Dokąd zdążamy

Dokąd zdążamy

ISBN: 978-83-8095-500-4
22,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint z 1935 r. "Dokąd zdążamy"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint z 1935 r. "Dokąd zdążamy"

HARCERZ JEST DOBRYM ŻOŁNIERZEM

Wyraźnie podkreśliłem w swej gawędzie genezę naszej organizacji na tle ruchu niepodległościowego i walki czynnej, oraz zaznaczyłem w ostatnich ustępach, że prawdziwy harcerz będzie dobrym żołnierzem. Ma to szczególne znaczenie w mych rozmyślaniach o Harcerstwie i jego zadaniach. Wiecie wszyscy dobrze, że jesteśmy częścią wielkiego wszechświatowego Związku Skautowego, mającego swego skauta naczelnego w osobie generała Baden-Powella, oraz ustalającego swe wytyczne ideowe na zjazdach międzynarodowych. Kiedy w roku 1931 przemawia­łem w Pradze imieniem skautingu całego świata, tak ująłem jego cele:

„My — skauci całego świata — wypisaliśmy na swych sztandarach hasło miłości własnej Ojczyzny i wszystkich bliźnich. A, że prawda jest treścią naszego życia, ze szczerym uśmiechem harcerskim i we wzajemnem zaufaniu, podajemy sobie dłonie, by łącznie, wspólnym wysiłkiem tworzyć nowy świat na zasadzie zbliżenia i solidarnej współpracy ludzi i narodów“.

Tak jest. Na odcinku zagranicznym naszej organizacji dajemy szczery wyraz swym aspiracjom ogólnohumanitarnym, wypływającym z naszego prawa, oraz staramy się tam z powodzeniem dorzucać własny dorobek ideowy i metodyczno-wychowawczy do ogólnych myśli skautowych. Nie zasłania nam to jednak wcale oczu na istniejącą w tej chwili rzeczywistość, oraz na postulaty z niej wynikające, tem więcej, że w zapasie mamy za sobą własne, bolesne doświadczenia historyczne. Głoszone tak często i z różnych stron hasła pojednania nie znalazły dotychczas wyrazu w układzie wzajemnych stosunków państw, oraz w psychicznem nastawieniu narodów. We wszystkich fabrykach świata słychać huk maszyn, pracujących nad uzbrojeniem wojsk na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Rozpalają się ciągle ogniska nowych konfliktów zbrojnych. Nasze położenie geograficzne i polityczne wymaga jaknajwiększej czujności, a zagadnienie armji i wojskowego pogotowia całego narodu, wybija się swą doniosłością na czoło wszystkich problemów.

Nie może się powtórzyć tragedja z końca XVIII wieku. Nie możemy dopuścić do tego, by społeczeństwo nasze było stadem baranów lub pardw, na które czyhają wilki o silnych kłach, lub orły o ostrych dziobach. Sprawa naszej Ojczyzny, państwa i odzyskanej niepodległości, oraz związana z tem wolność swobodnego kształtowania życia i tworzenia wartości kulturalnych jest dla nas najwyższem przykazaniem, niezawierającem zresztą żadnej sprzeczności z ideałami ogólnoludzkiej harmonji, które głosimy. W harcerstwie niema miejsca dla płaczliwych mięczaków. Celem naszym jest wychowanie mocnych ludzi. Ojczyzna nasza potrzebuje dzielnych żołnierzy, którzy zabezpieczą jej niepodległość na wieki, którzy nikomu nie pozwolą bezkarnie sięgnąć po naszą ziemię lub honor wolnych ludzi. Harcerstwo, działające na zasadzie służby Ojczyźnie, będzie tak kształtować psychikę swych wychowanków, by nie tylko byli rzetelnymi pracownikami w czasie pokoju, ale i dobrymi żołnierzami. Patronem naszego związku jest Józef Piłsudski, jednoczący w swej osobie genjusz męża stanu i wodza naszych zwycięskich wojsk. Zapatrzeni w jego postać i czyny, mamy — młode harcerki i harcerze — przygotowywać się do przyszłych zadań i obowiązków tak na okres pokoju, jak i ewentualnej wojny.

Harcerze! dobiegam końca pierwszej części mej gawędy. Niech radość życia ze­spoli się w naszych szeregach z powagą myśli i czynu. Jesteśmy Młodą Polską, idącą do szturmu, do zwycięstwa, do walki o wielkość naszej Ojczyzny. Żadne zwątpienie i słabość nie będą miały dostępu do naszych serc. Wiara nasza, zapał, wola i umiejętność, muszą być zawsze silniejsze niż przeszkody. Pieśni triumfu będziemy śpiewać po odniesionych zwycięstwach. Sztandary nasze zaniesiemy wszędzie, a znak harcerski uczynimy sym­bolem polskiego honoru!

197 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Grażyński Michał

Michał Tadeusz Grażyński, pseudonim Borelowski, doktor praw, urodził się 12 maja 1890 roku w Gdowie, w województwie krakowskim, zginął w wypadku samochodowym 10 grudnia 1965 roku, został pochowany na londyńskim cmentarzu Putney.

1910–1914 – studiował historię na Wydziale Filozoficznym Uni­wersytetu Jagiellońskiego; w okresie studiów pracował w organizacjach niepodległościowych

Do lipca 1914 – pracował jako nauczyciel w I Państwowym Gimnazjum w Stanisławowie

W czasie pierwszej wojny światowej – zmobilizowano go do wojska austriackiego i skierowano na front wschodni, został ranny jesienią 1914 roku w bitwie pod Gołaczowem; po leczeniu pełnił służbę na zapleczu frontu, łącząc ją ze studiami prawniczymi na UJ

Listopad 1918 – pełnił funkcje sztabowe w powstającym Wojsku Polskim w Krakowie

1919–1921 – był zastępcą przewodniczącego Głównego Komitetu Plebiscytowego na Spiszu i Orawie Sierpień

1920 – został skierowany na górnośląski obszar plebiscytowy, gdzie został szefem Wydziału Organizacyjnego Polskiej Organizacji Wojskowej Od połowy stycznia

1921 – działał w Dowództwie Obrony Plebiscytu

2–3 maja 1921 – w III powstaniu śląskim pełnił funkcję szefa sztabu grupy „Wschód”

1921–1923 – pracował jako starszy asystent na wydziale prawa UJ

Styczeń 1925 – krótko pełnił funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Reform Rolnych

Sierpień 1926 – został mianowany wojewodą śląskim; wspierał akcje kulturalno-społeczne na Śląsku, popierał utworzenie Muzeum Śląskiego, Instytutu Pedagogicznego, Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych i Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych

Luty 1927 – przyjął funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału Śląskiego ZHP

1–2 lutego 1931 – wybrano go przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego; z jego inicjatywy utworzono szkoły instruktorskie na Buczu, w Nierodzimiu i Górkach Wielkich

1934–1936 – był przewodniczącym Biura Skautów Słowiańskich

5 września 1939 – został mianowany ministrem propagandy w rządzie Felicjana Sławoja Składkowskiego, funkcję pełnił do podania się rządu do dymisji

17 września 1939 – jako członek rządu przekroczył granicę polsko-rumuńską, docierając pod koniec września do Paryża

1946–1951 – pełnił funkcję przewodniczącego ZHP poza Granicami Kraju

Odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury (1936), Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I klasy, Krzyżem Obrony Lwowa, Złotą Odznaką Honorowej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia, Odznaką „Srebrny Wilk” przyznaną przez Roberta Baden-Powella w uznaniu zasług w światowym skautingu (kwiecień 1936), Nagrodą „Srebrny Wilk” przyznaną przez brytyjskie The Scout Association (1938), Orderem Korony Włoch III klasy, Orderem Korony Jugosławii II klasy.

Autor: Gawędy i przemówienia harcerskie. Rok 1926–1932, nakł. „Na Tropie”, Katowice 1933; Dokąd zdążamy, cz. 1, nakł. „Na Tropie”, Katowice 1935; Z moich wędrówek i przygód, „Na Tropie”, Katowice – Warszawa 1936; W walce o ideały harcerskie. Gawędy, przemówienia, artykuły, Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie”, Warszawa 1939; 50 lat harcerskiej służby, „Biblioteka Harcerska”, t. 22, Naczelnictwo Z.H.P, Londyn 1960. Publikował artykuły w pismach harcerskich w kraju i na emigracji.

Łoza S. (red.), Czy wiesz kto to jest?, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1938, s. 228. Wojtycza J. (red.), Harcerski słownik biograficzny, t. 1, Muzeum Harcerstwa – Marron Edition, Warszawa – Łódź 2006, s. 47–52.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1935 rok

Autor

Grażyński Michał

ISBN druk

978-83-8095-500-4

ISBN e-book

Objętość

116 stron

Wydanie

I, 2018

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

1. O harcerzach, którzy sięgnęli po zaszczytne miano żołnierzy     

2. Nasze hasło naczelne     

3. Problem człowieka  

4. Honor nasz powinien polegać na służbie Ojczyźnie 

5. Zespolić instynkt szerokich mas z pojęciem Państwa Polskiego  

6. Wielkość Polski trzeba wypracować  

7. Harcerz jest dobrym żołnierzem

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło