• Obniżka
Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)

Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)

ISBN: 978-83-7587-447-1
28,57 zł
18,57 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka M. Radziszewskiej wpisuje się w nurt badań pedeutologicznych o charakterze retrospektywnym. Jest to interesujące studium z dziejów kształtowania się kadr nauczycielskich na Warmii i Mazurach w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej (1945–1956).

Ilość

Polecamy Państwu najnowsza książkę Marii Jolanty Radziszewskiej „Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)”. Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca stanowi istotny krok na drodze do syntezy dziejów nauczycielstwa oraz dalszych badań nad dziejami polskiej edukacji w regionie i kraju. Książkę adresuje także do grona Czytelników, którym bliskie są sprawy zawodu nauczycielskiego i pracy nauczycieli.

Opracowanie stanowi monograficzne studium historyczno-pedagogiczne. Ogólną konstrukcję niniejszej publikacji tworzą cztery rozdziały wyodrębnione na podstawie kryterium problemowo-chronologicznego. W rozdziale pierwszym wyróżniono problemy, które zadecydowały o specyfice pracy nauczycieli na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956. Jako kryterium wyboru omawianych zagadnień przyjęto wydarzenia gospodarcze, społeczno-kulturowe i demograficzne, oświatowo-wychowawcze oraz pedeutologiczne.

Drugi rozdział poświęcony został kształtowaniu się środowiska nauczycielskiego na Warmii i Mazurach. Dla pełniejszego zrozumienia problemów związanych z rolą nauczyciela w organizującym się szkolnictwie na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej niezbędne było przedstawienie pracy nauczycieli, którzy organizowali prywatne szkoły polskie na tym terenie w okresie międzywojennym. Analizie poddano potrzeby kadrowe i wymagania kwalifikacyjne nauczycieli szkolnictwa powszechnego. W rozdziale tym nie zabrakło nawiązania do wymagań nowej polityki oświatowej względem nauczycieli szkół podstawowych.

Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna nauczycieli w latach 1945–1956 to główna treść rozdziału trzeciego. Za ważne uznano przypomnienie różnych rodzajów aktywności nauczycieli zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim, ich działalność związkową i polityczną.

W rozdziale czwartym przedstawiono warunki pracy nauczycieli oraz warunki socjalno-bytowe – omówiono wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, urlopy i sytuację mieszkaniową.

96 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Radziszewska Maria Jolanta

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Wstęp

Rozdział I

Uwarunkowania pracy i życia nauczycieli na Warmii i Mazurach

Sytuacja gospodarcza i społeczna na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej

Rzeczywistość oświatowo-wychowawcza w latach 1945–1956

Nowy ideał pedeutologiczny

Rozdział II

Kształtowanie się środowiska nauczycieli szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach

Nauczyciele polskich szkół w Prusach Wschodnich (1929–1939)

Potrzeby kadrowe i wymagania kwalifikacyjne w organizującym się szkolnictwie powszechnym (lata szkolne 1944/1945–1947/1948)

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Przemiany ilościowe i jakościowe kadry nauczycielskiej (1948/1949–1955/1956)

Praca dydaktyczno-wychowawcza nauczycieli szkół podstawowych w kontekście nowej ideologii szkoły Indoktrynacja nauczycieli

Rozdział III

Działalność pozalekcyjna i środowiskowa nauczycieli (1945–1956)

Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna

Aktywność związkowa

Przynależność polityczna

Rozdział IV

Warunki pracy i sytuacja socjalno-bytowa nauczycieli (1945–1956)

Warunki pracy

Uposażenie

Ubezpieczenia społeczne i urlopy

Warunki mieszkaniowe

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Wykaz skrótów

Spis tabel

Abstract

fragment

[...] praca M. Radziszewskiej wpisuje się w nurt badań pedeutologicznych o charakterze retrospektywnym. Jest to interesujące studium z dziejów kształtowania się kadr nauczycielskich na Warmii i Mazurach w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej (1945–1956). Podjęty [...] temat uważam za zagadnienie ważne, ciągle jeszcze niedostatecznie rozpoznane przez historyków edukacji. [...]

M. Radziszewska skupiła swą uwagę na środowisku nauczycieli szkół podstawowych (powszechnych). Interesowały Ją przy tym nie tylko kwestie związane z działalnością dydaktyczną nauczycieli (tradycyjnym nauczaniem), ale także ich aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna oraz elementy życia towarzyskiego i prywatnego. To nowoczesne podejście stworzyło Autorce szansę na ukazanie nauczycieli szkoły podstawowej z terenu Warmii i Mazur z perspektywy odmiennej od przyjmowanej przez autorów dotychczasowych prac. Uważam to za istotną wartość recenzowanej pracy i znaczący krok w badaniach pedeutologicznych. […]

Na uznanie zasługuje bogata baza źródłowa pracy. Autorka dotarła do wielu ciekawych dokumentów, wspomnień i ujęć statystycznych, które następnie twórczo wyzyskała, realizując założony cel badań. Świadczy to o dużej dojrzałości badawczej M.J. Radziszewskiej.

Z recenzji dr. hab. Romualda Grzybowskiego, prof. UG

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło