W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej

W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej

ISBN: 978-83-7587-334-4
36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej

Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. „rdzennej” fenomenologii Edmunda Husserla. Autor odsłania najpierw podstawowe cechy i założenia samej fenomenologii Husserla by następnie podążyć tropem jego kontynuatorów.

Ilość

Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. „rdzennej” fenomenologii Edmunda Husserla. Autor odsłania najpierw podstawowe cechy i założenia samej fenomenologii Husserla by następnie podążyć tropem jego kontynuatorów. W dalszej części pracy odsłania fenomenologiczne aspiracje w naukach społecznych. Efektem pracy jest podjęta próba aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice. Praca jawi się jako jedna z niewielu prac tego typu w pedagogice polskiej i wpisuje się w coraz szerzej reprezentowany motyw budowania pedagogiki w tzw. perspektywie podmiotowej.

Punktem wyjścia swojej rozprawy Andrzej Ryk czyni przekonanie, że: O ile fenomenologia nie jest obca dla profesjonalistów z dziedziny filozofii, o tyle nie jest już tak, jeśli chodzi na przykład o pedagogów. Powtarza to we wstępie dwukrotnie, przy czym niniejszy akapit jest tego najsilniejszym akcentem:

Dlaczego więc fenomenologia? Po pierwsze dlatego, że choć sam kierunek jest na scenie filozofii już ponad sto lat to ciągle jest mało znany i rozumiany – szczególnie w środowisku pedagogów. Zarówno teoretyków jak i praktyków. Po drugie wydaje się, że wciąż istnieje w polskiej pedagogice niedosyt opracowań, monografii czerpiących z dorobku filozofii jako takiej. Ta swoista „czarna dziura” - jak wiemy - jest z jednej strony wynikiem okresu ideologicznego „zamrożenia” pedagogicznego pluralizmu, z drugiej zaś strony, wyraża chyba wciąż zbyt niski stan kultury filozoficznej wśród pedagogów. Po trzecie fenomenologia jest jednym z kierunków reprezentujących tzw. przełom antypozytywistyczny w nauce i kulturze. Jej znaczenie jest dla współczesnego rozwoju rozumienia tożsamości wiedzy fundamentalne. Próba więc uchwycenia najważniejszych „przyczółków” myślenia fenomenologicznego wydaje się być ważna i istotna z punktu widzenia podnoszenia ogólnohumanistycznej kultury pedagogicznej. [...]

z recenzji prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego

Ryk Andrzej
98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Ryk Andrzej

Doktor nauk humanistyczny w zakresie pedagogiki. Pracownik naukowy Katedry Teorii Wychowania i Aksjologii Pedagogicznej w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Wstęp     

I. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla jako nauka pewna i ścisła 

1. Fenomenologia jako odpowiedź na zbłąkany racjonalizm pozytywizmu   

2. Fenomenologiczny genesis    

3. Husserlowski kartezjanizm    

4. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla    

5. Próba rekapitulacji – wydobycia najważniejszych wyznaczników fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla    

6. Wybrane oceny transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla    

II. Wokół myśli Edmunda Husserla – wybrane egzemplifikacje   

1. Diltheyowski świat życia    

2. Istota aktów wczucia Edyty Stein   

3. Hermeneutyka jestestwa Martina Heideggera   

4. Hermeneuta myśli Edmunda Husserla – Roman Ingarden   

5. Fenomenologia Edmunda Husserla według Józefa Tischnera   

6. Maurice’a Merleau-Ponty’ego fenomenologia percepcji   

7. Hans-Georg Gadamer a Edmund Husserl 

III. Fenomenologiczne inspiracje w naukach społecznych   

1. Fenomenologiczne inspiracje w socjologii   

2. Fenomenologiczne inspiracje w psychologii według Amadeo Giorgiego i Clarka E. Moustakasa   

3. Fenomenologiczne inspiracje w pedagogice – wybrane ujęcia 

IV. Własne poszukiwania możliwości aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice   

1. Podstawowe założenie teoretyczne  

2. Założenia metodologii badawczej w pedagogice fenomenologicznej   

3. Etapy badania przeprowadzonego w perspektywie fenomenologicznej   

4. Kierunki badań w perspektywie fenomenologii Edmunda Husserla   

Wnioski i zakończenie 

Bibliografia   

Spis tabel   

Spis schematów   

fragment

Pedagogika jako nauka jest genetycznie związana z refleksją filozoficzną i humanistyczną. I mimo że na mapie pedagogiki współczesnej coraz więcej miejsca zajmują badania dążące do empirycznej operacjonalizacji i możliwie obiektywnego wyjaśniania rzeczywistości wychowawczej, nie można z niej usunąć pedagogiki humanistycznej. Celem takiej pedagogiki jest – jak w każdej nauce – formułowanie twierdzeń prawdziwych. O prawdziwości tej świadczy jednak nie procedura empirycznego dowodzenia, lecz poziom i sposób teoretycznego uprawomocnienia. Innymi słowy, pedagogika humanistyczna uwiarygodnia formułowane przez siebie interpretacje. Z tej perspektywy kapitalne znaczenie zyskują prace analizujące przesłanki badań w pedagogice humanistycznej i podstawy proponowanych w tym nurcie wykładni rzeczywistości wychowawczej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Milerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło