Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska

Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska

ISBN: 978-83-8095-253-9
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint z 1921 r. "Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint z 1921 r. "Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska".

Harcerstwo istnieje w Polsce już dziesięć lat. Jest to taki okres czasu, że powinien był wystarczyć do stworzenia silnej i sprawnej organizacji, rozporządzającej odpowiednio do swych wielkich celów, wielkiemi środkami.

Tymczasem jak dotychczas nie ma ani śladu tego, a przeciwnie mamy chorobliwe zjawisko (już tak długo u nas pokutujące) ciągłego oglądania się to na bogate jednostki, to na instytucje społeczne, to wreszcie na władze państwowe, od których poszczególne części organizacji harcerskiej i wreszcie ona sama oczekują pomocy materjalnej.

Jakaż jest przyczyna tego niezdrowego stanu rzeczy? Oto od samego zarania naszego Harcerstwa widzimy w nim dwa równorzędnie z sobą postawione kierunki usiłowań, zgoła sobie nie odpowiadające: zajmowanie się wielkiemi bardzo wzniosłemi celami (aż do chwili odrodzenia się Polski Nie-podległej — dążenie do zdobycia Wolności) i oddawanie się z tą samą intensywnością i zapałem, głupstwom i drobnostkom różnych zajęć harcerskich. Gdy przegląda się różne wykazy statystyczne, uderza minimalny procent harcerzy(rek) posiadających niższe, nie mówiąc już o wyższych stopniach harcerskich, zadziwia tak mała ilość zdobytych sprawności. A jakżesz smutno przedstawia się sprawa tych tak zwanych „Komisji Dostaw Harcerskich“.

Wegetują zaledwie i ciągle to tu, to tam zamierają, nie spełniwszy w żadnym stopniu swych tak niezmiernie doniosłych zadań. (Jedynemi może dobrze prowadzonemi K. D. H. są warszawska i poznańska o ile mi wiadomo).

Tak świetna i twórcza myśl ekonomicznego rozwoju w Harc., została sparodjowana i dzisiaj po dziesięciu latach istnienia Harcerstwa, stoimy wobec braku środków, (te które mamy, wyciskamy z zewnątrz) cierpimy nieuleczalnie na skandaliczny brak lokali do zebrań dla naszych drużyn i t. p.

Taki stan rzeczy dłużej trwać nie może, a to winien zrozumieć każdy, komu leży na sercu dobro zrzeszenia harcerskiego i jego ideałów.

Ożywiony tymi refleksjami stworzyłem w roku 1917 instytucję, znaną pod nazwą Harcerskiej Spółki Wydawniczej, a za cel postawiłem sobie:

Stworzenie własną pracą, we własnem środowisku funduszu, któryby dał możność urzeczywistnienia idei „Osady harcerskiej” i „instytucji gniazd harcerskich”.

Do tego pośredniego celu dążę przez prowadzenie i rozwijanie księgarskiego handlu harcerskiego i w ciągu tych czterech lat, osiągnąłem taki kapitał obrotowy, że jeżeli w tym tempie pójdzie dalej moja akcja, to już w styczniu 1922 roku będę mógł przystąpić do budowy 1-go Domu Harcerskiego.

Zaznaczając to, chcę wskazać, że jeżeli jednostka może osiągnąć taki rezultat, to cóż dopiero gromada? a tę gromadę chcę powołać dzisiaj do współpracy dla osiągnięcia tego tak doniosłego celu.

Na czem ma polegać ta współpraca?

Na niczem innem jak tylko na rozszerzaniu wydawnictw Spółki, co zresztą przynosić będzie obok innych i pewne korzyści materjalne danej jednostce organizacyjnej (takim np. K. D. H.).

To są kwestje uboczne.

W niniejszej broszurce przystępuję do rozwinięcia głównego celu, to jest do omówienia idei „Instytucji Gniazd Harcerskich” i „Osady Harcerskiej”.

198 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Kawalec Romuald

Urodził się 21 sierpnia 1893 roku w rodzinie Marcina, kancelisty krakowskiej Rady Powiatowej, i Anny z domu Stimac w Kolbuszowej. Miał brata Tadeusza (1895–?), oficera Wojska Polskiego, dyplomatę. Po przeprowadzce do Krakowa Kawalcowie mieszkali na Podgórzu przy ulicy Salinarnej.

Od 1909 roku rozpoczął naukę w klasie III c.k. I Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie. Jako uczeń klas IVb i Vb był klasyfikowany jako „chlubnie uzdolniony”. 5 października 1912 wystąpił z c.k. I Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie. Nie znamy powodów tej decyzji, ale wiadomo, że w czerwcu 1913 roku zdał maturę w VII klasie w c.k. II Wyższej Szkole Realnej w Krakowie, która miała status szkoły średniej o profilu matematyczno-przyrodniczym. Placówka zaliczała się do dobrze wyposażonych, a uczniowie mogli korzystać z doskonale wyposażonej biblioteki. Szkołę realną ukończył w wieku 20 lat, co nie było niczym nadzwyczajnym, na dwudziestu siedmiu uczniów w klasie VII jedenastu miało bowiem ukończone 20 lat. Wszyscy jego koledzy w klasie podawali narodowość polską, aczkolwiek pięcioro jako wyznanie wpisali „mojżeszowe”. Podobnie było w całej szkole, gdzie nikt nie podał narodowości żydowskiej, choć na ponad 280 uczniów 32 zadeklarowało, że wyznaje religię mojżeszową.

Kończąc szkołę, Kawalec jako przyszły zawód podał górnictwo. Świetnie rozwijające się w Galicji górnictwo ropy naftowej oraz kopalnictwo soli kamiennej dawało świetne możliwości rozwoju zawodowego.

W roku szkolnym 1913/1914 Romuald uczęszczał na kurs abiturientów przy Akademii Handlowej w Krakowie. Celem jednorocznego kursu było danie absolwentom szkół średnich wykształcenia handlowego.

Jeden z pierwszych skautów krakowskich, dziennikarz, literat, wydawca, instruktor harcerski, dyplomata, oficer Wojska Polskiego, Komendant Harcerstwa Polskiego na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941) działacz emigracyjny

Rodzina i nauka

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1921 rok

Autor

Kawalec Romuald

ISBN druk

978-83-8095-253-9

ISBN e-book

Objętość

88 stron

Wydanie

I, 2018

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

II.

Zarząd.

Na czele Gniazda Harcerskiego stoi Kierownik, który ma do pomocy:


1) Sekretarza.
2) Skarbnika.
3) Komendanta gmachu głównego.
4) Komendanta parku.


Komendantowi gm. głównego podlegają referenci (wzgl. referentki):


a) techniczny,
b) ekonomiczny,
c) towarzyski.
Komendantowi parku podlegają referenci (rentki):
a) techniczny,
b) sportowy,
c) zabawowy,
d) przyrodniczy.


Obaj komendanci mają do swej dyspozycji, a dla przeprowadzenia swych zadań, odpowiednią ilość referentów, oraz po dziesięciu harcerzy jako siły pomocnicze i wykonawcze. Oni to stanowią zasadniczą obsługę Gn. Harc.

Władza kier. Gn. Harc. (wraz z jego pomocnikami) obejmuje:


a) Zarząd techniczny Gn.,
b)     „    ekonomiczny,
d) Organizację ogólno-harcerskich prac i zabaw,
e) Zarząd bibljoteki i czytelni.

[...]

 Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło