• Obniżka
  • Nowy
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

ISBN: 978-83-8294-279-8
54,29 zł
39,29 zł Oszczędzasz: 15,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 40,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 42,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecamy na nowy rok Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych przeznaczony dla pedagoga specjalnego, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego...

Wersja książki
Ilość

Polecamy na nowy rok Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych przeznaczony dla pedagoga specjalnego, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego...

Dziennik przygotowany jest w formacie A4, objętości 154 stron na których do Państwa wykorzystania są opracowane: informacje o dziecku/uczniu, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na objęcie dziecka/ucznia indywidualnym wsparciem terapeutycznym, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, diagnoza i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – skrócony opis , tygodniowy rozkład zajęć, indywidualny plan zajęć terapeutycznych, frekwencja podczas zajęć rewalidacyjnych, realizacja programu zajęć – zapis dzienny, ocena efektywności udzielanego wsparcia, podsumowanie frekwencji według rodzaju zajęć, współpraca i kontakty z innymi podmiotami, hospitacje  oraz notatki i uwagi.

Tabele dziennika opracowała Pani Anna Franczyk natomiast konsultowała Pani Agnieszka Kucharska.

Podstawa prawna polecanego Dziennika to:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900), art. 177.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1610).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1309), § 7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1798).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.).

197 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-279-8

Anna Franczyk

nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, praktyk Tomatisa pedagog specjalny w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, wykładowca UNS, prezes Stowarzyszenia Animaloterapeutycznego "Dogo4Logo" zajmującej się dogoterapią i felinoterapią, instruktor dogoterapii III stopnia, autorka publikacji dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (opublikowane w Oficynie Wydawniczej IMPULS i WIR) m.in.: Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym…, Animaloterapia, Skarbiec nauczyciela-terapeuty…, Zabawy na cały rok, Baw się przez animaloterapię, Zabawy z Figurkiem.

Ponadto regularnie bierze udział w Konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci, prowadzi kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu prowadzenia działań dydaktyczno-terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Anna Franczyk 

ISBN druk

978-83-8294-279-8

ISBN e-book

Objętość

154 stron

Wydanie

I, 2023

Format

A4 (295x210)

Oprawamiękka, klejona

Informacje o dziecku/uczniu                

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych               

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na objęcie dziecka/ucznia indywidualnym wsparciem terapeutycznym          

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami           

Diagnoza i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach            

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – skrócony opis        

Tygodniowy rozkład zajęć          

Indywidualny plan zajęć terapeutycznych         

Frekwencja podczas zajęć rewalidacyjnych        

Realizacja programu zajęć – zapis dzienny    

Ocena efektywności udzielanego wsparcia        

Podsumowanie frekwencji według rodzaju zajęć     

Współpraca i kontakty z innymi podmiotami       

Hospitacje     

Notatki, uwagi

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło