• Obniżka
Patriotyzm i nacjonalizm

Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?

ISBN: 978-83-7850-177-0
57,14 zł
7,14 zł Oszczędzasz: 50,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 10,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej

Prezentujemy pierwszy tytuł z serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. Jerzego Nikitorowicza pt. "Ku jakiej tożsamości kulturowej?"

Książka dostępna wyłącznie w wersji papierowej i elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Konformizm przesądza o trwałości ładu społecznego, wartości, wzorów osobowych zachowujących porządek społeczny. Bunt jest reakcją zmierzającą do określenia nowych celów, jest usiłowaniem zmiany istniejącej struktury – tak we Wstępie Prof. Jerzy Nikitorowicz określa dwa podstawowe typy postaw społecznych, umożliwiających do osiągnięcia takiej a nie innej tożsamości zbiorowej. Obie postawy w społeczeństwie są niezbędne, by utrzymać konieczną równowagę, jednak współczesny nam chaos aksjologiczny prowadzi do wynaturzenia obydwu typów. Paradoksalnie nie bez przyczyny książka, omawiająca patriotyzm i nacjonalizm, zjawiska będące efektem (braku) dialogu kulturowego, powstała właśnie w Białymstoku, tyglu narodowościowym, kolebce dziedzictwa wielokulturowego. Miejsce, gdzie przez stulecia ścierały się i wzajemnie dopełniały dziedzictwa rozmaitych narodowości, ras czy religii, szczególnie żywo musiało zareagować na współczesne zaostrzenie postaw, kumulację emocji i politykę zaciśniętej pięści. Gdzie przebiega cienka granica między patriotą a nacjonalistą? W którym momencie hasła narodowościowe nabierają wydźwięku szowinistycznego? Kiedy bohater przeradza się w bandytę? Dlaczego młodzi ludzie tak chętnie wybierają opcje skrajne? Zgromadzenie w tomie teksty autorów w jednej kwestii pozostają zgodne: agresja i nienawiść to najczęściej zawoalowane formy strachu i dezorientacji.

Cel publikacji pozostaje więc dwojaki: 1. nakreślić problem, nazwać go i uświadomić; 2. wskazać możliwe środki przeciwdziałania polityce nienawiści, zaakcentować rolę edukacji, podkreślić możliwości, jakie daje dialog kulturowy i umiejętność otwarcia się na Innego. Cel ten osiągnięto z naddatkiem.

Opis książki:

Jerzy Nikitorowicz kierując już prawie od dwudziestu lat Katedrą Edukacji Międzykulturowej w Uniwersytecie w Białymstoku stwierdza, że obecnie jednym z istotnych „problemów palących” jest zjawisko patriotyzmu i nacjonalizmu, które w efekcie ukierunkowuje rozwój tożsamości kulturowej człowieka. Jest to problem szczególnie istotny w kontekście zauważanych dylematów integracji europejskiej, przy tym zjawisko zmienne, dynamiczne o nieprzewidywalnych postawach przejawiających się w emocjach i zachowaniach. 

W kontekście powyższego stwierdzenia autorzy w niniejszym tomie podejmują próbę zwrócenia uwagi i zachęcenia do refleksji nad problemem patriotyzmu i nacjonalizmu, dylematem związanym z pojmowaniem i realizowaniem obowiązku wobec Ojczyzny i w efekcie wielowymiarowym konstruowaniem tożsamości kulturowej, zróżnicowanej i odmiennie pojmowanej, jako nasze wyobrażenie o sobie i własnej kulturze...


Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki

1. Fabryki dyplomów czy universitas?
2. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej
3. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej
4. Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?
5. (Anty)edukacja wczesnoszkolna
6. Uczłowieczyć komunikacje Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej
7. Irlandia Zielona Wyspa międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki

Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki:

Kilka słów o serii "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki" 

Należy pamiętać, że jeśli chce się rozwiązać problem, to trzeba go nazwać. Reakcja na te problemy, a nawet antycypacja powinna być szybka. Najlepiej gdy jest rekcją nie na proces, lecz na jego symptom. To jest czas optymalnego reagowania. Seria wpisuje się właśnie w tę wersję prakseologii. Uwzględnia problemy edukacji i pedagogiki, choć związane są one ze sobą: pierwsze nawiązują do praktyki społecznej, drugie – do kwestii teoretycznych nurtujących naukę o wychowaniu. 

Nasza seria, ukazująca się pod patronatem KNP PAN, to książki akademickie (studia, monografie), których intencją jest „dopełnianie” i uaktualnianie podręczników. „Wsadzamy kij w mrowisko”, wywołujemy dyskusje, prowokujemy, próbujemy zaangażować czytelników w zmianę, docieramy nie tylko do akademików, ale również do szerszej sfery publicznej. Podejmując aktualne, palące, gorące problemy edukacji i pedagogiki zakładamy, iż seria stanowić będzie punkt wyjścia dyskusji, a także zachętę do nowych badań. 

Maria Dudzikowa, Henryka Kwiatkowska 

Z Wprowadzenia 

Pozór, pozorowanie, działania pozorne – to pojęcia zakorzenione w języku publicystów i badaczy zjawisk społecznych. Niekiedy odnosi się wrażenie, że funkcjonują one w sferze publicznej jako klisze pojęciowe i być może dlatego coraz rzadziej, jeśli w ogóle, zastanawiamy się nad ich sensem, treścią, pierwotnym desygnatem, co niewątpliwie odbija się na poziomie analizy i interpretacji przywoływanego przez danego autora zjawiska. […]

Palące problemy są pilne do zidentyfikowania. Brak reakcji, odroczenie jej czy zaniechanie wyrządza szkody daleko idące w skutkach. Do szczególnie palących problemów wartych głębszych analiz, aniżeli tylko odnotowywanie ich przez badaczy czy publicystów, należą niewątpliwie działania pozorne w edukacji, które nadal są obecne mimo transformacji ustrojowej w naszym kraju. Podejmujący te kwestie w zamieszczonych w tomie tekstach autorzy to zarówno znani teoretycy, jak i dydaktycy akademiccy (nie tylko pedagodzy, ale także poloniści, kulturoznawca, fizyk) i nauczyciele. Tom nasz może także zainteresować nauczycieli praktyków i działaczy oświatowych różnego szczebla, a także publicystów wypowiadających się w kwestiach edukacji. Można się spodziewać, że w wyniku lektury Czytelnik zechce stworzyć własną listę problemów, na które będzie szukał odpowiedzi, czy to w teoriach i badaniach empirycznych, czy to we własnej praktyce i codziennym życiu. 

Wstęp 

Należy też zwrócić uwagę na to, że publikacja, przyjmując za punkt filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne ujęcia problemu włącza pedagogikę w szeroki nurt dyskursu nad edukacją wraz z obecnymi w naszym życiu działaniami pozornymi. Ze względu na problematykę i sposób jej ujęcia, a także cele wpisuje się ona w rozwijane z dobrym skutkiem w pedagogice polskiej i zagranicznej krytyczne, emancypacyjne podejście do edukacji, zorientowane na zrozumienie niejawnych manipulacji.

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka + skrzydełka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-648-5

Jerzy Nikitorowicz

Nikitorowicz Jerzyprofesor, kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletni dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005–2012, sekretarz naukowy KNP PAN, przewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN, przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Autor książek i artykułów z zakresu edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, organizator cyklicznych konferencji na temat edukacji międzykulturowej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Nikitorowicz Jerzy

ISBN druk

978-83-7850-177-0

ISBN e-book

978-83-7850-648-5

Objętość

496 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona ze skrzydełkami

Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki

Dylematy patriotyzmu, nacjonalizmu i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Wprowadzenie do książki

Jerzy Nikitorowicz

 

CZĘŚĆ 1. OBLICZA PATRIOTYZMU I NACJONALIZMU

Rozdział 1.

Tożsamość – twórczy wysiłek ku patriotyzmowi

Jerzy Nikitorowicz

1.1.   Wielowymiarowość i dynamika tożsamości

1.2.   Kształtowanie się tożsamości patriotycznej

1.3.   Rodzaje patriotyzmu i nacjonalizmu

1.4.   Wyzwania i zadania edukacyjne a kształtowanie się tożsamości kulturowej 

 

Rozdział 2.

Racjonalny patriotyzm jako antidotum skrajnego nacjonalizmu

Janusz Gajda

2.1.   Wprowadzenie

2.2.   Patriotyzm i nacjonalizm – różne oblicza pojęć

2.3.   Chlubne tradycje w pojmowaniu patriotyzmu w Polsce

2.4.   Kontrowersje wokół patriotyzmu i skrajnych form nacjonalizmu 

2.5.   Podsumowanie

 

Rozdział 3.

Rasizm i antysemityzm a tożsamość kulturowa

Mirosław Sobecki

3.1.   Wprowadzenie

3.2.   Rasizm jako problem społeczny i edukacyjny

3.3.   Antysemityzm – groźne mity i semiotyczne zaniedbania

3.4.   Pedagogika i edukacja a odmienność rasowa i kulturowa

3.5.   Poziomy zachowań wobec odmienności kulturowej

3.6.   Osiąganie zamierzonych celów 

 

Rozdział 4.

Patriotyzm – jak znaleźć mu miejsce w mentalności społeczeństwa?

Mirosława Czerniawska

4.1.   Wprowadzenie

4.2.   Czymjestpatriotyzm? Gdziejestjegomiejscewnaszejpsychice?

4.3.   Patriotyzm symboliczny a patriotyzm ślepy

4.4.   Patriotyzm w społeczeństwie demokratycznym

 

Rozdział 5.

Nacjonalizm w warunkach demokracji

Andrzej Nikitorowicz

5.1.   Wprowadzenie

5.2.   Nacjonalizm a demokracja

5.3.   Nacjonalizm małych narodów

5.4.   Podsumowanie

 

Rozdział 6.

(Nie)obecność patriotyzmu w świadomości aksjologicznej młodego pokolenia Polaków. „Przesuwanie się horyzontu aksjologicznego” czy kryzys w wartościowaniu?


Ewa Ogrodzka-Mazur

 

6.1.   Wprowadzenie

6.2.   Współczesne konteksty kulturowe a (nie)świadomość aksjologiczna młodego pokolenia

6.3.   Wartości cenione przez polską młodzież w kraju i za granicą

6.4.   Kryzys w wartościowaniu – ku zagrożonej tożsamości

6.5.   Patriotyzm i (nie)identyfikacja z własnym państwem

....

fragment

Profesor Jerzy Niktorowicz od ponad 20 lat pracuje na stanowisku kierownika Katedry Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku. Na podstawie obserwacji i wieloletnich badań profesor Niktorowicz stwierdził, że najbardziej palącymi problemami, z jakimi przychodzi nam się zetknąć obecnie jest zagadnienie patriotyzmu i nacjonalizmu. Obie te kwestie we współczesnych czasach mają wpływ na definicje zjawiska określanego jako tożsamość kulturowa.

Profesor Niktorowicz bardzo umiejętnie określił dwa typy postaw społecznych umożliwiających osiągniecie postaw zbiorowej tożsamości kulturowej we współczesnym społeczeństwie, nie tylko polskim ale również w społeczeństwach europejskich. Moim zdaniem obie postawy zarówno patriotyzm jak i nacjonalizm potrzebne są do utrzymania prawidłowej i niezbędnej dla prawidłowego rozwoju społecznego równowagi tożsamościowej. Wątkiem przewijającym się najczęściej w pracy pod redakcją profesora Niktorowicz jest poszukiwanie współczesnych form odczytywania zjawiska czy też fenomenu patriotyzmu w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych stojących przed polskim i europejskim społeczeństwem.

Profesor Niktorowicz, a także grono wybitnych naukowców z nim współpracujących zastanawiali się także przeprowadzając gruntowne analizy, jak współcześnie odczytywać patriotyzm w społecznościach lokalnych, czy też po za krajem - na emigracji? I na ile ów patriotyzm powiązany jest z różnorodnymi występującymi tu i ówdzie nacjonalizmami widocznymi szczególnie w okresach kryzysów gospodarczych.

Współpracujący z profesorem Niktorowiczem są zwolennikami szeroko rozumianej edukacji międzykulturowej. Mając w tej dziedzinie niezwykle bogate doświadczenie proponują nowe aktywne formy edukacji międzykulturowej. Do aktywnych form zaliczają między innymi wycieczki krajoznawcze czy tez historiozoficzne, a także edukację multikulturową związaną z filmem, kinem teatrem i różnorodnymi multimedialnymi prezentacjami. Wszystkie te formy prezentowane w książce zachęcają do wieloaspektowego badania zjawiska patriotyzmu. Pomagają to zjawisko odkryć i zrozumieć.
Po lekturze tej pracy doszedłem do wniosku, iż ma ona dwa podstawowe cele. Mianowicie, po pierwsze - nakreślenie problemu, nazwanie go i pełne uświadomienie czytelnikom i adresatom między innymi wychowawcom nauczycielom i rodzicom, instytucjom, a także pracownikom placówek oświatowych i resocjalizacyjnych. A także drugi, nie mniej ważny cel - wskazać aktywne formy przeciwdziałania polityce agresji i nietolerancji. Trzecią sprawą jest także zaakcentowanie roli edukacji i szeroko rozumianego dialogu międzyludzkiego, a co za tym idzie także międzykulturowego.

Moim zdaniem autorzy tego tomu te dwa cele osiągnęli dlatego można śmiało pracę profesora Niktorowicza polecić Państwa uważnej lekturze. Z pewnością stanowić ona będzie doskonały punkt wyjścia do dalszych jeszcze szerszych badań. Na przykład wpływ lokalnych nacjonalizmów na postawy obywatelskie? Miejsce powstania pracy ma też w tym przypadku niebywałe znaczenie, mianowicie powstała ona w Białymstoku, gdzie dość łatwo zacierają się subtelne granice między patriotą, a nacjonalistą czy też szowinistą.

Marcin Antoniak
źródło: 
http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19063

 


Patriotyzm i nacjonalizm to dwa pojęcia, skupiające się wokół problematyki ludzkiej tożsamości. Obie te postawy przedkładają cele ważne dla ojczyzny nad sprawy osobiste, dzięki czemu płynnie wkomponowują się w całokształt ludzkiego życia. Należąc do najistotniejszych problemów, ukierunkowują rozwój tożsamości kulturowej człowieka. Publikacja Oficyny Wydawniczej Impuls jest próbą określenia punktu wyjścia do podjęcia nowych projektów dotyczących miejsca człowieka we współczesnym świecie, a także wytyczenia konkretnych działań edukacyjnych oraz ich efektów. Praca Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? to zaproszenie do refleksji nad społeczno-politycznymi postawami ludzi, którzy poszukując własnej tożsamości, zagłębiają się w meandry problemów, zawirowań, trosk i kłopotów, wpisanych w całokształt ludzkiego bytowania.

Całość monografii Jerzego Nikitorowicza została podzielona na trzy części. W Obliczach patriotyzmu i nacjonalizmu czytelnik pozna wyzwania i zadania edukacyjne, przyjrzy się semiotycznym zaniedbaniom antysemityzmu, oceni poziom zachowań wobec odmienności rasowej i kulturowej, podejmie próbę odnalezienia miejsca patriotyzmu w mentalności społeczeństwa, przyjrzy się wartościom cenionym przez polską młodzież w kraju i za granicą, a także weźmie pod uwagę identyfikacje społeczno-kulturalne mobilnych studentów oraz z nadzieją podąży w stronę nowego patriotyzmu, tolerancji, małych ojczyzn, świadomości europejskiej i globalnej oraz edukacji obywatelskiej.

Kolejna część poświęcona została tożsamości kontekstualnej. Dzięki autorom czytelnik będzie miał okazję przyjrzeć się interpretacjom tożsamości i patriotyzmu, przeanalizować dualizm w codzienności polskich rodzin na Wileńszczyźnie oraz dziedzictwo kulturowe pogranicza (stosunki polsko-litewskie), poznać dylematy tożsamościowe osób powracających z migracji zagranicznych i trudności związane z adaptacją w Polsce osób pochodzenia afrykańskiego, a także prześledzić rolę działań edukacyjnych i społeczno-artystycznych w kształtowaniu tożsamości międzykulturowej.

W następnej części autorzy przyjrzeli się tożsamości w matni: skupili się na analizie tradycji wychowania wobec współczesnych kłopotów z tożsamością kulturową, ze szczególnym akcentem położonym na okres dorastania i wizerunek bezdomnego Polaka-patrioty. Nie pozostawili również bez echa kobiet ani dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Całość uzupełnia obszerna polsko- i obcojęzyczna bibliografia, ułożony w porządku alfabetycznym indeks rzeczowy i osobowy oraz krótkie noty o dwudziestu czterech autorach i autorkach rozważań zamieszczonych w monografii. Uzupełnienie pracy stanowią liczne przypisy, zapisane wytłuszczonym drukiem myśli szczególnie warte zapamiętania, tabelki, wykresy, ryciny i wyliczenia. Większość rozdziałów poprzedzono wprowadzeniem, a zakończono podsumowaniem.

Publikacja Oficyny Impuls należy do literatury specjalistycznej. Adresaci (studenci, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury) odnajdą w lekturze interesujące treści, które dostarczą im mnóstwa sprawdzonych pomysłów i form aktywności, składających się na edukację międzykulturową.

Danuta Szalejewska
źródło: 
http://www.granice.pl/recenzja,patriotyzm-i-nacjonalizm--ku-jakiej-tozsamosci-kulturowej,10285Warto zauważyć, że autorzy (wybitni naukowcy w swoich dyscyplinach) dołożyli wszelkich starań, aby pokazać, iż patriotyzm nie posiada jednego oblicza, lecz wręcz przeciwnie – jest niezwykle złożonym oraz multidyscyplinarnym pojęciem. W tym celu spojrzeli na niego z różnych, najlepiej przez siebie rozpoznanych perspektyw.

Współcześnie zarówno samo rozumienie słowa „patriotyzm”, jak i to, co ze sobą niesie (także ładunek emocjonalny), wzbudza rozliczne kontrowersje. Jego obecność w dyskursie medialnym dodatkowo zaognia konflikty z tym związane, zamiast je łagodzić. Niezwykle aktualna oraz potrzebna jest więc dzisiaj książka pod naukową redakcją Jerzego Nikitorowicza, zatytułowana „Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?” z wartościowej serii wydawniczej „Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki”. Jest to wszakże w istocie gruntownie przemyślany i świetnie skomponowany zbiór artykułów poświęconych zwłaszcza na rozwiązanie problemu poszukiwania konsensusu w sferze odczytywania patriotyzmu. Efekty są naprawdę zdumiewające.

Warto zauważyć, że autorzy (wybitni naukowcy w swoich dyscyplinach) dołożyli wszelkich starań, aby pokazać, iż patriotyzm nie posiada jednego oblicza, lecz wręcz przeciwnie – jest niezwykle złożonym oraz multidyscyplinarnym pojęciem. W tym celu spojrzeli na niego z różnych, najlepiej przez siebie rozpoznanych perspektyw. Zwłaszcza ciekawe, ponieważ jak dotąd rzadko i słabo unaoczniane (zwłaszcza na skutek niebezpiecznych manipulacji medialnych) są te pokazujące patriotyzm przez pryzmat społeczności lokalnych czy też grup społecznie wykluczonych. Różnorodność obliczy patriotyzmu sytuuje go natomiast na różnych poziomach postrzegania siebie i przypisywanej sobie kultury: lokalnym, parafialnym, regionalnym, narodowym, państwowym, obywatelskim, cywilizacyjnym. Ale nie tylko – równie fascynujące pod względem intelektualnym są próby stopniowania jego natężenia. Uświadamia to wagę i siłę słowa, które musi być używane umiejętnie, aby niosło pożądany przekaz oraz było faktycznym wyrazem własnej orientacji ideowej.

Zamieszczone w książce teksty faktycznie skłaniają do potrzebnej dzisiaj refleksji na temat patriotyzmu, nacjonalizmu. Doświadczeni naukowcy pokazują wszakże dylematy wpisane w ich realizację w dobie globalizacji przynoszącej współczesnym społeczeństwom nieuchronnie negatywne skutki i szereg zagrożeń. Zastanawiają się między innymi nad myśleniem o relacjach pomiędzy tym, co własne a tym, co obce, pojmowaniem oraz realizowaniem zobowiązań, jakie spoczywają na człowieku, który czuje się obywatelem danej Ojczyzny, właśnie wobec niej. Próbują – udolnie i celnie zresztą – typizować sposoby reagowania na bodźce wymierzone przeciwko kulturowemu dobru. Dzięki temu czytelnik zyskuje dość szerokie spojrzenie na pole walki, którego nieuchronnie jest bądź staje się coraz bardziej częścią czy wręcz komponentem.

Na kartach monografii znajdują się również interesujące, autorskie, dotąd nigdzie niepublikowane konstrukcje tożsamości kulturowej dzisiejszego człowieka, będącej jednocześnie strukturą wyobrażeniową mającą za przedmiot osobę i kulturę. Niecodziennym rozwiązaniem w obliczu świetnych omówień o charakterze teoretycznym są teksty zorientowane praktycznie, a ściślej rzecz biorąc – prakseologicznie. Ich twórcy skoncentrowali się na uświadomieniu możliwości konfrontacji z postawami nacjonalistycznymi i patriotycznymi w sferze publicznej. Autorzy nie opowiadają się za walką, nawet tą prowadzoną słowami, lecz przede wszystkim za wzajemnym zrozumieniem. Klucze – wytrychy do ludzkiej świadomości, które znajdziemy w tej książce mogą być bezcenną pomocą w zakresie pokojowej koegzystencji różnie ustosunkowanych kulturowo ludzi w ramach jednego społeczeństwa lub ich tygla.

Wszystkim czytelnikom, którzy nie godzą się na poddanie medialnej manipulacji dotyczącej patriotyzmu i nacjonalizmu, gorąco poleca się nowość na rynku wydawniczym, mianowicie niewątpliwie wartościową książkę pod naukową redakcją Jerzego Nikitorowicza, zatytułowaną „Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?”. Przynosi ona bowiem inspiracje to rozważenia dylematów, w obliczu którym coraz częściej przychodzi stawać człowiekowi w dobie globalizacji. Dostarcza argumentacji wiodącej do lepszego zrozumienia i porozumienia się reprezentantów różnych społeczności i społeczeństw. Warto więc po nią sięgnąć, by wiedzieć, a nie trwać w nieświadomości własnego „Ja w świecie”.

Krzysztof Wróblewski
źródło: 
http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11628/jerzy-nikitorowicz-red-patriotyzm-i-nacjonalizm-ku-jakiej-to

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło