• Obniżka
Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy

Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy

ISBN: 978-83-7587-085-5
48,00 zł
36,00 zł Zniżka 12,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

W związku z coraz bardziej złożonym procesem pracy, ze stale wzrastającymi wymaganiami wobec pracowników, koniecznością trafnego przewidywania ich zachowań oraz zmian dokonujących się w tym procesie pojawia się zapotrzebowanie na interdyscyplinarną teorię pracy, pozwalającą skutecznie rozwiązywać problemy w procesie pracy...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book

W związku z coraz bardziej złożonym procesem pracy, ze stale wzrastającymi wymaganiami wobec pracowników, koniecznością trafnego przewidywania ich zachowań oraz zmian dokonujących się w tym procesie pojawia się zapotrzebowanie na interdyscyplinarną teorię pracy, pozwalającą skutecznie rozwiązywać problemy w procesie pracy. W książce wątki natury psychologicznej i pedagogicznej dotyczące tego procesu zintegrowane są z ujęciem charakterystycznym dla analizy systemowej.

W rozdziale I omówione zostało pojęcie pracy, wieloaspektowość jej procesu, implikacje dla człowieka i pracy wynikające z teraźniejszości i przyszłości, oczekiwania wobec pracowników oraz problemy i kierunki rozwoju pedagogiki pracy. Rozdział II zawiera uwagi krytyczne na temat dotychczasowego stanu teorii, rygory metodologiczne teorii, przyjętą koncepcję człowieka i jego cech, omówienie jej w aspekcie rozwoju człowieka oraz podstawowe założenia teoretyczne. W ośmiu kolejnych rozdziałach zaprezentowane zostały najważniejsze dla procesu pracy zagadnienia: relacje występujące w procesie pracy, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez pracowników, ich potrzeby, funkcjonowanie zawodowe, aktywność i przedsiębiorczość, przystosowanie zawodowe, komunikowanie się oraz wypalenie zawodowe.

Zamieszczone w pracy rezultaty badań empirycznych przeprowadzone w odniesieniu do niektórych koncepcji teoretycznych opracowanych przez autorkę potwierdziły ich słuszność

288 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-085-5

Wilsz Jolanta

Wilsz Jolanta Doktor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, profesor WSP TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach; członek rzeczywisty Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, uczestnik prac Zespołu Pedagogiki Pracy w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Jest autorką 4 książek, redaktorem bądź współredaktorem 14 prac naukowych, autorką prawie 200 artykułów. Uczestniczyła w ponad 100 konferencjach naukowych o charakterze humanistycznym.

W 2008 roku została wyróżniona przez Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy i Ambasadora Ukrainy w Warszawie za dorobek we współpracy z Ukrainą i aktywność w jej rozwoju.

Strona autorki: www.ajd.czest.pl/~jolantawilsz/

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wilsz Jolanta

ISBN druk

978-83-7587-085-5

ISBN e-book

978-83-7587-085-5

Objętość

524 stron

Wydanie

I, 2009

Format

e-book: pdf

Oprawa 

Wstęp

 

Rozdział I

Problemy pracy w pedagogice pracy

1. Pojęcie pracy

2. Wieloaspektowość procesu pracy

3. Teraźniejszość i przyszłość – implikacje dla człowieka i pracy

4. Oczekiwania wobec pracowników

5. Problemy i kierunki rozwoju pedagogiki pracy

 

Rozdział II

Podstawy teorii pracy

1. Dotychczasowy stan teorii – uwagi krytyczne

2. Rygory metodologiczne teorii

3. Przyjęta koncepcja człowieka i jego cech

4. Rozwój jako funkcja mechanizmu samoregulacji

5. Podstawowe założenia teoretyczne

 

Rozdział III

Relacje w procesie pracy

1. Relacje człowieka z otoczeniem – aspekty zachodzących zmian

2. Relacja pracownik – pracownik

3. Struktura i funkcje obiektów technicznych

4. Relacja człowieka z obiektami technicznymi

 

Rozdział IV

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez pracowników

1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – zagadnienia teoretyczne

2. Podejmowanie decyzji oparte na strukturze systemu sterującego

3. Warunki i style podejmowania decyzji

4. Podejmowanie decyzji przez pracowników w kontekście przyjętej koncepcji człowieka i jego cech

 

Rozdział V

Teoretyczna analiza pracy z punktu widzenia potrzeb człowieka

1. Potrzeby w koncepcjach psychologicznych

2. Koncepcja potrzeb sterowniczych człowieka

3. Zaspokajanie potrzeb sterowniczych w procesie pracy

 

Rozdział VI

Funkcjonowanie zawodowe człowieka

1. Wybór zawodu i działalność zawodowa ze względu na stałe indywidualne cechy osobowości

2. Stałe indywidualne cechy osobowości jako predyspozycje zawodowe

3. Znaczenie samosterowności człowieka w działalności zawodowej

4. Funkcjonowanie człowieka w kontekście procesów samoregulacji i organizacji

5. Role pełnione przez pracowników

6. Podmiotowość człowieka w procesie pracy

 

Rozdział VII

Aktywność i przedsiębiorczość człowieka w procesie pracy

1. Aktywność i jej mechanizmy

2. Przedsiębiorczość jako cecha działań człowieka i jej twórcze aspekty

3. Wpływ stałych indywidualnych cech osobowości na aktywność i przedsiębiorczość człowieka

4. Aktywność zawodowa człowieka w kontekście doznawanych emocji

 

Rozdział VIII

Przystosowanie zawodowe

1. Teoretyczne ujęcie przystosowania

2. Przystosowanie w sytuacjach zawodowych

3. Przystosowanie zawodowe w kontekście przyjętej koncepcji człowieka i jego cech

 

Rozdział IX

Komunikowanie się w procesie pracy

1. Teoretyczne aspekty komunikowania się

2. Funkcje i formy komunikowania się interpersonalnego

3. Przebieg i determinanty procesu komunikowania się w pracy

4. Umiejętności komunikowania się w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości

 

Rozdział X

Wypalenie zawodowe

1. Syndrom wypalenia zawodowego – przegląd badań i opinii

2. Wypalenie zawodowe w kontekście przyjętej koncepcji człowieka i jego cech

 

Uwagi końcowe

 

Literatura

 

Indeks nazwisk

fragment

„Publikacja przedstawia nową oryginalną panoramę wysiłków człowieka w procesie pracy, ujętą w określonych przez Autorkę funkcjach i dającą możliwość nowatorskiej analizy fenomenu pracy ludzkiej. Analiza jej procesu, odnosząca się do jego najważniejszych elementów, pozwoliła Autorce na zaprezentowanie własnych oryginalnych koncepcji teoretycznych, a niektóre z nich – wsparte badaniami empirycznymi – potwierdzają słuszność proponowanych koncepcji. (...) Te właściwości pracy powinny wzbudzić twórczą dyskusję w środowisku pedagogów i teoretyków pracy. Tekst Jolanty Wilsz stanowi zachęcającą do tego podstawę”

Tadeusz W. Nowacki


„Praca Jolanty Wilsz jest oryginalną propozycją wydawniczą integrującą rozproszone wątki natury psychologicznej i pedagogicznej, z ujęciem charakterystycznym dla analizy systemowej. Autorka, w sposób umiejętny, dokonała syntezy podstawowych dla tych dyscyplin prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej pracy człowieka i zaproponowała autorską interpretację podstawowych pojęć i relacji między nimi. W rezultacie powstała książka, która, z jednej strony, porządkuje wiedzę na temat pracy, z drugiej zaś, pogłębia, dzięki wprowadzonemu aparatowi pojęciowemu i precyzyjnemu językowi, możliwości analizy procesu pracy i funkcjonowania człowieka – pracownika w tym procesie. Do największych wartości naukowych publikacji zaliczam m.in. precyzyjnie scharakteryzowane rygory metodologiczne teorii i oryginalne opisy koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka. Opracowanie to winno zdynamizować dyskusję nad przyszłością pracy”

Stefan M. Kwiatkowski

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło