Szukaj
Kategorie:  

Usłyszeć polifonię (wersja papierowa)

Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Cena promocyjna:
58.00 /50.00
Promocja / Nowość


Olszewski Sławomir

Wydanie I, Kraków 2017, Format A5, Objętość 388 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-8095-194-5


Tytuł niniejszej pracy: Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – odwołuje się do pojęcia „polifonia”. Pragnąłbym w ten sposób zasugerować możliwość przeniesienia znaczeń, które gromadzi wokół siebie ten termin w obszarze muzyki, na opisywane zagadnienia, obudzić skojarzenia, tak aby mogły one stanowić punkt wyjścia do refleksji związanych z tymi znaczeniami. Nawiązanie do wielogłosowości, bardzo naturalnej, charakterystycznej dla ludzkiej kultury techniki „równoczesnego prowadzenia dwóch lub więcej głosów, z których każdy jest całkowicie niezależny od drugiego, choć pozostaje z nim w ściśle określonych relacjach harmonicznych” (Orawski 2010, s. 18), ma na celu nie tylko podkreślenie wielości, różnorodności tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych, lecz także zwrócenie uwagi na to, że wspomniana różnorodność jest w stanie tworzyć harmonię, a przy tym prowadzić do synergii działań i nie przeradzać się w kakofonię. Warunkiem do tego niezbędnym jest umiejętność słyszenia własnego głosu oraz głosów pozostałych śpiewających.

Kształtowanie bowiem tożsamości zawodowej może się okazać bezskuteczne, gdy będzie utożsamiane z bezrefleksyjnym dążeniem do autonomii zupełnej lub z nadmiernym krytycyzmem wobec zastanej rzeczywistości. Wymaga z jednej strony, jak podkreśla H. Kwiatkowska (2005, s. 166), uświadomienia „granic własnego sprawstwa, zrozumienia i przyjęcia do wiadomości, że są zaawansowane procesy rozwoju, wobec których należy wykazać pokorę”, z drugiej – niezbędnego zorientowania społecznego, osadzenia działań w orientacjach społecznych (por. Kwiatkowska 2005, s. 166–167), współdziałania – współbrzmienia z innymi ludźmi.poleca ImpulsZasygnalizowane zagadnienia znalazły swoją egzemplifikację w strukturze niniejszej książki. Tworzą ją cztery rozdziały. W pierwszych trzech autor starał się odtworzyć proces twórczy, który towarzyszył kształtowaniu koncepcji badań, stopniowemu dochodzeniu do stanowiących o niej rozwiązań. Pierwszy z wymienionych rozdziałów zawiera rozważania na temat tożsamości zawodowej, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Ukazanie sposobów rozumienia tożsamości zawodowej, mechanizmów i uwarunkowań rządzących jej rozwojem oraz jej funkcji poprzedzono odwołaniem się do terminu bazowego, którym jest „tożsamość”.
W rozdziale tym przedstawiono także najbardziej charakterystyczne sposoby opisu tożsamości zawodowej na bazie podejmowanych działań empirycznych.

Drugi rozdział dotyczy tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych. Rozpoczyna się od poszukiwania odpowiedzi na pytania o zasadność stosowania terminu „pedagog specjalny” oraz o specyfikę tej profesji. Tożsamość zawodową w tym rozdziale ukazano jako czynnik wyznaczający funkcjonowanie pedagoga specjalnego, uwzględnione zostały przy tym zróżnicowane zakresy znaczeniowe omawianego pojęcia. W rozdziale tym przedstawiono również czynniki kształtujące zbiorową tożsamość zawodową pedagogów specjalnych.

Opis zakresu i sposobu realizacji podjętych działań badawczych zawarto w rozdziale trzecim.

Natomiast w ostatnim rozdziale ukazano rezultaty badań – sposoby odnoszenia się pedagogów specjalnych do wymogów wykonywanej profesji przez identyfikowanie się z nią, reagowanie na wymagania i obciążenia zawodowe, przekonanie o możności wpływania na przestrzeń zawodową, a także o powodach trwania w zawodzie.

Wyniki badań dotyczących tożsamości zawodowej pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ukazano w kontekście wybranych jej uwarunkowań wiążących się z dotychczasową drogą zawodową badanych oraz sposobem postrzegania własnej przestrzeni życiowej. Towarzyszą im próby podjęcia dyskusji z wynikami innych badań. Książkę kończy synteza uzyskanych wyników oraz zaproszenie do podjęcia refleksji nad nimi, do odkrywania możliwości konstruowania tożsamości zawodowej.

 

 


Polecamy również z tej kategorii:

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Emilia Lichtenberg-Kokoszka
16.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się