Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe

Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe

ISBN: 978-83-8294-124-1
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania niniejszej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.

W pracy zamieszczono przypisy, które wskazują na opracowania istotne dla opisanego zagadnienia i są wskazówką dla osób, które pragnęłyby zgłębiać wiedzę dotyczącą instytucji wsparcia dziecka i rodziny, fragmenty zaś, w których nie wskazano źródła, pochodzą z aktów prawnych. Zastosowano przy tym możliwie pełne opisy wykorzystanych pozycji, zwłaszcza opracowań encyklopedycznych i słownikowych, w przypadku których wskazano nie tylko publikacje, lecz także poszczególne hasła i ich autorów. Znalazło to również odzwierciedlenie w bibliografii, w której w ten sposób uporządkowano poszczególne pozycje, a oprócz nich umieszczono także omówione w tekście akty prawne, ze wskazaniem miejsc ich promulgacji, oraz strony internetowe.

Opracowanie wydaje się nowatorskie, ponieważ w dotychczasowym piśmiennictwie pedagogicznym nie ma publikacji kompleksowo charakteryzującej podmioty wspierające dzieci i rodziny, a ponadto niektóre z tych instytucji funkcjonują od niedawna i nie doczekały się jeszcze naukowego zainteresowania. Wiele instytucji zmieniło swoje dotychczasowe nazwy, co uwzględniono w pracy, a co też ma walor poznawczy. Publikacja systematyzuje przy tym wiedzę z zakresu rożnych subdyscyplin pedagogiki, zwłaszcza społecznej, opiekuńczo-wychowawczej specjalnej i resocjalizacyjnej, co czyni ją pożyteczną dla szerokiego grona pedagogów i innych specjalistów zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.

Można wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni oczekiwania Czytelników, którzy w celu poszerzenia pedagogicznej perspektywy zechcą się zapoznać z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi instytucji wspierających dzieci i rodziny. Być może książka okaże się też przydatna do pogłębionych analiz funkcjonowania poszczególnych instytucji albo wręcz do nich zainspiruje. Istnienie i działalność tychże instytucji stanowią bowiem o praktycznym wymiarze pedagogiki.

dr Beata Krajewska

91 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-124-1

Krajewska Beata

studia magisterskie w zakresie pedagogiki ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1998 r.), gdzie uzyskała też stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2003 r.). Przez kilka łat była pedagogiem szkolnym w szkole podstawowej i gimnazjum, uzyskując stopień nauczyciela dyplomowanego (2005 r.). Jest adiunktem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku publikacji zwartych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień z zakresu pedagogiki społecznej oraz pedagogiki opiekuńczej, w szczególności dotyczą różnych aspektów wychowania w rodzinie, czasu wolnego, mediów w życiu dziecka i rodziny.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Beata Krajewska

ISBN druk

978-83-7587-462-4

ISBN e-book

978-83-8294-124-1

Objętość

132 stron

Wydanie

II, 2010

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Instytucje oświatowo-wychowawcze

1. Żłobki

2. Przedszkola

3. Szkoły podstawowe

4. Gimnazja

5. Szkoły ponadgimnazjalne

6. Pedagodzy szkolni

7. Świetlice szkolne

8. Internaty

9. Bursy

10. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

11. Ochotnicze Hufce Pracy

12. Placówki wychowania pozaszkolnego

13. Szkolne schroniska młodzieżowe

14. Domy wczasów dziecięcych

 

Rozdział II

Placówki kształcenia specjalnego

1. Szkoły specjalne

2. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

4. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

5. Specjalne ośrodki wychowawcze

6. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

7. Warsztaty terapii zajęciowej

 

Rozdział III

Podmioty resocjalizacyjne

1. Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne

2. Kuratorzy sądowi

3. Ośrodki kuratorskie

4. Policyjne izby dziecka

5. Schroniska dla nieletnich

6. Zakłady poprawcze

 

Rozdział IV

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze

1. Rodziny adopcyjne

2. Rodziny zastępcze

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

4. Oratoria

5. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

 

Rozdział V

Instytucje pomocy społecznej

1. Ośrodki pomocy społecznej

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie

3. Regionalne ośrodki polityki społecznej

4. Ośrodki interwencji kryzysowej

5. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

6. Ośrodki wsparcia

7. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

8. Mieszkania chronione

9. Rodzinne domy pomocy

10. Domy pomocy społecznej

 

Rozdział VI

Podmioty wielofunkcyjne

1. Sądy rodzinne

2. Rzecznik Praw Dziecka

 

Rozdział VII

Organizacje pozarządowe

1. Caritas

2. Polski Czerwony Krzyż

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

5. Komitet Ochrony Praw Dziecka

6. Monar

7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

8. Polska Akcja Humanitarna

9. Fundacja „Dzieci Niczyje”

10. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

1. Akty prawne

2. Publikacje

3. Strony internetowe

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło