PREMIERY - lipiec 2022

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Aktualności Dodano: favorite Trafienie: 116

Lipiec w Oficynie Wydawniczej "Impuls" przynosi kolejne ważne i wyczekiwane premiery wydawnicze:

Lipiec to kolejny miesiąc wytężonej pracy w Oficynie Wydawniczej "Impuls" przynosi kolejne ważne i wyczekiwane premiery wydawnicze:


1. Singapur – azjatycki tygrys edukacyjnych reform. Fenomen makropolityki oświatowej

Autor: Inetta Nowosad

Otrzymujemy znakomitą rozprawę z pedagogiki porównawczej, która wpisuje się w najlepsze tradycje polskiej myśli pedagogicznej i współczesną metodologię badań komparatystycznych na świecie. Singapur – azjatycki tygrys edukacyjnych reform. Fenomen makropolityki oświatowejMa to ogromne znaczenie dla dostrzeżenia przez badaczy zarówno nauk społecznych, jak i humanistycznych w naszym kraju, że nie wolno lekceważyć pedagogiki jako nauki. Wykorzystanie międzynarodowych badań pedagogicznych, w przypadku których ponad­czasowe oraz ponadpaństwowe możliwości implementowania pewnych prawidłowości znakomicie sprawdziły się w reformowaniu systemu szkolnego przez odpowiedzialnych   i   świetnie   wykształconych polityków   najwyżej   rozwiniętych   na   świecie państw, sprzyja zarazem nieprawdopodobnemu skokowi rozwojowemu społeczeństwa. Książka Inetty Nowosad mogła powstać dzięki niezwykle precyzyjnemu planowi badań autorki, ich logicznej konceptualizacji i strukturze oraz bogactwu źródeł naukowych, oświatowych i administracyjno-politycznych małego państwa, które stało się liderem edukacyjnych zmian na świecie.

Z recenzji prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego

Książka zatytułowana Singapur – azjatycki tygrys edukacyjnych reform. Fenomen makropolityki oświatowej zwraca uwagę na niewielki kraj na mapie świata – określany często w mediach jako „Mała czerwona kropka” (Little red dot). Termin ten został szybko przyjęty zarówno przez singapurskich polityków, jak i obywateli, którzy za pomocą tego określenia wyrażają dumę z sukcesu własnego narodu pomimo jego fizycznych ograniczeń. Singapur jest bowiem małym krajem o powierzchni nieco ponad 700 kilometrów kwadratowych. Tworząc kulturowy tygiel, zamieszkuje go ponad 5,5 miliona ludzi o różnym pochodzeniu i wyznawanej religii.

Premiera w naszej księgarni internetowej: zobacz premierę

Inetta Nowosad

Inetta Nowosad

pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2011 roku kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Społecznych UZ. Trzykrotna stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), realizująca indywidualne projekty badawcze, a także współpracownik naukowy w projektach innych jednostek naukowych: 2002–2018 – Niemieckiego Instytutu Międzynarodowych Badań Pedagogicznych we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung Frankfurt am Main – Berlin); 2012–2014 – Uniwersytetu w Erfurcie. Jej zainteresowania naukowe osadzone są w szerokim nurcie badań nad efektywnością i poprawą pracy szkoły (rozwoju szkoły). Tu znaczące miejsce zajmuje kategoria zmiany edukacyjnej oraz uwarunkowania jakości i efektywności edukacji – zarówno na poziomie mikro (jednostki szkolnej), jak i makro (systemu szkolnego).

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, między innymi monografii: Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów (Kraków 2001); Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły (Warszawa 2003), Polish Education at the Time of Changes (współautorstwo z Mirosławem J. Szymańskim) (Zielona Góra – Kraków 2006), Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania, konteksty, uwarunkowania (Zielona Góra 2008), Kultura szkoły w rozwoju szkoły (Kraków 2019), Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości (współautorstwo z Katarzyną Tomasik-Abdelsamie) (Kraków 2020).

_______________________________________________


2. Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Autor: Marlena Kilian

Pedagogika specjalna osób w starszym wiekuPrezentowana książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z dziedziny pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się subdyscypliny – geragogiki specjalnej. Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym....

Fragment Recenzji

Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle ważny w obecnych czasach temat starzenia się społeczeństw, a w nim istotne zagadnienie dotyczące niepełnosprawności w starszym wieku. Ujmuje go w sposób interdyscyplinarny i opisuje z perspektywy: pedagogicznej, terapeutycznej, społecznej i medycznej, jednocześnie umiejscawiając na gruncie pedagogiki specjalnej. Odpowiadając na wzrastające z powodów demograficznych społeczne zapotrzebowanie w dziedzinie pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku, książka daje podstawy rozwoju nowej subdyscypliny pedagogiki specjalnej – geragogiki specjalnej, poświęconej tej kategorii wiekowej niepełnosprawnych osób. W tym względzie należy uznać innowacyjność recenzowanej publikacji i jej potencjał w zakresie rozwoju i popularyzowania geragogiki specjalnej. Tym bardziej, że to pierwsza tego typu książka w Polsce, a ze względu na nowatorskie ujęcie tematu – niespotykana również na rynkach zagranicznych. [...]

Premiera w naszej księgarni internetowej: zobacz premierę

Marlena Kilian

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog). Naukowo zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w starszym wieku oraz starością i osobami starszymi w ujęciu edukacyjnym i terapeutycznym. Jej zainteresowania dydaktyczno-badawcze obejmują takie obszary jak: pedagogika specjalna, zwłaszcza tyflopedagogika, gerontologia społeczna, geragogika, geragogika specjalna.

_______________________________________________

3. Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? Obserwacja

Autor: Joanna Chmura

Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem?Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? Obserwacja jest poradnikiem wiedzy dla terapeutów rozpoczynających pracę z dziećmi z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnościami i innymi zaburzeniami rozwoju dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia. Opisuje jak od samego początku zająć się dzieckiem w ujęciu wielodyscyplinarnym, jak poprowadzić właściwie obserwację, na podstawie której sporządzany jest optymalny program terapii dziecka. Wskazuje jak poprowadzić pierwsze wizyty dziecka w sposób wyczerpujący wiedzę na temat jego rozwoju. Opisuje sfery rozwojowe i umiejętność terapeutycznego postrzegania ich w kontekście normy biologicznej, a ewentualnych odstępstw od niej. Porównuje wiek biologiczny z wiekiem rozwojowym dziecka. Poradnik prowadzi terapeutę przez wszystkie sfery rozwojowe dziecka. Tłumaczy, na co zwracać uwagę w przygotowaniu zajęć, jak oceniać dziecko i jak prowadzić obserwację różnicową. Jest punktem wyjścia do podjęcia pierwszych kroków terapeutycznych w pracy z dzieckiem z deficytami. Książka napisana jest z myślą o terapeutach pracujących czynnie i w procesie z dziećmi z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi.

Książka Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? Obserwacja zawiera również arkusz obserwacji dla terapeuty jako gotowy materiał do podjęcia pracy z dzieckiem. Książka opatrzona jest rysunkami metodą sketchnotingu i flipchartelingu, które wprowadzają czytelnika w każdy rozdział.

Obserwacja

Dobrze poprowadzona obserwacja to taka, dzięki której możemy spojrzeć na dziecko całościowo ‒ nie tylko pod względem sfer rozwojowych, lecz również jego obciążeń medycznych, uwarunkowań środowiskowych, preferencji i predyspozycji, utrwalonych wzorców zachowań i relacji, a także kontekstu społecznego, sytuacyjnego i pragmatycznego. Obserwacja powinna pomóc terapeutom zrozumieć przyczyny i skutki odstępstw od normy w zachowaniu, relacjach czy komunikacji. Oprócz badań profilowych dziecka powinna pozwolić na ustalenie poziomu funkcjonowania pacjentów z uwzględnieniem zaburzeń i deficytów.

Premiera w naszej księgarni internetowej: zobacz premierę

_______________________________________________


4. Sprawdziany ortograficzne dla klas IV–VIII. Lektury w formie

Autor: Teresa Nidecka-Mazgaj

Sprawdziany ortograficzne dla klas IV–VIIIZbiór dyktand dla uczniów szkoły podstawowej (klas IV–VIII) obejmuje czterdzieści dwa teksty. Autorka proponuje dyktanda wraz z ćwiczeniami, które spełniają wymagania pod względem zakresu lektur i form wypowiedzi pisemnych zgodnie z podstawą programową. Układ ćwiczeń odpowiada umiejętnościom z ortografii, gramatyki i stylistyki kształtowanym w danej klasie. Dwadzieścia dyktand z materiałem ćwiczeniowym to formy wypowiedzi wprowadzane na kolejnym stopniu edukacji w następnym roku. Pozostałe teksty pozwalają na ich utrwalenie oraz poszerzają znajomość innych form i lektur. Ze względu na kompletność i kompatybilność – integrację wiedzy i umiejętności polonistycznych w praktyce szkolnej ‒ przygotowany zbiór może być często i wielorako wykorzystywany. [...]

Polecamy nowy zbiór dyktand dla uczniów szkoły podstawowej (klas IV–VIII) obejmuje czterdzieści dwa teksty...

Premiera w naszej księgarni internetowej: zobacz premieręniedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło