Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności - premiera

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Premiery i nowości Dodano: favorite Trafienie: 1042

Czytelnik dostaje do ręki rzetelne studium o wciąż bardzo mało znanym i opisanym w literaturze zjawisku, jakim jest sponsoring seksualny w Polsce.

PREMIERA WYDAWNICZA


Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności. Socjologiczna analiza zjawiska

Małgorzata Kozioł

Barbara Chojnacka

Sponsoring seksualny nie stanowi marginalnej części relacji międzyludzkich wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Niemniej jego dotychczasowe niedostateczne zdiagnozowanie i opisanie przez badaczy nauk społecznych i humanistycznych powodują, że wiedza go dotycząca pochodzi przede wszystkim z przekazów popularnonaukowych oraz publicystycznych. Te z kolei, niejednokrotnie opierając się na niesprawdzonych i nierzetelnych źródłach, a tym samym powielając stare i tworząc nowe stereotypy, ostatecznie kreują niepełny, a zarazem uproszczony obraz zjawiska. Dlatego niniejsza książka stanowi propozycję wypełnienia luki tematycznej związanej ze sponsoringiem. Ponadto podjęcie jego pogłębionej analizy stanowi próbę wydobycia go z marginesu problemów badawczych, jak również zainspirowania innych przedstawicieli różnych obszarów naukowych do jego dalszej eksploatacji teoretycznej i empirycznej.

Istotność podjęcia tematu relacji sponsorowanych jest również ważna z tego powodu, że jego obecny opis nie wyczerpuje wielu aspektów tego problemu. Poza tym przyjmowanie jednowymiarowej perspektywy dotyczącej tego zjawiska nie zbliża badacza do poznania jego specyfiki. Chodzi między innymi o kwestię sprowadzania tego typu relacji wyłącznie do wymiany usług między partnerami oraz niezobowiązującej znajomości, opartej głównie na zaspokojeniu popędu seksualnego. Dostępne opracowania nie uwzględniają przypadków układów, które – będąc na początku znajomościami protekcjonalnymi – z czasem stają się bliskie. Tym samym pokazuje to, że jednostki nawiązujące tego typu relacje szukają, a jednocześnie otrzymują coś więcej niż – jak powszechnie się przyjmuje – tylko zaspokojenie potrzeb seksualnych.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z pięciu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią ramę teoretyczną dla późniejszych analiz. Natomiast dwa pozostałe rozdziały, mające charakter empiryczny, złożone są z rozdziału metodologicznego oraz analizy wyników badań. Ponadto na niniejszą książkę składają się: Wstęp, streszczenie w języku angielskim, Weryfikacja hipotez badawczych, Zakończenie i wnioski, Bibliografia, Spis wykresów i tabel, Kwestionariusz dyspozycji do wywiadu jakościowego oraz Klucz kategoryzacyjny.


Zapraszamy do fragmentu recenzji dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS:

Małgorzata Kozioł w książce Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności. Socjologiczna analiza zjawiska do marginesów życia społecznego skutecznie dociera, co wymaga nie tylko wiedzy socjologicznej, ale także szczególnych umiejętności komunikacyjnych, pozwalających pozyskać rozmówców i skłonić ich do szczerego wywiadu na tematy, które wciąż w społecznej świadomości funkcjonują jako tabu: seks, intymność i pieniądze.

Autorka dociera do tych sfer życia społecznego, które zwykle się przemilcza lub potępia, oraz podejmuje wysiłek zrozumienia fenomenu sponsoringu seksualnego. Robi to w szerokim kontekście historycznym i społecznym, wykazując się doskonałą znajomością zagadnienia. Na uwagę zasługuje również to, że stroni od łatwych ocen, a do problemu podchodzi jak socjolog, chociaż – co cenne – czasami stara się patrzeć na świat oczami swoich rozmówców.

Czytelnik dostaje do ręki rzetelne studium o wciąż bardzo mało znanym i opisanym w literaturze zjawisku, jakim jest sponsoring seksualny w Polsce.


Premiera w naszej księgarni internetowej: https://www.impulsoficyna.com.pl/psychologia/2258-sponsoring-seksualny-od-transakcji-do-intymnosci.html

Zapraszamy!

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło