Zdrowie i kultura fizyczna

Zdrowie i kultura fizyczna

Podtytuł: Na przestrzeni wieków
ISBN: 978-83-7850-565-5
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie prowadzić badania na temat zdrowia i kultury fizycznej. Znajdziemy wszakże na jej kartach niezwykle wartościowe próby operacjonalizacji oraz kategoryzacji terminów kluczowych dla badań.

Ilość

Kalokagathia, czyli ideał pięknego życia, zdefiniował czasy antyczne. Nie mogło być inaczej, skoro dla Greków piękno złączone było nierozerwalnym węzłem z dobrem: to, co piękne, było zarazem dobre i cnotliwe, i odwrotnie. Nic zatem dziwnego, że w kwestii wychowania paideia i etyka podały sobie ręce – harmonijnie rozwinięte, kipiące zdrowiem i witalnością ciało młodego Greka miało warunkować cnotliwość jego charakteru. Filozofia chrześcijańska, ze swymi ideami umartwiania i poświęcenia, zdetronizowała model helleński na długie stulecia, nie zdołała go jednak unicestwić; od tej chwili model antyczny i model ascetyczny dzielą między siebie rozwój myśli o wychowaniu. Książka Ewy Bladej i Janusza Bielskiego opisuje historyczny moment narodzin oraz ewolucję kultury fizycznej i wychowania do zdrowia, łączących aspekty obu wspomnianych wzorców. Pokazuje, jak zaledwie kiełkujące w średniowieczu wychowanie fizyczne z każdym stuleciem przybiera na sile, a pojedyncze głosy humanistów i pedagogów w rodzaju Erazma z Rotterdamu, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Johna Locke’a czy Jeana Jacquesa Rousseau przerodziły się w falę działalności instytucjonalnej, dając współczesnym ogródki jordanowskie, obowiązkowe wychowanie fizyczne w szkole, wreszcie – wznowione w 1896 (nomen omen – w Atenach!) Igrzyska Olimpijskie. Być może za wcześnie jeszcze na tezę o historii zataczającej koło, tym razem w dziedzinie zdrowia i kultury fizycznej, niemniej schyłek wieku XX i początek XXI naznaczone są (chyba już) kultem zdrowia i młodości, będącym czymś więcej niż lansowaniem określonego stylu życia – warto więc pamiętać, skąd bije źródło nowożytnej tradycji.

Na przestrzeni wieków
45 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Bielski Janusz

Jest profesorem w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku i w Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wykłada teorię wychowania, teorię i metodykę wychowa fizycznego oraz historię kultury fizycznej i olimpizmu.

Wydał m.in.: Życie jest ruchem (1996), Uwarunkowania efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego (1996), Wychowanie fizyczne w klasach I-III (1998), Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela (2000), Sport i sztuka w cywilizacji antycznej (2003), Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego (2005), Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej – współautorstwo (2005) oraz kilka innych pozycji zwartych i 158 artykułów. Szczególnie ważne miejsce zajmują książki i opracowania z dziedziny metodyki wychowania fizycznego i pedeutologii, a także z dziedziny historii olimpizmu.

Prowadzi wykłady z tych dziedzin na konferencjach i spotkaniach nauczycielskich na terenie całego kraju. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, od kilku lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PTNKF w Warszawie.

Blada Ewa

notka w przygotowaniu

Wstęp   

1. Podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem i kulturą fizyczną 

2. Wzory kultury fizycznej 

3. Problemy zdrowia i wychowanie fizyczne w krajach Dalekiego i Bliskiego Wschodu (Egipt, Chiny, Indie) 

4. Troska o zdrowie i wychowanie fizyczne w starożytnej Grecji 

5. Historia starożytnych igrzysk panhelleńskich 

6. Opieka zdrowotna i wychowanie fizyczne w starożytnym Rzymie   

7. Problemy zdrowia i wychowanie fizyczne w średniowieczu   

8. Rozwój myśli o zdrowiu i wychowaniu fizycznym w epoce odrodzenia 

9. Problemy zdrowia i wychowania fizycznego w epoce oświecenia   

10. Ewolucja myśli o zdrowiu i wychowaniu fizycznym w xix i na początku xx w. 

11. Europejskie systemy wychowania fizycznego w xix i na początku xx w. 

12. Wychowanie fizyczne na ziemiach polskich w xix i na początku xx w.   

13. Myśl polska o wychowaniu fizycznym na tle myśli europejskiej w xix i na początku xx w. 

14. Narodziny nowożytnego olimpizmu 

15. Wychowanie fizyczne w Europie w latach 1918–1939

16. Kultura zdrowotna i fizyczna od 1945 r. do czasów współczesnych 

17. Przemiany koncepcji kształcenia i wychowania fizycznego 

18. Znaczące wydarzenia w historii kultury fizycznej   

Zakończenie   

Bibliografia 

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie prowadzić badania na temat zdrowia i kultury fizycznej. Znajdziemy wszakże na jej kartach niezwykle wartościowe próby operacjonalizacji oraz kategoryzacji terminów kluczowych dla badań.

Janusz Bielski, Ewa Blada, Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków – Wyszków – Pułtusk 2014, ss. 188

Godna uwagi czytelników, niesłychanie aktualna, a przy tym wartościowa pod względem naukowym jest najnowsza monografia naukowa autorstwa Janusza Bielskiego oraz Ewy Bladej, zatytułowana „Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów”. Wypełnia ona w sposób znaczący lukę, która dotychczas istniała w literaturze poświęconej wychowaniu pedagogicznemu. Poza tym pokazuje ona dokładnie, a przy tym rzeczowo treść oraz przebieg ewolucji myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej – od starożytności, aż do czasów współczesnych. Umożliwia to odbiorcom zestawianie, porównywanie wybranych okresów, a także wnioskowanie o zwrotach, jakie dokonywały się w różnych epokach historycznych w związku z postrzeganiem aktywności fizycznej człowieka. Warto nadmienić, że autorzy nie stronią od opisów najbardziej egzotycznych dla nas praktyk i przedstawiania słabo współcześnie rozpoznanych rytuałów, co czyni ją jeszcze bardziej pasjonującą publikacją.

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie prowadzić badania na temat zdrowia i kultury fizycznej. Znajdziemy wszakże na jej kartach niezwykle wartościowe próby operacjonalizacji oraz kategoryzacji terminów kluczowych dla badań. Zyskamy również bezcenne spojrzenie na bardzo dobrze skonstruowaną siatkę kategorialną. To ważny punkt wyjścia dla jakichkolwiek badań nad wychowaniem.

Zwłaszcza interesujące w tym kontekście wydają się właśnie kwestie zróżnicowania w obszarze wychowania do zdrowia i kultury fizycznej. Naukowcy przyjrzeli się krajom starożytnego Wschodu – Egiptowi, Chinom, Indiom, Grecji, Rzymowi, średniowiecznej i nowożytnej Europie aż po wieki XVIII i XIX, a także czasy współczesne. Za sprawą klarownych oraz istotnościowych opisów, czytelnik jest w stanie dostrzec zarówno determinanty, jak i konsekwencje polityk mających za przedmiot aktywność fizyczną. Zyskuje wszakże spojrzenie na procesy kształtowania się określonych sposobów myślenia. Nawet najbardziej wymagający czytelnik doceni z pewnością również wnikliwość Janusza Bielskiego oraz Ewy Bladej w ukazywaniu sieci zależności pomiędzy na przykład ruchem a zdrowiem. Jednocześnie nie można autorom zarzucić, że jakiejś epoce historycznej poświęcili mniej uwagi, aniżeli innym. Każdy z rozdziałów stanowi bowiem kompleksowy, całościowy oraz szczegółowy opis jej praktyk. Dzięki zachowaniu zasady wspólnych punktów odniesień, opisy te są spójne, co ułatwia czytelnikowi samodzielne odnajdywanie związków pomiędzy wybranymi czynnikami.

Historykom idei bez wątpienia przypadną z kolei do gustu omówienia refleksji europejskich oraz polskich myślicieli, próby ich porównania, wykazania różnic i podobieństw. Doskonale wręcz pokazują one specyficzność myślenia Polaków o zdrowiu i kulturze fizycznej, na tle przedstawicieli innych krajów. Zwłaszcza ciekawe są te zestawienia, które wyjaśniają nam co i w jaki sposób wywiera wpływ na formujące się dzisiaj opinie o kulturze zdrowotnej oraz fizycznej. Zrozumienie rozbieżności w sferze ich oceniania staje się możliwe i wcale nie trudne dzięki pogłębionej analizie tekstów kultury, dokonanej przez autorów.

Po książkę autorstwa Janusza Bielskiego oraz Ewy Bladej pod tytułem „Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów” powinni sięgnąć wszyscy zafascynowani sportem, kulturą fizyczną i zdrowiem, którzy pragną lepiej zrozumieć obiekt swojego zainteresowania. Monografia ta przede wszystkim pozwala bowiem pojąć człowieka oraz jego predylekcje do pewnych zachowań, strach przed innymi oraz ogień pasji płonącej w sercach tych, co umiłowali ruch. Jest to również wartościowa publikacja pod względem naukowym. Będzie nieocenioną pomocą dla tych, którzy pragną zainicjować własne badania. Bez wahania więc, gorąco się ją poleca.

źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11665/janusz-bielski-ewa-blada-zdrowie-i-kultura-fizyczna-na-przes

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło