• Obniżka
  • Nowy
Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości

Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości

ISBN: 978-83-8095-881-4
39,80 zł
35,00 zł Zniżka 4,80 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Celem publikacji jest przybliżenie czytelnikom doświadczeń i problemów wielkomiejskiej młodzieży licealnej. Perfekcyjne i umiejętne wykorzystanie teorii oraz danych zastanych sprawiają, że książka ukazuje ważne aspekty życia młodzieży, którym warto się przyjrzeć, aby zidentyfikować występujące napięcia i trudności...

Ilość

Problemy młodego pokolenia nie od dziś znajdują się w polu zainteresowań dorosłych, którzy czują się bezradni wobec postępującego kryzysu wychowania. W epoce dominacji Internetu tradycyjna władza rodziców została zepchnięta na margines, przyczyniając się do stopniowego wymykania się młodych spod kontroli. W rezultacie dążenie do manifestacji własnego „ja”, narcystyczne usposobienie i roszczeniowa postawa zaczęły cechować coraz większą grupę nastolatków wchodzących w świat dorosłych. Czy będą oni w stanie podporządkować się normom społecznym, aby sprostać wyzwaniom codzienności? Jak poradzą sobie z naciskami strukturalnymi i wygórowanymi oczekiwaniami rodziców? To tylko część pytań, na które stara się odpowiedzieć Piotr Długosz, analizując kondycję psychospołeczną krakowskiej młodzieży, jej aspiracje edukacyjne oraz nastawienie do możliwości stwarzanych przez system.

W prezentowanej książce na początku autor charakteryzuje kategorię młodzieży i jej ujęcie w socjologii. Następnie pokazuje główne obszary badań nad młodzieżą, które do tej pory zrealizowano. Po tym przechodzi do metodologicznych elementów prowadzonych badań nad krakowskimi licealistami, gdzie ukazuję, w jaki sposób zebrano materiał empiryczny służący za podstawy analiz.
W następnym rozdziale pojawia się opis zasobów, które badani mają do swojej dyspozycji. W dalszej części charakteryzuje nastawienie licealistów do edukacji, nauczycieli, klasy szkolnej. W kolejnych rozdziałach pojawia się analiza kondycji psychospołecznej młodzieży. Pokazuje też, jak wygląda poziom zadowolenia z poszczególnych aspektów życia. W następnym rozdziale zarysowuje stosunek uczniów do zmian zachodzących w kraju dotyczących sfery polityczno-ekonomicznej. W kolejnym pojawia się kwestia postrzegania konfliktów i ich natężenia w przestrzeni publicznej. W dalszej części pracy przedstawia ogólny plan życiowy krakowskich licealistów, gdzie pokazuję m.in., w jaki sposób młodzież się różnicuje ze względu na posiadane orientacje i zasoby mające na nie wpływ. Kolejne podrozdziały prezentują recepty badanych na sukces zawodowy oraz ich korelaty i typologie. W dalszej części mamy opis aspiracji edukacyjnych z uwzględnieniem ich poziomów, uwarunkowań. W tym miejscu autor podejmuje też tematy szkolnictwa wyższego i stosunku młodzieży do studiów wyższych. Ważnym zagadnieniem jest również kwestia pozaszkolnego nauczania licealistów i uwarunkowania tego zjawiska. W kolejnym rozdziale podejmuje problemy oceny szans życiowych przez licealistów, ich nastawienie do możliwości stwarzanych przez system. W kolejnych rozdziałach opisuje czas wolny badanych oraz dystans społeczny wobec innych narodowości.

50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Długosz Piotr

Długosz Piotrdr hab., prof. UP, kierownik Zakładu Metodologii Badań Społecznych, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. KEN. Zajmuje się problematyką młodzieży, nierówności edukacyjnych, traumy społeczno-kulturowej i psy­chospołecznych skutków pandemii Covid-19 w Polsce i na Ukrainie.

Napisał pięć autorskich monografii: Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, Kraków 2005; Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Kraków 2008; Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza, Kraków 2009; Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia, Kraków 2010 (wspólnie z Marianem Niezgodą); Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Kraków 2017.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Długosz Piotr

ISBN druk

978-83-8095-881-4

ISBN e-book

 

Objętość

180 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Podziękowania           

Wstęp       

Rozdział 1
Młodzież    

1.1.    Młodzież jako kategoria socjologicznej analizy     
1.2.    Badania nad młodzieżą     

Rozdział 2
Metodologia prowadzonych badań     

2.1.    Cel badań       
2.2.    Problemy badawcze  
2.3.    Metody i techniki badawcze     
2.4.    Charakterystyka populacji krakowskiej młodzieży   
2.5.    Dobór próby    

Rozdział 3
Zasoby i kapitały krakowskich licealistów        

3.1.    Status społeczno-ekonomiczny     
3.2.    Rodzinny kapitał społeczny    
3.3.    Kapitał kulturowy     
3.4.    Osiągnięcia szkolne        
3.5.    Religijność        

Rozdział 4
Szkoła w życiu licealistów     

4.1.    Stosunek do szkoły        
4.2.    Aspiracje edukacyjne        
4.2.1.    Wtórny efekt stratyfikacyjny          
4.2.2.    Poziom aspiracji edukacyjnych          
4.2.3.    Uwarunkowania poziomu aspiracji edukacyjnych          
4.2.4.    Preferowane uczelnie          
4.2.5.    Pogoń za edukacyjnym prestiżem     
4.2.6.    Preferowane kierunki studiów            
4.3.    Edukacja wyższa          
4.3.1.    Funkcje wyższych studiów w opinii młodzieży     
4.3.2.    Korelaty opinii na temat funkcji studiów wyższych           
4.4.    Korepetycje – wybór czy edukacyjna konieczność?     
4.4.1.    Korepetycje licealistów           
4.4.2.    Motywy korzystania z korepetycji     
4.4.3.    Uwarunkowania fenomenu korepetycji          

Rozdział 5
Strategie życiowe licealistów           

5.1.    Cele życiowe         
5.2.    Typologia orientacji życiowych            
5.3.    Pola społeczne krakowskich licealistów           
5.4.    Recepty na sukces zawodowy            
5.5.    Drogi kariery          

Rozdział 6
Jakość życia młodzieży           

6.1.    Depresyjność       
6.2.    Oblicza lęku  
6.3.    Kondycja psychosomatyczna        
6.4.    Emocje       
6.5.    Dobrostan psychologiczny     
6.5.1.    Kilka słów o teorii       
6.5.2.    Zadowolenie z życia        
6.5.3.    Zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia     
6.5.4.    Strukturalne elementy jakości życia    

Rozdział 7
Młodzież wobec systemu     

7.1.    Nastroje społeczne       
7.2.    Ocena sytuacji politycznej     
7.3.    Ocena sytuacji gospodarczej    
7.4.    Społeczne emocje     
7.5.    Optymizm antycypacyjny        
7.6.    Percepcja społecznych antagonizmów        
7.6.1.    Typy postrzeganych konfliktów    
7.6.2.    Korelaty postrzegania konfliktów    
7.7.    Stracone pokolenie?    
7.7.1.    Pokolenie optymistów        

Rozdział 8
Młodzież w dużym mieście   

8.1.    Czas wolny   
8.2.    Style życia     
8.3.    Stosunek licealistów do innych narodów        

Zakończenie     

Bibliografia    

Spis tabel        

Spis wykresów

Fragment

Publikacja stanowi pogłębione studium socjologiczne, którego celem jest przybliżenie czytelnikom doświadczeń i problemów wielkomiejskiej młodzieży licealnej. Piotr Długosz perfekcyjnie łączy wiedzę teoretyczną z dążeniem do empirycznej weryfikacji formułowanych hipotez oraz dostrzega szersze implikacje uchwyconych zjawisk. Bardzo dobra znajomość zagadnienia, umiejętne wykorzystanie teorii oraz danych zastanych sprawiają, że książka ukazuje ważne aspekty życia młodzieży, którym warto się przyjrzeć, aby zidentyfikować występujące napięcia i trudności. Ze względu na omawianą tematykę książka jest ważnym przyczynkiem do badań nad edukacją i wnosi istotny wkład w badania nad młodzieżą.

Z recenzji dr hab. Barbary Worek

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło