Dziecko aktywny uczestnik porodu

Dziecko aktywny uczestnik porodu

Podtytuł: Zagadnienie interdyscyplinarne
ISBN: 978-83-8095-276-8
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Myślą przewodnią książki jest zwrócenie uwagi na to, co w przebiegu porodu jest (lub wydaje się być) optymalne z punktu widzenia rodzącego się dziecka. Jest to novum, bo zwykle mamy do czynienia z opracowaniami dotyczącymi doświadczeń i przeżyć rodzących matek i na tej kanwie opiera się rozważania dotyczące koniecznych zmian, aby poród był mniej zmedykalizowany i bardziej przyjazny dla matki i dziecka.

Wersja książki
Ilość

„Narodziny to tylko chwila, lecz jest to chwila szczególna” F. Leboyer

Żyjemy w dobie, kiedy dawne określenie „dobrze urodzony” nabrało nowej treści. Obecnie nie wystarcza już pragnienie, aby dziecko urodziło się żywe. Chcemy zaoszczędzić mu wszelkich dających się uniknąć trudności porodowych, aby w przyszłości nie było „trudnym” dzieckiem, obarczonym urazem porodowym. Nazywamy to dobrym porodem. Wszystkie nasze dzieci mają prawo być dobrze urodzone.

Przez wiele lat zajmując się porodem zwracano uwagę jedynie na przeżycia kobiet rodzących, zakładając, że rodzące się dziecko pozbawione jest jakichkolwiek odczuć, w tym także doznania bólu. Przełom w postrzeganiu przeżyć noworodka zapoczątkowała publikacja francuskiego położnika, Frédéricka Leboyera, wydana w 1974 roku pod znamiennym tytułem „Narodziny bez przemocy”. Wielkim orędownikiem praw poczętych i rodzących się dzieci był także profesor Fijałkowski. Podkreślał on, że każdy, również poczęte i rodzące się dziecko oraz jego matka, zasługuje, by traktować go z szacunkiem i należytą godnością.

Aktualny poziom wiedzy zwłaszcza z zakresu embriologii, medycyny, psychologii, pedagogiki, socjologii i wielu dziedzin nauki analizujących ludzkie losy podkreśla jak istotny jest wpływ prenatalnego okres życia, porodu i wczesnego dzieciństwa na późniejsze możliwości bio-psycho-społeczne każdego człowieka.

Dlatego też zachęcamy każdego komu nie są obojętne losy naszych dzieci i kolejnych pokoleń do zapoznania się z treścią niniejszej publikacji.

RODZICOM uświadomi ona jak istotne znaczenie dla życia i rozwoju ich dziecka ma czas jego narodzin. Pomoże w stworzeniu optymalnych, najlepszych warunków narodzin ich pociechy.

LEKARZOM I POŁOŻNYM pomoże w stworzeniu komfortowych warunków narodzin nie tylko dla kobiety, ale i dla rodzącego się dziecka.

PSYCHOLOGOM, PEDAGOGOM I TERAPEUTOM pomoże w zrozumieniu wagi przełomu narodzin nie tylko dla dalszego rozwoju dziecka, w diagnozowaniu przyczyn zaburzeń występujących u dzieci i dorosłych ale również, a może przede wszystkim pokaże jakże istotny moment kształtowania się rodziny i rodzicielstwa.

Ponadto pragniemy podkreślić że, zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu istotnych zagadnień nie udało się poruszyć. Zaś różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza jedynie interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje, jak odmienne mogą być podejścia do dbałości o dobrostan rodzącego się dziecka. Niemniej mamy nadzieję, że zawarte tu rozważania zachęcą personel medyczny, położne i lekarzy oraz samych rodziców do refleksji nad najpiękniejszym i najtrudniejszym zarazem wydarzeniem w życiu każdego człowieka jakim są jego narodziny.

Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski

Zagadnienie interdyscyplinarne
193 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-276-8

Lichtenberg-Kokoszka Emilia

Lichtenberg-Kokoszka EmiliaAbsolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (magisterium 1997, Rola ojcowska mężczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie życia dziecka). Doktor nauk humanistycznych (doktorat 2007, Edukacja zdrowotna rodziców w prenatalnym okresie życia dziecka). Dyplomowana położna (ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Położnych). Adiunkt w zakładzie Pedagogiki Ogólnej, Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wspierania rozwoju dziecka, psychopedagogiki prentalnej. Zainteresowania z pogranicza pedagogiki i medycyny koncentrują się wokół prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny. Jest autorką ponad 20. artykułów w czasopismach i pozycjach zwartych, autorką książki: Biomedyczne i psychopedagogiczne aspekty ciąży oraz współredaktorką książek: Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne oraz: Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne. Współpracuje z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego, w ramach której aktywnie uczestniczy w konferencjach organizowanych dla położnych i rodziców oraz prowadzi wykłady i szkolenia dla położnych z terenu całego kraju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Położnych. W szkołach ponad gimnazjalnych oraz parafiach z terenu województwa opolskiego prowadzi wykłady z zakresu prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny oraz przygotowania do rodzicielstwa. Prowadzi cykliczne wykłady dla młodzieży na antenie Radia „PLUS”.

Mama trójki dzieci urodzonych w domu.

 

Ks. Jerzy Dzierżanowski

Ks. Jerzy DzierżanowskiDoktor nauk teologicznych, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny Absolwent Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii (KUL) oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Osób Uzależnionych (Warszawa). Zajmuje się teologią małżeństwa i rodziny, psychologią pastoralną, psychologią komunikacji, a w szczególności bezpośrednim przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa. Autor kilkudziesięciu artykułów. Autor i współautor czterech monografii: Konflikty małżeńskie jako problem duszpasterski w świetle dokumentacji sądu biskupiego w Opolu; Psychologiczne następstwa straty dziecka. Przyczyny, leczenie zapobieganie; Wychowanie do szacunku dla ludzkiego życia; Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła. Współredaktor książki: Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne.

Pracę naukową na kierunku Nauki o Rodzinie łączy z funkcją Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Prowadzi w oparciu o autorski program przygotowanie do małżeństwa w małych grupach i szkołę rodziców. W ramach Diecezjalnej Fundacji Obrony, w której pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora Fundacji odpowiedzialny jest za funkcjonowanie trzech instytucji: Poradnia Rodzinna, Ośrodek Adopcyjny i Dom Matki i Dziecka w Opolu. Za swoją dotychczasową działalność na rzecz rodziny, młodzieży i dzieci odznaczony został medalem „Serce Dziecku” przyznany przez Parlament Dziecięco – Młodzieżowy. Otrzymał również: nagrodę „Opolskie Bóg zapłać” Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, nagrodę im. Św. Franciszka Ksawerego przyznaną przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu, nagroda Ministra Sprawiedliwości za działalność na polu resocjalizacji więźniów(2000 r.), nagroda Nowej Trybuny Opolskiej „Złote Spinki” za działalność społeczną w 2003 r.

 

Janiuk Ewa

Absolwentka Wydziału Historyczno -Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego (magisterium 2004, Udział położnych podstawowej opieki zdrowotnej w procesie edukacji przedkoncepcyjnej). W 2005 roku ukończyła Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, Instytut Położnictwa (praca licencjacka, Położna rodzinna w strukturach opieki zdrowotnej).

Położna. Od 1986 roku na sali porodowej i oddziale położniczo - noworodkowym w Prudniku i Strzelcach Opolskich.

Założycielka szkoły rodzenia w ZOZ w Strzelcach Opolskich w 1995r. Od 1996 roku praca w charakterze położnej środowiskowej/ rodzinnej- poradni dla kobiet i środowisku. Współzałożycielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowa Rodzina”, jego kierownik. Od 2000 roku przyjmuje porody w domu, prowadzi zajęcia w szkole rodzenia, sprawuje opiekę przed- i okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną. Współpracownik Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu, opiekun medyczny i pedagog w Domu Matki i Dziecka w Opolu. W latach 2007-2008 ekspert na forum "Dobry Poród" eDziecko Gazeta.Pl. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych od 2006r. Współzałożyciel Oddziału Terenowego w Opolu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce. Członek Zespołu Położnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Od 2004 r. członek grupy negocjacyjnej samorządu zawodowego z NFZ d/s podstawowej opieki zdrowotnej. Członek Zespołu Eksperckiego powołanego przez Ministra Zdrowia do prac nad centralną bazą świadczeń opieki zdrowotnej w 2006 r. Propagatorka akcji Rodzić po Ludzku. Czynny uczestnik - prelegent konferencji Fundacji Rodzić po Ludzku oraz wielu innych konferencji krajowych i zagranicznych. Organizator konferencji „Poród naturalny – potrzeba czy moda?” Opole 2001; "Położna w opiece przedkoncepcyjnej" Turawa 2003; „Nowe trendy w położnictwie wyzwaniem dla położnych” Turawa 2006; „Dbałość o profesjonalizm - podstawą rozwoju zawodowego położnych” Turawa 2007”; "Alkohol, jako problem kobiet w wieku prokreacyjnym" Opole 2007. Autor i realizator programu promocji zdrowia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka, profilaktyki gruczołu piersiowego i raka szyjki macicy w szkołach ponadgimnazjalnych w Opolu. Współredaktorka książki: Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne oraz: Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne. Jako ekspert biorąca udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu Standardu Opieki Okołoporodowej w 2009 roku.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Ks. Jerzy Dzierżanowski, Janiuk Ewa

ISBN druk

978-83-7587-481-5

ISBN e-book

978-83-8095-276-8

Objętość

182 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Wojciech Guzikowski

Dziecko – aktywny uczestnik porodu. Mechanizm porodowy

Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Optymalne warunki narodzin

Maria Wojaczek

Uczucia rodzącego się dziecka

Magdalena Kosno

Kształtowanie się więzi między rodzicami a noworodkiem w pierwszych godzinach po porodzie

Ewa Janiuk

Położnicza opieka okołoporodowa przyjazna rodzącemu się dziecku

Barbara Kotlarz

Opieka okołoporodowa w Niemczech

Magdalena Gołowkin-Hudała

Dziecko jako aktywny uczestnik porodu. Wybrane aspekty prawne

Andrzej M. Fal, Robert Pawłowicz

Antybiotykoterapia u dzieci a rozwój alergii i astmy

Małgorzata Klecka, Iwona Palicka

Czynniki ryzyka okresu okołoporodowego i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka

Danuta Opozda

Narodziny dziecka – pedagogiczna panorama zdarzeń

Jerzy Dzierżanowski

Polski model szkoły rodzenia według Włodzimierza Fijałkowskiego

Maria Nowak

Poród w Biblii

Andrzej S. Jasiński OFM

Dziecko w środowisku biblijnym

Noty o autorach

Książka „Dziecko - aktywny uczestnik porodu" jest zbiorem artykułów przygotowanym pod redakcją Emilii Lichtenberg-Kokoszki, Ewy Janiuk i Jerzego Dzierżanowskiego. Autorzy poszczególnych rozdziałów reprezentują różne zawody medyczne i nie mające z medycyną wiele wspólnego. Jak można się dowiedzieć z „Noty o Autorach" zamieszczonej na końcu książki, są tu lekarze, położne, pedagog, mgr nauk o rodzinie, dr nauk teologicznych, filolog.

Myślą przewodnią książki jest zwrócenie uwagi na to, co w przebiegu porodu jest (lub wydaje się być) optymalne z punktu widzenia rodzącego się dziecka. Jest to novum, bo zwykle mamy do czynienia z opracowaniami dotyczącymi doświadczeń i przeżyć rodzących matek i na tej kanwie opiera się rozważania dotyczące koniecznych zmian, aby poród był mniej zmedykalizowany i bardziej przyjazny dla matki i dziecka.

Pracując na co dzień w oddziale szpitalnym leczącym najmniejsze dzieci wiem dobrze, jak bardzo trzeba się starać, jak długo i uważnie obserwować, aby dowiedzieć się (a raczej domyślić) jakie są faktyczne potrzeby dziecka, które o tych potrzebach nie może oznajmić. Twarz dziecka, jego ruchy i całe zachowanie mówią o tym, czy cierpi, czy jego sytuacja jest komfortowa. Omawiana książka jest swoistą rozprawą mówiącą o spojrzeniu na rodzące się dziecko z różnych perspektyw. Przygotowany przez Redaktorów wydania wstęp mówi o potencjalnie zagrażających powikłaniach medycznych porodu, a wśród nich groźnegow skutkach niedotlenienia okołoporodowego. […]

Pierwszy rozdział omawia następujące po sobie fazy porodu, zwroty, jakich dokonuje dziecko przesuwając się przez drogi rodne swojej matki. Jest to profesjonalny wykład położniczy.

W dalszych rozdziałach napotykamy próbę zrozumienia odczuć dziecka w trakcie porodu i po urodzeniu w oparciu o ocenę dojrzałości jego zmysłów. Poznajemy psychoanalityczną interpretację narodzin jako zmiany środowiska życia oraz traumy narodzin. Spotykamy się z postulatem przeżywania porodu jako zadania: jeśli rodząca nie skupi się jedynie na swoim cierpieniu, stanie się wrażliwa na doznania dziecka.

Rozdział dotyczący wpływu antybiotykoterapii na rozwój alergii i astmy jest najluźniej powiązany z podstawowym tematem książki, choć zawarte w nim tezy absolutnie zasługują na uwagę. […]

Ważna jest natomiast sama informacja na temat różnorodnych odruchów, które można wywoływać i obserwować czas ich trwania u niemowląt. Wchodzą one w zakres badania neurologicznego noworodka i niemowlęcia, są ważne jako element oceny neurorozwojowej dziecka.

Czas po urodzeniu się dziecka bardzo słusznie został nazwany „okresem konfrontacji oczekiwań jego rodziców". W tym czasie kształtuje się więź między nimi. Pogłębieniu więzi z dzieckiem i kompetencji rodzicielskich wobec dziecka służy włączanie rodziców w zabiegi w czasie pobytu w szpitalu - to bardzo słuszna, sprawdzająca się w praktyce obserwacja.

[…] Narodzenie dziecka, nowego członka rodziny, powoduje zmianę organizacji rodziny i konieczność podjęcia ról rodzicielskich. Jak przyznaje pedagog, zainteresowanie pedagogiki niemowlęciem i płodem (używając terminu medycznego) lub dzieckiem prenatalnym (takim terminem posługują się przedstawiciele nauk humanistycznych) ma wciąż małą tradycję.

Tymczasem mamy świadomość tego, że od pierwszych dni życia dziecka kształtuje się wzajemne przywiązanie w rodzinie i rozwija się więź uczuciowa. Jest to mocna podstawa dla integracji rodziny, wzajemnego zaufania i autorytetu rodzicielskiego. Nie można przeoczyć szansy kształtowania pozytywnych relacji, niezmiernie ważnych w procesach wychowawczych rosnącego dziecka. Geneza Szkoły Rodzenia zajmującej się przygotowaniem do porodu, w założeniu porodu naturalnego, ma już dzisiaj wymiar historyczny. Twórcą i propagatorem polskiego modelu Szkoły Rodzenia był profesor Włodzimierz Fijałkowski, nazwany w analizowanym tekście „prawym lekarzem i niezłomnym obrońcą życia".

Przytoczę jeszcze jeden fragment książki, który mówi o doniosłości doświadczenia, jakim jest poród. "Wobec treści, które odsłania Biblia, wszelki wysiłek zmierzający ku przekształceniu porodu w akt ludzki i piękny, który zapisze się w pamięci rodzącej oraz członków jej rodziny jako doświadczenie budujące jej kobiecość i macierzyństwo, jest nie tylko pożądany, ale konieczny". Książkę „Dziecko aktywny uczestnik porodu" polecam tym wszystkim, których zainteresowania zawodowe lub pozazawodowe dotyczą rodzenia i stosowanych obecnie praktyk porodowych. Istotą książki nie jest rzeczywistość medyczna, ale sfera doznań rodzącej i jej dziecka. Od wielu już lat realizowane jest w praktyce porodowej ograniczenie procedur medycznych na rzecz zezwolenia na naturalny przebieg porodu i taką opcję w rozbudowany i pogłębiony sposób promuje omawiana książka. […] każdy uważny czytelnik, bez względu na swoje ukształtowane przez własne doświadczenie przekonania z pewnością poszerzy swoje spojrzenie na to, co rozgrywa się w akcie porodu.

W dyskusjach zmierzających do opracowania rekomendacji przygotowania i przebiegu porodu konieczny jest kompromis pomiędzy tym co niezbędne dla bezpieczeństwa porodu, a tym, co uważane jest za bardziej naturalne i przyjazne dla rodzącej kobiety.

Prof. dr hab. Ewa Helwich
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło