Opowiadania i opowieści dla młodzieży po roku 1970

Opowiadania i opowieści dla młodzieży po roku 1970

ISBN: 978-83-7587-204-0
18,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 19,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Przedmiotem rozważań w prezentowanej monografii Opowiadania i opowieści dla dzieci i młodzieży po roku 1970 są małe formy literackie, opowiadania dla dzieci, opowiadania i opowieści dla młodzieży.

Praca zawiera bogactwo problemów i tematów oraz wartości. Dotyczy ona najtrudniejszych w życiu człowieka okresu zwanego dojrzewaniem, dorastaniem lub adolescencją.

Ilość

Przedmiotem rozważań w prezentowanej monografii Opowiadania i opowieści dla dzieci i młodzieży po roku 1970 są małe formy literackie, opowiadania dla dzieci, opowiadania i opowieści dla młodzieży.

Praca zawiera bogactwo problemów i tematów oraz wartości. Dotyczy ona najtrudniejszych w życiu człowieka okresu zwanego dojrzewaniem, dorastaniem lub adolescencją.

Rozdział pierwszy poświęcony jest analizie wybranych opowiadań realistycznych dla dzieci jako ważnego etapu edukacji literackiej, przygotowującego do odbioru prozy obyczajowej kierowanej do młodzieży.

Rozdział drugi ma charakter informacyjny, zawiera informacje o wybranych wydawnictwach, seriach i nazwiskach autorów opowiadań i opowieści.

Centralne miejsce w monografii zajmuje rozdział trzeci poświęcony analizie wybranych problemów i tematów z opowiadań i opowieści dla młodzieży, do których należą:

1. Problem bohatera – narratora i narracji.

2. Negatywny wpływ rodziny na nastolatków.

3. Problem sieroctwa społecznego.

4. Problemy szkolne.

5. Sport w życiu nastolatków.

6. Koleżeństwo, przyjaźń, sympatie i pierwsza miłość nastolatków.

7. Poszukiwanie prawdy przez nastolatków.

8. Praca nastolatków.

9. Problemy nastolatków niepełnosprawnych.

10. Determinacja bohaterów młodzieżowych w dążeniu do celu.

11. Bohaterska postawa nastolatków wobec krzywdy i zła. Są to problemy, wartości, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, wychowawcze, moralne, estetyczne.

Niepokojące problemy patologii młodzieży (bunt, agresja, przemoc, konflikty, alkoholizm, palenie papierosów, kłamstwo, kradzież, poszukiwanie przyjaźni i miłości, poszukiwanie prawdy, kształtowanie się światopoglądu, nie uznawanie autorytetów i inne) z opowiadań i opowieści po 1970 roku są jak najbardziej aktualne w XXI wieku, tylko jeszcze bardziej drastyczne, nasilone i spotęgowane, dochodzi narkomania, a poszukiwania środków zaradczych nieustannie trwają i zawodzą.

Podejmują je Kościół, prasa, radio, telewizja, coraz większą rolę odgrywają Internet i komputer. Tymczasem słyszymy i oglądamy nieraz wstrząsające, makabryczne fakty z życia młodzieży współczesnej. Literatura również włącza się do walki o właściwą postawę wychowawczą współczesnej młodzieży.

Analizowane opowiadania i opowieści zawierają cenne walory artystyczne w celu najskuteczniejszego dotarcia do czytelnika. Droga przed badaczami „małych form literackich” jest otwarta. „Małe formy literackie” dla młodzieży (opowiadania, opowieści) mają przygotować młodzież do czytania większych dzieł literackich. Kwalifikują się zresztą nie tylko dla młodzieży, ale i dla starszych czytelników borykających się z brakiem czasu i problemami dojrzewającej w szybkim tempie młodzieży.

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Bęczkowska Krystyna

Ur. 1 stycznia 1940 r. w Zawichoście, emerytowana nauczycielka, mieszka w Tarnobrzegu. Ukończyła polonistyczne studia magisterskie i podyplomowe w Wyższej Szkole pedagogicznej w Krakowie. Twórczością literacką i pracą naukową zaczęła się zajmować jako profesor Liceum gólnokształcącego w Grębowie. Pierwszy opublikowany wiersz nosił tytuł Twarz mojej matki, ukazał się w „Tygodniku Kulturalnym” z 27 kwietnia 1975 r.

Autorka 29 artykułów o różnorodnej problematyce. Swoje prace publikowała w różnych czasopismach, między innymi utwory dla dzieci w kwartalniku „Poezja i Dziecko”. Wiersze Prawda i Cień ukazały się na łamach „Wieści”.

Publikacje:

Głos żywych kamieni (wiersze, opowiadania, wspomnienia), wstęp: S. Nyczaj, Oficyna Wydawnicza „Ston-2”, Kielce 1996.

Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci, Oficyna Wydawnicza „Ston-2”, Kielce 2000.

Oblicza młodości. Współczesna proza dla nastolatków i jej recepcja, Oficyna Wydawnicza „Ston-2”, Kielce 2001.

Współczesna poezja dla dzieci i jej wartości, Oficyna Wydawnicza „Ston-2”, Kielce 2004.

Dojrzewanie Harry'ego Pottera, Oficyna Wydawnicza „Ston-2”, Kielce 2005.

Powieść obyczajowa dla młodzieży po roku 1990, Oficyna Wydawnicza „Ston-2”, Kielce 2006.

Twórczość poetycka dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2007.

Utwory dla dzieci:

Dzieci i świat (wiersze, opowiadania), Oficyna Wydawnicza „Ston-2”, Kielce 1998. O czym mruczy kotek Karolek (wiersze i opowiadania), Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002. Czarodziejski świat. Wiersze dla dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Tomiki poezji dla dorosłych:

Światła i cienie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Tarnobrzeg 1991. Wynurzenia, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Tarnobrzeg 1992. Pejzaże poetyckie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Tarnobrzeg 1993. Rytmy serca, Tygodnik Nadwiślański, Tarnobrzeg 1995. Barwy mojego czasu, Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress", Sandomierz 1998. Szukanie światła, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002. Tęsknota (wiersze i opowiadania), Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002. W poszukiwaniu prawdy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2008. Nad przepaścią, Komograf, Warszawa 2010.

Wyróżnienia

Autorka została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (5 sierpnia 1981 r.), otrzymała Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego (12 października 1974 r.), a także wiele wyróżnień i podziękowań. Laureatka Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w 2010 roku.

Od 21 kwietnia 2010 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Wstęp

Rozdział 1

Opowiadania realistyczne dla dzieci

Rozdział 2

Wydawnictwa, serie i sylwetki biograficzne autorów opowiadań i portretów literackich dla młodzieży

Rozdział 3

Analiza wybranych problemów z opowiadań i opowieści dla młodzieży

1. Problem bohatera – narratora i narracji

2. Negatywny wpływ rodziny na nastolatków

3. Problem sieroctwa społecznego

4. Problemy szkolne

5. Sport w życiu nastolatków

6. Koleżeństwo, przyjaźń, sympatie i pierwsza miłość nastolatków

7. Poszukiwanie prawdy przez nastolatków

8. Praca nastolatków

9. Problemy nastolatków niepełnosprawnych

10. Determinacja bohaterów młodzieżowych w dążeniu do celu

11. Bohaterska postawa nastolatków wobec krzywdy i zła

Podsumowanie

Bibliografia

1. Teksty literackie

2. Opracowania

fragment

Opowiadania dla młodzieży po roku 1970

Krystyna Bęczkowska jest autorką udanych utworów poetyckich dla najmłodszych czytelników, pisze ponadto opowiadania i teksty wspomnieniowe, ale, moim zdaniem, należy ją docenić przede wszystkim jako autorką książek krytycznych o literaturze dla dzieci i młodzieży. Należy podziwiać jej wieloletnie zainteresowanie literaturą dla młodego pokolenia, gdyż już pracę magisterską poświęciła poezji dla dzieci i od tamtego czasu przygląda się krytycznie tej trudnej i mało wdzięcznej literaturze, która mimo swego bogactwa ciągle nie może liczyć na masowe zainteresowanie nią krytyków. Już choćby za to należy się poparcie jej pomysłom, zainteresowaniom i pasjom. 

Tym razem p. Bęczkowska poświęciła swoją książkę krótkiej formie prozatorskiej, tzn. opowiadaniom, które przez lata były nie tylko domeną prasy dziecięcej i młodzieżowej, ale i ukazały się w dziesiątkach książek polskich autorów. Na dodatek tego typu twórczości krytycznej u nas jest mało, gdyż poza nielicznymi pracami o charakterze ściśle naukowym, ukazującymi się w niewielkich nakładach różnych uczelni, brakuje opracowań popularnonaukowych, a taką jawi się praca p. Bęczkowskiej pt. „Opowiadania dla młodzieży po roku 1970”. Można zarzucić tej pracy pewne niedociągnięcia, które łatwo usunie doświadczony redaktor, jednak posiada ona liczne plusy, jakie z pewnością mogą zadecydować o jej książkowym wydaniu.

Autorka opatrzyła swoją książkę wstępem, podzieliła na określone rozdziały, przytacza też bogatą bibliografię. Brakuje mi jednak indeksu nazwisk autorów, może wraz z tytułami ich książek, co z pewnością ułatwi lekturę PT Czytelnikom.

Jak napisałem jest to praca o charakterze popularnym, jakby rodzaj dziennika lektur, który autorka przedstawia czytelnikowi. Można mieć do tego typu pracy różne zastrzeżenia, jednak trudno jej odmówić bogactwa faktów i informacji, których w tej postaci trudno byłoby gdzież indziej odnaleźć. Gdyż raz jeszcze muszę zaznaczyć, że tego typu literatura ciągle nie znajduje wielu badaczy, a co za tym idzie opóźnienia badawcze na tym polu są naprawdę znaczne. 

Bohaterem opowiadań jest młodzież w różnym wieku i z różnych środowisk i o różnym nastawieniu do życia. Autorka stara się nie ukrywać żadnej z plag trapiących współczesne pokolenie dzieci i młodzieży. Z zacięciem tropi relacje między młodymi, wskazuje ich mocne i słabe strony. Przypomina mimochodem o wielkiej terapeutycznej roli tego typu literatury, wskazuje jej aspekty wychowawcze i dydaktyczne. To bardzo dobrze. Z pewnością częściej sięgnie po tę książkę nauczyciel, rodzic, czy wychowawca, nie wzbudzi za to zainteresowania u znawców i teoretyków literatury. Trudno. Walory, o których wyżej napisałem też z pewnością się liczą.

Czy tradycja opowiadania dla młodych czytelników upadła u nas, jak się zmieniała w ostatnim czterdziestoleciu, w jaki sposób opisywano fenomen dzieciństwa i młodości. Okazuje się, że ten rodzaj ekspresji literackiej ma się u nas dobrze, że starych i doświadczonych pisarzy ciągle zastępują młodzi i ambitni twórcy, że jest ich dużo, nie o wszystkich zdążą nawet wspomnieć najnowsze słowniki czy leksykony poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży. Ja np. odkryłem ostatnio zupełnie nieznanego mi młodego i dowcipnego autora opowiadań i powieści dla najmłodszych i młodszych - Marcina Barcza (1974 r.). Kto nie wierzy niech sprawdzi w internecie. 

Dlatego gratuluję tej nowej książki p. Krystynie Bęczkowskiej, dopinguję do jej uzupełnień i namawiam, by nie przejmowała się głosami krytykanckimi. I usilnie starała się ją wydać.

Stanisław Grabowski

Prezes i red. nacz. LSW

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło