Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

ISBN: 978-83-7850-282-1
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki. Ułatwi im ona przygotowanie prac dyplomowych i magisterskich...

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Metodologiczne problemy badań pedagogicznych aktualnie preferują nade wszystko badania jakościowe. Nie znaczy to jednak, że ignoruje się problemy podejmowane przez pedagogikę jako dyscyplinę teoretyczną. Docenia się również przy tym traktowanie pedagogiki jako dziedziny opartej na konstruktach filozoficznych. Istniejąca różnorodność pedagogicznych rozważań wymaga różnych podejść przy ich rozwiązywaniu, w związku z tym pluralizm metodologiczny, zwłaszcza na obecnym etapie rozwoju naukowego pedagogiki jest jak najbardziej zasadny. Niemniej jednak, istnieje nadal silne zapotrzebowanie na praktykowanie pedagogiki w sposób empiryczny i prakseologiczny. 

Z powyższymi dylematami z powodzeniem mierzy się wybitny polski pedagog Mieczysław Łobocki w publikacji pt. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, które w wyczerpujący sposób wyjaśniają poszczególne podejścia metodologiczne. 

„W pierwszym rozdziale omawia się w sposób syntetyczny niektóre wymagania metodologiczne stawiane badaniom pedagogicznym łącznie z postulatem wystrzegania się niektórych popełnianych w nich błędów. Rozdział II dotyczy teoretycznych problemów badań pedagogicznych, a rozdziały III i IV są kolejno opisem badań ilościowych z uwzględnieniem stosownego w nich pomiaru i badań jakościowych. Rozdział V poświęcony jest sformułowaniu problemów badawczych i hipotez roboczych. W rozdziale VI omawia się zmienne, wskaźniki i typy badań pedagogicznych, w rozdziale VII – losowy i celowy dobór osób badanych, zaś w rozdziale VIII – etapy badań pedagogicznych. Rozdział IX ukazuje moralne aspekty tego rodzaju badań. Rozdział X natomiast jest przeglądem różnych metod i technik badawczych.” 

Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki. Ułatwi im ona przygotowanie prac dyplomowych i magisterskich. Stanowi też dobre wyjście do rozumienia i oceniania wartości poznawczej opracowań naukowo-badawczych, z którymi można się spotkać w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Książka może stanowić też pomoc dla doktorantów i habilitantów, którzy piszą prace z zakresu pedagogiki, jak również dla wszystkich innych osób bliżej zainteresowanych metodologicznymi problemami badań pedagogicznych.

193 Przedmioty

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-282-1

Łobocki Mieczysław

Łobocki Mieczysławprof. dr hab. Mieczysław Łobocki – zatrudniony w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie. Obszarem zainteresowań autora są: modernizacja metod pracy wychowawczej w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, problemy nieprzystosowania społecznego uczniów, oraz metodologia badań pedagogicznych. Należy do komitetu redakcyjnego czasopisma pedagogicznego „Chowanna”.

Wybrane publikacje:

Godziny wychowawcze w szkole podstawowej. Organizacja współżycia i współdziałania uczniów, PZWS, Warszawa 1970, wyd. 2 poprawione i poszerzone, PZWS, Warszawa 1973

Współudział uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, WSiP, Warszawa 1975

Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1978; wyd. 2 -1982, wyd. 3- 1984

Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej, WSiP, Warszawa 1974, wyd. 2 zmienione- 1985

Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

Poradnik wychowawcy klasy, WSiP, Warszawa 1985

Trudności wychowawcze w szkole. Zapobieganie i przeciwdziałanie, WSiP, Warszawa 1989

W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP, Warszawa 1990

Psychospołeczne problemy funkcjonowania drużyny harcerskiej, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990

ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców, WSiP, Warszawa 1992; wyd. 2, UMCS, Lublin 1999,

Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Wyd. UMCS, Lublin 1994

Altruizm a wychowanie, Wyd. UMCS, Lublin 1998

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999

Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

http://www.edukacja.torun.pl/baza/ll.html

 

POLECAMY:

1. Metody i techniki badań pedagogicznych

2. Teoria wychowania w zarysie

3. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

4. W trosce o wychowanie w szkole

5. Wychowanie moralne w zarysie

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Łobocki Mieczysław

ISBN druk

978-83-7587-495-2

ISBN e-book

978-83-7850-282-1

Objętość

274

Wydanie

VIII, 2010

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp I.          Minimum wymagań stawianych badaniom pedagogicznym

1.  Świadomość potrzeby badań pedagogicznych

2.  Znajomość metodologii badań pedagogicznych

3.  Poprawność logiczna i językowa w badaniach pedagogicznych

4.  Wystrzeganie się błędów w badaniach pedagogicznych

 

II.         Teoretyczne aspekty badań pedagogicznych

1.  Charakterystyka teorii pedagogicznych

2.  Rola teorii w badaniach pedagogicznych

3.  Funkcja teorii w badaniach pedagogicznych

4.  Teorie a praktyka pedagogiczna

5.  Teorie pedagogiczne w świetle indukcji i dedukcji

 

III.         Badania ilościowe i pomiar w pedagogice

1.  Określenie badań ilościowych i pomiaru

2.  Znaczenie badań ilościowych i pomiar w pedagogice

3.  Typy skal pomiarowych

4.  Rzetelność i trafność pomiaru

5.  Słabe strony badań ilościowych i pomiaru

 

IV.       Badania jakościowe w pedagogice

1.  Czym są badania jakościowe?

2.  Zapotrzebowania na badania jakościowe

3.  Warunki poprawności badań jakościowych

4.  Niedomagania w badaniach jakościowych

5.  Uwagi godne podkreślenia w badaniach jakościowych

 

V. Problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych

1.  Rozumienie i rodzaje problemów badawczych

2.  Geneza problemów badawczych

3.  Zakres problemów badawczych

4.  Kryteria poprawności problemów badawczych

5. Hipotezy robocze i stawiane i wymagania

 

VI. Zmienne, wskaźniki i typy badań pedagogicznych

1. Pojecie i klasyfikacja zmiennych

2. Wskaźniki i ich uzasadnienie

3. Podział wskaźników

4. Dobór i interpretacja wskaźników

5. Typy badań pedagogicznych

 

VII. Dobór próby w badaniach pedagogicznych

1. Ogólna charakterystyka doboru próby

2. Losowy dobór próby

3. Celowy dobór próby

4. Wielkość i inne aspekty próby

 

VIII. Etapy badań pedagogicznych

1. Etapy badań a fazy myślenia refleksyjnego

2. Zaistnienie sytuacji problemowej

3. Formułowanie problemów i hipotez

4. Wybór i konstruowanie narzędzi badawczych

5. Dobór badanych osób

6. Przeprowadzanie badań

7. Opracowywanie wyników badań

 

IX. Moralne aspekty badań pedagogicznych

1. Potrzeba uwzględniania kontekstu moralnego w badaniach

2. Poszukiwanie prawdy głównym celem badań

3. Wiarygodność i kompetencja badawcza

4. Zobowiązania wobec osób badanych

5. Łączność badań z praktyka pedagogiczną

 

X. Przegląd metod i technik badań pedagogicznych

1. Obserwacja

2. Eksperyment pedagogiczny

3. Testy osiągnięć szkolnych

4. Metoda socjometryczna

5. Metoda sondażu diagnostycznego

6. Analiza dokumentów

7. Inne metody badań

 

Zakończenie

Bibliografia cytowana

 

fragment

Czytając tę książkę zastanawiałam się jakim cudem udało mi się, nie zgłębiając jej, skończyć studia i napisać prace. Pewnie gdzieś kiedyś ja przekartkowałam, ale z pewnością nie zrobiłam tego dokładnie, gdyż dopiero po wczorajszej lekturze uświadomiłam sobie, czego nie wiem o badaniach pedagogicznych.

Mieczysław Łobocki, którego obficie cytują wszyscy studenci pedagogik wszelkich, w przystępny, jasny i czasami żartobliwy wręcz sposób objaśnia podstawy. Tłumaczy czytelnikowi czym się różnią od siebie badania ilościowe i jakościowe, jakie warunki musi spełniać badacz, by jego działania można było nazwać badaniami pedagogicznymi, nakreśla rolę wsparcia teoretycznego w procesie badawczym, by wreszcie szczegółowo zająć się opisywaniem czym są problemy badawczy i takież hipotezy, jak najlepiej dobrać próbę (czyli ludzi, zjawiska, które chcemy zanalizować) i proponuje nam – przemyślane i wypróbowane – etapy badań pedagogicznych. Autor porusza w swej książce także aspekt moralny, nakreślając cechy osobowości jakimi musi się charakteryzować badacz. Znajdziemy tu także krótki przegląd metod i technik stosowanych w badaniach pedagogicznych.

Może „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych” jest dziwnie dobraną lekturą jak na niedzielny wieczór, ale muszę przyznać, że dawno już nie czytałam nic tak edukującego.

źródło: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło