STRAŻ NAD PROSNĄ. 1912-1937 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA HARCERSTWA ZIEMI KALISKIEJ

STRAŻ NAD PROSNĄ. 1912-1937 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA HARCERSTWA ZIEMI KALISKIEJ

Autor:
ISBN: 978-83-8095-294-2
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1937 r. "STRAŻ NAD PROSNĄ. 1912-1937 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA HARCERSTWA ZIEMI KALISKIEJ".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1937 r. "STRAŻ NAD PROSNĄ. 1912-1937 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA HARCERSTWA ZIEMI KALISKIEJ".


Książek poświęconych historii harcerstwa na rynku wydawniczym nie jest wcale mało. Te poświęcone historii odwołują się często się do wydawnictw przedwojennych, które są trudno osiągalne. Tym większa więc zasługa Oficyny Wydawniczej „Implus”, że podjęła się trudu przywracania szerszemu gronu czytelników prac powstających w okresie międzywojennym. Kolejną pozycją wydaną w serii „Przywrócić Pamięć” jest „Straż nad Prosną. Jednodniówka Jubileuszowa Harcerstwa Ziemi Kaliskiej”. Ze względu na fakt, że wydawnictwo obejmuje okres dwudziestu pięciu lat, musiało ono mieć charakter przekrojowy.


Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce;

nieść chętną pomoc bliźnim;

być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

I. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

II. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

III. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

IV. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

V. Harcerz postępuje po rycersku.

VI. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

VII. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

VIII. Harcerz jest zawsze pogodny.

IX. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

X. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

HARCERZE!

„Już w latach niewoli przygotowywaliście się do służby Ojczyźnie. Uwierzywszy w tę pracę, że tylko silny i zdrowy, przygotowany odpowiednio naród zdolny jest podjąć zwycięsko zbrojną walkę o niepodległość, poczęliście z całym entuzjazmem młodości zaprawiać swe ciała do trudów życia obozowego, ćwiczyć się w rzemiośle wojennym, a dusze swe młode nastrajać na wysoki ton moralny ofiarnej gotowości do czynu.

To też gdy huragan wojny światowej deptać począł niwy polskie i przyjść miało do dziejowego porachunku za lata krzywd i niewoli, Wyście w pierwszym stanęli szeregu tych, którzy odważyli się sięgnąć po zaszczytne miano żołnierzy niepodległości. Łzami matek i ojców żegnani lub częściej bez ich wiedzy i zezwolenia rzucając dom rodzicielski, szliście w szeregi polskich oddziałów na trud wojenny, przerastający wielekroć Wasze siły, na rany i śmierć, na górną radość zmierzenia się z wrogiem w otwartym polu.

Nie sprzeniewierzyliście się i potym nakazom harcerskiego prawa, gdy zmartwychwstała Ojczyzna pod broń swych obywateli dla obrony granic wołała.

W walkach o Kresy Wschodnie, Małopolski czy Ziemię Litewską, w walkach zeszłorocznych z przemożnym chwilowo wrogiem braliście czynny i chwalebny udział. Rozrzuceni po oddziałach regularnej armii lub zgrupowani w odrębne jednostki w służbie wywiadowczej, kurierskiej i frontowej, zdaliście raz jeszcze egzamin ze swej dojrzałości obywatelskiej i gotowości do ofiar, zawsze świecąc swym starszym towarzyszom broni przykładem wysokiego pojmowania swych ochotniczo na się wziętych obowiązków. Oddając cześć poległym za Ojczyznę kolegom Waszym, wyrażam Wam, Harcerze, podziękę i uznanie za dotychczasową służbę“.

Naczelny Wódz

(—) J. PIŁSUDSKI

Pierwszy Marszałek Polski.

199 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1937 rok

Autor

Zespół

ISBN druk

978-83-8095-294-2

ISBN e-book

Objętość

208 stron

Wydanie

I, 2017

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

ODEZWA KOMITETU REDAKCYJNEGO


Drodzy Czytelnicy!

Nie znamy się z oblicza, lecz drogi, którymi chodzimy, częstokroć spotykają się, bowiem prowadzą nas do wspólnego celu, a celem tym: — POTĘŻNA I MOCARSTWOWA POLSKA.

Skorośmy się już poznali na drodze wspólnego żywota, przeto pogwarzymy z Wami — o naszych troskach i radościach, o naszych dążeniach, które są również i Waszym udziałem.

Wiekowy zegar, rejestrujący istnienie organizacji harcerskiej na terenie ziemi kaliskiej, wskazuje ćwierć obrotu, a na tym odcinku mieści się 25 lat naszej egzystencji.

Na przestrzeni tego okresu czasu organizacja nasza przeżyła wiele dni chmurnych i górnych, a nadewszystko chlubnie zapisała się w historii walk o Niepodległość Polski. Ten fakt dał nam tytuł do legitymowania się celowością naszych poczynań.

Przejęliśmy ideały Tych, co walcząc o Polskę — odeszli na wieczną wartę i Tych, co z walki wyszedłszy zwycięsko, jęli pług, by orać ojczystą glebę — ku ogólnemu pożytkowi.

Zamykając w skromnych ramach jednodniówki pierwsze ćwierćwiecze, pragnęliśmy dać Wam przede wszystkim obraz poczynań naszych poprzedników, którzy pierwsze zręby kładli pod trwałą strukturę organizacji harcerskiej na terenie ziemi kaliskiej.

Jeżeli obrana przez nas forma zobrazowania historii Harcerstwa Ziemi Kaliskiej, przez osobiste wspomnienia poszczególnych uczestników pracy skautowej, nie jest wiernym jej odbiciem — to nie nasza wina, bowiem droga do prawdy i owej zakonspirowanej rzeczywistości jest bardzo uciążliwa.

Przesuwając przed Waszymi oczami wspomnienia skautów z okresu walk o Niepodległość, wskazujemy drogę czynnikom do tego powołanym, gdzie należy szukać źródła, z którego promieniować poczęła idea skautowa.
Zatroszczyliśmy się szczerze o nawiązanie przez naszą jednodniówkę kontaktu ze starszym społeczeństwem, które zawsze darzyło i nadal darzyć będzie harcerstwo swym zaufaniem i wielką życzliwością.

Życzliwości tej i zaufania nic nie jest w stanie zniweczyć, albowiem społeczeństwo — toć przecież rodzice i opiekunowie tych olbrzymich rzesz młodzieży harcerskiej.

 

Kochani Czytelnicy! Druhny i Druhowie!

Oddając do Waszego użytku jednodniówkę „Straż nad Prosną“, pragniemy ze wszechmiar zespolić Wasze zainteresowania i dać cenną pamiątkę, któraby, z uwagi na swą treść, była Wam zachętą do wytrwania w dobrej służbie dla Polski i bliźnich.

Przyjmijcie od nas życzliwie trud kilkudziesięciu wieczorów, poświęconych intensywnej pracy z myślą o Was i niechaj pragnienia nasze, towarzyszące wydaniu niniejszej jednodniówki, staną się Waszym udziałem.

Złączeni wspólnością interesów, ochrzczonych przez Naczelnego Wodza Marszałka Edwarda Śmiałego-Rydza mianem „podciągania Polski wzwyż“ — pójdziemy w stojące przed nami otworem bramy nowego ćwierćwiecza, by krzewić wśród otoczenia ideały harcerskie, spełniając jednocześnie testament Nauczyciela Narodu i Patrona ideowego Związku Harcerstwa Polskiego — Marszałka Józefa Piłsudskiego.

KOMITET REDAKCYJNY.

 

Książek poświęconych historii harcerstwa na rynku wydawniczym nie jest wcale mało. Te poświęcone historii odwołują się często się do wydawnictw przedwojennych, które są trudno osiągalne. Tym większa więc zasługa Oficyny Wydawniczej „Implus”, że podjęła się trudu przywracania szerszemu gronu czytelników prac powstających w okresie międzywojennym. Kolejną pozycją wydaną w serii „Przywrócić Pamięć” jest „Straż nad Prosną. Jednodniówka Jubileuszowa Harcerstwa Ziemi Kaliskiej”. Ze względu na fakt, że wydawnictwo obejmuje okres dwudziestu pięciu lat, musiało ono mieć charakter przekrojowy. 

Interesując się historią skautingu, z zazdrością zerkam na opracowanie sprzed ponad osiemdziesięciu lat. Ilość pojawiających się nazwisk osób tworzących pierwsze drużyny na terenie ziemi kaliskiej, wspomnienia z pracy najpierw pod zaborem rosyjskim, a później okupacją niemiecką wywołują u mnie uczucie lekkiej zazdrości, gdyż skauting łódzki będący głównym przedmiotem mojego zainteresowania nie posiada tak dobrego opracowania swych korzeni.

Wspomnienia druhów tworzących struktury skautowe w Kaliszu i okolicach bywają niekiedy zaskakujące. Jeden z nich opisuje, że o przynależności do drużyny nie wiedzieli nie tylko szkolni koledzy, ale także rodzice. Zastanawiające musi być jak tłumaczyli znikanie na całe niedziele, gdyż w ten dzień odbywały się zajęcia. Na szczęście wsparcie otrzymywali od części grona nauczycielskiego szkół, do których uczęszczali.

Skauting, to nie tylko miłe chwile spędzane na łonie natury w gronie przyjaciół, ale także praca niepodległościowa, która narażała młodych ludzi na represje. Przykład udanej akcji przeciwko carskiemu zaborcy opisuje Henryk Głowania. Udaremnienie akademii ku czci Romanowych w jednej ze szkół oraz wyłączenie iluminacji na ulicach Kalisza spowodowało zesłanie w głąb Rosji pięciu członków Komendy Drużyny Skautowej oraz Związku Młodzieży Niepodległościowej.

Nie brakuje też wspomnień dotyczących organizacji poczty skautowej obsługującej połączenia listowe na trasie Kalisz-Sieradz-Łódź-Piotrków. Odgrywało to znaczną rolę w utrzymywaniu kontaktu pomiędzy żołnierzami Legionów Polskich a ich bliskimi. Współpraca z Polską Organizacją Wojskową, rozbrajanie Niemców oraz udział w walkach o granice Rzeczypospolitej, to kolejne elementy obecne na kartach wydawnictwa.

Nie zabrakło tez tekstów przygotowanych przez żeńską część kaliskiego harcerstwa. Dotyczą one zarówno początków działalności jak i okresu międzywojennego. Tego ostatniego dotyczą też fragmenty poświęcone kilkunastu drużynom męskim. Niewątpliwą wartością jest też wykaz drużyn należących do hufców (męskiego i żeńskiego) w okresie gdy powstawała publikacja.

Recenzowane wydawnictwo z pewnością zasługuje na uwagę historyków harcerstwa, jak i regionalistów. Stanowi swoistą kopalnię wiedzy na temat organizacji młodzieżowych działających na ziemi kaliskiej, a przed wszystkim pozwala poznać wielu bezimiennych do tej pory bohaterów, którzy swym zaangażowaniem doprowadzili do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Warto wspomnieć, że jednym z kaliskich skautów był późniejszy pułkownik pilot Stanisław Skarżyński, który w 1933 r. wsławił się jako pierwszy Polak przelotem przez Atlantyk.

Dariusz Nowiński
Ocena recenzenta: Temat i treść: 9/10 Język, styl, kompozycja tekstu – 9/10 Forma wydawnicza: 9/10

źródło: http://jpilsudski.org/recenzje-ksiazek-historycznych/item/2499-straz-nad-prosna

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło