Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

ISBN: 978-83-7587-121-0
20,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

W niniejszej monografii prezentujemy twórcze sposoby wykorzystywane przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w przedstawionych propozycjach inspirację do własnych działań podejmowanych wobec osób z autyzmem...

Wersja książki
Ilość

Książka Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi prezentuje twórcze propozycje konkretnych form realizacji edukacyjnej i wychowawczej funkcji szkoły w odniesieniu do uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, które są cennym materiałem dla psychologów i pedagogów, jak również podstawą i inspiracją do dalszych poszukiwań najbardziej odpowiednich metod. Mogą one stanowić punkt wyjścia do tworzenia programów realizowanych w placówkach terapeutyczno-szkolnych dla uczniów z autyzmem.

W niniejszej monografii prezentujemy twórcze sposoby wykorzystywane przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w przedstawionych propozycjach inspirację do własnych działań podejmowanych wobec osób z autyzmem.

W rehabilitacji niepełnosprawnych można wyróżnić dwa główne podejścia. Pierwsze skupia się na wspomaganiu osoby niepełnosprawnej w rozwiązywaniu przez nią sytuacji problemowych, a więc na pokonywaniu barier społecznych. Natomiast drugie – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej przyswajania zachowań i umiejętności niezbędnych do jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie, czyli jest związane z likwidowaniem predyspozycji do bezpośredniego wchodzenia w sytuacje problemowe (Kowalik, 1998).

Prezentowana w tym opracowaniu kompleksowa forma wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami wypracowana na przestrzeni kilkunastu lat doświadczeń przez zespól Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego w Krakowie mieści się właśnie w tym drugim nurcie działań.

Warto nadmienić, że Ośrodek Terapeutyczno-Szkolny w Krakowie, jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, powołaną do istnienia przez rodziców poszukujących z jednej strony najmniej restrykcyjnego środowiska szkolnego dla swoich dzieci, a z drugiej – placówki, która będzie najpełniejszą odpowiedzią na ich szczególne potrzeby poznawcze i emocjonalno- społeczne, wynikające z istoty zaburzenia.

193 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-121-0

Kossewska Joanna

dr Joanna Monika Kossewska - w 1988 roku ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności: pedagogika specjalna. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej. Rozprawa doktorska autorki obejmowała tematykę pedagogicznych i psychospołecznych uwarunkowań postaw nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Jest adiunktem w Katedrze Psychologii AP. Zajmuje się psychologią defektologiczną i rehabilitacyjną. Jest autorką monografii „Studies on empathy” (wspólnie z M. Kliś); Uwarunkowania postaw - nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Pełni także stanowisko sekretarza komitetów organizacyjnych trzech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych autyzmowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kossewska Joanna

ISBN druk

978-83-7587-121-0

ISBN e-book

 

Objętość

262 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Joanna Kossewska

Przedmowa

Urszula Gurba

Wstęp

Anna Rybka

Rozumienie autystycznego świata z perspektywy poznawczych koncepcji psychologicznych

Anna Słomian, Małgorzata Jankowicz, Agnieszka Zygmunt

Twórcze sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście specyfiki funkcjonowania uczniów z autyzmem

Ewa Brodowicz

W kierunku interakcyjnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Anna Szczypczyk

Zabawa w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z autyzmem

Grażyna Stokłosa, Katarzyna Stawecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

Joanna Kossewska

Trening w zakresie teorii umysłu

Magdalena Sabik, Agnieszka Stachowicz

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów z autyzmem

Anna Rybka, Aneta Garncarz

Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem

Andrzej Wolski

Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji

Agata Twardowska

Katecheza i przygotowanie do życia sakramentalnego uczniów z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami

Maria Gocał, Łukasz Majorek

Przygotowanie młodzieży z autyzmem do okresu dorastania

Analiza teoretyczna i doświadczenia praktyczne

Andrzej Wolski

Przygotowanie młodzieży z autyzmem do podejmowania aktywności zawodowej

Beata Chmiel, Magdalena Sabik, Agnieszka Stachowicz

Klub Aktora – współtworzenie sztuki. Przestrzeń dla osób z autyzmem

Marcin Michalski, Andrzej Golonka

Modyfikacja trudnych zachowań u dzieci i młodzieży z autyzmem

Małgorzata Górecka

Adaptacja programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” do potrzeb rodziców dzieci z autyzmem

fragment

Na polskim rynku wydawniczym można znaleźć publikacje, których treści prezentują propozycje wybranych form terapii. Monografia pod redakcją Joanny Kossewskiej znakomicie włącza się w ten nurt działań wydawniczych. Publikacja prezentuje wszechstronne działania diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie. Z punktu widzenia potrzeb rodziców i terapeutów w szczególności, ale także studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych, to bardzo ważna propozycja wydawnicza.

Monografia nie tylko przedstawia doświadczenia specjalistów, ale też porządkuje propozycje zastosowania kompleksowych działań rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzież i osób dorosłych z ASD. (…) Monografia ma duża wartość poznawczą. Nadal pedagodzy, terapeuci odczuwają znaczny niedosyt książek, dokładnie wskazujących jak pomagać osobom z autyzmem, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z racji specyficznego funkcjonowania tych osób. Dlatego sądzę, że jest to ciekawa propozycja pomocna w pracy dla osób zajmujących się opieką, wychowaniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

dr hab. prof. DSW Małgorzata Sekułowicz
Instytut Pedagogiki Specjalnej Pracownia Badań nad Autyzmem Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło