• Obniżka
OBOZOWNICTWO

OBOZOWNICTWO

ISBN: 978-83-7850-680-5
22,86 zł
18,86 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1924 r.: "OBOZOWNICTWO".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1924 r.: "OBOZOWNICTWO".

PRZEDMOWA

W polu tylko, w ciągłem obcowaniu z przyrodą, osiągniemy te wyniki, jakie osiągnąć można w nowym systemie wychowania, jakiem jest harcerstwo. Wskazówkami, które podaję w niniejszym podręczniku, pragnę ułatwić zadanie zżycia się z przyrodą.

Najłatwiej możnaby w tym celu wykorzystać życie w obozie, ale winno ono być połączeniem przyjemności i pracy. Muszą więc harcerze sami wykonywać wszelkie prace złączone z życiem w obozie, a oddawszy swą zręczność i pomysłowość, uprzyjemnią je sobie całym szeregiem drobnych, łatwych do wykonania urządzeń dla wygody.

Postarałem się zebrać możliwie szeroki materjał z literatury skautowej, a dołączając do tego wyniki kilkoletniej praktyki, opiszę cały szereg prac obozowych i zaznaczam że podaję tylko te, które miałem możność wykonać sam na ćwiczeniach.

W pracy swej korzystałem z literatury francuskiej „Livre de l’éclaireur“ przez kap. Royet’ta, „Les éclaireures“ tłomaczenie z oryginału Baden Powell’a, rosyjskiej: „Junyj razwiedczyk“, polskiej „Instrukcji technicznej“, „Podręcznika dla Kierowników Kolonij i letnisk“ X. K. Lutosławskiego, „Harce młodzieży polskiej“ Szreibera i Piaseckiego, oraz artykułów Kozielewskiego, Małkowskiego i własnych umieszczanych w „Skaucie Lwowskim“.

Książka ta pisana jest raczej dla ogółu harcerskiego. Skorzysta z niej zarówno zwykły harcerz jak i instruktor, posłuży ona do opracowania całego szeregu sprawności czysto skautowych, naprz. budowniczego namiotów, szałasów, w ogóle mieszkań, specjalisty od budowy kuchni i t. p.

Na zakończenie, na tem miejscu składam podziękowanie za opracowanie przepisów do kuchni obozowej p. Eli Grabskiej, za pomoc w rysunkach p. Stanisławowi Bobińskiemu, oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek bądź sposób ułatwili mi opracowanie niniejszego podręcznika.

St. G.

190 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Gibess Stanisław

Harcmistrz Stanisław Cezary Gibess – urodzony 22 lipca 1890 roku w Piotrkowie, zmarł 6 stycznia 1927 roku.

Od 1911 – w skautingu polskim we Lwowie wspólnie z Andrzejem Małkowskim marzec

1911 – składa przyrzeczenie skautowe na ręce Kazimierza Wyrzykowskiego, zostaje plutonowym 2 Lwowskiej Drużyny Skautowej, a w sierpniu zastępcą drużynowego tej drużyny

1912 – prowadzi jedną z pierwszych kolonii skautowych w Olchowcach pod Sanokiem

1912–1914 – drużynowy 4 Drużyny Skautowej we Lwowie

1914 – wstępuje do Legionu Wschodniego i zostaje Komendantem Kompanii

1916–1917 – członek Naczelnego Kierownictwa Harcerstwa na Rusi i w Rosji; w Kijowie pracuje jako zastępca komendanta drużyn męskich, równocześnie jest drużynowym 3 Żeńskiej Drużyny

1917 – członek kierownictwa kursu w Rzuć Smutek; członek Naczelnictwa ZHP w Kijowie

1917 – w październiku przenosi się z Kijowa do Białej Cerkwi, gdzie prowadzi hufiec

1918 – w sierpniu wraca do Warszawy, gdzie przystępuje do organizowania 20 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. A. Małkowskiego

1918–1919 – członek Naczelnego Inspektoratu Harcerstwa Polskiego

1919–1920 – pracuje jako członek Komitetu Plebiscytowego ZHP

lipiec 1920 – październik 1923 – porucznik w Wojsku Polskim

1923–1925 – zastępca komendanta Chorągwi Warszawskiej Męskiej

1923–1925 – kierownik Wydziału Propagandy Chorągwi Warszawskiej Męskiej

1924–1925 – kierownik Wydziału Gospodarczego Chorągwi Warszawskiej Męskiej

1926–1927 – referent sprawności w Wydziale Programowym Komendy Chorągwi Warszawskiej Harcerzy

Autor: Skaut w obozie (1917), Pionierka (1918), Obozownictwo (1924), Poznaj przyrodę (1929).

Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949, Kraków 2006, s. 115.

St. L., Ś.P. Stanisław Cezary Gibess, „Harcmistrz” 1927, nr 2, s. 24.

Gibess Stanisław Cezary (1890–1927), działacz niepodległościowy, oficer Wojska Polskiego, ochotnik z 1920 roku, instruktor harcerski, autor cenionych podręczników harcerskich.

Urodził się 22 lipca 1890 roku w Piotrkowie. Jego rodzicami byli Józef i Jadwiga z domu Jacewska. Ukończył siedmioklasową Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców miasta Warszawy. W 1910 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej. We Lwowie związał się z ruchem niepodległościowym i skautowym. Należał do tajnej organizacji wojskowej „Armia Polska”, a później do Polskich Drużyn Strzeleckich, których był współorganizatorem. Był również aktywnym członkiem tajnej organizacji młodzieży zarzewiackiej „Legia Niepodległości”. Ukończył szkołę rekrucką Armii Polskiej, która działała od października do listopada 1910 roku, a następnie szkołę instruktorską (oficerską), funkcjonującą od końca 1910 do 15 czerwca 1911 roku.

Współpracował z Andrzejem Małkowskim przy zakładaniu pierwszych drużyn lwowskich. Należał do pierwszego zastępu instruktorskiego członków grona nauczycielskiego „Sokoła-Macierzy” i prowadził zajęcia na pierwszym kursie w „Sokole-Macierzy” kierowanym przez Jerzego Grodyńskiego. W marcu 1911 roku został przydzielony do drużyny im. K. Chodkiewicza, zorganizowanej z młodzieży wchodzącej w skład Oddziałów Ćwiczebnych. Od 22 maja był zastępcą Franciszka Kapałki drużynowego II Lwowskiej Drużyny Skautowej.

W 1911 roku ukończył pierwszy kurs skautowy w Skolem. Od 24 grudnia 1912 do lata 1914 roku był drużynowym IV Lwowskiej Drużyny Skautowej, którą postawił na bardzo wysokim poziomie ideowym i technicznym. [...] z opracowaniaMariana Miszczuka

Więcej przeczytacie w książce... zapraszamy!

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1924 rok

Autor

Gibess Stanisław

ISBN druk

978-83-7850-680-5

ISBN e-book

Objętość

180 stron

Wydanie

I, 2014

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Przedmowa

Ogólne uwagi o obozach

Założenie obozu

Ubezpieczenie obozu

Namioty

Szałasy

Namioty i szałasy w zimie

Ziemianki

Baraki i dom mieszkalny

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz

Ogniska i kuchnie

Woda

Co jeść w obozie

Ustępy i doły na odpadki

Kładki

Wygoda w obozie

Wyekwipowanie

Modlitwa

Gawędy obozowe

Przepisy w obozie jenerała Baden-Powella.

W lecie 1910 roku Skaut Naczelny był komendantem obozu nad rzeką Binley w Anglji. Udział brało 100 chłopców.

Obóz był na wiele miesięcy z góry zapowiedziany, a wzięli w nim udział chłopcy ze wszystkich stron wysp Brytyjskich i to nie koniecznie skauci, ale ci, którzy według ogłoszonego konkursu, okazali się najpilniejszymi czytelnikami „Scout‘a“.

Warunki, na podstawie których chłopiec zostaje przyjęty do obozu skautowego:

1. Obóz rozpocznie się dnia 7-go sierpnia po południu, a zostanie zamknięty 21 sierpnia rano.

2. Chłopców połączy się w patrole po sześciu w jednym patrolu, przyczem każdy patrol będzie się składał o ile możności z chłopców i patrolowego czyli instruktora. Każdy patrol będzie obozował razem. Na obiady i zebrania będzie przeznaczony wielki namiot w środku obozu.

3. Każdy chłopiec ma wziąć z sobą do obozu rzeczy według załączonego spisu. Natomiast bezpłatnie w obozie będzie można dostać rynsztunek skautowy, przybory do spania, namioty i t. p. W obozie nie potrzeba mieć przy sobie pieniędzy.

4. Kierownictwo nie może odpowiadać za chłopców w czasie ich podróży, natomiast zajmie się nimi skoro przybędą do obozu i wyśle ich z powrotem do domu.

5. Każdy chłopiec chcący wziąć udział w obozie, musi wykazać, że nie ma żadnej choroby zakaźnej i że jest zdrów. Po przybyciu do obozu podlega oględzinom lekarskim i jeśli nie odpowie powyższym warunkom, będzie odesłany do domu, jako taki, który nie może brać udziału w obozie.

6. Którykolwiek z chłopców zachowałby się źle, albo wogóle okazał się niepożądanym w obozie, będzie mógł być w każdej chwili odesłany do domu.

7. Ćwiczenia będą ułożone podług podręcznika Scout- ing for. Boys, który zmierza do wychowania dobrych obywateli, obejmuje zaś takie przedmioty jak: spostrzegawczość, życie obozowe, pionierka, gotowanie, wycieczki, historja naturalna, rozwój fizyczny, ratownictwo, pierwsza pomoc, żeglarstwo, — a równie ćwiczenia charakteru: trzeźwości, oszczędności, wstrzemięźliwości, patrjotyzmu i t. d.

Ćwiczenia będą się odbywać pod osobistym kierownic- twem jenerała Baden-Powell‘a, któremu będzie pomagał przygotowany do tego sztab oficerów skautowych.

8. bowiązki religijne ograniczy się do najprostszej formy nabożeństwa, nie sekciarskiego. (W Anglji kościół protestancki dzieli się na mnóstwo sekt).

9. ędzie się miało największe staranie o zdrowie, zadowolenie i wygody chłopców, a osobne środki ostrożności zaprowadzi się dla bezpieczeństwa podczas kąpieli i wiosłowania, mimo to kierownictwo nie może odpowiadać za skaleczenie się, lub nieszczęście wynikłe z winy samego chłopca.

10. Zapewne urządzi się tak, by rodzice i przyjaciele mogli zwiedzać obóz jednego dnia w ciągu kursu. Pozatem teren obozu dla publiczności będzie zamknięty. 777 str. 24 ksiąźki "OBOZOWNICTWO"

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło