(Anty)edukacja wczesnoszkolna

(Anty)edukacja wczesnoszkolna

ISBN: 978-83-7850-825-0
36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej

Prezentujemy pierwszy tytuł z serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. Doroty Klus-Stańskiej pt. "(Anty)edukacja wczesnoszkolna".

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book.

Doświadczenia gromadzone przez dziecko podczas różnorodnych interakcji z otoczeniem mogą przyczyniać się do intensywnego rozwoju, mogą mieć mierne skutki rozwojowe lub spowalniać, wygaszać czy zaburzać rozwój jednostki.

Również oddziaływania szkoły, w zależności od ich przebiegu i jakości, wspierają potencjał dziecka lub – przeciwnie – blokują go, ignorują, a może się nawet zdarzyć, że wyniszczają. Niniejsza książka, będąca efektem pracy kilku nastu Autorów zajmujących się badawczo pierwszymi lata mi instytucjonalnej edukacji najmłodszych, od słania te mechanizmy i cechy polskiej szkoły, które okazują się czynnikami hamującymi rozwój dzieci, ciekawość poznawczą i motywację do uczenia się. Rozpoznanie tych czynników jest podstawowym warunkiem zainicjowania sensownej zmiany edukacyjnej. [...]

Tom składa się z szesnastu tekstów należących do trzech obszarów tematycznych: (1) zagadnienia związane z polityką oświatową i działaniem rynku w obszarze wczesnej edukacji, (2) problematyka konstruowania tożsamości młodszych uczniów, (3) tworząca się w ich umysłach wiedza. Celem pracy Autorów jest refleksyjno-krytyczna rekonstrukcja założeń i skutków edukacji wczesnoszkolnej w polskim systemie oświatowym od etapu przygotowania dziecka do szkoły w placówkach przed szkolnych po przez przejście do systemu szkolnego i przez cały okres kształcenia w klasach początkowych w postaci tak zwanej integracji treści.

Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki

1. Fabryki dyplomów czy universitas?
2. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej
3. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej
4. Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?
5. (Anty)edukacja wczesnoszkolna
6. Uczłowieczyć komunikacje Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej
7. Irlandia Zielona Wyspa międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki


Kilka słów o serii "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki"

Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki:Należy pamiętać, że jeśli chce się rozwiązać problem, to trzeba go nazwać. Reakcja na te problemy, a nawet antycypacja powinna być szybka. Najlepiej gdy jest rekcją nie na proces, lecz na jego symptom. To jest czas optymalnego reagowania. Seria wpisuje się właśnie w tę wersję prakseologii. Uwzględnia problemy edukacji i pedagogiki, choć związane są one ze sobą: pierwsze nawiązują do praktyki społecznej, drugie – do kwestii teoretycznych nurtujących naukę o wychowaniu.

Nasza seria, ukazująca się pod patronatem KNP PAN, to książki akademickie (studia, monografie), których intencją jest „dopełnianie” i uaktualnianie podręczników. „Wsadzamy kij w mrowisko”, wywołujemy dyskusje, prowokujemy, próbujemy zaangażować czytelników w zmianę, docieramy nie tylko do akademików, ale również do szerszej sfery publicznej. Podejmując aktualne, palące, gorące problemy edukacji i pedagogiki zakładamy, iż seria stanowić będzie punkt wyjścia dyskusji, a także zachętę do nowych badań.

Maria Dudzikowa, Henryka Kwiatkowska

Z Wprowadzenia

Pozór, pozorowanie, działania pozorne – to pojęcia zakorzenione w języku publicystów i badaczy zjawisk społecznych. Niekiedy odnosi się wrażenie, że funkcjonują one w sferze publicznej jako klisze pojęciowe i być może dlatego coraz rzadziej, jeśli w ogóle, zastanawiamy się nad ich sensem, treścią, pierwotnym desygnatem, co niewątpliwie odbija się na poziomie analizy i interpretacji przywoływanego przez danego autora zjawiska. […]

Palące problemy są pilne do zidentyfikowania. Brak reakcji, odroczenie jej czy zaniechanie wyrządza szkody daleko idące w skutkach. Do szczególnie palących problemów wartych głębszych analiz, aniżeli tylko odnotowywanie ich przez badaczy czy publicystów, należą niewątpliwie działania pozorne w edukacji, które nadal są obecne mimo transformacji ustrojowej w naszym kraju. Podejmujący te kwestie w zamieszczonych w tomie tekstach autorzy to zarówno znani teoretycy, jak i dydaktycy akademiccy (nie tylko pedagodzy, ale także poloniści, kulturoznawca, fizyk) i nauczyciele. Tom nasz może także zainteresować nauczycieli praktyków i działaczy oświatowych różnego szczebla, a także publicystów wypowiadających się w kwestiach edukacji.
Można się spodziewać, że w wyniku lektury Czytelnik zechce stworzyć własną listę problemów, na które będzie szukał odpowiedzi, czy to w teoriach i badaniach empirycznych, czy to we własnej praktyce i codziennym życiu.

Wstęp

Należy też zwrócić uwagę na to, że publikacja, przyjmując za punkt filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne ujęcia problemu włącza pedagogikę w szeroki nurt dyskursu nad edukacją wraz z obecnymi w naszym życiu działaniami pozornymi. Ze względu na problematykę i sposób jej ujęcia, a także cele wpisuje się ona w rozwijane z dobrym skutkiem w pedagogice polskiej i zagranicznej krytyczne, emancypacyjne podejście do edukacji, zorientowane na zrozumienie niejawnych manipulacji.

prof. dr hab. Stefan Mieszalski

295 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-825-0

Klus-Stańska Dorota

profesor pedagogiki, kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą na Uniwersytecie Gdańskim, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, redaktor naczelna naukowego czasopisma „Problemy Wczesnej Edukacji”. Założyła i w latach 1994–2002 prowadziła eksperymentalną Autorską Szkołę Podstawową „Żak” w Olsztynie.

Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek. Jej zainteresowania badawcze to bariery rozwoju uczniów w szkole i kultura dydaktyczna szkoły.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Klus-Stańska Dorota

ISBN druk

978-83-7850-804-5

ISBN e-book

978-83-7850-825-0

Objętość

494 stron

Wydanie

II, 2015

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona ze skrzydełkami

Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki

Wprowadzenie do książki
Dorota Klus-Stańska 


Rozdział 1.
Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Klus-Stańska


1.1. Wstęp, czyli o sztuce tworzenia oświatowych dokumentów prawnych 
1.2. Edukacja zintegrowana: wdrożenie nieistniejącego projektu 
1.3. O co może chodzić z tą integracją?
1.3.1. Integracja jako scalanie/konstrukcja
1.3.2. Integracja jako inkluzja 
1.3.3. Integracja jako sieć 
1.4. Dezintegrująca integracja 
1.5. Ręce opadają, czyli kilka słów podsumowania 

 


CZĘŚĆ 1. DYSFUNKCYJNE ZARZĄDZANIE


Rozdział 2.
O dezintegrujących aspektach polityki oświatowej wobec wczesnej edukacji
Bogusław Śliwerski


2.1. Wprowadzenie


2.2. Początki edukacji wczesnoszkolnej w Polsce w fazie transformacji ustrojowej 
2.2.1. Faza radykalnego otwarcia na oddolne innowacje między
2.2.3. Edukacja autorska w szkolnictwie publicznym 
2.2.4. Powolna, ale systematyczna etatyzacja ruchu reform edukacyjnych 
2.2.5. Narzucanie przez resort edukacji centralistycznych rozwiązań typu top – down 
2.3. Otwarta restytucja centralistycznych reform szkolnych 
2.3.1. Wyhamowywanie oddolnych innowacji w edukacji 
2.3.2. Koncentracja MEN na odgórnych reformach programowych 
2.3.3. Kaskadowe i adaptacyjne kształcenie oraz doskonalenie nauczycieli na potrzeby wdrażania odgórnych reform
2.3.4. Partyjne spory o wartość reform oraz błyskawiczny projekt reformy ustrojowej i programowej systemu szkolnego 
2.3.5. Częściowa próba zachowania autonomii nauczycieli
2.3.6. Pierwsze objawy negatywnych skutków centralistycznych reform 
2.4.1. Od względnego spokoju do totalnego chaosu w edukacji wczesnoszkolnej
2.4. Polityczna gra na rzecz obniżenia wieku obowiązku szkolnego czy upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
2.4.2. Zaangażowanie neoliberalnej formacji na rzecz edukacji przyjaznej dzieciom
2.4.3. Zaangażowanie środków unijnych w edukacyjne zmiany 
2.4.4. Diagnoza efektów wczesnej edukacji w wymiarze międzynarodowym 
2.5. Centralistyczna dekonstrukcja struktury i jakości edukacji wczesnoszkolnej wbrew jej naukowym podstawom 
2.5.1. Postawy nauczycieli wobec polityki reform wczesnej edukacji 
2.6. Zakończenie, które jest początkiem wielu niewiadomych

 

Rozdział 3.
Dzieciństwo w ofierze, by przedstawienie mogło trwać
Maria Groenwald 


3.1. Wprowadzenie 
3.2. O zdarzeniu krytycznym zastosowanym jako schemat analizy
3.3. Dyskurs na temat ustawy obniżającej obowiązek szkolny – stan i przyczyny
3.3.1. Co jest przedmiotem dyskursu? 
3.3.2. Przyczyny niezgody
3.3.2.1. Argumenty rodziców sześciolatków 
3.3.2.2. Argumenty i działania Ministerstwa Edukacji 
3.3.3. Rozwój wydarzeń 
3.3.4. Zamykanie oczu problemów nie rozwiąże 
3.4. Scena sporu o sześciolatki w szkole 
3.4.1. Kto jest kim na scenie sporu o sześciolatki 
3.4.2. Nieprzewidziany scenariuszem rozwój wydarzeń
3.5. Dla dobra dziecka 
3.6. W imię politycznej poprawności 

 

Rozdział 4.
Wolny rynek w edukacji przedszkolnej, czyli biznes z dzieckiem w tle
Jolanta Sajdera


4.1. Przedszkola niepubliczne z biznesowym motywem
4.2. Wybór czy konieczność 
4.3. Placówka niepubliczna jako miejsce pracy 
4.4. Wolny rynek edukacyjny a praca przedszkola niepublicznego
4.5. Wnioski 

 


CZĘŚĆ 2. KU DEZINTEGRACJI DZIECIĘCEJ TOŻSAMOŚCI 


Rozdział 5.
Gotowi do podporządkowania się. Edukacja przedszkolna jako proces kształtowania zdezintegrowanych podmiotów
Katarzyna Gawlicz 


5.1. Wprowadzenie
5.2. Formułowanie i wdrażanie zasad
5.3. Organizacja czasu 
5.4. Kontrola aktywności dzieci 
5.5. Kontrola nad przestrzenią 
5.6. Co z tego wynika i czy można inaczej?

 

Rozdział 6.
Dziecko w procesie socjalizacji szkolnej – ku integracji czy dysonansowi?
Marzenna Nowicka 

 

6.2.1. Dziecko w relacjach z nauczycielem 
6.2.2. Dziecko w roli ucznia
6.2.3. Dziecko w działaniu na zajęciach
6.3. Zakończenie 

 

Rozdział 7.
Szkolna petryfikacja rodzącej się tożsamości dziecka
Maria Szczepska-Pustkowska 


7.1. Wprowadzenie 
7.2. Szkoła jako kontekstualny czynnik rozwoju tożsamości
7.3. Krytyka szkoły z Eriksonem w tle 
7.4. Szkoła jako czynnik petryfikacji rodzącej się tożsamości dziecka 
7.5. Zakończenie 

 

Rozdział 8.
„Nieracjonalna i nietwórcza, bo dziewczynka”, czyli dezintegracja genderowa jako efekt stereotypizacyjnej pracy szkoły
Lucyna Kopciewicz 


8.1. Wprowadzenie 
8.2. Stereotypizacja jako samospełniająca się przepowiednia 
8.3. Stereotypizacja jako technologia wytwarzania podmiotu i kontroli różnic 
8.4. Szkolna matematyka
8.5. Psychologia rozwojowa jako technologia produkcji racjonalnego podmiotu 
8.6. Wczesna edukacja i dziecięca inność 
8.7. Wczesnoszkolna matematyka i problem gender

 

Rozdział 9.
Kulturowa represja popędu. Rzecz o nienawiści dziecięcej
Wojciech Siegień 


9.1. Wprowadzenie 
9.2. Ideologiczna walka o znaczenie – analiza publicznych dyskursów 
9.3. Dyskursy agresji i nienawiści – przypadki pedagogiczne 
9.3.1. Pop-behawioryzm 
9.3.2. Socjalizacja pierwotna 
9.3.3. Mitologia warunkowania instrumentalnego 
9.3.4. Niestałość w nienawiści – wstęp do antropologii rozwojowej 
9.3.5. Chrześcijaństwo i performatywność nienawiści 
9.4. Prze-myśleć agresję i nienawiść 
9.4.1. Ku seksualności 
9.4.2. „Człowiek to nie jest piękne zwierzę” 
9.4.3. Antyczne studium kliniczne nienawiści a pedagogika 
9.5. Podsumowanie

 

Rozdział 10.
Wzrastać radośnie w przedszkolnym i szkolnym kiczu. Pytania o współczesną alfabetyzację wizualną dzieci
Małgorzata Cackowska


10.1. Wprowadzenie 
10.2. Czym jest lub może być kicz dla dziecka?
10.3. Skazani na kicz
10.3.1. „Pierwsza książka mojego dziecka”, czyli kicz dodany do mleka matki 
10.3.2. Księżniczki i rycerze, czyli estetyka przedszkolnych festynów
10.3.3. Dydko i... czy na pewno sztuka? 
10.4. Co dalej z alfabetyzacją wizualną? 

 


CZĘŚĆ 3. ROZPAD I DEFORMACJA WIEDZY W MAJESTACIE METODYKI 

 

Rozdział 11.
Dezintegracja szkolnego środowiska oraz możliwości jego harmonizowania z infrastrukturą pozaszkolną
Jolanta Kruk 


11.1. Wprowadzenie w palący problem, czyli o pomijaniu w praktyce wczesnoszkolnej szeroko rozumianego środowiska i o jego wąsko metodycznej instrumentalizacji 
11.2. Środowisko i jego dezintegracja jako model realny; harmonia jako model możliwy 
11.3. Dwie koncepcje środowiska: element systemu dydaktycznego lub znaczące otoczenie człowieka 
11.4. Środowisko i zasiedlające je nisze jako miejsce przecięcia kilku perspektyw 
11.5. Metodyka szkolna a metoda środowiskowa 
11.6. Muzeum i jego otoczenie jako nisza edukacyjna i miejsce
11.7. Badanie muzeum i jego środowiska: uwagi metodologiczne 
11.8. Muzeum i jego środowisko jako nisza dla najmłodszych 
11.9. Podsumowanie – integracyjne oddziaływanie środowiska 

 

Rozdział 12.
Edukacja językowa w szkole – między dążeniem do formalizacji schematu a refleksją nad uczestnictwem w zdarzeniach komunikacyjnych
Małgorzata Żytko 


12.1. Wprowadzenie 
12.2. Mówienie to nie tylko odpowiadanie na pytania nauczyciela 
12.3. Komunikowanie się jako proces poznawczy i społeczny
12.4. Wzorce komunikowania się w szkole – teatr jednego aktora 
12.5. Możliwości rozwoju języka dziecka w szkole 

 

Rozdział 13.
(Nie)wiedza społeczna uczniów jako (d)efekt szkolnej edukacji w klasach początkowych
Agnieszka Nowak-Łojewska 


13.1. Wprowadzenie 
13.2. Wiedza społeczna człowieka 
13.3. Wczesnoszkolna wiedza społeczna
13.4. Wiedza społeczna jako efekt 
13.5. Niewiedza społeczna jako defekt 
13.6. Podsumowanie

 

Rozdział 14.
Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych
Alina Kalinowska 


14.1. Wprowadzenie 
14.2. Wczesnoszkolne nauczanie matematyki w polu napięć poznawczych 
14.3. „Matematyka zintegrowana” 
14.4. Integracja czy matematyczny chaos
14.4.1. Poznawcza dezintegracja pojęć matematycznych
14.4.2. Kulturowa dezintegracja pojęć matematycznych 
14.5. Podsumowanie – nauczyciel jako nieświadomy siewca chaosu

 

Rozdział 15.
Edukacja matematyczna bez matematyki?
Mirosław Dąbrowski 


15.1. Wprowadzenie 
15.2. Dodawanie i odejmowanie 
15.3. Dzielenie 
15.4. Co to znaczy rozwiązać zadanie? 
15.5. Relacyjne czy instrumentalne? 
15.6. Szukając przyczyn 
15.7. Czy uczymy matematyki?

 

Rozdział 16.
Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole?
Dorota Sobierańska 


16.1. Wprowadzenie
16.2. Obserwacja i eksperyment w edukacji przyrodniczej 
16.3. Problem badawczy jako podstawowy komponent sytuacji edukacyjnej 
16.4. Planowanie aktywności badawczej uczniów podczas zajęć przyrodniczych
16.5. Samodzielność uczniów w prowadzeniu obserwacji i eksperymentów
16.6. Analizy, interpretacje i wnioskowanie jako drogi rozumienia
16.7. Podsumowanie 

 

Bibliografia
Indeks rzeczowy 
Indeks osób 
Noty o autorach 

 

fragment

Nareszcie ukazała się kolejna książka ze znakomitej serii wydawniczej pod red. profesor - Marii Dudzikowej i Henryki Kwiatkowskiej ("Palące problemy"), której autorzy odsłaniają prawdę o dewastacji przez naczelnych urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej (tak z PO i PSL, jak i ich poprzedników)w obszarze edukacji wczesnoszkolnej. Negatywne skutki fatalnych regulacji prawnych, zmian strukturalnych, niekompetentnych decyzji przez upartyjnione, a przy tym niekompetentne kierownictwo tego resortu, będą wkrótce bardzo dotkliwie odczuwane nie tylko przez ofiary antyedukacji, ale także przez całe społeczeństwo. Znajdziemy w tej publikacji nie tylko diagnozę, ale i studia z zakresu wartościowych na tym poziomie edukacji rozwiązań dydaktycznych. Tak więc całość została skonstruowana w sposób dwoisty dla konstruowania procesu kształcenia dzieci.

Polecam ten tytuł nie dlatego, że jestem także wśród jego autorów, ale ze względu na kolejny głos środowiska polskich naukowców, którzy nie tylko prowadzą badania naukowe w edukacji przedszkolnej i szkolnictwie podstawowym, kształcą nauczycieli dla potrzeb tych placówek, ale także mają za sobą lub nadal kontynuują praktykę zawodową w szkolnictwie podstawowym.

Anty-edukacja nie oznacza, że opowiadamy się za kształceniem i wychowaniem negatywnym, za przeciwstawianiem się istocie tych procesów. Pod koniec lat 80. XX w. prof. Bogdan Suchodolski zorganizował w Jabłonnie konferencję na temat -Alternatywna pedagogika humanistyczna , w toku której mówił o tym, że jedyną alternatywą dla aksjologicznej klęski roli humanizmu w świecie jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens i zadania ludzkiego życia i działania. Świat humanistyczny musi być światem ludzkiej twórczości, zaspokajania elementarnych potrzeb życiowych człowieka, alternatywą dla świata rzeczywistego. Pedagodzy powinni być w służbie imperium humanum.

Jeśli zatem kolejne ekipy rządzących w resorcie edukacji stosują socjotechnikę, manipulacje, w wyniku których zamiast kształcenia mamy jego destrukcję, zamiast wychowania - demoralizację (a tu ryba psuje się od głowy), to całe szczęście, że naukowcy z różnych stron kraju, z wiodących uniwersytetów i akademii pedagogicznych przedstawiają w tej pracy nie tylko diagnozę, ale także alternatywne rozwiązania dla polskiej edukacji. Czas bowiem dostrzec, że myślenie i działanie adaptacyjne, konformistyczne podporządkowywane MEN-skiej polityce centralistycznego władztwa, w dodatku opartego na technikach wyrafinowanej, politycznej manipulacji a zarazem ignorancji wobec pedagogicznej i psychologicznej wiedzy, musi wreszcie zostać powstrzymane.

Nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli i szkół - zdejmijcie opaski z oczu, które nałożyło wam ministerstwo i jego kuratoryjne przedłużone ramię (w osobach kuratorów i wizytatorów). Zapraszam na portal społecznościowy FB- Nauczyciele Razem , który jest dowodem na to, że nauczyciele mają już dość ustawicznego ich dzielenia przez rządzących.

prof. Bogusław Śliwerski
źródło:  http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2015/01/antyedukacja-wczesnoszkolna.html

 

 

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło