• Obniżka
Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy

Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy

ISBN: 978-83-7587-085-5
45,71 zł
33,71 zł Oszczędzasz: 12,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 36,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W związku z coraz bardziej złożonym procesem pracy, ze stale wzrastającymi wymaganiami wobec pracowników, koniecznością trafnego przewidywania ich zachowań oraz zmian dokonujących się w tym procesie pojawia się zapotrzebowanie na interdyscyplinarną teorię pracy, pozwalającą skutecznie rozwiązywać problemy w procesie pracy...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book

W związku z coraz bardziej złożonym procesem pracy, ze stale wzrastającymi wymaganiami wobec pracowników, koniecznością trafnego przewidywania ich zachowań oraz zmian dokonujących się w tym procesie pojawia się zapotrzebowanie na interdyscyplinarną teorię pracy, pozwalającą skutecznie rozwiązywać problemy w procesie pracy. W książce wątki natury psychologicznej i pedagogicznej dotyczące tego procesu zintegrowane są z ujęciem charakterystycznym dla analizy systemowej.

W rozdziale I omówione zostało pojęcie pracy, wieloaspektowość jej procesu, implikacje dla człowieka i pracy wynikające z teraźniejszości i przyszłości, oczekiwania wobec pracowników oraz problemy i kierunki rozwoju pedagogiki pracy. Rozdział II zawiera uwagi krytyczne na temat dotychczasowego stanu teorii, rygory metodologiczne teorii, przyjętą koncepcję człowieka i jego cech, omówienie jej w aspekcie rozwoju człowieka oraz podstawowe założenia teoretyczne. W ośmiu kolejnych rozdziałach zaprezentowane zostały najważniejsze dla procesu pracy zagadnienia: relacje występujące w procesie pracy, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez pracowników, ich potrzeby, funkcjonowanie zawodowe, aktywność i przedsiębiorczość, przystosowanie zawodowe, komunikowanie się oraz wypalenie zawodowe.

Zamieszczone w pracy rezultaty badań empirycznych przeprowadzone w odniesieniu do niektórych koncepcji teoretycznych opracowanych przez autorkę potwierdziły ich słuszność

286 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-085-5

Wilsz Jolanta

Wilsz Jolanta Doktor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, profesor WSP TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach; członek rzeczywisty Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, uczestnik prac Zespołu Pedagogiki Pracy w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Jest autorką 4 książek, redaktorem bądź współredaktorem 14 prac naukowych, autorką prawie 200 artykułów. Uczestniczyła w ponad 100 konferencjach naukowych o charakterze humanistycznym.

W 2008 roku została wyróżniona przez Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy i Ambasadora Ukrainy w Warszawie za dorobek we współpracy z Ukrainą i aktywność w jej rozwoju.

Strona autorki: www.ajd.czest.pl/~jolantawilsz/

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wilsz Jolanta

ISBN druk

978-83-7587-085-5

ISBN e-book

978-83-7587-085-5

Objętość

524 stron

Wydanie

I, 2009

Format

e-book: pdf

Oprawa 

Wstęp

 

Rozdział I

Problemy pracy w pedagogice pracy

1. Pojęcie pracy

2. Wieloaspektowość procesu pracy

3. Teraźniejszość i przyszłość – implikacje dla człowieka i pracy

4. Oczekiwania wobec pracowników

5. Problemy i kierunki rozwoju pedagogiki pracy

 

Rozdział II

Podstawy teorii pracy

1. Dotychczasowy stan teorii – uwagi krytyczne

2. Rygory metodologiczne teorii

3. Przyjęta koncepcja człowieka i jego cech

4. Rozwój jako funkcja mechanizmu samoregulacji

5. Podstawowe założenia teoretyczne

 

Rozdział III

Relacje w procesie pracy

1. Relacje człowieka z otoczeniem – aspekty zachodzących zmian

2. Relacja pracownik – pracownik

3. Struktura i funkcje obiektów technicznych

4. Relacja człowieka z obiektami technicznymi

 

Rozdział IV

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez pracowników

1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – zagadnienia teoretyczne

2. Podejmowanie decyzji oparte na strukturze systemu sterującego

3. Warunki i style podejmowania decyzji

4. Podejmowanie decyzji przez pracowników w kontekście przyjętej koncepcji człowieka i jego cech

 

Rozdział V

Teoretyczna analiza pracy z punktu widzenia potrzeb człowieka

1. Potrzeby w koncepcjach psychologicznych

2. Koncepcja potrzeb sterowniczych człowieka

3. Zaspokajanie potrzeb sterowniczych w procesie pracy

 

Rozdział VI

Funkcjonowanie zawodowe człowieka

1. Wybór zawodu i działalność zawodowa ze względu na stałe indywidualne cechy osobowości

2. Stałe indywidualne cechy osobowości jako predyspozycje zawodowe

3. Znaczenie samosterowności człowieka w działalności zawodowej

4. Funkcjonowanie człowieka w kontekście procesów samoregulacji i organizacji

5. Role pełnione przez pracowników

6. Podmiotowość człowieka w procesie pracy

 

Rozdział VII

Aktywność i przedsiębiorczość człowieka w procesie pracy

1. Aktywność i jej mechanizmy

2. Przedsiębiorczość jako cecha działań człowieka i jej twórcze aspekty

3. Wpływ stałych indywidualnych cech osobowości na aktywność i przedsiębiorczość człowieka

4. Aktywność zawodowa człowieka w kontekście doznawanych emocji

 

Rozdział VIII

Przystosowanie zawodowe

1. Teoretyczne ujęcie przystosowania

2. Przystosowanie w sytuacjach zawodowych

3. Przystosowanie zawodowe w kontekście przyjętej koncepcji człowieka i jego cech

 

Rozdział IX

Komunikowanie się w procesie pracy

1. Teoretyczne aspekty komunikowania się

2. Funkcje i formy komunikowania się interpersonalnego

3. Przebieg i determinanty procesu komunikowania się w pracy

4. Umiejętności komunikowania się w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości

 

Rozdział X

Wypalenie zawodowe

1. Syndrom wypalenia zawodowego – przegląd badań i opinii

2. Wypalenie zawodowe w kontekście przyjętej koncepcji człowieka i jego cech

 

Uwagi końcowe

 

Literatura

 

Indeks nazwisk

fragment

„Publikacja przedstawia nową oryginalną panoramę wysiłków człowieka w procesie pracy, ujętą w określonych przez Autorkę funkcjach i dającą możliwość nowatorskiej analizy fenomenu pracy ludzkiej. Analiza jej procesu, odnosząca się do jego najważniejszych elementów, pozwoliła Autorce na zaprezentowanie własnych oryginalnych koncepcji teoretycznych, a niektóre z nich – wsparte badaniami empirycznymi – potwierdzają słuszność proponowanych koncepcji. (...) Te właściwości pracy powinny wzbudzić twórczą dyskusję w środowisku pedagogów i teoretyków pracy. Tekst Jolanty Wilsz stanowi zachęcającą do tego podstawę”

Tadeusz W. Nowacki


„Praca Jolanty Wilsz jest oryginalną propozycją wydawniczą integrującą rozproszone wątki natury psychologicznej i pedagogicznej, z ujęciem charakterystycznym dla analizy systemowej. Autorka, w sposób umiejętny, dokonała syntezy podstawowych dla tych dyscyplin prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej pracy człowieka i zaproponowała autorską interpretację podstawowych pojęć i relacji między nimi. W rezultacie powstała książka, która, z jednej strony, porządkuje wiedzę na temat pracy, z drugiej zaś, pogłębia, dzięki wprowadzonemu aparatowi pojęciowemu i precyzyjnemu językowi, możliwości analizy procesu pracy i funkcjonowania człowieka – pracownika w tym procesie. Do największych wartości naukowych publikacji zaliczam m.in. precyzyjnie scharakteryzowane rygory metodologiczne teorii i oryginalne opisy koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka. Opracowanie to winno zdynamizować dyskusję nad przyszłością pracy”

Stefan M. Kwiatkowski

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło