PREMIERY - maj 2022

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Premiery i nowości Dodano: favorite Trafienie: 1351

W Oficynie Wydawniczej "Impuls" kolejne ważne i wyczekiwane premiery wydawnicze:

Kolejny miesiąc wytężonej pracy w Oficynie Wydawniczej "Impuls" przynosi kolejne ważne i wyczekiwane premiery wydawnicze:1. RODZINA - problem społeczny

RODZINA problem społecznyAutor: Marta Grześko-Nyczka

Autorka podjęła wielce udaną próbę ukazania oblicza społecznego problemu rodzinnego w wymiarze wybranego środowiska – jednego z wielkopolskich miast średniej wielkości. Formułowane w niej tezy zostały udokumentowane materiałem faktograficznym zebranym w toku autorskiego badania terenowego i stosownie wykorzystane do konstrukcji projektu poznawania i rozwiązywania tego problemu siłami środowiska. Tym samym potencjał intelektualny książki i jej dyskursywny wyraz zostały ulokowane w obszarze pedagogiki społecznej – dyscypliny szczególnie zainteresowanej losami rodzin i inicjatywami zmierzającymi do łagodzenia i przełamywania doświadczanych przez nie trudności. (fragment Przedmowy prof. Jerzego Modrzewskiego)...

Premiera w naszej księgarni internetowej: zobacz premierę

 

Marta Grześko-Nyczka

Marta Grześko-Nyczkadoktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Przedmiotem jej zainteresowań jest szeroko pojęta problematyka rodziny i szkoły jako podstawowych środowisk wychowawczych. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką pedagogiczną i działalnością społeczną. Fundamentem podejmowanych przez nią działań są troska o zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju jednostek oraz wspieranie harmonii w życiu zbiorowym. Uważa, że rozpowszechnianie idei NVC Marshalla Rosenberga (Porozumienie bez Przemocy) pozwoli skutecznie osiągnąć pożądane zmiany społeczno-kulturowe.

 

 

Moje łatwe głoski2. Moje łatwe głoski

Autor: Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

 Szanowny Czytelniku, Nauczycielu, Logopedo!

Moje łatwe głoski to książeczka dla dzieci, rodziców, nauczycieli i logopedów. Mieści w sobie trzydzieści wierszyków z wyrazami zawierającymi głoski szumiące, ciszące, syczące, zmiękczenia ń i ni oraz głoskę r. Treść utworów nawiązuje do sytuacji z życia dziecka oraz do otaczającego je świata, w tym do przyrody. Wierszyki mogą służyć do pracy nad wadami wymowy, jak również być wykorzystywane w konkursach recytatorskich i w domowej lekturze. Wszystkie utwory mają rzeczywisty, a jednocześnie bajkowy charakter i można je czytać dzieciom w różnych sytuacjach życiowych, na przykład przed snem.

Zapraszam do zapoznania się z tą książką!

Premiera w naszej księgarni internetowej: zobacz premierę

 

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Elżbieta Śnieżkowska-Bielakpoetka, prozatorka, członkini Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu. Spod jej pióra wyszło dziesięć tomików poezji, siedem powieści, dwa zbiory opowiadań i pięćdziesiąt siedem książek dla dzieci. Jest autorką bajek, opowiadań, powieści dla dzieci młodszych i starszych, bajek terapeutycznych, a także książek edukacyjnych i logopedycznych oraz o tematyce chrześcijańskiej i historycznej.
Spotyka się z dziećmi i młodzieżą w szkołach i bibliotekach na spotkaniach autorskich.
W ramach współpracy kulturalnej z Polską Szkołą Wirtualną na Litwie prowadzi lekcje poetyckie online w polskich szkołach w tym kraju. Uczestniczyła też czynnie jako korektor i juror w konkursie historycznym organizowanym przez Fundację Odtworzeniową Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Genealogia Polaków”, Wirtualną Szkołę Polską na Litwie oraz Ambasadę Polską w Wilnie. Jest współredaktorką publikacji Droga do wolności, która stanowi pokłosie konkursu pod tym samym tytułem.
Za swoją działalność na rzecz dzieci i młodzieży w 2008 roku została wyróżniona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2019 roku – Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

3. Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej. Między tradycją a ponowoczesnością

Autor: Joanna Smyła

Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnejOddana w ręce czytelników książka pt. Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej. Między tradycją a ponowoczesnością jest efektem moich wieloletnich zainteresowań badawczych problematyką funkcjonowania młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Dotąd koncentrowałam się na funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym i zawodowym młodych kobiet. Tym razem swoją uwagę zwróciłam w kierunku współczesnej młodzieży, zarówno dziewcząt, jak i chłopców w wieku licealnym, stanowiących znaczną część społeczeństwa, która znajduje się na etapie wkraczania w długoletnią aktywność w życiu społecznym i zawodowym. W niedalekiej przyszłości to właśnie dzisiejsza młodzież zdecyduje, jak będzie wyglądał kształt życia społeczno-kulturowego oraz otaczający nas świat. Dlatego szczególnie ważne jest poznanie kreowanych przez nią wzorów przyszłości zarówno osobistej, jak i zawodowej. Oczywiście nie bez powodu w swoich analizach szczególnie mocno akcentuję ich kontekst społeczno-kulturowy i zmienność w toku dziejów.

W niniejszej monografii podejmuję próbę ukazania złożoności problematyki wzorów przyszłości młodzieży oraz czynników różnicujących je. Przedstawiam w niej wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze, ukazane na tle teoretycznych analiz.

Premiera w naszej księgarni internetowej: zobacz premierę

 

Joanna Smyła

Joanna Smyładoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku adiunkta; członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Jej główne zainteresowania naukowe to: sytuacja społeczna, rodzinna i zawodowa młodych kobiet, stereotypy płci, rynek pracy, przyszłość osobista i zawodowa młodzieży, a także problematyka współczesnych zjawisk występujących w relacjach edu­kacyjnych i społecznych. Autorka publikacji z dziedziny pedagogiki spo­łecznej, opiekuńczo-wychowawczej, pracy socjalnej, w tym monografii naukowych:   Młoda   kobieta   na   rynku   pracy.   Szanse   i   ograniczenia roz­woju (Kielce 2015); Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy (Kielce 2016), rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Ponadto jest współredaktorką książek: Społeczeństwo i zdrowie – wielorakie perspektywy (Kielce 2018); Nauczyciel wobec wyzwań nowoczesności. Kierunki, koncepcje i dylematy (Wrocław 2018); Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań (Kielce 2021); Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian (Kielce 2021). Ukończyła kursy: „Myślenie krytyczne i narzędzia TOC”, „Coaching i mentoring w pracy pedagoga”, a także szkolenia podstawowe i eksperckie z diagnozy skłonności zawodowych metodą Obrazkowego Testu Zawodów (BBT-PL) Martina Achtnicha, szkolenie z charakterologii metodą Heymansa–Wiersmy oraz szkolenie I stopnia „Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ”.

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło