• Obniżka
Nauczyciel na polach humanizacji edukacji

Nauczyciel na polach humanizacji edukacji

ISBN: 978-83-7587-411-2
36,19 zł
26,19 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książkę adresuję do kandydatów na nauczycieli przygotowywanych w systemie kształcenia wstępnego w szkołach i uczelniach pedagogicznych oraz do nauczycieli różnych poziomów i profilów kształcenia, rozległego podsystemu szkolnego całkowitego systemu edukacji narodowej, do młodych i dojrzałych ludzi...

Ilość

Włodzimierz Prokopiuk podjął się opracowania tematu o dużej aktualności dla praktyki edukacyjnej. Współczesna edukacja realizowana na terenach szkół przybrała postać procesu technologicznego, prakseologicznego, w którym liczą się skuteczność, ekonomiczność oraz odpowiedni układ treści, metod, form i środków, mniejsze zaś znaczenie ma indywidualny rozwój uczniów.

Autor upomniał się o podejście humanistyczne, w którym pierwiastek ludzki, indywidualny ma podstawowe znaczenie. [...] Godne uwagi jest również to, że Włodzimierz Prokopiuk nie ogranicza analiz do zagadnień edukacji i nauczycieli, lecz także uwzględnia stan rozwoju współczesnych nauk pedagogicznych, które mogą dawać podstawy do nowoczesnej edukacji, przede wszystkim do wychowania, kształcenia, opieki i profilaktyki. Wskutek tego książka może być traktowana także jako głos w dyskusji z zakresu pedagogiki ogólnej, metodologii pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych. [...]

Oprócz kandydatów na nauczycieli przygotowywanych w systemie kształcenia wstępnego w szkołach i uczelniach pedagogicznych oraz nauczycieli różnych profilów kształcenia [...] adresatami książki mogą być także nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za kształcenie na kierunkach nauczycielskich, uczeni z kręgu nauk pedagogicznych oraz politycy oświatowi odpowiedzialni za funkcjonowanie polskiego systemu oświatowego. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że treści książki nie są łatwe, wymagają skupienia, spokojnej, niespiesznej refleksji; mogą być użyteczne do indywidualnej lektury, skłaniać do namysłu, krytycznej analizy współczesnej rzeczywistości edukacyjnej i szukania nowych dróg. Mogą być przydatne dla osób ambitnych poznawczo i świadomie wybierających zawód nauczyciela, a także dla czytelnika akceptującego specyficzny, barwny i metaforyczny język dzieła odbiegającego od sztywnych konwencji prac naukowych.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Pałki

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

[…] Tekst, który oddaję w ręce czytelników, składa się z dwóch części. Dwa rozdziały części pierwszej, zatytułowanej „Baza teoretyczno-metodologiczna humanizacji edukacji”, są nowe i stanowią teoretyczne, psychologiczno-pedagogiczne tło dla zrozumienia złożoności istoty i potrzeby humanizacji życia człowieka w ogóle, „życia edukacyjnego” młodych podmiotów (dzieci i młodzieży) oraz zasad aplikacji tej idei ludzkiej i edukacyjnej przez nauczycieli-pedagogów w toku prowadzonych przez nich procesów. Rozdział drugi części pierwszej oraz cztery rozdziały części drugiej pod tytułem „Nauczyciel wobec idei humanizacji różnorodnych pól edukacji” zawierają teksty publikowane w latach 2000-2009, głównie w pokonferencyjnych, recenzowanych monografiach zbiorowych, w dużej mierze zmodyfikowane i opatrzone inaczej brzmiącymi nagłówkami. Wszystkie części i rozdziały zostały spięte jednorodną klamrą tematyczną.

W poszczególnych podrozdziałach zdarzają się powtórzenia niektórych tez, ujęć i stanowisk w kwestii założeń humanizmu i procedury humanizacji życia człowieka w ogóle, w nowych warunkach i kontekstach współczesnego świata, w szczególności zaś w aspekcie możliwych wariantów funkcjonowania nauczycieli różnych profilów na polach humanizacji procesów edukacyjnych, ale zawsze opatrzone autorskim komentarzem i z odniesieniami do kompetentnej wykładni funkcjonującej we współczesnej myśli humanistycznej (pedagogicznej).

Książkę adresuję do kandydatów na nauczycieli przygotowywanych w systemie kształcenia wstępnego w szkołach i uczelniach pedagogicznych oraz do nauczycieli różnych poziomów i profilów kształcenia, rozległego podsystemu szkolnego i całkowitego systemu edukacji narodowej, a także do młodych i dojrzałych ludzi będących obiektem moich wieloletnich badań pedeutologicznych, bohaterami publikowanych tekstów naukowych i współtwórcami niepowtarzalnej misji pedagogicznej, której poświęciłem swoje życie zawodowe i naukowe.

Szczególne przesłanie kieruję do moich najbliższych współpracowników, członków kierowanego przeze mnie Zakładu, realizatorów wspólnej „humanistycznej sprawy”, by zwerbalizowane na kartach książki doświadczenia, przemyślenia i wskazania były dla nich inspiracją w dalszym efektywnym prowadzeniu studentów po krętych ścieżkach humanizacji pedagogiki i edukacji, w spełnianiu funkcji naukowo-dydaktycznych na miarę nowoczesnego, europejskiego uniwersytetu oraz w osobistym, zwyczajnie ludzkim „stawaniu się” i spełnianiu. […]

Autor, fragment wstępu

98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Włodzimierz Prokopiuk

profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog, pedeutolog, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Autor ponad 110 publikacji naukowych, w tym 9 książek. Kierownik seminariów magisterskich i doktorskiego o tematyce pedeutologicznej, z akcentem na aksjologiczne problemy kształcenia i rozwoju zawodowego oraz osobistego (samokształcenia) nauczycieli na tle sytuacji nauk pedagogicznych, społecznych doświadczeń świata kultury i szeroko rozumianego systemu edukacji narodowej. Jego zainteresowania naukowe lokują się na czterech obszarach nauk pedagogicznych, takich jak: pedagogika ogólna (jest wieloletnim wykładowcą tego przedmiotu); pedeutologia; pedagogika (dydaktyka) szkoły wyższej; metodologia badań pedagogicznych (edukacyjnych).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Włodzimierz Prokopiuk

ISBN druk

978-83-7587-411-2

ISBN e-book

Objętość

434 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA

BAZA TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA HUMANIZACJI EDUKACJI

Rozdział I

TEORETYCZNA WARSTWA HUMANIZACJI EDUKACJI

1.Humanistyczne tropy w teoriach rozwoju osobowości człowieka

2.Pedagogiczne założenia humanizacji edukacji

2.1.Podłoże teoretyczne analizy problemu humanizacji edukacji

2.2.Podstawowe idee i pojęcia teorii humanizacji edukacji

2.3.Zasady humanizacji edukacji

2.4.Szanse urzeczywistniania idei humanizacji kształcenia szkolnego

Rozdział II

METODOLOGICZNA STRONA ANALIZY PROBLEMU HUMANIZACJI EDUKACJI

1.Metodologiczne wyznaczniki rozwoju systemu edukacji w kontekście idei humanizacji

2.Metodologiczne aspekty tworzenia wiedzy pedagogicznej (wiedzy o edukacji

CZĘŚĆ DRUGA

NAUCZYCIELE WOBEC IDEI HUMANIZACJI RÓŻNORODNYCH PÓL EDUKACJI

Rozdział III

CZŁOWIEK (NAUCZYCIEL) W MEANDRACH WSPÓŁCZESNYCH KONTEKSTÓW FILOZOFICZNO- PEDAGOGICZNYCH

1.Kreowanie koncepcji człowieczeństwa na miarę naszych czasów–prioryteto-we wyzwanie stojące przed edukacją i nauczycielami

2.Konieczność zmagania się o nowy sens bycia człowieka (człowiekiem) w edukacji pierwszej dekady XXI wieku

3.Problem holizmu i człowieka jako holonu we współczesnej pedagogice (eduacji)

4.Ranga i miejsce człowieka, jako kategorii filozoficzno-pedagogicznej, w misji współczesnego nauczyciela

5.Współczesny pajdocentryzm – humanistyczne horyzonty nadziei na konstytuowanie nowych wymiarów dzieciństwa

6.Rozmyślania o humanistycznych aspektach rozwoju uczniów na tle paradoksów we współczesnej edukacji

Rozdział IV

OGÓLNOHUMANISTYCZNA „DUSZA” EDUKACJI

1.Preambuła do rozważań nad humanizacją edukacji w kontekście filozoficznych aspektów przestrzeni pedagogicznej początku nowego wieku

2.O filozofii edukacji – rozterki i nadzieje

3.Humanistyczne barwy przestrzeni pedagogicznej (wychowawczej)

4.Ustawiczność jako humanistyczna wartość edukacyjna dla nauczycieli i uczniów

5.Idee aksjologii pedagogicznej w dyskusji nad fundamentami edukacyjnej wspólnoty

6.Służebna rola nauczycieli w kreowaniu społeczeństwa demokratycznego i edukacji obywatelskiej

7.Dyskurs konstruktywistyczny w dziele humanizacji edukacji

Rozdział V

HUMANISTYCZNA „PIECZĘĆ” PROCESÓW PEDAGOGICZNYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZĄ RÓŻNE PODMIOTY EDUKACYJNE

1.Kariera kategorii wychowanie jako rozwój we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogiczno-edukacyjnej

2.Wymiary myślenia o wychowaniu człowieka w duchu orientacji humanistycznej

3.Tolerancja jako zasada wychowania i jego konstytutywna wartość

4.Wychowanie do (i w) duchowości jako problem pedagogiki humanistycznej

5.Podmiotowość jako wartość między antynomicznością adaptacyjnej i humanistycznej funkcji nauczyciela

6.Rzecz o paradygmacie humanistycznym w akademickiej edukacji kandydatów na nauczycieli

7.Aksjologiczna koncepcja kształcenia kandydatów na nauczycieli – wymiar normatywny i rzeczywisty

8.W kręgu orientacji aksjologicznych współczesnych nauczycieli

9.Uwarunkowania humanizacji działalności studentów, kandydatów na nauczycieli-pedagogów

10.Miejsce i rola nauczyciela akademickiego w humanizacji edukacji wstępnej kandydatów na nauczycieli

11.Drogi kształtowania się i rozwoju sensowego potencjału współczesnych nauczycieli

12.Parametry humanizacji stylu myślenia pedagogicznego nauczycieli akademickich

13.Humanistyczny charakter kultury pedagogicznej

Rozdział VI

PRZYPADKI „CHODZENIA” NAUCZYCIELI PO „POLACH MINOWYCH” HUMANIZACJI EDUKACJI

1.O istocie kryzysów zawodowych nauczycieli w dobie transformacji

2.Bariery w rozwoju zawodowym nauczycielek edukacji elementarnej

3.Ryzyko osobowościowo-zawodowych deformacji współczesnych nauczycieli

BIBLIOGRAFIA PRAC WYKORZYSTANYCH I CYTOWANYCH

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło