• Obniżka
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 4

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 4

Podtytuł: Zagrożenia i wyzwania
ISBN: 978-83-7308-735-4
74,29 zł
41,29 zł Oszczędzasz: 33,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecamy i prezentujemy kolejny tom „Człowieka u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania” powstały na bazie czwartej już Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

Ilość

Polecamy i prezentujemy kolejny tom „Człowieka u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania” powstały na bazie czwartej już Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

W prezentowanym tomie można przeczytać liczne dyskusje i komentarze do zamieszczonych referatów naukowych w których autorzy zmierzają do pogłębienia świadomości społecznej w odniesieniu do autentycznych wartości związanych z jakością ludzkiego życia. Są to prace o charakterze teoretycznym i empirycznym dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki zagrożeń i wyzwań związanych z życiem współczesnego człowieka. W czwartym już tomie serii, wybrane problemy zdrowia i pracy w kontekście zagrożeń i wyzwań, jakie stwarza świat, pokazano, że nie jest to praca systematyzująca wiedzę na temat zagrożeń i wyzwań. Jest to praca pokazująca jak szeroka jest perspektywa dyskusji w obszarze związanym z jakością życia człowieka będącego w równych fazach rozwoju, a zarazem uwikłanego w trudny do ogarnięcia kontekst biologiczny, historyczny, kulturowy, ekonomiczny i społeczno-psychologiczny. 

Elbląska Uczelnia, wydając kolejny tom pokonferencyjny, chce dołożyć „swoją cegiełkę” do tak koniecznej dzisiaj dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, która ma wskazywać na to, co sprzyja, a co zagraża rozwojowi człowieka na początku zarówno nowego stulecia, jak i tysiąclecia. 

Przesłaniem wydawanych tomów pokonferencyjnych jest myśl, że każda refleksja naukowa nad burzeniem barier ograniczających człowiekowi dążenie do dobra, mądrości, piękna i miłości prowadzi do humanizacji naszego życia, a zatem do bezpiecznego trwania i refleksyjnego, twórczego rozwoju. Globalny kryzys ekonomiczny mający niepodważalny wpływ na jakość naszego życia i stwarzający zagrożenia dla realizacji wyższych wartości uzasadnia konieczność integracji wysiłków ludzi nauki, aby przypominać nam wszystkim, że groźba alienacji człowieka od swojej natury jest ciągle aktualna, tak jak aktualne są treści trzech poprzednich i niniejszego tomu Człowieka u progu trzeciego tysiąclecia.


W ramach serii Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia tomy:

1. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 1

2. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 2

3. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 3

4. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 4

Zagrożenia i wyzwania
30 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Plopa Mieczysław

Plopa MieczysławProfesor zwyczajny, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, dziekan Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii rozwoju człowieka, psychologii stresu, psychologii sportu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Plopa Mieczysław

ISBN druk

978-83-7308-735-4

ISBN e-book

Objętość

428

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Szanowni Państwo!

Wprowadzenie

Introduction

 

Część I

Zagrożenia i wyzwania w życiu współczesnego człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej

 

Part I

Threats and Challenges in the Life of Contemporary Man from the Interdysciplinary Perspective

 

Krzysztof Kalka

Miłość i jej znaki z perspektywy filozofii

Love and Its Signs From the Perspective of Philosophy

 

Paweł Nierodka

Problem odpowiedzialności współczesnego człowieka w świetle globalizacji kultury i globalizacji techniki

The Problem of Modern Man’s Responsibility in the Light of Globalization of Culture and Technology

 

Jan Jacek Pączkowski

Zagrożenia i wyzwania człowieka cywilizacji zachodniej

Threats and Challenges of the West Human Civilization

 

Tomasz Bojar-Fijałkowski, Wojciech Plopa

Zasady prawa na przykładzie ochrony środowiska

Między prawem, ekonomią a filozofią

Principles of the Law on the Example of Environmental Protection –

Between Law, Economics and Philosophy

 

Iwona Dudzik

Ekofilozofia jako podstawa nowego stylu myślenia wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Kilka uwag na temat filmu Baraka Rona Fricke’a

Eco-philosophy as the Basis For a New Way of Thinking in the Face of Challenges and Threats of the Present Times. A Few Remarks on Ron Fricke’s Film Baraka

 

Barbara Kiereś

Filozofia u podstaw pedagogiki

Philosophy at Bases of Pedagogy

 

Anna Strzeżyńska

Struktura i funkcjonowanie hierarchii wartości człowieka ponowoczesnego

The Structure and Functionality of a Postmodern Man’s Value System

 

Anita Zbieg, Błażej Żak

Czy funkcja powiadomień w e-społecznościach ma wpływ na interakcje międzyludzkie?

Notifications Feature as an Interaction Mediator Within Internet Communities

 

Anetta Roszak-Cyrson

Przeszłość i Teraźniejszość – dylematy chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności

Past and Present Dilemmas to Face the Challenges of Contemporary Christian

 

Część II

Problemy współczesnej edukacji w życiu człowieka: zagrożenia i wyzwania

 

Part II

Problems of Contemporary Education in Human Life: Threats and Challenges

 

Bolesław Niemierko

Nowe horyzonty diagnostyki edukacyjnej: analiza rosnącego wpływu nauk ekonomicznych

New Horizons to Educational Diagnostics: On the Growing Influence of Economics

 

Stanisław Walukiewicz

Kapitał ludzki i społeczny jako wyzwanie dla edukacji

Human and Social Capital in Education as a New Challenge

 

Piotr Magier

Wychowanie patriotyczne jako przedmiot dyskusji pedagogicznych

Uwagi metaprzedmiotowe w kontekście pedagogiki rodziny

Patriotic Education as the Subject of Pedagogical Discussions

Metasubject Comments in the Context of Pedagogy of the Family

 

Marzanna Tyburska

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Polska na tlemiędzynarodowym

Teachers’ Professional Development. The Place of Poland on the International Background

 

Adrianna Klimas

Etyka w zawodzie nauczyciela

Ethics in the Teaching Career

 

Izabela Seredocha

Edukacja dla innowacyjności – na przykładzie miasta Elbląg

Education for Innovativeness – on the Example of the City of Elblag

 

Irena Sorokosz

Radzenie sobie ze stresem studiowania w aspekcie zasobów osobistych

Coping with Study-related Stress in the Aspect of Personal Resources

 

Marta Jacyno

Masakra na szklanym ekranie – czyli o zgubnym wpływie telewizji na zachowania dzieci raz jeszcze...

Massacre on the Glass Screen – That is, the Pernicious Influence of Television on Children’s Behavior Once Again...

 

Dorota Młyńska

Edukacja seksualna w szkole – szansa, wyzwanie czy zagrożenie?

Sexuality Education at the School – the Chance, Challenge or Threat?

 

Barbara Piątkowska

Wałbrzyscy licealiści u progu dojrzałości. Komunikat z badań

High School Students of Walbrzych on the Threshold of Maturity

Communication From the Study

 

Część III

Współczesna rodzina w świetle zagrożeń i wyzwań

 

Part III

Contemporary Family in the Light of Threats and Challenges

 

Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa

Dylematy i wyzwania w badaniach nad współczesną rodziną

Dilemmas and Challenges in Studies on Contemporary Families

 

Andrzej W. Janke

Pedagogika wobec rodzinności człowieka

Pedagogiczna orientacja familiologiczna na początku XXI wieku

Pedagogy Towards Familial Aspects of Life. Pedagogical Family-Centered Orientation at the Beginning of XXI Century

-02 12:50:46

Valéria Hrtánková

Człowiek i rodzina chrześcijańska w XXI wieku – niebezpieczeństwa i wyzwania

Christian Family in XXI Century – Threats and Challenges

 

Joanna Nowak

Więź i kontrola między rodzeństwem

The Bond Between the Siblings and the Control

 

Część IV

Zdrowie, praca i rozwój człowieka:

prewencja, wspomaganie, zagrożenia

 

Part IV

The Health, Work and Development of Man:

Prevention, Support, Threats

 

Zbigniew Lew-Starowicz

Przyszłość seksualności człowieka

The Future of Human Sexuality

Beata Hoffmann

Uzależnienie od hazardu w świetle teorii i badań

Gambling in Light of Theory and Research

 

Paweł Janukowicz

Bezrobocie długotrwałe i jego skutki

Long-term Unemployment and Its Consequences

 

Anna Skuzińska

„Czy jesteś mobbingowany? – Ja? Nie, skądże!”

Podobieństwa i różnice między osobami mobbingowanymi przyznającymi i nieprzyznającymi się do doświadczania mobbingu w pracy

„Are You Being Bullied? – Me? But of Course Not!”

Similarities and Differences Between Bullied People Self-Labeling Themselves as Bullied at Work and Those Refusing to Self-Label Themselves as Bullied

 

Weronika Dziedzic

Cyberbullying – współczesna forma przem

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło