Młodzik. Zakres wiadomości wymaganych na stopień młodzika

Młodzik. Zakres wiadomości wymaganych na stopień młodzika

ISBN: 978-83-8095-199-0
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1936 r. "młodzik".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1936. "młodzik".


PRZEDMOWA.

Muszę się wytłumaczyć puszczając w świat broszurkę, tembardziej, że poza formą ujęcia i podejścia do zebranych i opracowanych wiadomości nic nowego ona nie zawiera.

Ale tak miało być, gdyż postawiłem sobie za zadanie: opracować broszurkę do użytku jaknajszerszej braci harcerskiej, a nie instruktorów.

Czy mi się udało — próba pracy wykaże i wtedy zdecyduję się, czy opracować następne tomiki: wywiadowca, ćwik i t.d.

Miło mi podziękować p. Dr. K. Felc i dh. Mg. L. Adamciowi za pomoc przy opracowaniu życiorysów postaci historycznych, a Redakcji „Skauta” za bezinteresowne wypożyczenie części klisz.

Stosownie do pisma G. K. H. z dnia 25.I.36 r. Nr. 350, wyjaśniam, iż „Młodzika” Harcerskie Biuro Wydawnicze zakwalifikowało tylko do użytku na terenie Chorągwi Wołyńskiej.

CZUWAJ!

Instr. dypl. W. J. ŚLIWIŃSKI harcmistrz

Wyciąg z instrukcji o przeprowadzaniu prób na stopnie młodzieży dla młodzika.

Rozkaz Naczelnika Harcerzy L. 15 z dnia 15.VI.1932 r. Wiad. Urzędowe, Nr. 6, z 1932 r.

1. Do próby dopuszcza drużynowy po spełnieniu przez harcerza „warunków dopuszczenia” określonych dla każdego stopnia w „programie prób na stopnie harcerskie”.

2. Stwierdzenie protokólarne pomyślnego odbycia próby jest przyznaniem stopnia. Protokół próby młodzika sporządza się w jednym egzemplarzu. Protokół próby podpisują członkowie Komisji, biorący udział w przeprowadzaniu próby.

3. Próbę młodzika przeprowadza drużynowy lub z jego polecenia przyboczny, przy pomocy zastępowego zastępu, do którego należy odbywający próbę. W razie wyniku ujemnego próba może być powtórzona po 1 miesiącu.

4. Wynik próby wpisuje drużynowy do książki i wykazu służby harcerza. Żadnych innych zaświadczeń nie wydaje się.

5. Przyznanie stopnia przechodzi ponadto przez rozkaz drużyny, do której harcerz należy.

6. Próba, a przynajmniej jej część techniczna, winna odbywać się w obozie lub na wycieczce. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie jaknajwiększej części próby w formie obserwacji prac kandydata, wchodzących w skład próby, a wykonywanych przy różnych okazjach oraz obserwacji jego zachowania się w różnych okolicznościach.

7. Komisja (drużynowy) decyduje jaka część próby ma być przeprowadzona przez poszczególnych członków Komisji, a jaka przez całą Komisję, ta ostatnia część powinna odbyć się na zakończenie w formie rozmowy i może się odbyć zbiorowo dla kilku kandydatów. Rezygnowanie z przeprowadzenia komisyjnego choćby przynajmniej małej części próby nie jest dopuszczalne.

8. Po dopełnieniu warunków dopuszczenia do próby i pomyślnem odbyciu próby młodzika, drużynowy dopuszcza do przyrzeczenia.

9. Młodzik może zdobywać oznaki sprawności, ale przedewszystkiem powinien starać się zyskać oznakę wywiadowcy.

197 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Śliwiński Walerian Jeremi

(1902–1978) nauczyciel, wychowawca, działacz niepodległościowy, harcmistrz, oficer Wojska Polskiego, komendant Łódzkiej Chorągwi Męskiej ZHP (1928), komendant Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy ZHP (1934–1936), komendant ZHP na Wschodzie (1942–1944), członek władz Koła Harcerzy z Lat Dawnych w Londynie (1962–1978) pseudonim skautowy Grzmot, miano harcerskie Jarema, pseudonimy literackie: Oremus, Jotes, Or

Po raz pierwszy na nazwisko Waleriana Śliwińskiego natknąłem się w kilku numerach pisma „Skaut” wydawanego w czasie drugiej wojny światowej w Jerozolimie. Był on wtedy komendantem ZHP na Wschodzie. Później jeszcze wielokrotnie trafiałem na tropy jego harcerskiej aktywności w Łodzi, na Wołyniu, w Persji i na końcu w Londynie. Właśnie w Londynie Włada Spławska, Wołynianka zakochana w tej krainie, namówiła mnie, by napisać historię Jeremiego, bo tego imienia głównie używał.

Pomimo wojny zachowało się sporo dokumentów o zaangażowaniu harcerskim Śliwińskiego w Archiwum Akt Nowych (zespół ZHP 76). Tam też znajdują się jego akta nauczycielskie, które latem 1939 roku kuratorium z Równego przesłało do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie wraz z wnioskiem o nadanie mu tytułu wizytatora szkolnego (zespół MWRiOP 14). Część dokumentów harcerskich przetrwała w domu Śliwińskich i została mu przekazana do Londynu w 1973 roku, a następnie była przechowywana przez Spławską. Na tej bazie archiwalnej powstał pierwszy mój biogram Śliwińskiego, który został opublikowany w t. 2 Harcerskiego słownika biograficznego, a następnie biogram, znacznie poprawiony, napisałem na zamówienie redakcji Polskiego słownika biograficznego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1936 rok

Autor

Śliwiński Walerian Jeremi

ISBN druk

978-83-8095-199-0

ISBN e-book

Objętość

196 stron

Wydanie

I, 2017

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło