Nasze gry i ćwiczenia

Nasze gry i ćwiczenia

Podtytuł: praca zbiorowa
ISBN: 978-83-7850-877-9
20,95 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprinty: reprint wydania, [1936]. "Nasze gry i ćwiczenia".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprinty: reprint wydania, [1936]. "Nasze gry i ćwiczenia".

Harcerstwo polskie wnosi w życie młodych pierwiastki tężyzny, radości i szlachetnej zabawy. Te elementy są w wychowaniu równie ważne w Polsce, jak i po za jej granicami.

Dzieci, które nie lubią naogół mozolnego zdobywania wiedzy, muszą, mieszkając zagranicą uczęszczać do szkół miejscowych i wkładać wiele czasu w pamięciowe opanowanie materiału naukowego o kraju, dziejach i kulturze ojczystej oraz języku i literaturze polskiej w specjalny sposób. Zwalczanie przeszkód i przezwyciężanie trudności sprawia dzieciom i młodzieży przyjemność, czego dowodem są zdawane w harcerstwie stopnie, gwiazdki zuchowe i sprawności, wytyczające pewien wszechstronny program. Otrzymanie ich jest sprawdzianem nabytej wiedzy, zdobytych umiejętności i usprawnienia i w pewnej mierze nawet postępu w pracy nad charakterem.

Podobnie też wiadomości o Polsce można dać naszej dziatwie i młodzieży zagranicą swoistą metodą:

a)   wplatając je jako tak zwane punkty polonistyczne w program stopni harcerskich. b)   tworząc specjalne sprawności: dobrego czytania, miłośniczki książki, recytatorki i dobrego pisania oraz orlęcia (historia i kultura rodzima) i ludoznawczyni dla młodszych, a miłośniczki poezji lub prozy polskiej, reżyserki, znawczyni krain Polski i miłośniczki dziejów ojczystych i ziem, dla starszej młodzieży oraz c)   dając cały szereg różnego typu zabaw, gier i ćwiczeń z tego zakresu.

Te właśnie rozmaite zabawy towarzyskie ruchowe i siedzące, jedne nadające się do stosowania w ciasnej izbie, inne w większej sali albo na boisku, są wszystkie środkiem do opanowania wiedzy o Polsce dawnej i współczesnej w sposób, który dzieciom i młodzieży nie ciąży, który nie nużąc rozwija ich inteligencję i zdolności myślenia. Można je stosować w małej grupie i w większym zespole dzieci, młodzieży lub dorosłych, dobierać gry łatwiejsze albo trudniejsze, przerabiając określony w danym czasie zakres wiadomości z różnych dziedzin z elementem mniej lub więcej wyszkolonym uprzednio. Niektóre gry nadają się także jako ćwiczenia sprawdzające nabyty już poziom umiejętności i osiągnięto usprawnienie, np: w poprawnym pisaniu.

Przy opracowywaniu zbiorowo lub indywidualnie różnego typu sprawności polonistycznych niniejszy podręcznik gier i ćwiczeń podaje materiał zgrupowany w trzech działach, t. j. język polski z literaturą, dzieje i geografia kraju tak, że nie trudno czerpać stąd pomysły na zbiórki harcerskie, posiedzenia samokształceniowe i zebrania towarzyskie.

Przy szkoleniu w zakresie stopni harcerskich (punkty polonistyczne) można także dobierać stosownie do potrzeby gry, zabawy, ćwiczenia, wywiady i t. zw. biegi harcerskie. Na przykład przy przygotowaniu się do stopnia ochotniczki (młodzika) zastosujemy następujące gry i zabawy: „Szept pieśni“, „Szukaj portretu“, „Łańcuch dziejów Polski“, „Dopływy“, „Literka i opowiadanie“ i t. p.; w związku ze stopniem pionierki (wywiadowcy) inne, jak: „Wieki mówią“, „Bogactwa Polski“, „Lud polski pracuje“, „Pomy­lone przysłowia“ i t. d.; przy przeprowadzaniu pracy na poziomie stopnia samarytanki (ćwika) „Frontem do Polaków Zagranicą“, „Bibliografia pism“, „Zbiórka sławnych“, „Zebranie Akademii Literatury“ i inne.

Gry te dadzą się zastosować do różnych okoliczności, to też stosunek każdego do zbiorku gier winien być zawsze twórczy: drużynowa czy zastępowa, kierowniczka świetlicy, czy innej placówki kulturalno-oświatowej może je przekształcać, zmieniać częściowo materiał i, ułatwiając lub utrudniając przepisy gry, może tworzyć nowe odmiany, dostosowane do warunków miejscowych i potrzeb chwili, jak: wiek, wyrobienie grających, lokal, pora roku i t. p.

Setka podanych tu gier nie wyczerpuje wszelkich możliwości w tej dziedzinie, a praktyka w drużynach i świetlicach może wykazać nawet pewne błędy, nieścisłości i przeoczenia, których nie udało się uniknąć przy pierwszym wydawnictwie tego rodzaju. To też autorki zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy będą korzystali z książki, o nadsyłanie nowych pomysłów, ewentualnie opracowanych już projektów ćwiczeń i z prawdziwą wdzięcznością przyjmą krytyczne uwagi odnośnie koniecznych do przeprowadzenia zmian w przepisach gier, które zapewne wypadnie poczynić w następnym wydaniu podręcznika.

praca zbiorowa
184 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Tworkowska Janina

Harcmistrzyni Janina Tworkowska – urodzona 16 stycznia 1899 roku w Odessie, zmarła 17 października 1979 roku w Zakopanem.

Od 1916 – w harcerstwie w Odessie

1920–1921 – kierownik Wydziału Technicznego Głównej Kwatery Żeńskiej

1921 – członek Naczelnej Rady Harcerskiej

1922–? – członek redakcji pisma „Ognisko“

1924–1925 – zastępca komendantki Chorągwi Stołecznej (Warszawskiej) Harcerek

1926–1927 – komendantka Chorągwi Stołecznej Harcerek

1928–1931 – zastępca komendantki Chorągwi Stołecznej Harcerek

1929–1934 – drużynowa 11 Drużyny Harcerek w Warszawie

1930–1931 – komendantka X Hufca Harcerek w Warszawie

1931–1933 – referentka Koła Przyjaciół Harcerek Komendy Chorągwi Warszawskiej Harcerek

1934–1939 – kierownik Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery Harcerek

Opublikowała: Zastęp harcerek (1922), Równajmy krok. O współpracy z ruchem harcerskim nauczycielstwa i rodziców (1931), Nasze gry i ćwiczenia. Praca zbiorowa (red.; 1936, 1938, 1946).

Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949, Kraków 2006, s. 79.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1936 rok

Autor

Tworkowska Janina

ISBN druk

978-83-7850-877-9

ISBN e-book

Objętość

92 stron

Wydanie

I, 2016

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Przedmowa         3

Wstęp  .       5

Gry polonistyczne:

A. Gry z zakresu ćwiczeń słownikowych oraz nauki pisania.  

1. Układanka literowa         9  

2. Zadania        „,

 3. Pokłócone litery        „,  

4. Łamigłówka sylabowa     10  

5. Twórzmy wyrazy        „,  

6. Literackie mnożenie     11  

7. Pomyłki w druku        „,  

8. Pomylone przysłowia        „,  

9. Przeciwieństwa        „,

10. Bilety wizytowe     12

11. Ziarnko do ziarnka          „,

12. Powiedz to samo inaczej     13

13. Rozkaz          „,

14. Trudne słowa          „,

15. Wyścig wyrazów     14

16. Kłopoty z pisownią     15

17. Kto pierwszy        „,

18. Wyścigi liter        „,

19. Pięciominutówki     16

20. Imiona własne        „,

B. Gry z zakresu ćwiczeń w mówieniu i pisaniu (styl).

21. Podarty śpiewnik     17

22. Reklamy        „,

23. Połowa listu        „,

24. Prawdziwa depesza     18

25. Logiczne zdania        „,

26. Układanie opowiadania     19

27. Literka i opowiadanie        „,

28. Dobra depesza        „,

29. Tylko 50 słów        „,

30. Zagubiona myśl     20

31. Po nitce do kłębka        „,

32. Dużo hałasu        „,

33. Inscenizacja przysłów     21

C. Gry z zakresu piśmiennictwa polskiego (literatura i prasa).

34. Szept pieśni        „,

35. Kim książkowy     22

36. Kwartet literacki (z odmianami)        „,

37. Kim kwartetowy     24

38. Hasło i odzew     25

3

9. Zebranie Akademii Literatury  .      „,

40. Wyścig pisarzy     26

41. Kto jest tego autorem        „,

42. Bibliografia pism     27

43. Literatura regionalna     28

44. Konkurs dziennikarek        „,

45. Ćwiczenia czytelnictwa     29

46. Sekretarka     30

GRY historyczne:  

1. Szukanie portretu     33  

2. Ilustracje dziejów        „,  

3. Kim obrazkowy     34  

4. Co wiesz o tej dacie        „,  

5. Jaki to fakt     35  

6. Kiedy on żył     36  

7. To było razem     37  

8. Szukanie dat     38  

9. Twórzmy daty        „,

10. Co, gdzie i kiedy        „,

11. Co się wtedy działo     39

12. Dobieranie kartek     40

13. Kronikarz Króla Jegomości     41

14. Poszukiwanie pereł historii     42

15. Łańcuch dziejów Polski        „,

16. Ratowanie współżyjących     43

17. Pary     44

18. Zgadnij kto jestem        „,

19. Charakterystyki     45

20. Abecadło        „,

21. Z czego słynie     46

22. Czwórkami zbiórka        „,

23. Dobieranie sławnych     47

24. Polskie lotnictwo     48

25. Okno na świat        „,

26. Dzieje polskiego morza i Pomorza     49

27. Zbiórka zasłużonych wiekami     50

28. Uszeregowanie królów polskich        „,

29. Lata w gwieździe        „,

30. Plebiscyt historyczny     51

31. Co było najważniejsze        „,

32. Wieki mówią     52

33. Polskie pamiątki zagranicą     53

Gry krajoznawcze:  

1. Wici z kraju     55  

2. Złączeni węzłem braterstwa        „,  

3. Frontem do Polaków zagranicą     56  

4. Wyjazdy dyplomatyczne        „,  

5. Co znalazłaś polskiego     57  

6. Tajemnicza wędrówka po mapie     58  

7. Podróż po......       „,

8. Żywa mapa Polski     59  

9. Szczyty górskie     60

10. Poznajmy Wisłę        „,

11. Dopływy     61

12. Rzeki Polski        „,

13. Wycieczka kajakiem     62

14. Czym jechać     63

15. Loteryjka krajoznawcza        „,

16. Pomóż mi poznać     65

17. Województwa i miasta        „,

18. Honorowe obywatelstwo        „,

19. Wezwanie     66

20. Łamigłówka geograficzna     67

21. Wyścig geografów        „,

22. Zwierzęta krajowe        „,

23. Myśliwy na polowaniu     68

24. Ochrona przyrody     69

25. Co żyje w Bałtyku     70

26. Bogactwa Polski        „,

27. Gdzie moje skarby     71

28. Podróż po krainie węgla     72

29. Port — Gdynia     73

30. Czym okręt naładowany        „,

31. Burza na morzu     74

32. Pod polską banderą        „,

33. Polska flota  .   76

34. Wyjazd na kurację  .      „,

35. Uzdrowiska polskie     77

36. Kim jesteśmy        „,

37. Lud polski pracuje     78

38. Wieś polska     79

39. Konkurs zdobniczy        „,

40. Projekt wycieczki po Polsce     80

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło