• Obniżka
Ciąża czy stan błogosławiony?

Ciąża czy stan błogosławiony?

Podtytuł: Zagadnienie interdyscyplinarne
ISBN: 978-83-8294-202-6
23,62 zł
18,82 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Proponując temat kolejnej książki: Ciąża czy stan błogosławiony? nie przypuszczaliśmy nawet, że jego konsekwencją będzie tak szeroki oddźwięk, że wzbudzi on tyle emocji, że pokaże tak ogromny zasób wiedzy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, teologicznej...

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Proponując temat kolejnej książki: Ciąża czy stan błogosławiony? nie przypuszczaliśmy nawet, że jego konsekwencją będzie tak szeroki oddźwięk, że wzbudzi on tyle emocji, że pokaże tak ogromny zasób wiedzy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, teologicznej.

Wielokrotnie wysuwana teza, że poczęcie dziecka, wywołuje ogromne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym, skłania do stwierdzenia, że w zależności od wielu kontekstów może być to czas „błogosławiony” lub, że „ciąża może ciążyć” i to nie tylko kobiecie, która stała się matką, ale i mężczyźnie – ojcu poczętego dziecka. Okres ciąży, to również czas prenatalnego rozwoju dziecka i jako taki posiada fundamentalne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka i w tym sensie może być czasem upragnionym, do którego wraca się w chwilach ciężkich (relaksujemy się w otoczeniu przypominającym to zapamiętane z okresu płodowego), lub ciężarem, który utrudnia funkcjonowanie w postnatalnym życiu (nieuświadomione traumy pre- i perinatalne).

Z medycznego punktu widzenia ciąża rozpatrywana jest zazwyczaj pod kątem zmian fizycznych wywołujących dolegliwości ciężarnej. Jej psychiką zajmuje się tylko o tyle o ile nasila ona owe nieprzyjemne odczucia kierując je w stronę patologii. Niemniej nie można nie zauważyć, że mężczyźnie coraz częściej przyzwala się na obecność podczas wizyt kontrolnych wspomagając w ten sposób jego dojrzewanie do ojcostwa.

Z psychopedagogicznego punktu widzenia istotnym jest kondycja psychofizyczna matki i ojca poczętego dziecka. Proces wzrastania w nowe role, kształtowania więzi z poczętym dzieckiem. Coraz częściej i „coraz głośniej” mówi się również o znaczeniu okresu prenatalnego dla całego dalszego życia człowieka a nawet dla jego potomstwa.

Szeroki zakres tematyczny podejmowany w ramach niniejszej publikacji ma na celu ukazanie interdyscyplinarności i doniosłości zagadnienia obejmującego swym zasięgiem nie tylko kobietę – matkę, ale i mężczyznę – ojca oraz poczęte za ich sprawą dziecko.

Książkę otwiera artykuł dr Emilii Lichtenberg-Kokoszki: Zmiany bio-, psycho-, społeczne zachodzące w organizmie kobiety a wynikające i towarzyszące poczęciu dziecka. Dalej, dr nauk med. Wojciech Guzikowski przedstawia granice między fizjologią a patologią ciąży. Mgr Ewa Janiuk przybliża rolę położnej w opiece nad kobietą i rodziną od chwili poczęcia do narodzin. Mgr Gabriela Eliasz-Łukasiewicz scharakteryzowała zmiany w statyce ciała kobiety warunkowane poczęciem dziecka. Kolejna osoba, dr Danuta Opozda, podejmuje próbę psychopedagogicznego wglądu w problematykę postaw wobec „wczesnego rodzicielstwa”. Dalej, mgr Magdalena Kosno przedstawia oczekiwania i wyobrażenia rodziców wobec poczętego dziecka i rodzicielstwa. Z kolei mgr Mirosław Hanulewicz, zarówno na podstawie analizy literatury jak i badań własnych podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy ojciec poczętego dziecka jest „uciemiężony czy szczęśliwy”. Mgr Maria Wojaczek przedstawia rozwój więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie życia. Pani mgr Barbara Jakel, zaprezentowała autorski program Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej w aspekcie prenatalnych korzeni przywiązania, znaczenia ich deficytu oraz możliwości leczenia podczas psychoterapii. Ks. Dr Jerzy Dzierżanowski z kolei podjął się niezwykle trudnego zadania jakim jest pokazanie specyfiki trudności przeżywanych przez rodziców poczętego dziecka wobec niepomyślnej diagnozy lekarskiej. Książkę wieńczy artykuł Mgr Małgorzaty Nowak odpowiadający niejako na postawione w tytule pytanie: Ciąża czy stan błogosławiony?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu istotnych zagadnień nie udało się omówić, a poruszane tutaj kwestie stanowią raczej tło do dalszych poszukiwań niż kompendium wiedzy. Niemniej mamy nadzieję, że zawarte tu rozważania zachęcą czytelników, i rodziców planujących poczęcie dziecka, oczekujących na jego narodziny i personel medyczny, położne oraz lekarzy, psychologów, pedagogów i wszystkich tu nie wymienionych, a którym drogi jest los macierzyństwa i ojcostwa oraz poczętych dzieci do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy ten najważniejszy dla nas okres ludzkiego życia ciąży, czy jest stanem błogosławionym? Odpowiedzi, świadomie lub nieświadomie, w słowach lub czynach, w życiu codziennym i chwilach wyjątkowych, niemniej zawsze, przekazywanej dalej… kolejnym pokoleniom.

Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski

Zagadnienie interdyscyplinarne
187 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-202-6

Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Lichtenberg-Kokoszka EmiliaAbsolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (magisterium 1997, Rola ojcowska mężczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie życia dziecka). Doktor nauk humanistycznych (doktorat 2007, Edukacja zdrowotna rodziców w prenatalnym okresie życia dziecka). Dyplomowana położna (ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Położnych). Adiunkt w zakładzie Pedagogiki Ogólnej, Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wspierania rozwoju dziecka, psychopedagogiki prentalnej. Zainteresowania z pogranicza pedagogiki i medycyny koncentrują się wokół prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny. Jest autorką ponad 20. artykułów w czasopismach i pozycjach zwartych, autorką książki: Biomedyczne i psychopedagogiczne aspekty ciąży oraz współredaktorką książek: Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne oraz: Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne. Współpracuje z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego, w ramach której aktywnie uczestniczy w konferencjach organizowanych dla położnych i rodziców oraz prowadzi wykłady i szkolenia dla położnych z terenu całego kraju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Położnych. W szkołach ponad gimnazjalnych oraz parafiach z terenu województwa opolskiego prowadzi wykłady z zakresu prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny oraz przygotowania do rodzicielstwa. Prowadzi cykliczne wykłady dla młodzieży na antenie Radia „PLUS”.

Mama trójki dzieci urodzonych w domu.

 

Ks. Jerzy Dzierżanowski

Ks. Jerzy DzierżanowskiDoktor nauk teologicznych, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny Absolwent Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii (KUL) oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Osób Uzależnionych (Warszawa). Zajmuje się teologią małżeństwa i rodziny, psychologią pastoralną, psychologią komunikacji, a w szczególności bezpośrednim przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa. Autor kilkudziesięciu artykułów. Autor i współautor czterech monografii: Konflikty małżeńskie jako problem duszpasterski w świetle dokumentacji sądu biskupiego w Opolu; Psychologiczne następstwa straty dziecka. Przyczyny, leczenie zapobieganie; Wychowanie do szacunku dla ludzkiego życia; Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła. Współredaktor książki: Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne.

Pracę naukową na kierunku Nauki o Rodzinie łączy z funkcją Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Prowadzi w oparciu o autorski program przygotowanie do małżeństwa w małych grupach i szkołę rodziców. W ramach Diecezjalnej Fundacji Obrony, w której pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora Fundacji odpowiedzialny jest za funkcjonowanie trzech instytucji: Poradnia Rodzinna, Ośrodek Adopcyjny i Dom Matki i Dziecka w Opolu. Za swoją dotychczasową działalność na rzecz rodziny, młodzieży i dzieci odznaczony został medalem „Serce Dziecku” przyznany przez Parlament Dziecięco – Młodzieżowy. Otrzymał również: nagrodę „Opolskie Bóg zapłać” Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, nagrodę im. Św. Franciszka Ksawerego przyznaną przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu, nagroda Ministra Sprawiedliwości za działalność na polu resocjalizacji więźniów(2000 r.), nagroda Nowej Trybuny Opolskiej „Złote Spinki” za działalność społeczną w 2003 r.

 

Janiuk Ewa

Absolwentka Wydziału Historyczno -Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego (magisterium 2004, Udział położnych podstawowej opieki zdrowotnej w procesie edukacji przedkoncepcyjnej). W 2005 roku ukończyła Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, Instytut Położnictwa (praca licencjacka, Położna rodzinna w strukturach opieki zdrowotnej).

Położna. Od 1986 roku na sali porodowej i oddziale położniczo - noworodkowym w Prudniku i Strzelcach Opolskich.

Założycielka szkoły rodzenia w ZOZ w Strzelcach Opolskich w 1995r. Od 1996 roku praca w charakterze położnej środowiskowej/ rodzinnej- poradni dla kobiet i środowisku. Współzałożycielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowa Rodzina”, jego kierownik. Od 2000 roku przyjmuje porody w domu, prowadzi zajęcia w szkole rodzenia, sprawuje opiekę przed- i okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną. Współpracownik Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu, opiekun medyczny i pedagog w Domu Matki i Dziecka w Opolu. W latach 2007-2008 ekspert na forum "Dobry Poród" eDziecko Gazeta.Pl. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych od 2006r. Współzałożyciel Oddziału Terenowego w Opolu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce. Członek Zespołu Położnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Od 2004 r. członek grupy negocjacyjnej samorządu zawodowego z NFZ d/s podstawowej opieki zdrowotnej. Członek Zespołu Eksperckiego powołanego przez Ministra Zdrowia do prac nad centralną bazą świadczeń opieki zdrowotnej w 2006 r. Propagatorka akcji Rodzić po Ludzku. Czynny uczestnik - prelegent konferencji Fundacji Rodzić po Ludzku oraz wielu innych konferencji krajowych i zagranicznych. Organizator konferencji „Poród naturalny – potrzeba czy moda?” Opole 2001; "Położna w opiece przedkoncepcyjnej" Turawa 2003; „Nowe trendy w położnictwie wyzwaniem dla położnych” Turawa 2006; „Dbałość o profesjonalizm - podstawą rozwoju zawodowego położnych” Turawa 2007”; "Alkohol, jako problem kobiet w wieku prokreacyjnym" Opole 2007. Autor i realizator programu promocji zdrowia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka, profilaktyki gruczołu piersiowego i raka szyjki macicy w szkołach ponadgimnazjalnych w Opolu. Współredaktorka książki: Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne oraz: Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne. Jako ekspert biorąca udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu Standardu Opieki Okołoporodowej w 2009 roku.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Ks. Jerzy Dzierżanowski, Janiuk Ewa

ISBN druk

978-83-7587-623-9

ISBN serii

978-83-8294-202-6

Objętość

146 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Jerzy Dzierżanowski)

Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Zmiany bio-psycho-społeczne zachodzące w organizmie kobiety, wynikające z poczęcia dziecka

Wojciech Guzikowski

Granice między fizjologią a patologią ciąży – wybrane zagadnienia

Ewa Janiuk

Położna z kobietą i rodziną od poczęcia do narodzin

Gabriela Eliasz-Łukasiewicz

Zmiany w statyce ciała kobiety warunkowane poczęciem dziecka

Danuta Opozda

Stan błogosławiony czy ciężar (?) – z psychopedagogicznej problematyki postaw wobec „wczesnego rodzicielstwa”

Uwagi wybrane

Magdalena Kosno

Oczekiwania i wyobrażenia rodziców wobec poczętego dziecka i rodzicielstwa

Mirosław Hanulewicz

Uciemiężony czy szczęśliwy, czyli dziewięć miesięcy oczekiwania na narodziny dziecka z perspektywy męża Maria Wojaczek Rozwój więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie życia

Barbara Jakel

Prenatalne korzenie przywiązania w psychoterapii

Jerzy Dzierżanowski

Specyfika trudności przeżywanych przez rodziców poczętego dziecka wobec niepomyślnej diagnozy lekarskiej

Maria Nowak

Ciąża czy stan błogosławiony

Noty o autorach

Ciąża? Jeśli jesteście ciekawi „z czym to się je” dobrze jest zgłębić wiedzę nie tylko z punktu widzenia fotela w gabinecie lekarza. Kolejna już publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS, w charakterze wybranych referatów z konferencji o bardzo intrygującym temacie: Ciąża czy stan błogosławiony – Zagadnienie interdyscyplinarne zaprasza do poszerzenia swoich horyzontów.

Nie jest to pierwsza publikacja o takim kształcie, którą miałam przyjemność przeczytać, jednak ze względu na dobór tematów oraz ich prezentację, niewątpliwie jest to jedna z najlepiej przygotowanych książek, podejmująca tematykę ciąży w szerszym zakresie (niż publikacje o charakterze poradników). Już sam tytuł jest zapowiedzią ciekawych rozważań i kusi, żeby zajrzeć do środka! Na kartach książki nie czeka rozczarowanie, a 11 referatów dotyczących przebiegu ciąży w odniesieniu do… można by rzec całego świata.

Oczekiwanie potomstwa wbrew pozorom nie jest procesem wiążącym się tylko i wyłącznie z kobiecością, a czasem wielkich zmian cielesnych, emocjonalnych oraz dotyczących relacji z najbliższym otoczeniem. Dzięki otwartości umysłu redakcji sprawującej pieczę nad doborem treści, przekazywane informacje doskonale się uzupełniają dając pełny obraz tematu – w ujęciu bio-medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i teologicznym.

Szczególnie polecałabym lekturę przyszłym mamom – dwa pierwsze artykuły: „ Zmiany bio-psycho-społeczne zachodzące w organizmie kobiety, wynikające z poczęcia dziecka” oraz „Granice między fizjologią a patologia ciąży – wybrane zagadnienia” to istny strzał w dziesiątkę! Fachowa lecz nieprzytłaczająca wiedza na temat rozwoju i przebiegu ciąży, doniesienia naukowe na temat prawidłowych i budzących niepokoje ciążowych dolegliwości, dostarczą wiele pożytku. Forma również jest przystępna – tekst nie został uproszczony do poziomu przysłowiowego „cepa” dzięki czemu informacje są rzetelne i wyczerpujące (oczywiście wymaga to od czytelnika większej uwagi, niektóre publikacje noszą na sobie charakterystyczne „naukowe” znamiona). Autorki opisują różne stany organizmu kobiety ciężarnej rozróżniając jednocześnie na czasami nieuniknione „przykrości” oraz stany wymagające konsultacji czy wręcz niebezpieczne. Kolejne podjętę tematy dotyczą tzw. „szanowania się” w czasie ciąży oraz zmian zachodzących ciele kobiety podczas oczekiwania potomstwa ze względu na statykę ciała. Przyszłe mamy (i nie tylko) dowiedzą się między innymi, że: „nie je się za dwoje, a dla dwojga” oraz jak ich ciało przez 40 tygodni przygotowuje się na rozwój dziecka oraz „wielki finał”.

Psychologowie oraz pedagodzy proponują w swoich artykułach ciekawe i pełne refleksji rozważania o szeroko pojętym wpływie „odmiennego stanu” kobiety na jej życie i życie najbliższych. Wszystko odbywa się w kontekście tytułowego pytania „stan błogosławiony czy ciężar?” i właśnie ta część książki może się okazać najciekawsza perełką. Sposób postrzegania nienarodzonego dziecka, uczucia i emocje – wszystko to wpływa na kobietę, dziecko, ojca i oczywiście całą resztę świata, który oczekuje przyjścia nań nowego człowieka. „Uciemiężony czy szczęśliwy, czyli dziewięć miesięcy oczekiwania na narodziny dziecka z perspektywy męża” to wspaniały referat autorstwa Mirosława Hanulewicza – jestem przekonana, że jego lektura wniesie wiele świeżości w spojrzeniu na zestresowanego tatę, być może pomoże zrozumieć paniom różne, w ich oczach dziwne, zachowania mężczyzn podczas tych 9 miesięcy. Artykuł zwieńczony jest bogatym wykazem witryn internetowych poświęconych ojcom. Zostały poruszone również tematy, prenatalnych korzeni w psychoterapii, więzi z nienarodzonym dzieckiem i oczekiwań wobec niego, kwestia wczesnego rodzicielstwa oraz teologiczne ujęcie tematu „stanu błogosławionego”.

Pora na krótkie podsumowanie:

Świetna książka – rzetelna, nie obciążona piętnem wąskiej „specjalizacji”, prowokująca do myślenia i rozważania. Charakteryzują ją otwartość w prezentacji tematu i wysoka wartość merytoryczna. Co stwarza trudności ?Ze względu na swój charakter to publikacja na nieco akademicką nutę, jednak bez zbędnego „nadęcia” – nie powinna przysparzać trudności w lekturze, po prostu czasem wymaga poświęcenia większej uwagi i skupienia. Polecam, warto znaleźć czas na spokojne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie” Ciąża czy stan błogosławiony?”

Hanna
źródło: http://recenzje.wrolimamy.pl/ciaza-czy-stan-blogoslawiony-zagadnienie-interdyscyplinarne/

Dla niektórych kobiet okres oczekiwania na narodziny dziecka jest stanem radosnym, dla innych to stan większej wrażliwości i konfliktowości. Każda bowiem kobieta zmienia sens i cel życia. Stwarza konieczność bio-psycho-społecznej adaptacji kobiety i jej rodziny do nowej sytuacji" Fragment książki

Już od pierwszych stron książki dowiadujemy się, jakie objawy towarzyszą kobiecie ciężarnej - brak miesiączki, nudności, wymioty, zmęczenie. Nie wszystkie objawy mszą mieć miejsce u każdej z nas :) Dobrze jest wiedzieć, kiedy nastąpiło poczęcie dziecka, aby lekarz mógł określić dokładny termin porodu dziecka i czy jego rozwój jest prawidłowy. Kobiety znacznie częściej popadają w depresję i załamania, niż mężczyźni, choć i oni bardzo chcą aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka. Kilkanaście procent z nich też odczuwa stany towarzyszące kobiecie ciężarnej. Nie czują się zbyt dobrze z tym, że nie wiedzą, co dzieje się z dzieckiem. Przyszli tatusiowie mimo utrzymania finansowego rodziny dbają też o relacje rodzinne. Kobieta z kolei musi pamiętać, aby nie jeść za dwóch, lecz za dwóch - nie można jeść ani za mało, ani też znowu ponad stan. Przywołane jest też kilka kobiet z Biblii, które cudownie zaszły w ciążę. Rabini mogli mieć kilka żon, gdyby ich pierwsza okazała się bezpłodna. Czy relacje      w rodzinie przyszłych rodziców mają wpływ na ich relacje z własnym potomstwem?  Które z rodziców bardziej angażuje się w życie dziecka w brzuchu?

Książka jest bardzo ciekawie napisana, wnosi dużo nowych rzeczy do życia przeciętnej kobiety. Jest ona podzielona na kilka rozdziałów, każdy napisany jest przez innego autora przez co możemy poznać kilka opinii na temat życia kobiety w ciąży. Nadaje się zarówno dla kobiet, które już mają dzieci, jak i dla tych, które dopiero mają w planach potomstwo. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, jak ciąża wpływa na matkę i ojca potomka :)

Moja ocena : 10/10
źródło: http://book-and-cooking.blogspot.com/2012/08/ciaza-czy-stan-bogosawiony-pod-redakcja.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło