Makaton – system wspomagania komunikacji gestem i obrazem - premiera

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Premiery i nowości Dodano: favorite Trafienie: 1477

Niniejsze opracowanie to bardzo szczegółowa, obszerna relacja z badań własnych wykorzystujących bogaty repertuar metod badań naukowych, przede wszystkim studia nad rodzimą i obcą literaturą przedmiotu oraz eksperyment pedagogiczny.

PREMIERA WYDAWNICZA


Makaton – system wspomagania komunikacji gestem i obrazem

Kaczmarek Bogusława Beata

 


Z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK

Problematyka komunikacji alternatywnej już od wielu dziesięcioleci plasuje się na ważnych pozycjach wśród zainteresowań teoretyków oraz praktyków związanych z obszarem edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dodatkowo obarczonych trudnościami w sferze porozumiewania się.

[...] Niniejsze opracowanie to bardzo szczegółowa, obszerna relacja z badań własnych wykorzystujących bogaty repertuar metod badań naukowych, przede wszystkim studia nad rodzimą i obcą literaturą przedmiotu oraz eksperyment pedagogiczny.

W książce w sposób wysoce kompetentny, interesujący, rzetelny, naukowy podjęto niezwykle istotny, wymagający głębszych dociekań empirycznych problem zastosowania metody Makaton w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii sfery komunikacji dzieci z zespołem Downa, jak również dzieci z innymi kategoriami niepełnosprawności, szczególnie we wczesnym okresie ich rehabilitacji.

Makaton – system wspomagania komunikacji gestem i obrazem


Fragment Wstępu

Niniejsza publikacja jest próbą opisania – w miarę możliwości wszechstronną – procesu badawczego opracowania polskiej wersji Makatonu jako jednego ze sposobów usprawniających porozumiewanie się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ukazania jej wartości w oddziaływaniu edukacyjno-terapeutycznym osób z CCNs. Ze względu na złożoność tego procesu jego realizacja została podzielona na etapy opisane w kolejnych rozdziałach książki.

W rozdziale pierwszym, dotyczącym zagadnień w perspektywie historycznej, przedstawiono treści opisujące rozwój usług AAC w świetle uwarunkowań naukowych, technologicznych i społecznych na podstawie literatury przedmiotu. Pokazano interdyscyplinarny charakter komunikacji alternatywnej, jej motywy oraz potrzeby, z których ta dziedzina wyrosła, a także jej wartość jako podejścia interwencyjnego w terapii osób z CCNs. Na tle kształtującej się interwencji AAC zaprezentowano również koncepcję brytyjskiej metody Makaton oraz zarys początków komunikacji alternatywnej w Polsce. Celem tego historycznego przeglądu jest pełniejsze zrozumienie zasadności opracowania polskiej wersji Makatonu.

Rozdział drugi poświęcono omówieniu procesu badawczego metody Makaton wraz z etapami jej tworzenia oraz doboru słownictwa, znaków manualnych i adaptacji znaków graficznych zgodnie ze specyfiką języka polskiego i uwarunkowaniami socjo-kulturowymi.

W rozdziale trzecim przedstawiono opis empirycznego opracowania polskiego słownictwa podstawowego i znaków manualnych z grupą badawczą specjalistów i rodziców dzieci z CCNs. Zaprezentowano również treści dotyczące użytkowników metody oraz opisano miejsce Makatonu wśród języków i systemów migowych w Polsce.

Rozdział czwarty prezentuje badawczą weryfikację (ilościową i jakościową) słownictwa podstawowego Makatonu – wersję słownikową, opis i organizację badań, w tym szkoleń dla specjalistów i nauczycieli, oraz wyniki przeprowadzonych badań własnych.

W rozdziale piątym umieszczono opis eksperymentalnego sprawdzenia (z grupą badawczą dzieci z zespołem Downa, z podziałem na grupę kontrolną i eksperymentalną) skuteczności polskiej wersji Makaton (znaków manualnych i słownictwa podstawowego) jako narzędzia wspomagającego porozumiewanie się dzieci w zależności od rodzaju komunikatu, wieku i płci. Wyniki analiz ilościowych i ich interpretację wzbogacono analizami jakościowymi. W rozdziale przedstawiono również zarys programu szkoleniowego przeprowadzonego z rodzicami i specjalistami w zakresie posługiwania się Makatonem w codzienności.

Rozdział szósty poświęcono dyskusji i omówieniu wyników obu kilkuletnich badań – dotyczących opracowania polskiej wersji Makatonu i eksperymentalnego sprawdzenia jej skuteczności oraz ukazania ich implikacji dla teorii i praktyki rehabilitacyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z CCNs. Na zakończenie przedstawiono zarys zmian, które zaszły w obszarze komunikacji AAC, jak również wyzwania, które nadal przed nią stoją.


Premiera w naszej księgarni internetowej: https://www.impulsoficyna.com.pl/logopedia/2243-makaton-system-wspomagania-komunikacji-gestem-i-obrazem.html

Zapraszamy!

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło