Nasze hasła i cele

Nasze hasła i cele

ISBN: 978-83-8095-432-8
22,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1927 r. "Nasze hasła i cele".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1927 r. "Nasze hasła i cele".

Książeczka niniejsza stanowi rozwinięcie i umotywowanie programu przyjętego przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Harcerstwa Polskiego za podstawę do przeprowadzenia zamierzonych prac na przeciąg lat najbliższych.

Dużo już czasu upłynęło od chwili powstania Zw. Harc. Polskiego; zasady jego pozostały niewzruszone; zmieniły się jednak zadania i rodzaj prac, jakie w związku z odbudową Państwa Polskiego musi Harcerstwo wykonać.

Bo życie w miejscu nie stoi; zmieniają się jego formy, ulepszają wciąż metody pracy i to zarówno technicznej, jak i społeczno-ideowej. Stąd też na czasie jest rozpatrzenie, zorjentowanie się, które z naszych pierwotnych celów straciły już na swej aktualności, które należy wzmóc i rozwinąć, które zaś, jako nowe, wprowadzić dopiero teraz.

Niewzruszone pozostały, jak już zaznaczyliśmy naczelne podstawy Harcerstwa, a więc miłość Boga i Ojczyzny. Wiara, jako niezachwiany fundament naszej etyki chrześcijańskiej i miłość ku Ojczyźnie, jako najwyższemu dobru na ziemi — oto dwa filary, na których mocno opiera się sklepienie idei harcerskiej. Nie rozwijamy więc szczegółowiej tych dwóch zagadnień; rozszerzając jedynie częściowo interpretację drugiego punktu Prawa Harcerskiego w tym sensie, że obok ofiary życia stawiamy dziś konieczność wytrwałej pracy dla Polski, uważając, że ofiarna praca każdego z nas jest najistotniejszą ostoją Jej wielkości.

W omawianiu linji rozwojowej idei harcerskiej pragnęlibyśmy ustalić ciągłość między jej częścią niepodległościową, wojenną i wreszcie kreśloną przez nas, dzisiejszą, aby tem wyraźniej uwypuklić jej nierozerwalność i ciągłą genetyczną zależność jej poszczególnych okresów.

Utrzymując w całej rozciągłości merytoryczną interpretację X pkt. Prawa Harcerskiego w stosunku do mas młodzieży harcerskiej — pragnęlibyśmy zmienić dotychczasowy punkt widzenia na metody zwalczania nałogów, uważając, że najsilniej przemawia do młodzieży nakaz z jej własnego przeświadczenia wypływający, a zasiany tam umiejętną i troskliwą ręką jej zaufanego kierownika. Nakaz taki rzadko tylko zastąpić mogą zakazy i represje organizacyjne i to tylko w stosunku do chłopców zupełnie młodych lub słabych indywidualnie. Grupowanie w drużynach harcerskich wyłącznie takiego elementu musimy uważać dla Harcerstwa za szkodliwe. Szlachetność i głęboki patrjotyzm naszej młodzieży dokonają, że silna wola, wytrwałość, zdrowie moralne i tężyzna fizyczna staną się ewangelją jej pracy dla Polski.

Pragnęlibyśmy, aby te uwagi — stawiające nam przed oczyma niezmierny ogrom prac czekających nas zarówno wewnątrz Związku Harc. Polsk. jak też i w stosunku do naszego otoczenia — ożywiły tętno pracy w zespołach instruktorskich i przyczyniły się do odrodzenia wielkości i mocy ducha harcerskiego.

197 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Pawłowski Henryk

harcmistrz, działacz niepodległościowy. Urodził się 28 listopada 1899 roku w Bronicach, pow. Puławy, zmarł 11 lipca 1942 roku nad rzeką Wisłą pod Bielanami, został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

Od 1914 – należał do harcerstwa

1918 i 1920 – pełnił funkcję drużynowego 25. DH w War­szawie

1921–1922 – był zastępcą komendanta Chorągwi Warszawskiej Męskiej

1921–1923 – wchodził w skład Komisji Osobowej Głównej Kwatery Męskiej

1923 – został kierownikiem Wydziału Drużyn Stołecznych Komendy Chorągwi Warszawskiej Męskiej

1929–1930 – pracował jako redaktor pisma „Straż nad Wisłą”

1937–1939 – był członkiem Zarządu Harcerskiego Biura Wydawniczego „Na Tropie” w Warszawie

Henryk Wincenty Pawłowski, http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.21990.1, dostęp: 31.12.2017. Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949, Barbara HUP B. Gąsiorowska, Kraków 2006, s. 168–169.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1927 rok

Autor

Pawłowski Henryk

ISBN druk

978-83-8095-432-8

ISBN e-book

Objętość

64 stron

Wydanie

I, 2018

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Do realizowania ich przystępujemy ufni w słuszność naszych poczynań. Widzimy zło, znamy powody jego panoszenia się i będziemy je jasno i bez jakichkolwiek osłonek omawiali i piętnowali, szukając zarazem dróg naprawy i w miarę sił je wskazując. Do głosu dopuścimy przedewszystkiem tych, którzy to harcerstwo stworzyli i którzy pracę jego prowadzą, a więc odepchnięte dziś od decydującego wpływu na bieg prac harcerstwa — szeregi instruktorów. Pogląd ten wysuwamy jako podstawę w podjętej pracy, bo wierzymy, że odrodzenie harcerstwa wyjdzie z drużyn harcerskich, z izb i świetlic, z pod namiotów, od płonących ognisk obozowych. Tam jest jeszcze idea harcerska czysta i nieskalana. Warszawa.

Henryk Pawłowski
harcmistrz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło