• Obniżka
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 3

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 3

Podtytuł: Zagrożenia i wyzwania
ISBN: 978-83-7587-136-4
80,00 zł
45,00 zł Oszczędzasz: 35,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Intencją powstania publikacji było kontynuowanie dyskusji interdyscyplinarnej nad współczesną rzeczywistością, różnymi obszarami życia człowieka (perspektywa filozoficzna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, zdrowotna, etyczna, biologiczna), jego jakością, wyzwaniami, zagrożeniami, które można ujmować z perspektywy nie tylko trwania, ale także przetrwania.

Ilość

Intencją powstania publikacji było kontynuowanie dyskusji interdyscyplinarnej nad współczesną rzeczywistością, różnymi obszarami życia człowieka (perspektywa filozoficzna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, zdrowotna, etyczna, biologiczna), jego jakością, wyzwaniami, zagrożeniami, które można ujmować z perspektywy nie tylko trwania, ale także przetrwania.

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zasygnalizowano problem z perspektywy interdyscyplinarnej. Poruszono tutaj zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej, głębszych analiz statystycznych w naukach społecznych, „społeczeństwa twórców kultury”, błędów człowieka w aspekcie kultury, cywilizacji, zrównoważonego rozwoju, dynamiki i świata wartości, moralności i stosunku do ojczyzny młodych emigrantów zarobkowych. Kolejne rozdziały koncentrują się na problematyce edukacyjnej, zdrowia, rozwoju człowieka oraz zagadnieniach związanych z wychowaniem młodego pokolenia. 

Adresatami publikacji może być szerokie grono czytelników o dużym poziomie wrażliwości społecznej, nauczyciele akademiccy różnych specjalności oraz studenci. Ze względu na poruszane zagadnienia (m.in. emigracja zarobkowa młodych Polaków, jakość społecznego środowiska pracy w instytucjach administracji publicznej, rynek pracy, bezrobocie, wypalenie zawodowe) książką powinien zainteresować się świat polityki.


W ramach serii Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia tomy:

1. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 1

2. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 2

3. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 3

4. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 4

Zagrożenia i wyzwania
30 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Plopa Mieczysław

Plopa MieczysławProfesor zwyczajny, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, dziekan Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii rozwoju człowieka, psychologii stresu, psychologii sportu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Plopa Mieczysław

ISBN druk

978-83-7587-136-4

ISBN e-book

Objętość

456

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

 

Wprowadzenie

Introduction

Część I

Zagrożenia i wyzwania w życiu współczesnego człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej

Part I

Threats and Challenges in The Life of Contemporary Manfrom The Interdysciplinary Perspective

 

Jan Rostowski

Neuropsychologiczne podstawy wyodrębnienia emocjonalnej inteligencji

Neurological Basis for the Distinguishing of Emotional Intelligence

 

Makarowski Ryszard, Karol Karasiewicz, Katarzyna Guzińska, Izabela Wigebom

O potrzebie głębszych analiz statystycznych w naukach społecznych

Statistic Analysis in Social Sciences

 

Adriana Barska

Koncepcja „społeczeństwa twórców kultury” Andrzeja Nowickiego

Andrzej Nowicki’s Concept of the Community of Culture Creations

 

Paweł Nierodka

Kultura, cywilizacja – zawinione błędy człowieka?

Culture, Civilization – Culpable Mistakes of a Man?

 

Tomasz Bojar-Fijałkowski, Wojciech Plopa

Zrównoważony rozwój – filozofia, która stała się prawem

Balanced Development – Philosophy that Became Law

 

Agnieszka Lenartowicz-Podbielska

Dynamika i świat wartości

Dynamics and the Word of Values

 

Elżbieta Anna Czapka

Zmiana moralności młodych polskich emigrantów zarobkowych

Change in the Morals of Young Polish Labour Emigrants

 

Marek Butrym

Stosunek polskich migrantów zarobkowych do ojczyzny

Polish Labour Emigrants Attitude to Their Motherland

 

Część II

Problemy współczesnej edukacji i pracy w życiu człowieka: zagrożenia i wyzwania

Part II

Problems of Contemporary Education and Workin Human Life Threats and Challenges

 

Bolesław Niemierko

Dydaktyka jako wspomaganie rozwoju ucznia

Instructional Theory as an Aid to Student Development

 

Kamila Kasińska

Koncepcja edukacji emocjonalnej – utopia czy pilna konieczność współczesnej szkoły?

The Concept of Emotional Education – Utopia or Urgent Necessity of the Contemporary School?

 

Izabela Seredocha

Kompleksowe zarządzanie jakością w szkole – na przykładzie miasta Elbląg

Comprehensive Quality Management at School – the Example of the Elbląg City

 

Anna Skuzińska

Jakość społecznego środowiska pracy w instytucjach administracji publicznej

The Quality of Social Work Environment in Public Administration

 

Zofia Szymanek

Rynek pracy a motywacja do działania ludzi młodych

Labour Market vs Young People’s Motivation to Work

 

Monika Miedzik

Mobbing – charakterystyka zjawiska na podstawie badań własnych

Mobbing – Own Research-based Description of the Phenomenon

 

Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska

Kompetencje pracowników instytucji rynku pracy w świetle przeciwdziałania zjawisku bezrobocia

Competences of Employees of Labour Market Institutions in the Light of Unemployment Prevention

 

Kijowska Iwona

Wypalenie zawodowe w percepcji studentów kierunków pedagogicznych

The Professional Burnout in the Perception of Students of Pedagogical Lines of Studies

 

Część III

Współczesna rodzina w świetle zagrożeń i wyzwań

Part III

Contemporary Family in The Light of Threats and Challenges

 

Mieczysław Plopa

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań

Family on the Verte of the Third Millenium: Research Perspective

 

Andrzej W. Janke

Zagrożenia socjalizacji i wychowania we współczesnej rodzinie polskiej

Aspekt socjopedagogiczny

Threats to the Social Education in the Contemporary Polish Family

Sociopedagogical Perspective

 

Kalus Alicja

Adopcyjny system rodzinny a postawy rodzicielskie

The Adoptive Family System and Parental Attitudes

 

Teresa Zajdlic-Plopa

Z badań nad percepcją swojego małżeństwa przez partnerki rozwodzące się

On the Perception of Marriage on the Part of Divorced Women

 

Urszula Sokal

Pełnienie roli rodzica we współczesnej rodzinie

How the Parent’s Role is Fulfilled in the Modern Family Anna Więcławska

Problemy współczesnego ojcostwa

The Problems of Contemporary Fatherhood

 

Magdalena Kaczorowska-Kraj

Relacje rodzinne a empatia młodzieży

Family Relationships vs. Youth Empathy

 

Alicja Skowrońska-Zbierzchowska

Przyczyny wczesnego rodzicielstwa niepełnoletnich dziewcząt i chłopców

Causes of Early Parenthood of Teenage Girls and Boys

 

Część IV

Zdrowie i rozwój człowieka: prewencja, wspomaganie, zagrożenia

Part IV

The Health and Development of Man: Prevention, Support, Threats

 

Bernhard Brugger

Różne wzory modeli zdrowia i chorób na przykładzie zaburzeń depresyjnych

Different Examples of Health Models and Illnesses Exemplified with Depressive

 

Dominika Kurpiel

Skłonność do zachowań depresyjnych u osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności

Propensity for Depressive Symptoms of Behaviour the Individuals with Cerebral Palsy (CP)

 

Joanna Kijowska-Lasek

Kynoterapia jako metoda wspomagająca rewalidację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie pracy z dzieckiem autystycznym

Cynological Therapy as a Supporting Method of Rehabilitation of Mentally Handicapped Children on the Example of Work with an Autistic Child

 

Marta Agata Witkowska

Apraksja konstrukcyjna u osób po udarze prawej półkuli mózgu

Constructional Apraxia in Patiens after Right Hemisphere Stroke

 

Aleksandra Nowakowska

Poziom kompetencji społecznych osób bezdomnych

Social Competence among the Homeless

 

Michał Kubiak

Problem bezdomności z perspektywy polityki społecznej na przykładzie województwa pomorskiego

The Problem of Homelessness from the Perspective of Social Policy on the Base of Pomorania Province

 

Beata Hoffmann

Zmiany obyczajowości młodzieży a problem uzależnienia od narkotyków

Changes in the Youth Morals and the Problem of Drug Dependence

 

Maria Kaźmierczak, Dagmara Budnik

Cechy osobowościowo-temperamentalne a aktywność społeczna młodzieży

Dispositional Traits and Social Activity of Youngsters

 

Irena Sorokosz

Ocena ryzyka i podejmowanie zachowań ryzykownych a podmiotowe cechy młodzieży licealnej

Risk Estimation and the Undertaking of Risky Behaviour in Reference to Personality Features of Teenagers

 

Marzena Sobczak

Poziom asertywności studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Doniesienie z badań

The Reports on the Level of Assertiveness among the Students of Faculty of Health Science at Elbląg University of Humanities and Economy

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło