• Obniżka
Fabryki dyplomów czy universitas?

Fabryki dyplomów czy universitas?

ISBN: 978-83-7850-175-6
42,67 zł
17,87 zł Oszczędzasz: 24,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej

Prezentujemy pierwszy tytuł z serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. Marii Czerepaniak-Walczak pt. "Fabryki dyplomów czy universitas?".

Wersja książki
Ilość

Oficyna wydawnicza IMPULS prezentuje drugi tytuł z nowej serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. nauk. Marii Czerepaniak-Walczak pt. "Fabryki dyplomów czy universitas. 0 "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej". 

Problematyka kolejnych tekstów wskazujących na najbardziej, z naszego punktu widzenia, palące zjawiska i procesy dziejące się w uniwersytecie i wokół niego, nie wyczerpuje spektrum współczesnych spraw dotyczących uczelni. W centrum uwagi poszczególnych tekstów znalazły się warunki rozwoju osoby i zmiany społecznej, jakie tworzy współczesna szkoła wyższa. Uczelnia nie jest wyspą; jest uwikłana w zdarzenia i procesy znacznie wykraczające poza tej terytorium, a o jej funkcjonowaniu decydują kwestie ekonomiczne oraz sposoby zarządzania na poszczególnych szczeblach jej organizacji. Należy pamiętać, że uczelnia zobowiązana jest w pierwszej kolejności do kształcenia studentów, wychowywania ich w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych... 

Fragment recenzji:

Przeniesienie zasad gospodarki rynkowej do obszaru szkolnictwa wyższego jest zjawiskiem rodzącym wiele napięć i problemów. Ich rozwiązanie wymaga namysłu nad współczesną koncepcją kształcenia uniwersyteckiego uwzględniającą techniczne i technologiczne możliwości środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim Internetu [...]. Zakres publikacji wykracza poza treści, które możemy znaleźć w pracach pedagogicznych. Jest to udana próba przedstawienia złożonego problemu z pogranicza pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej i socjologii. Tego typu książek brakuje na rynku wydawniczym. Może ona być wykorzystywana przez studentów i pracowników wyższych uczelni, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej tworzących podstawy legislacyjne funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce

z recenzji Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski


Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki

1. Fabryki dyplomów czy universitas?
2. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej
3. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej
4. Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?
5. (Anty)edukacja wczesnoszkolna
6. Uczłowieczyć komunikacje Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej


Kilka słów o serii "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki"

Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki:Należy pamiętać, że jeśli chce się rozwiązać problem, to trzeba go nazwać. Reakcja na te problemy, a nawet antycypacja powinna być szybka. Najlepiej gdy jest rekcją nie na proces, lecz na jego symptom. To jest czas optymalnego reagowania. Seria wpisuje się właśnie w tę wersję prakseologii. Uwzględnia problemy edukacji i pedagogiki, choć związane są one ze sobą: pierwsze nawiązują do praktyki społecznej, drugie – do kwestii teoretycznych nurtujących naukę o wychowaniu.

Nasza seria, ukazująca się pod patronatem KNP PAN, to książki akademickie (studia, monografie), których intencją jest „dopełnianie” i uaktualnianie podręczników. „Wsadzamy kij w mrowisko”, wywołujemy dyskusje, prowokujemy, próbujemy zaangażować czytelników w zmianę, docieramy nie tylko do akademików, ale również do szerszej sfery publicznej. Podejmując aktualne, palące, gorące problemy edukacji i pedagogiki zakładamy, iż seria stanowić będzie punkt wyjścia dyskusji, a także zachętę do nowych badań.

Maria Dudzikowa, Henryka Kwiatkowska

Z Wprowadzenia

Pozór, pozorowanie, działania pozorne – to pojęcia zakorzenione w języku publicystów i badaczy zjawisk społecznych. Niekiedy odnosi się wrażenie, że funkcjonują one w sferze publicznej jako klisze pojęciowe i być może dlatego coraz rzadziej, jeśli w ogóle, zastanawiamy się nad ich sensem, treścią, pierwotnym desygnatem, co niewątpliwie odbija się na poziomie analizy i interpretacji przywoływanego przez danego autora zjawiska. […]

Palące problemy są pilne do zidentyfikowania. Brak reakcji, odroczenie jej czy zaniechanie wyrządza szkody daleko idące w skutkach. Do szczególnie palących problemów wartych głębszych analiz, aniżeli tylko odnotowywanie ich przez badaczy czy publicystów, należą niewątpliwie działania pozorne w edukacji, które nadal są obecne mimo transformacji ustrojowej w naszym kraju. Podejmujący te kwestie w zamieszczonych w tomie tekstach autorzy to zarówno znani teoretycy, jak i dydaktycy akademiccy (nie tylko pedagodzy, ale także poloniści, kulturoznawca, fizyk) i nauczyciele. Tom nasz może także zainteresować nauczycieli praktyków i działaczy oświatowych różnego szczebla, a także publicystów wypowiadających się w kwestiach edukacji.
Można się spodziewać, że w wyniku lektury Czytelnik zechce stworzyć własną listę problemów, na które będzie szukał odpowiedzi, czy to w teoriach i badaniach empirycznych, czy to we własnej praktyce i codziennym życiu.

Wstęp

Należy też zwrócić uwagę na to, że publikacja, przyjmując za punkt filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne ujęcia problemu włącza pedagogikę w szeroki nurt dyskursu nad edukacją wraz z obecnymi w naszym życiu działaniami pozornymi. Ze względu na problematykę i sposób jej ujęcia, a także cele wpisuje się ona w rozwijane z dobrym skutkiem w pedagogice polskiej i zagranicznej krytyczne, emancypacyjne podejście do edukacji, zorientowane na zrozumienie niejawnych manipulacji.

prof. dr hab. Stefan Mieszalski

496 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka + skrzydełka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-175-6

Czerepaniak-Walczak Maria

profesor, zastępca przewodniczącego KNP PAN, członek Europejskiej Rady do spraw studiów doktoranckich (EUA CDE), autorka prac na temat szkoły wyższej z perspektywy pedagogiki krytycznej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Czerepaniak-Walczak Maria

ISBN druk

978-83-7850-175-6

ISBN e-book

978-83-7850-399-6

Objętość

364 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona ze skrzydełkami

Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki

 

Wprowadzenie

 

Maria Czerepaniak-Walczak

 

CZĘŚĆ 1. KONCEPCJE I CODZIENNA RZECZYWISTOŚĆ

 

UNIWERSYTETU

 

Rozdział 1.  

Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.  

O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej

 

Czerepaniak-Walczak

Wprowadzenie

O autonomii i reformowaniu edukacji akademickiej

1.3. Proces boloński – ile nadziei na autonomię, a ile ułudy i gorsetu biurokracji

1.4. Kompetencje społeczne w strukturze efektów kształcenia

1.5. Podsumowanie

 

Rozdział 2.  

Urządzanie uniwersytetu

Maksymilian Chutorański

2.1. Wprowadzenie

2.2. Władza – urządzanie – liberalizm

2.3. Urządzenia władzy i urządzenie edukacyjne

2.4.  Charakterystyka urządzenia edukacyjnego

2.5.  Uniwersytet jako element urządzenia edukacyjnego

2.6.  Uniwersytet jako proces komunikacji urządzeń

2.7.  Podsumowanie  

 

Rozdzi 3.

Neoliberalna restrukturyzacja fabryki edukacyjnej

Oskar Szwabowski

3.1.  Wprowadzenie 

3.2.  Byt rzucony w post-coś

3.3.  Fordyzm i neoliberalizm 

3.4.  Uniwersytet jako homo sacri?

3.5.  Grodzenie wiedzy  

3.6.  Pedagogika długu 

3.7.  Neoliberalna restrukturyzacja

3.8.  Podwspólność i terroryzm

 

Rozdzi 4.

Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej.

O specznej misji uniwersytetu

Aleksander Kobylare

4.1.  Wprowadzenie 

4.2.  Pstwo jako ówny gracz 

4.3.  Rynek pracy wobec rynku usług edukacyjnych

4.4.  Projekcje wyobrażeń u ludzi uniwersytetu

 

Rozdzi 5.

Uniwersytet przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student

klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian

Ilona Zakowicz

5.1. Wprowadzenie

5.2. Uniwersytet dla rynku i wobec rynku

5.3. Uniwersytet jako przedsiębiorstwo

5.4. Typologia klientów uniwersytetu jako supermarket

5.5. Podsumowanie 

 

Rozdzi 6.

Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni

wyższych. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji oraz rynku pracy

Joanna Nawój-Połoczańska

6.1.  Wprowadzenie

6.2.  Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losu absolwentó

6.3.  Gra edukacyjna 

6.4.  Podsumowanie  

fragment


Rolą uczelni wyższych jest nie tylko kształcenie studentów, ale również prowadzenie badań naukowych, odpowiednie przygotowanie kadry akademickiej, a także rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej. Rozwój cywilizacyjny oraz związane z nim wciąż zmieniające się warunki życia i potrzeby społeczeństwa są przyczyną istotnych – nie zawsze pozytywnych – zmian w funkcjonowaniu szkół wyższych. Do rąk profesjonalistów z dziedziny oświaty została oddana ukazująca się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN publikacja wydawnictwa Impuls, traktująca O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, w której przedstawiono motywy wypierania tradycyjnych wartości uniwersyteckich przez reguły gry rynkowej.

Zawarte w pozycji przemyślenia są efektem długoletnich badań przede wszystkim młodych doktorów i doktorantów, zajmujących się społecznymi i edukacyjnymi aspektami funkcjonowania uczelni. Przyjęta przez nich perspektywa jest krytyczna, a przedstawiony materiał to ogólne zagadnienia, odsłaniające mechanizmy rządzące działaniem uniwersytetów, nie zaś opiniowanie inicjatyw, decyzji politycznych czy rozporządzeń. Warto więc pokusić się o refleksje dotyczące sensu reformowania edukacji akademickiej, a tym samym o zarysowanie perspektyw na przyszłość.

Całość została podzielona na dwie uzupełniające się części, nie da się bowiem oddzielić codziennej rzeczywistości uniwersytetu od studentów. Część „uniwersytecka” wyjaśnia procedury i treści zmian; opowiada o neoliberalnej restrukturyzacji; pokazuje, na czym polega osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej; skupia się na wyzwaniach i zagrożeniach oraz rynku pracy. W części „studenckiej” natomiast czytelnik pozna problemy młodej polskiej nauki według członków kół naukowych; zostaną mu przedstawione fragmenty raportu z badań dotyczących orientacji konsumpcyjnych młodzieży; dowie się, jak to jest z zaangażowaniem obywatelskim studentów, a także znajdzie odpowiedź na pytanie o aktualność kategorii dystynkcji młodzieży akademickiej.

W publikacji Fabryki dyplomów czy universitas zamieszczono obszerną bibliografię polsko- i obcojęzyczną, indeks rzeczowy i osobowy, a także noty o autorach (wraz ze zdjęciami). Pomocą służą również przypisy, opatrzone w źródła tabelki, ryciny i schematy. Książka jest absolutnie specjalistyczna, język przekazu - mało przystępny. Używane w tekście zwroty są trudne, a zrozumienie ich wymaga sięgnięcia po inne materiały, na przykład słowniki. Niemniej jednak profesjonaliści z dziedziny oświaty będą usatysfakcjonowani, bowiem publikacja dostarcza wyczerpujących informacji na temat niepokojących przemian w edukacji akademickiej.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,fabryki-dyplomow-czy-universitas,7117

 


 

Im bardziej mamy do czynienia z zaawansowanym stanem rozwoju społecznego, tym większe jest znaczenie szkół wyższych dla teraźniejszości i stanów przyszłych. Rzeczywista zmiana ich misji, zasad i strategii funkcjonowania jest zadaniem trudnym, kosztownym i złożonym. Pojawia się pokusa, by pozorować zmiany, ograniczać je do warstwy fasadowej, ukazywać pożądany stan rzeczy jako rzeczywistość. Dlatego potrzebne są aktualne diagnozy naukowe i dyskusje dotyczące szkolnictwa wyższego. Maria Czerepaniak-Walczak, redaktor naukowa tomu, trafnie sytuuje podjęłą problematykę w szerszym kontekście globalnych zjawisk współczesnych, a zwłaszcza otwartości informacyjnej i takich megatrendów, jak konsumeryzm i postindustrializm. Autorzy książki zauważają istotny, nie zawsze pozytywny kierunek zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu - od instytucji naukowej i kulturotwórczej ku przedsiębiorstwu nastawionemu na uczestnictwo w grze rynkowej i zaspokajanie zmiennych potrzeb rynkowych. Książka może znaleźć szeroki krąg odbiorców. Będą nimi nauczyciele akademiccy i studenci, osoby zajmujące się polityką naukową i polityką oświatową, zarządzający uczelniami wyższymi, publicyści, a także przedstawiciele środowisk gospodarczych, interesujący się kształceniem kadr w szkołach wyższych.

Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

 

Przeniesienie zasad gospodarki rynkowej do obszaru szkolnictwa wyższego jest zjawiskiem rodzącym wiele napięć i problemów. Ich rozwiązanie wymaga namysłu nad współczesną koncepcją kształcenia uniwersyteckiego uwzględniającą techniczne i technologiczne możliwości środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim Internetu [...].

Zakres publikacji wykracza poza treści, które możemy znaleźć w pracach pedagogicznych. Jest to udana próba przedstawienia złożonego problemu z pogranicza pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej i socjologii. Tego typu książek brakuje na rynku wydawniczym. Może ona być wykorzystywana przez studentów i pracowników wyższych uczelni, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej tworzących podstawy legislacyjne funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce.

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

 


 

Nowatorska jest także swoista próba naszkicowania przebiegu napięć w sferze wcielania programu bolońskiego, ale nie tylko, bo i jakości, sensu studiów doktoranckich. Charakterystyka tego projektu stanowi doskonały dowód na to, że wówczas, gdy koncepty ze swej istoty słuszne, zaczną być realizowane i wdrażane do praktyki mogą być znacząco wypaczane.

Maria Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślanej” wersji przemian w edukacji akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 362

Dzięki staraniom Oficyny Wydawniczej „Impuls” czytelnik ma możliwość zapoznania się z najbardziej palącymi problemami edukacji i pedagogiki, to znaczy z ich istotą oraz propozycjami im zapobiegania oraz przeciwdziałania. Nie inaczej jest w przypadku nowej monografii z tej serii ukazującej się pod patronatem KNP PAN, pod redakcją naukową Marii Czerepaniak-Walczak, zatytułowanej „Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślanej” wersji przemian w edukacji akademickiej”. Nie należy jednak mylnie zakładać, że jest to książka zaadresowana jedynie do środowiska akademickiego. Zainteresuje wszakże z pewnością znacznie szersze grono odbiorców z uwagi za zakres problematyki, jakiej dotyka. Ukazuje mianowicie, że kluczowy dylemat wpisany w jej tytuł, dotyczy właściwie tak naprawdę każdego z nas i w związku z powyższym musimy podjąć wyzwanie zmierzenia się z nim lub przynajmniej jego poznania.

Autorzy prezentowanej czytelnikom publikacji odnoszą się na jej kartach do czynników zmiany dokonującej się w przestrzeni akademickiej. Innymi słowy, zwracają uwagę na pewne psucie się sposobu myślenia o tym, co w swej istocie ma wymiar akademicki. Wskazują na problemy, których już dłużej nie można ignorować, aby nie dopuścić do totalnej degradacji statusu instytucji, jaką jest uniwersytet. Z jednej strony prowokują do myślenia, a z drugiej nakłaniają do czynnego poszukiwania możliwości ucieczki od niepożądanego stanu rzeczy. Przedstawiają środki naprawcze – ich aspekty teoretyczne oraz praktyczne. To cenne omówienia dla współczesnych społeczeństw, w których trudno być odgrodzonym od zależności ze światem akademickim, chociażby od samych wpływów informacyjnych. Najciekawsze na tej płaszczyźnie są jednak ukazania zależności pomiędzy jakością tych wpływów a ładem społecznym. Dostarczają one rozlicznych inspiracji do dalszych badań, mogą stanowić impuls dla konstruktywnych zmian, a przy tym pomagają dostrzec – nieraz trudne do uchwycenia – źródła zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego Polaków. To niesłychanie cenny wkład badaczy w stan prowadzonych obecnie badań na ten temat.

Nowatorska jest także swoista próba naszkicowania przebiegu napięć w sferze wcielania programu bolońskiego, ale nie tylko, bo i jakości, sensu studiów doktoranckich. Charakterystyka tego projektu stanowi doskonały dowód na to, że wówczas, gdy koncepty ze swej istoty słuszne, zaczną być realizowane i wdrażane do praktyki mogą być znacząco wypaczane. Przynosi to więc zazwyczaj efekty całkiem różne od zamierzonych. Rozważania te są bardzo dobrym punktem wyjścia dla wyjaśnień rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami społecznymi względem szkolnictwa wyższego w Polsce, deklaracjami a decyzjami administracyjnymi. Autorzy niezwykle precyzyjnie, sięgając sedna problemu, przyjrzeli się towarzszącym temu zagadnieniu problemom.

Pod rozwagę czytelników zostały także poddane także takie kwestie jak chociażby zakres autonomii i jakość reformy edukacji akademickiej. Godne uwagi są również pogłębione – a także bardzo ładnie, czytelnie, przejrzyście zilustrowane – analizy zależności pomiędzy władzą, urządzeniem i liberalizmem. Pokazują one na czym polega współczesne urządzenie edukacyjne, jakie są jego mocne oraz słabe strony. Natomiast ciekawe odniesienia do Michaela Foucaulta skłaniają do konkluzji, że: „zasadniczego znaczenia nabiera pytanie, jakiej władzy powinniśmy oddać uniwersytet i dlaczego”.

Ciekawe są również refleksje na temat metaforycznego ujęcia uniwersytetu jako przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego, studenta – klienta supermarketu. Są one świetnie skonstruowane pod względem metodologicznym. Godna uwagi jest zwłaszcza typologia klientów uniwersytetu, w ramach której wyróżniono klientów: konkretnych, niezdecydowanych, minimalistów. Jest to konstrukcja posiadająca znaczący walor poznawczy i warto z nią podjąć dyskusję.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło