i zabaw dydaktycznych, efektywności kształcenia, wybranych możliwości jej pomiaru, posiadania przez nią sensownego dla praktyki i bardzo przez nią oczekiwanego modelu przenoszenia i twórczej interpretacji dorobku wiedzy teoretycznej z zakresu gier dydaktycznych na grunt praktyki. W książce znajduje się bogaty program weryfikacji empirycznej przyjętych rozwiązań metodycznych.

Adresatami są Czytelnicy interesujący się poszukiwaniem, unowocześnianiem i doskonaleniem procesu dydaktyczno-wychowawczego.

95 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-819-1

Król Roman

absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorem monografii Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Kraków, wyd., Impuls 2007. Uczestniczy czynnie w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach o tematyce edukacyjnej. Podmiotem jego badań jest nauczyciel akademicki oraz wpływ czynników pozadydaktycznych na efektywność jego oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Opublikował 30 artykułów z zakresu tej problematyki w książkach wydanych w Polsce i na Ukrainie.

Spis treści:

 

Wstęp

 

Część I

Gry dydaktyczne w procesie kształcenia

 

Rozdział I

Problematyka kształcenia, zabaw i gier

            Wprowadzenie

            Proces kształcenia w teorii i koncepcjach naukowych

            Zabawy, gry i symulacje

                        Charakterystyka zabaw i gier

                        Zabawa a gra

                        Gry dydaktyczne i symulacyjne w całokształcie metod kształcenia

                        Metodyka wzbogacenia gry środkami dydaktycznymi

            Podsumowanie

 

Rozdział II

Efektywność kształcenia i kryteria jej oceny w wybranych poglądach naukowych

            Wprowadzenie

            Interpretacja pojęcia efektywności kształcenia

            Rodzaje efektywności kształcenia

            Efektywność a skuteczność kształcenia

            Kryteria efektywności kształcenia

            Wskaźniki efektywności kształcenia

            Czynniki efektywności kształcenia

            Podsumowanie

 

Część II

Badania efektywności zastosowanej gry dydaktycznej

 

Rozdział I

Założenia metodologiczne badań własnych

            Wprowadzenie

            Problematyka badań, hipotezy, zmienne i wskaźniki

            Wybór metod badawczych

            Dobór próby do badań

            Specyfika taktyki jako dziedziny poznania i przedmiotu studiów

Konstrukcja gry dydaktycznej wzbogaconej symulacją dynamiczną na trójwymiarowym modelu i narzędzi do jej badania

Organizacja i przebieg badań własnych

Technika analizy rezultatów badań

Posumowanie

 

Rozdział II

Wpływ zajęć grupowych w formie gry dydaktycznej na ich efektywność. Analiza danych empirycznych

 

            Wprowadzenie

            Badania efektywności dydaktycznej struktury zajęć grupowych w formie gry dydaktycznej wzbogaconej symulacją dynamiczną w trójwymiarowym modelu w ujęciu statystycznym.

                        Charakterystyki grupy eksperymentalnej i kontrolnej uzyskanej w badaniach końcowych

Źródła efektywności studiowanego przedmiotu z zastosowaniem symulacji dynamicznej na trójwymiarowym modelu w realizacji wybranych celów zajęć grupowych

Podsumowanie

 

Rozdział III

Typy korelacji występujące pomiędzy wybranymi zmiennymi osobowościowymi z wynikami uzyskanymi w trakcie badań

            Wprowadzenie

Wpływ wybranych zmiennych osobowościowych na przebieg i efekty procesu kształcenia

Korelacje poziomu koncentracji uwagi z wynikami uzyskanymi przez badanych w grupach eksperymentalnej i kontrolnej

            Korelacja poziomu lęku z wynikami uzyskanymi przez badanych w grupach eksperymentalnej i kontrolnej

Korelacje charakteru zainteresowań z wynikami uzyskanymi przez badanych w grupach eksperymentalnej i kontrolnej

Korelacje poziomu wyobraźni przestrzennej z wynikami uzyskanymi przez badanych w grupach eksperymentalnej i kontrolnej

Podsumowanie

 

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

 

 

 

 

 

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło