• Obniżka
Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

ISBN: 978-83-7850-296-8
83,81 zł
45,81 zł Oszczędzasz: 38,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 50,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy...

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości.

Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-296-8

Danuta Czelakowska

Doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagog szkolny. Zajmuje się pedagogiką twórczości, zwłaszcza od strony językowej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Danuta Czelakowska 

ISBN druk

978-83-8294-036-7

ISBN e-book

978-83-7850-296-8

Objętość

330 stron

Wydanie

VII, 2022. Kraków

Format

B5 (160X235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp

 

1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

 

1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka

1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania

1.3. Treści kształcenia i wychowania w edukacji polonistycznej

1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego

1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystego w edukacji wczesnoszkolnej

1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji

 

2. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym

 

2.1. Podział metod nauki czytania i pisania

2.2. Syntetyczne metody nauki czytania

2.3. Metody alfabetyczne

2.4. Metody fonetyczne

2.5. Metody sylabowe

2.6. Metody analityczne – ich wady i zalety

2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych

2.8. Metody globalne

2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania

2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana

2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori

2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta

2.9.4. Naturalna nauka języka

2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci

 

3. Proces nauki czytania

 

3.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania

3.2. Istota nauki czytania

3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania

3.4. Kształtowanie umiejętności czytania

3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania

3.4.2. Treści programowe

3.5. Znaczenie elementarza w procesie nauki czytania i pisania

3.6. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery

3.7. Doskonalenie umiejętności czytania

3.7.1. Cechy dobrego czytania

3.7.2. Podstawowe formy czytania

3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

 

4. Proces pisania

 

4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania

4.2. Nauka poprawnego pisania

4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery

4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu

4.4. Błędy graficzne w piśmie

4.5. Trudności w nauce czytania i pisania

 

5. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 

5.1. Język pisany a mówiony – wzajemny wpływ, badania

5.2. Proces wielostronnego poznania a metody kształcenia sprawności językowej

5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i ich funkcja w procesie kształcenia mowy

5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi

5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych

5.5.1. Opowiadanie

5.5.2. Opis

5.5.3. Sprawozdanie

5.5.4. List i inne pisma użytkowe

5.6. Ćwiczenia kompozycyjne

5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych

 

6. Praca z tekstem literackim

 

6.1. Cele opracowywania utworów

6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury

6.3. Opracowywanie utworów literackich

6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem

6.3.2. Syntetyczne ćwiczenia oparte na utworach literackich

6.4. Inne sposoby wykorzystania treści tekstów literackich

6.5. Opracowywanie utworów poetyckich

6.6. Praca z lekturą

 

7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej

 

7.1. Cele kształcenia języka uczniów

7.2. Treści nauczania

7.3. Metody i organizacja materiału językowego

7.4. Konstruowanie zdań złożonych

 

8. Nauczanie ortografii i interpunkcji

 

8.1. Cele i zadania nauczania ortografii

8.2. Dobór i zakres treści ortograficznych

8.3. Zasady nauczania ortografii

8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego

8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych

 

9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów

 

9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej

9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego

9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego

9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcji Nowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta

 

10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci;

10.1. Cele i zadania gier i zabaw dydaktycznych

10.2. Funkcje zabaw w nauczaniu języka polskiego

10.3. Przykłady zabaw w edukacji polonistycznej

 

11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym języka polskiego

 

11.1. Pojęcie, istota i klasyfikacja gier dramatycznych

11.2. Rodzaje technik dramowych

11.3. Przykłady dramatyzacji

 

Bibliografia

Aneks

Przykład lekcji wprowadzającej nową literę

Przykład lekcji z tekstem literackim

 

Fragment

Monografia pt: „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi", pod redakcją Teresy Kaczan oraz Roberta Śmigiel jest pozycją zawierającą szeroką charakterystykę wybranych zespołów chorobowych wynikających z defektów genetycznych.

W monografii scharakteryzowano podstawową terminologię genetyczną oraz omówiono podstawowe etapy diagnostyki genetycznych zaburzeń rozwojowych. Zwrócono także uwagę na profilaktykę wad rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem suplementacji kobiet w okresie rozrodczym.

W rozdziale dotyczącym badań genetycznych zwrócono uwagę na wskazania do konsultacji genetycznej dziecka podejrzanego o zaburzenia rozwojowe jak i dokonano analizy technik cytogenetycznych oraz rodzaju materiału diagnostycznego używanego w tych badaniach.

W dalszej części opracowania dokonano omówienia wybranych zespołów genetycznych pod kątem etiologii, obrazu klinicznego jak i zróżnicowanej terapii usprawniającej ze szczególnym podkreśleniem wagi ćwiczeń logopedycznych.

Podjęte przez autorów tematy są czasowo aktualne i wychodzą naprzeciw narastającemu problemowi obciążenia dzieci zespołami genetycznymi.

Autorzy adresują monografię do środowiska akademickiego zajmującego się kształceniem lekarzy rodzinnych, pediatrów, ginekologów, fizjoterapeutów, logopedów, pielęgniarek oraz położnych.

Dr hab. Ireneusz Całkosiński, prof. nadzw.Wrocław, 02-05-2012 r.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło