Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne

Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne

ISBN: 978-83-7587-426-6
38,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej, uprawomocnienia głosu samych nauczycieli i poszukiwania dróg „rewitalizowania” nauczycielskiej profesji.

Ilość

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej, uprawomocnienia głosu samych nauczycieli i poszukiwania dróg „rewitalizowania” nauczycielskiej profesji.

Mam nadzieję, że czytelnikami tej książki będą nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki, lecz także sami nauczyciele, którym zależy na zrozumieniu procesów regulujących pracę szkoły i poszukiwaniu sposobów podnoszenia jej jakości oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy.

Ewa Murawska

(fragment Wstępu)

Oddawana w ręce Czytelników książka jest pokłosiem spotkania polskich i ukraińskich pedagogów, wymiany poglądów i wspólnego wysiłku włączenia się w nurt toczących się dyskusji nad współczesną edukacją i perspektywami jej rozwoju. W obu wyodrębnionych jej częściach – tej dotyczącej polskiej szkoły i nauczyciela w świetle potrzeb, możliwości i rozwiązań i drugiej, dotykającej dylematów szkoły i nauczyciela w Europie Wschodniej – dominują opracowania egzemplifikujące społeczny kontekst zawodu nauczyciela, przemiany jego roli i wyzwania w zakresie kompetencji i etycznych dylematów środowiska nauczycielskiego , wiele miejsca poświęcono zagadnieniom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście zmieniających się oczekiwań społecznych, a także znaczenia edukacji medialnej, e – learningu, w pracy szkoły na różnych poziomach kształcenia i w pracy nauczyciela. Ukazano również z różnych perspektyw praktyczne problemy szkolnej codzienności, w tym interesujące zagadnienie możliwości i specyfiki uczenia się języka obcego przez dzieci z ryzyka dysleksji. Wielu odbiorców powinny zainteresować teksty prezentujące sylwetki i dorobek wielkich pedagogów: A. S. Makarenki, W. A. Suchomlińskego, czy A. A. Zacharenki

J. Bida, L. Prokopenko, A. Kuzminski

Murawska Ewa
100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Murawska Ewa Notka

biograficzna w przygotowaniu.

Wstęp

Introduction

 

Polska szkoła i nauczyciel w świetle potrzeb, możliwości i rozwiązań – wybrane konteksty

 

Lucyna Preuss-Kuchta

Iluzoryczność – (nie)kwestionowaną cechą edukacji szkolnej

 

Roma Kwiecińska, Jolanta Rybska-Klapa

Rola zawodowa nauczyciela – nowe zadania i kompetencje

 

Katarzyna Waszyńska, Agata Woźniak

Społeczny kontekst zawodu nauczyciela. Analiza zasobów i trudności

 

Hanna Krauze-Sikorska

Uczenie się języka obcego przez dzieci z ryzykiem dysleksji jako jedno ze współczesnych wyzwań edukacyjnych

 

Ewa Murawska

Dylematy oceniania pracy nauczyciela – od szlachetnej utopii do edukacyjnej mistyfikacji

 

Krzysztof Juszczak

Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku

 

Lucyna Maksymowicz

Założenia edukacji wczesnoszkolnej w kontekście zmieniających się oczekiwań współczesnego społeczeństwa

 

Kinga Kuszak

Kompetencja komunikacyjna dzieci – właściwości i potrzeba stymulowania

 

Iwona Konopnicka

Obraz nauczyciela w marzeniach dzieci w młodszym wieku szkolnym (komunikat z badań)

 

Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik

ICT narzędziem pracy nauczyciela

 

Dorota Werbińska

Dylematy etyczne początkujących nauczycieli języka angielskiego

 

Tatiana Kłosińska

Wczesna edukacja medialna. Możliwości i ograniczenia

 

Ewa Kumik

Kształcenie uczniów w polskich szkołach muzycznych

 

Renata Kaczmarek

Refleksje edukacyjne

 

Joanna Krol-Mazurkiewicz

Życiowa stop-klatka. Drugoroczność

 

Bartosz Miodek

Rola i miejsce technologii informacyjnej w warsztacie pracy nauczyciela

 

Mateusz Nitka

E-wychowanie w e-learningu?

 

Szkoła i nauczyciel w Europie Wschodniej – dylematy teorii i praktyki

 

Jelena Bida, Ludmiła Prokopenko

Czołowe idee A.S. Makarenki, W.A. Suchomlińskiego, A.A. Zacharenki – nasza przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

 

Anatolij Kuźmiński

Działalność A.A. Zacharenko – wzorzec zarządzania rozwojem szkoły w kontekście kształtowania duchowych wartości uczniów

 

Aleksiej Czebykin

Właściwości zawodowego image nauczyciela i warunki jego kształtowania

 

Swietłana Skworcowa

Kształtowanie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

Irina Palszkowa

Kształtowanie kultury pedagogicznej jako element kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

Galina Tarasenko, Bogdan Nesterowicz

Kształtowanie potencjału wychowawczego przyszłych nauczycieli na podstawie międzypokoleniowej transmisji wartości i wzorców kulturowych

 

Olga Komar

Gotowość studentów do zastosowania technologii interaktywnej w procesie edukacji

wczesnoszkolnej

 

Nelli Łysenko

Przedszkolne dzieciństwo w Ukrainie: etnopedagogiczny wymiar we współczesnej przestrzeni wielokulturowej

 

Kateryna Shestakova

Edukacja w szkole „etnicznej”: problemy i perspektywy (na przykładzie Czerniowiec, Ukraina)

fragment

Zobacz także

Skarbiec...

Cena podstawowa 46,00 zł -6,00 zł Cena 40,00 zł

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło