Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki - recenzja

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Recenzje książek wydawnictwa Impuls: dowiedz się więcej Dodano: favorite Trafienie: 410

Zbliża się nowy rok szkolny, a tym samym książka „Zarządzanie w oświacie” może być przydatna dla dyrektorów placówek oświatowych.

Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki - recenzja

„…można być jedynie rzemieślnikiem albo mistrzem”

Lechosław Gawrecki

Zbliża się nowy rok szkolny, a tym samym książka „Zarządzanie w oświacie” może być przydatna dla dyrektorów placówek oświatowych.

„Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka – praktyka -rekomendacje” to książka napisana przez eksperta w dziedzinie zarządzania oświatą - prof. nzw. dra Lechosława Gawreckiego Publikacja wydana została w ramach serii wydawniczej „Drogowskazy (w) Edukacji”. I jak we wstępie wyjaśnia to prof. dr hab. Bogusław Śliwerski drogowskaz staje się metaforą zmiany: „oznaczania szlaków dla innej edukacji za pomocą słowa i obrazu”.
Już w tytule zawarty jest najważniejszy temat publikacji. A podtytuł jest ukierunkowaniem, czego możemy się spodziewać po trzymanej w ręku małej, ale jakże bogatej w treści książce. Z jednej strony czytelnik odnajdzie podręcznikowy zarysy, z drugiej strony nie są to tylko teoretyczne rozważania, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk, i co najważniejsze zawarte na końcu rekomendacje oraz refleksje, które skłaniają do przemyśleń. O merytorycznej i metodycznej wartości niniejszej publikacji świadczą liczne odwołania do twórców pedagogiki oraz bogata bibliografia. Niniejsza publikacja porządkuje wiedzę dotyczącą zarządzania w oświacie; wskazuje i proponuje pewne zmiany. Książka podzielona jest na dwie części, tak by czytelnik mógł wybrać interesujące go zagadnienie. W pierwszej znajdziemy wprowadzenie do zarządzania, od jej początków, po współczesne kierunki rozwoju nauki o zarządzaniu, próby tworzenia pedagogiki zarządzania jako subdyscypliny naukowej. Autor nie tylko podaje definicje pojęcia zarządzania, organizacji, ale i podkreśla jej specyfikę, korelacje z innymi naukami. Ważne jest to, że profesor nie boi się stwierdzenia wprost, że zarządzanie oświatą jest szczególnie skomplikowanym zadaniem, a szkoła funkcjonuje w określonej rzeczywistości, w której dyrektor zarządza zasobami nie tylko ludzkimi i finansowanymi. Szczegółowo wypisane są umiejętności i kompetencje, którymi powinni wykazywać się osoby na stanowiskach kierowniczych. Co prowadzi do dużych zmian, czego wynikiem jest nowe, bardzo nowoczesne nazewnictwo określające dyrektora „humanistycznym menadżerem oświaty”. Autor wyjaśnia, czym kieruje się i jakie kompetencje menadżerskie, które musi opanować dyrektor, aby być mistrzem w zakresie zarządzania. Książka jest drogowskazem, ale sami musimy mądrze wybrać drogę działania, tak aby być mistrzem, a nie rzemieślnikiem, wiedząc że „Mistrzem zostaje się stopniowo - najpierw trzeba opanować zasady rzemiosła kierowniczego”.

Druga część publikacji zawiera rekomendacje, ale stawiając odważnie pytanie: jak zmienić szkołę? Zmiany wpisane są w edukację, a dyrektor pełniąc nie tylko funkcję administracyjną musi pamiętać o uczniach, rodzicach i doskonaleniu kadry pedagogicznej. Profesor wnikliwie skupia się w jednej z rekomendacji na zmianach i formach kształcenia pedagogicznego. Nauczycielom-dyrektorom potrzebne jest przygotowanie rzeczowe, praktyczne, ale przede wszystkim mentalne, opierając się na założeniach pedagogiki humanistycznej.

„Zarządzanie w oświacie” to holistyczne spojrzenie na organizację zarządzania, a jednocześnie nie tracąc horyzontalnego spojrzenia w przyszłość. Przystępny język, ale z drugiej strony metaforyczny, niczym gorset, który szkoła powinna zrzucić i przygotować się do zmian. Czyta się płynnie i szybko, a naukowa terminologia nie zakłóca toku przemyśleń.

Publikacja idealnie wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa ze względu na nowatorskie spojrzenie na wizję polskiej szkoły jako innowacyjnej placówki, dzięki kreatywności dyrektora – menadżera humanisty. Szczerze polecam przyszłym, jak i obecnym dyrektorom, kierownikom i menadżerom oświaty.

Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka – praktyka – rekomendacje

Autor: prof. Lechosław Gawrecki

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/35739-zarzadzanie-w-oswiacie.html

Zapraszamy do publikacji: https://www.impulsoficyna.com.pl/publikacje-naukowe/2239-1688-zarzadzanie-w-oswiacie-podrecznikowy-zarys-problematyki.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa

W ramach serii Drogowskazy (w) Edukacji zapraszamy do trzech monografii:

1. Cogito – szkoła z własnym obliczem - autorstwa Marzeny Kędry

2. Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki - autorstwa Lechosława Gawreckiego

3. Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego - autorstwa Bogusława Śliwerskiego i Michała Palucha

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło