Dziecko, rodzice, adopcja

Dziecko, rodzice, adopcja. Ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej

ISBN: 978-83-7308-747-7
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Najważniejszym problemem podjętym w publikacji jest ukazanie złożonych aspektów akceptacji odnoszonej przez kandydata na rodzica adopcyjnego do siebie, partnera, adopcji dziecka, procedury kwalifikacyjnej, wreszcie dziecka osieroconego i jego rodziców biologicznych...

Ilość

Najważniejszym problemem podjętym w publikacji jest ukazanie złożonych aspektów akceptacji odnoszonej przez kandydata na rodzica adopcyjnego do siebie, partnera, adopcji dziecka, procedury kwalifikacyjnej, wreszcie dziecka osieroconego i jego rodziców biologicznych. Znaczenie pełnej akceptacji warunkuje bowiem nie tylko przebieg i ostateczny rezultat procesu decyzyjnego, lecz przede wszystkim jakość życia rodzinnego i spełnienie rodzicielskie po wielu latach.

Autor opisuje także rolę rodziny w życiu człowieka w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, a także wartość społeczną i psychologiczną funkcjonowania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. W książce przedstawiono także nowe, utożsamiane z Internetem, obszary działalności publicznych i niepublicznych podmiotów podejmujących aktywność na rzecz upowszechniania idei adopcji w świadomości społeczeństwa.

Książka adresowana jest do bardzo szerokiego grona, a w szczególności do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kandydatów na rodziców adopcyjnych uczestniczących w procedurze kwalifikacyjnej realizowanej przez ośrodek, małżeństw bezdzietnych rozważających możliwość przysposobienia dziecka, kandydatów na rodziców zastępczych, studentów pedagogiki oraz psychologii.

19 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Wąsiński Arkadiusz

Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół roli wychowania i samowychowania do mediów w świetle analizy jakości egzystencji współczesnego człowieka, a także aksjologicznych i psychospołecznych uwarunkowań gotowości do tworzenia rodzin zastępczych i adopcyjnych. Autor dwóch monografii i około 50 artykułów naukowych, redaktor naukowy dwóch tomów zeszytów naukowych i trzech prac zbiorowych. Uczestnik projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu KBN. Od dwóch lat pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wąsiński Arkadiusz

ISBN druk

978-83-7308-747-7

ISBN e-book


Objętość

124 stron

Wydanie

II, 2006

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

I. Rodzina we współczesnych realiach społeczno-kulturowych

Rodzina jako fundament budowania chrześcijańskich relacji międzyludzkich

Socjopedagogiczne aspekty trwałości więzi osobowych w środowisku rodzinnym

Społeczno-kulturowe uwarunkowania dezintegracji współczesnej rodziny

II. Adopcja szczególną formą obdarowywania bezinteresowną miłością drugiego człowieka

Przysposobienie dziecka na tle duchowych, społecznych i prawnych aspektów funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych Wieloaspektowość kategorii „akceptacji” w kontekście spełnienia warunku sine qua non udanej adopcji

Jawność adopcji w świetle prawnych i psychospołecznych aspektów funkcjonowania rodziny adopcyjnej

III. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze jako integralny element systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Rola ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w kompensowaniu dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego dziecka osieroconego

Warsztatowe formy pracy pedagogiczno-psychologicznej z kandydatami na rodziców adopcyjnych realizowane w ramach procedury kwalifikacyjnej Współczesne media elektroniczne płaszczyzną upowszechniania problematyki przysposobienia w szerszych kręgach społecznych i dynamizowania pracy poradniczo-szkoleniowej z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi


Zakończenie

Literatura

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło