• Obniżka
Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu

Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu

ISBN: 978-83-7587-549-2
36,19 zł
26,19 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Jakie są typy oporu młodego człowieka w okresie dorastania występujące w szkole i gdzie tkwią jego źródła to najczęściej zadawane pytania przez współczesnego nauczyciela oraz rodziców...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Jakie są typy oporu młodego człowieka w okresie dorastania występujące w szkole i gdzie tkwią jego źródła to najczęściej zadawane pytania przez współczesnego nauczyciela oraz rodziców. Książka pomaga zrozumieć problematykę oporu, przedstawiając jego podstawy w aspekcie filozoficznym, psychologicznym i pedagogicznym. Prezentuje również wyniki badań, pozwalających stwierdzić, jakimi cechami charakteryzują się uczniowie marginalizowani w szkole.

96 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-549-2

Ewa Bilińska-Suchanek

Prof. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek była absolwentką pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskała w 1978 roku stopień zawodowy magistra. W uczelni tej (o zmienionym już statusie i nazwie - Akademia Pomorska) pracowała nieprzerwanie, w tym od 1991 roku jako adiunkt w Zakładzie Podstaw Edukacji. Doktorat na podstawie rozprawy Uwarunkowania pozycji społecznej ucznia przeciętnego w klasie szkolnej obroniła w listopadzie 1990 roku w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Promotorem jej rozprawy był prof. dr hab. Władysław Jacher.

Badacze pedagogiki szkolnej korzystają z takich rozpraw tej Autorki, jak: Edukacja alternatywna (1992), Szkoła bez nudy (1993), Szkoła przyszłości – refleksyjne wyjście poza samego siebie (1998) czy Ambiwalencja jako nieredukowalny składnik oporu w edukacji demokratycznej (2000). To właśnie ostatnia z publikacji była jej przepustką do samodzielnej pracy naukowej, bowiem w 2001 roku uzyskała na jej podstawie i po kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego stopień doktora habilitowanego. Książka habilitacyjna miała już kilka wydań stając się fundamentalnym dziełem w rodzimej pedagogice ogólnej. Dokonała w nim analizy podstawowych pojęć pedagogicznych oraz kluczowych dla pedagogiki szkolnej, dla której kategoria oporu jest od ponad 25 lat przedmiotem ustawicznych badań i projektów interwencyjnych, znaczących także dla polityki oświatowej państwa.

W dniu 28 stycznia 2015 roku prof. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek otrzymała nominację profesorską Autorka 94 publikacji, w tym dwóch kluczowych monografii "Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu" (Oficyna Wydawnicza Impuls 2003) oraz "Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacyjnego" (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń) [książka profesorska]. Wypromowała 6 doktorów. Współpracowała naukowo i dydaktycznie z Universitat Flensburg (Niemcy) oraz Wyższą Szkołą Europejską w Brukseli (Belgia). W 2011 roku odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej MNiSW. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2002 w Zarządzie Głównym PTP) i przewodnicząca słupskiego oddziału PTP (od 2002). W latach 2002-2013 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Pani prof. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek była pracownikiem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz profesorem Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych w Akademii Pomorskiej w Słupsku (pełniła tu także funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewa Bilińska-Suchanek

ISBN druk

978-83-7587-549-2

ISBN e-book

978-83-7587-549-2

Objętość

288 stron

Wydanie

III, 2011. Kraków

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp

Część I

1. Paradygmat oporu. Podstawy teoretyczne

1.1. Droga do racjonalności emancypacyjnej w refleksji filozoficznej

1.2. Refleksyjne wyjście poza samego siebie. Interpretacja psychologiczna

1.2.1. Proces indywiduacji w procesie uspołecznienia

1.2.2. Nabywanie kompetencji do interakcji w warunkach trudnych

1.2.3. Kompetencje komunikacyjne

1.2.4. Kompetencje komunikacyjne w stadiach dojrzałości moralnej

1.3. Otwarcie na konflikt w dyskursie jako pedagogiczna refleksja

1.3.1. Socjalizacja krytyczna

1.3.2. Język krytyki i możliwości

1.3.3. Szkoła jako otwarta arena dyskursu

1.3.4. Nauczyciel — intelektualista w służbie zmiany

1.3.5. Dekonstrukcja kultury jako element pracy nauczyciela

1.4. Kierunki badań naukowych w perspektywie paradygmatu oporu

2. Opór jako kategoria analityczna

2.1. Egzemplifikacja pojęcia „opór”

2.2. Formy oporu w edukacji

2.2.1. Opór czynny i bierny

2.2.2. Typologia oporu

2.2.3. Postawa wobec szkoły a opór

2.2.4. Typy oporu występujące w szkole

2.2.4.1.  Opór transformatywny

2.2.4.2. Opór akomodacyjny

2.2.4.3.  Opór bierny

2.2.4.4.  Opór agresywny

2.2.5. Ambiwalencja — nieredukowalny składnik oporu

Część II

3. Okres dorastania. Specyfika kryzysu i oporu

3.1. Interpretacja oporu w okresie dorastania w koncepcji epigenezy rozwoju człowieka Erika H. Eriksona

3.2. Okres dorastania

3.2.1. Zadania rozwojowe

3.2.2. Zaspokojenie potrzeby tożsamości jako dominujące zadanie egzystencjalne w okresie dorastania

3.2.3. Wyzwania tożsamości

3.2.4. Opór wobec sytuacji trudnej. Mechanizmy obronne w okresie dorastania

3.2.5. Zagrożenie zagubieniem tożsamości

3.3. Moratorium rozwojowe — szansa wykorzystania możliwości człowieka

Część III

4. Skutki oporu wobec systemu

4.1. Marginalizacja/emancypacja oporu ucznia w szkole. Problematyka badawcza

4.2. Procedura badania empirycznego

4.3. Techniki analizy. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

5. Opór młodzieży wobec szkoły jako systemu społecznego

5.1. Ogólna charakterystyka typów oporu

5.2. Czynniki różnicujące występowanie typów oporu

5.2.1. Czynniki odnoszące się do szkoły

5.2.1.1.Typ szkoły

5.2.1.2. Poziom klasy szkolnej

5.2.1.3. Motywy wyboru szkoły

5.2.1.4. Wiek szkolny

5.2.1.5. Plany kształcenia

5.2.1.6. Akceptacja w klasie

5.2.1.7. Miejsce w klasie

5.2.1.8. Uczucia towarzyszące uczniowi po wejściu do szkoły

5.2.2. Czynniki odnoszące się do ucznia i jego rodziny

5.2.2.1. Płeć

5.2.2.2. Typ miejsca zamieszkania  

5.2.2.3. Zmiany w strukturze rodziny

5.2.2.4. Stan zdrowia ucznia

5.2.2.5. Wiek i wykształcenie rodziców

5.2.2.6. Status społeczno-zawodowy rodziców

5.2.2.7. Wzory osobowe i ich źródła

Podsumowanie wyników

Zakończenie

Bibliografia

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło