Tożsamość teorii wychowania

Tożsamość teorii wychowania

ISBN: 978-83-8294-182-1
33,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad teorią wychowania. Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwierdzić, że książka będzie stanowiła oryginalny i wartościowy wkład do budowania w Polsce współczesnej teorii wychowania.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad teorią wychowania. Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwierdzić, że książka będzie stanowiła oryginalny i wartościowy wkład do budowania w Polsce współczesnej teorii wychowania. […] wpisuje się w ogólną wiedzę pedagogiczną i jej tworzenie, jak również w obszar badań teorii wychowania i w tym sensie wypełnia lukę, jaka istnieje w polskiej myśli pedagogicznej, jeśli chodzi o relację między wiedzą ogólną a wiedzą szczegółową w pedagogice, a która często powodowała bądź to zwiększenie znaczenia wiedzy ogólnej (wzrost np. znaczenia pedagogiki ogólnej), bądź znowu zwiększenie zainteresowań teorią wychowania kosztem wiedzy ogólnej. Autorzy […] recenzowanej publikacji w tym sensie plasują się w bardzo ważnym i oryginalnym obszarze badań, który dotychczas nie był opracowany i nie był realizowany. […] Recenzowana książka niewątpliwie mieści się wśród 25 najlepszych ostatnio wydanych pozycji z tego zakresu.

ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

Jednym z celów zbiorowej publikacji jest wykazanie, że współczesna teoria wychowania – mimo interdyscyplinarnego charakteru – zachowuje swoją tożsamość. Tożsamość teorii wychowania pomimo różnorodności ujęć tematów, problemów oraz sposobów definiowania i rozumienia podstawowych pojęć jest gwarantowana przez powszechne stosowanie metody racjonalno-empirycznej. Analiza zebranych w tej publikacji różnorodnych tekstów naukowych z teorii wychowania (pytania o teoretyczność „teorii wychowania”; konteksty teorii wychowania; praktyki wychowania) pokazuje jej wewnętrzną jedność i spójność (tożsamość).

Praca składa się z trzech części. Pierwsza część pt. Pytania o teoretyczność „teorii wychowania” zawiera artykuły: Bogusława Śliwerskiego, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Marii Czerepaniak-Walczak, Lucyny Kopciewicz, Piotra Baucia, Mariusza Zawodniaka, Ewy Muszyńskiej i Jana Papieża. Autorzy ci wskazują na otwartość myślenia krytycznego o wychowaniu. Ukazują wielość poglądów odnoszących się do teoretyczności (objaśniają istotę wychowania) i praktyczności (diagnozują i wyjaśniają codzienne praktyki wychowawcze, konstruują strategie wychowawcze) teorii wychowania. Zastanawiają się nad jej tożsamością, pytając jednocześnie o to, co jest jej specyfiką jako subdyscypliny pedagogiki. Podejmują próby odkrywania na nowo, czym jest teoria wychowania w obecnej rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej, a przede wszystkim edukacyjnej, pokazując jej pluralizm w różnych wymiarach. Dyskutują o kondycji teorii wychowania dziś, rozbieżności (konfliktem) między teorią a praktyką wychowania. Wskazują, które obszary rzeczywistości wychowawczej nie znajdują miejsca w teorii, są pomijane i odwrotni. Jako rodzice, nauczyciele akademiccy, reprezentanci także innych dyscyplin naukowych z dystansem stawiają zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście nastąpił kryzys teoretyczności teorii wychowania?

Papież Jan
97 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-182-1

Jan Papież

prof. UG, dr hab. (specjalność naukowa: teoria wychowania, pedagogika społeczna, socjologia edukacji). Jest nauczycielem akademickim i kierownikiem Zakładu Teorii Wychowania Uniwersytetu Gdańskiego. W jego dorobku naukowym znalazły się: dwie prace monograficzne i cztery prace pod redakcją naukową, a także 80 artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach polsko- i obcojęzycznych. Jest członkiem Rady Naukowej ogólnopolskiego kwartalnika „Auxilium Sociale Novum” i półrocznika „Studia z Teorii Wychowania”. Od 1992 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za aktywność naukową, działalność dydaktyczną i organizacyjną.

Jest miłośnikiem dalekich podróży, literatury i muzyki.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jan Papież

ISBN druk

978-83-7850-549-5

ISBN e-book

978-83-8294-182-1

Objętość

348 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawatwarda, szyta

Wstęp   

Część pierwsza

Pytania o teoretyczność „teorii wychowania”

Bogusław Śliwerski

O podstawowym pojęciu teorii wychowania  

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Narracja. Tożsamość. Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmiany  

Maria Czerepaniak-Walczak

Teorie wychowania – perspektywa krytyczna  

Lucyna Kopciewicz

„Nasze wychowanie, wasza teoria?” – badanie męskiego języka teorii wychowania z punktu widzenia przemocy symbolicznej  

Piotr Bauć

Próba wzmocnienia teoretyczności „teorii wychowania”

Rozważania z zakresu kultury symbolicznej  

Mariusz Zawodniak

Czy teoria wychowania przeżywała kryzys teorii? (pytania historyka literatury)  

Ewa Muszyńska

Teoria a praktyka wychowania  

Jan Papież

Pytanie o podstawy metodologiczne teorii wychowania

Część druga

Konteksty teorii wychowania

Astrid Męczkowska-Christiansen

Teoria wychowania a filozofia. Konteksty, „interteksty”, warunki możliwości

Andrzej Sowiński

Egzemplifikacje związków teorii wychowania z etyką

Maria Reut

„Opowiedzieć siebie”. Narracja i tożsamość – trudne drogi podmiotowości

Andrzej Ryk

Możliwości wykorzystania istotnościowego paradygmatu badawczego w pedagogice w perspektywie fenomenologii transcendentalnej E. Husserla

Jadwiga Suchmiel

Herbartowska nauka o wychowaniu – kategoria zapomniana?

Karolina Starego

Pożytek z psychoanalizy dla pedagogiki – koncepcja Jacques’a Lacana w perspektywie teorii wychowania

Mirosława Cylkowska-Nowak

Socjalizacja i wychowanie – negacja czy nadawanie znaczeń

Tomasz Szkudlarek

Ekonomia i etyka – przemieszczenia dyskursu edukacyjnego

Piotr Stańczyk

Demokracja ekonomiczna i wychowanie

Część trzecia

O praktykach wychowania

Andrzej Pawłucki

Kulturalizm w teorii wychowania fizycznego

Danuta Żebrowska

Wychowanie patriotyczne w Polsce w okresie demokratycznych przemian

Katarzyna Stankiewicz

Jestem „inny”, tzn. jaki?

Wychowanie patriotyczne w teorii i praktyce edukacji międzykulturowej

Grażyna Szabelska

Delegalizacja kar cielesnych wobec dziecka jako konsekwencja rozwoju myśli społecznej i pedagogicznej

Beata Karpińska-Musiał

O strukturalnej i symbolicznej przemocy wobec dziecka w szkole głosem rodzica-nauczyciela

* * *

Jan Żebrowski

Zakład Teorii Wychowania Uniwersytetu Gdańskiego w okresie pięćdziesięciolecia swojego istnienia

* * *

Noty o autorach

fragment

Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad teorią wychowania. Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwierdzić, że książka będzie stanowiła oryginalny i wartościowy wkład do budowania w Polsce współczesnej teorii wychowania. […] wpisuje się w ogólną wiedzę pedagogiczną i jej tworzenie, jak również w obszar badań teorii wychowania i w tym sensie wypełnia lukę, jaka istnieje w polskiej myśli pedagogicznej, jeśli chodzi o relację między wiedzą ogólną a wiedzą szczegółową w pedagogice, a która często powodowała bądź to zwiększenie znaczenia wiedzy ogólnej (wzrost np. znaczenia pedagogiki ogólnej), bądź znowu zwiększenie zainteresowań teorią wychowania kosztem wiedzy ogólnej. Autorzy […] recenzowanej publikacji w tym sensie plasują się w bardzo ważnym i oryginalnym obszarze badań, który dotychczas nie był opracowany i nie był realizowany. […] Recenzowana książka niewątpliwie mieści się wśród 25 najlepszych ostatnio wydanych pozycji z tego zakresu.

ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

Struktura opracowania w warstwie rzeczowej jest logiczna i przejrzysta, bo składa się z trzech dopełniających się części. Są to rozważania o teoretycznych aspektach teorii wychowania, kontekstach jej funkcjonowania w środowiskach akademickich oraz o praktycznych aplikacjach tej subdyscypliny pedagogicznej. Ten układ i treść poszczególnych rozdziałów posiadają poziom i znamiona pracy naukowej. Zawiera równocześnie nowsze dane i analizy na temat współczesnej teorii wychowania jako subdyscypliny akademickiej. Zaletą całości jest również zespół autorów, którzy reprezentują różne środowiska naukowe Polski. […] będzie znaczącą pozycją naukowo-dydaktyczną w naszym kraju. Polecam ją zwłaszcza doktorantom pedagogiki.

prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło