• Obniżka
PROBLEMATYZACJE

PROBLEMATYZACJE

ISBN: 978-83-8294-064-0
85,71 zł
55,71 zł Oszczędzasz: 30,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 60,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Studia nad dyskursem w badaniach edukacyjnych

PREMIERA

Jest to propozycja interesująca tym bardziej, że oparto ją na rzetelnej i krytycznej rekonstrukcji różnych odmian dyskursu o istotnym znaczeniu dla praktyk edukacyjnych. […]

Ilość

W książce próbuję uchwycić tropy i ślady, którymi może podążać myśl pedagogiczna poszukująca w teorii i metodologii naukowej punktów oparcia dla krytycznej waloryzacji różnych wersji rzeczywistości edukacyjnej i „prawd” o niej. Jedną z możliwych dróg, jaka ze względu na moje biograficzne usytuowanie (jako pedagożki i badaczki dyskursów) rysuje się w sposób najbardziej wyraźny, jest ukierunkowanie na rozwijanie badawczej wrażliwości dyskursowej. W książce tej proponuję, by tych momentów dyskursywnego uwrażliwiania szukać i by pielęgnować je w praktyce problematyzacji, rozumianej – zgodnie z ideą Foucaultowską – zarówno jako przedmiot zainteresowań badawczych, jak i sposób postępowania naukowego oraz metoda analizy.

Już we wstępie warto podkreślić, że termin „problematyzacja” w języku humanistyki i nauk społecznych pojawia się coraz częściej. Carol Bacchi ujmuje tę sytuację w sposób bardzo obrazowy, twierdząc, że pojęcie problematyzacji „szturmem zawojowało” świat teoretyczny. […] Niniejsza książka z jednej strony wyrasta z odczuwanej przeze mnie potrzeby zmapowania wybranych tropów wieloznacznego pojęcia problematyzacji oraz ich rozwinięcia na gruncie dyskursywnych badań edukacyjnych, z drugiej zaś pomyślana jest jako propozycja (dla) pedagogiki dyskursywnej, rozumianej tu w określony sposób. W związku z tym pojęcie problematyzacji sytuuję w kontekście interdyscyplinarnych studiów nad dyskursem i ich spotkań z badaniami edukacyjnymi, będąc jednocześnie świadoma obecności tej kategorii w innych kontekstach teoretycznych związanych z edukacją.

130 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Helena Ostrowicka

Helena Ostrowickadoktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesorka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie kieruje Katedrą Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem. W kadencji 2020-2024 jest dziekanem Wydziału Pedagogiki UKW, a w latach 2013-2019 była zastępczynią dyrektora Instytutu Pedagogiki tego Uniwersytetu. Prowadzi badania na pograniczach dyscyplin naukowych, pedagogiki ogólnej, pedagogiki młodzieży, polityki wobec szkolnictwa wyższego – przede wszystkim w interdyscyplinarnym obszarze studiów nad dyskursem. W badaniach empirycznych koncentruje się na eksploracji teoretycznej i filozoficznej perspektywy postfoucaultowskiej w analizach dyskursu, a także relacji wiedzy i władzy w czterech instytucjonalnych kontekstach: nauki, edukacji, polityki i mediów. Autorka lub współautorka około siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym sześciu monografii, m.in. Regulating social life: Discourses on the youth and the dispositif of age (Palgrave Macmillan, 2019), Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie (Impuls, 2015), Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne (Impuls, 2012, 2015).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Helena Ostrowicka

ISBN druk

978-83-8294-064-0

ISBN e-book

Objętość

232 stron

Wydanie

I, 2022

Format

B5 (130x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie        

Rozdział 1. Studia nad dyskursem      

1.1. Formowanie się szlaków       
1.2. Heurystyka, integracja i dyskursywny styl myślowy       

Rozdział 2. Dyskursywność edukacji w badawczych praktykach       

2.1. Dyskursywność edukacji       
2.2. Przestrzeń edukacyjnych badań dyskursywnych    

Rozdział 3. Problematyzacje: wybrane tropy    

3.1. Problematyzacja – w kierunku pytania badawczego      
3.2. Problematyzacja jako retoryka konstruowania znaczenia naukowego wkładu   
3.3. Problematyzacja postfoucaultowska   
3.4. Problematyzacja postfundacyjna    

Perspektywy pedagogiki dyskursywnej – zamiast zakończenia    

Bibliografia  

Spis schematów i tabel    

Lista źródeł do tabeli 5 i 6    

Nota o autorce

fragment

Pragnę wyrazić ogromne zadowolenie z tego, że kwestia problematyzowania praktyki badawczej – sposobu tworzenia wiedzy jako jej elementu i tworzywa – uzyskuje na tyle znaczący status, że pojawia się w tytule przygotowywanej, naukowej publikacji. […] Jest to propozycja interesująca tym bardziej, że oparto ją na rzetelnej i krytycznej rekonstrukcji różnych odmian dyskursu o istotnym znaczeniu dla praktyk edukacyjnych. […] Przedstawiono przy tym oryginalne ujęcie problemu dyskursywności dyscyplin społecznych, pozwalające na ich wielowymiarowe charakterystyki oraz porównawcze analizy inicjowanych przez nie praktyk badawczych. […] Książka posiada walory porządkujące i systematyzujące dziedzinę badań dyskursywnych, uwrażliwia przy tym na język wypowiedzi badawczej. Dzieje się tak nie dlatego jedynie, że Autorka podkreśla wagę precyzji sformułowań językowych (np. definicji), ale dlatego głównie, że wyczula na konieczność dostrzegania „znaczącego kontekstu relacji” zaangażowanych w podejmowaniu decyzji językowych – relacji społecznych, kategorii teoretycznych oraz rozległego obszaru utrwalanych przez nie dziedzin teorii i systemów przekonań. Można powiedzieć, że – z punktu widzenia logiki całości wywodu – w książce ukształtowana zostaje niezwykle ciekawa dziedzina metodologicznych zagadnień – dyskursywna problematyzacja […].

Z recenzji prof. dra hab. Jacka Piekarskiego


Z przekonaniem i jednoznacznie wysoko oceniam przedstawioną mi do zaopiniowania propozycję wydawniczą. Autorka w stosunkowo krótkim czasie stała się uznaną ekspertką w zakresie teorii i metodologii badań dyskursu edukacyjnego w Polsce i zdobywa obecnie pozycję międzynarodową w tej dziedzinie. Ta książka utwierdza tę pozycję. Helena Ostrowicka w systematyczny, syntetyczny i erudycyjny sposób przedstawia rozległy obszar studiów nad dyskursem (discourse studies), czyli pole badawcze, które „urosło” wokół teorii oraz metodologii analizy dyskursu, szeregu teoretycznych koncepcji związanych ze zwrotem lingwistycznym czy performatywnym w naukach społecznych […]. Teoretyczne rekonstrukcje tych koncepcji są uszczegóławiane, rozwijane i ilustrowane w zamieszczonych w pracy metaanalizach […]. Ten empiryczny i metaempiryczny wymiar publikacji jest ogromną wartością wykraczającą poza ilustrowanie złożonych koncepcji teoretycznych i metodologicznych. Nie tylko pozwala on uchwycić „problematyzację w działaniu”, ale także […] tworzy szczególne lustro, dzięki któremu czytelnicy zainteresowani studiami dyskursywnymi mogą krytycznie spojrzeć na własne zaangażowanie badawcze, zarówno w sensie technicznym (metodologicznym, retorycznym), jak i tym, który związany jest z rozpoznawaniem własnej podmiotowej pozycji w polu akademickiej produkcji i naukowej tożsamości. […] jest to zatem wielowymiarowa, oryginalna i dobrze usystematyzowana propozycja wydawnicza.

Z recenzji prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło