Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki

Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki

ISBN: 978-83-7587-022-0
39,80 zł

Jeśli na przedmiot pedagogiki spojrzymy z wewnętrznej perspektywy – perspektywy dyscypliny, to zaktywizujemy kilka problemów wymagających rozstrzygnięcia. Po pierwsze, historyczne zmiany, jakim podlegał przedmiot badań od chwili powstania pedagogiki akademickiej. Po drugie, pojawi się kwestia różnicowania metodologii badań pedagogicznych, szczególnie na poziomie metod zbierania i analizowania danych. Po trzecie, przywołamy różnicowanie się perspektyw teoretycznych, które nadają sens gromadzonym informacjom, czyli stanowią podstawę formułowanych interpretacji. I po czwarte, wkroczymy w obszar wewnętrznego różnicowania się przedmiotu badań pedagogiki w obrębie jej głównych subdyscyplin: pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, dydaktyki, pedagogiki społecznej, itd.

Wersja książki
Ilość

Jeśli na przedmiot pedagogiki spojrzymy z wewnętrznej perspektywy – perspektywy dyscypliny, to zaktywizujemy kilka problemów wymagających rozstrzygnięcia.

Po pierwsze, historyczne zmiany, jakim podlegał przedmiot badań od chwili powstania pedagogiki akademickiej. Po drugie, pojawi się kwestia różnicowania metodologii badań pedagogicznych, szczególnie na poziomie metod zbierania i analizowania danych. Po trzecie, przywołamy różnicowanie się perspektyw teoretycznych, które nadają sens gromadzonym informacjom, czyli stanowią podstawę formułowanych interpretacji. I po czwarte, wkroczymy w obszar wewnętrznego różnicowania się przedmiotu badań pedagogiki w obrębie jej głównych subdyscyplin: pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, dydaktyki, pedagogiki społecznej, itd.

Tak zarysowane pole problemów związanych z konceptualizacją przedmiotu badań pedagogiki z wewnętrznej perspektywy, jest treścią analiz prowadzonych w prezentowanej książce. Stanowi ona raport z przebiegu II Ogólnopolskiego Seminarium Metodologii Pedagogiki, które zostało zorganizowane w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007 roku.

Publikacja zainteresuje pracowników naukowych, nauczycieli akademickich oraz studentów kierunku pedagogiki.

100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa twarda

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-022-0

Rubacha Krzysztof

profesor UMK, doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się metodologią nauk społecznych, analizą statystyczną. Jest także czynnym badaczem edukacji, lokującym się na pograniczu pedagogiki i psychologii. Napisał m.in. monografię – podręcznik akademicki: Metodologia badań nad edukacją, WAiP Warszawa 2008.

Wstęp

 

Część pierwsza

 

Przedmiot badań – perspektywa dyscyplinarna

Janusz Gnitecki

Eksplikacja pojęcia „przedmiot badań pedagogiki”

Dariusz Kubinowski

Wychowanie i jego konteksty

w perspektywie pozapedagogicznej i pedagogicznej

Teresa Bauman

Komplikacje i dylematy przy określaniu przedmiotu

badań pedagogicznych

Marian Nowak

Przedmiot pedagogiki w kontekście jej wyzwań i założeń

Zbigniew Kwieciński

Edukacja – moralność – sfera publiczna

 

Cześć druga

 

Przedmiot badań – perspektywa subdyscyplinarna

Krzysztof J. Szmidt

Wśród aspektów, wymiarów, poziomów i biegunów, czyli o próbie

konceptualizacji przedmiotów badań pedagogiki twórczości

Jacek Piekarski

Warunki uczestnictwa społecznego

– uwagi o przedmiocie pedagogiki społecznej

Krystyna Ablewicz

Potencjał badawczy antropologii pedagogicznej

– przedmioty i konteksty badań

 

Część trzecia

 

Sposoby poznawania rzeczywistości pedagogicznej

Krzysztof Rubacha

Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki

Stanisław Palka

Dziedzina i pogranicza poznania naukowego

oraz badań w pedagogice

Danuta Urbaniak-Zając

Rzeczywistość pedagogiczna a sposoby jej poznawania

– perspektywa interpretacyjna

Janusz Gnitecki

Obiektywistyczne, konstruktywistyczne i neoobiektywistyczne ujęcie

przedmiotu badań pedagogicznych

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogicznych

w kontekście społecznej teorii strukturacji Anthony’ego Giddensa

fragment

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło