• Obniżka
Women in different global contexts

Women in different global contexts

Podtytuł: Culture – Gender – Violence
ISBN: 978-83-7850-931-8
36,19 zł
28,19 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografia pod redakcją Jolanty Maćkowicz oraz Ewy Pająk-Ważnej to potrzebna dzisiaj książka. Z pewnością jej ogromnym walorem jest to, że została wydana w języku angielskim. Znajdzie dzięki temu szersze grono odbiorców, którzy – należy mieć nadzieję – skorzystają z zamieszczonych w niej cennych informacji.

Wersja książki
Ilość

W wydaniu II zaktualizowanym i uzupełnionym publikacji o kobietach w różnych globalnych kontekstach...

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, wystąpiła z międzynarodowym projektem, zatytułowanym Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence. Redaktorkom, a zarazem Autorkom kilku z zamieszczonych w tomie tekstów, udało się namówić do współpracy światowej klasy pedagogów, socjologów, psychologów, filozofów, prawników z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, co czyni publikację Jolanty Maćkowicz i Ewy Pająk-Ważnej szczególnie cenną, mającą charakter interdyscyplinarny a nawet multuidyscypliny.

Osią, wokół której skupia się uwaga badaczy, jest sytuacja kobiety we współczesnym świecie, czemu służy przejrzysty podział książki na trzy części – trzy odmienne konteksty: kobieta postrzegana jest kolejno przez pryzmat kultury (m.in. sytuacja kobiety w romskiej społeczności oraz działalność żydowskich organizacji charytatywnych z przełomu XIX i XX w.), uwikłania w płeć (min. kwestia ról politycznych jakie mogą/nie mogą pełnić kobiety, mit Bilderberg Group oraz role, jakie przyjmują na siebie młode kobiety, dopiero wchodzące w dorosłość), a także jako ofiara przemocy, przede wszystkim domowej. darmowy fragment

Tematy skądinąd dobrze znane, w ujęciu Maćkowicz i Pająk-Ważnej zyskują nowy – międzynarodowy wymiar, rzucając na zawartą tu problematykę odmienne światło i pokazując, jak odmienne kulturowo środowisko modyfikuje rolę kobiety i koleje jej losów.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Publikacja dostępna w języku angielskim.

Culture – Gender – Violence
300 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-931-8

Maćkowicz Jolanta

Maćkowicz Jolantadr hab. nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół pedagogiki społecznej, w szczególności zagadnień agresji i przemocy w środowiskach wychowawczych. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu tej problematyki. Brała udział m.in. w światowym kongresie na temat przemocy w Lizbonie (12th Global Conference VIOLENCE), współpracuje z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W ramach programu Erasmus prowadziła wykłady na wielu europejskich uniwersytetach m.in. w Paryżu, Madrycie, Porto i Rethymnonie. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych, Centre for Research into Violence and Abuse na Durham University oraz krajowy reprezentant w International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA). Niezalezny ekspert Komisji Europejskiej, recenzent w programie badan naukowych Horyzont 2020.

 

Pająk-Ważna EwaPająk-Ważna Ewa

dr nauk humanistycznych (pedagogika); od 2004 roku adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania naukowe: pedagogika porównawcza, edukacja globalna/rozwojowa oraz edukacja międzykulturowa. Zajęcia z zakresu tej tematyki prowadzi także w ramach programu Erasmus (na uczelni macierzystej ze studentami obcokrajowcami oraz na uczelniach poza granicami Polski, np. w Hiszpanii czy Portugalii).

Autorka publikacji dotyczących wolontariatu międzynarodowego, m.in. monografii "Działalność edukacyjna Amerykańskiego Korpusu Pokoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" (2005), będącej efektem wyróżnionej rozprawy doktorskiej; artykułów na temat kompetencji międzykulturowych; działalności organizacji międzynarodowych dotyczących problematyki wielokulturowości oraz współpracy szkół z NGOs. Czynnie współpracuje z NGOs zajmującymi się problematyką edukacji globalnej. W procesie peer review (inicjatywa Grupy Zagranica) komentatorka kampanii/materiałów dydaktycznych z zakresu EG w Polsce (2012). Współautorka raportów z zakresu edukacji globalnej, m.in. "Edukacja globalna w polskiej szkole" (2013; na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej) oraz "Jak badać jakość w edukacji globalnej" (2012; w ramach prac zespołu Grupy Zagranica).

Członkostwo: SIETAR Polska, CESE (Comparative Education Society in Europe).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maćkowicz Jolanta, Pająk-Ważna Ewa

ISBN druk

978-83-7850-931-8

ISBN e-book

978-83-7850-842-7

Objętość

312 stron

Wydanie

II, 2015

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Introduction

1. Women in various cultures – change of roles over time and space

Elżbieta Dubas

Contemporary woman – reflections at the beginning of the century(the voice in the discussion)

Katarzyna Pabis-Cisowska

Jewish women’s charitable activity in the nineteenth and early twentieth century illustrated with an example of selected organizations operating in Cracow

Sylwia Skuza

The social and legal status of women in Italy between the XIX and XXI centuries

Elżbieta Mach

The role of a woman in Romani environment – in the past and now Nadia Lutsan The role of women in Ukrainian society

Małgorzata Matlak

Powerful woman... at home. The portrait of Italian women in the private sphere based on the observation of everyday’s life

Kazimierz Mazurek, Margret Winzer

Immigration, changing demographics, and women: Challenges to social roles, rights, and status

Ewa Pająk-Ważna

Gender in the classroom: Polish teachers’ opinions

Bashkim Rrahmani, Majlinda Belegu

The role of women as a crucial factor in developing post-war democracy in Kosovo

Onur Tutulmaz, Peter Victor

Is there a gender Kuznets Curve for women’s development?

Bibliography

2. Women in public and domestic spheres

Katarzyna Dormus

Towards full participation in public life – generational changes in the lives of Polish women

Dominika Urszula

Popielec A contingent of women in the Bilderberg Group

Agnieszka Świątek

Women’s civic engagement and the communitarian personality model

Paweł Łubiński

Women for Nation and the Women’s Section of the National Movement as examples of socially and politically engaged organizations

Justyna Miko-Giedyk

Social activity of female teachers in rural areas

Adrian Biela, Ewa Sierankiewicz-Miernik

Volunteering as a form of social activity of women in early adulthood (based on the survey conducted among university students in Cracow)

Monika Sulik

The biographical dimension of femininity – andragogic references and contexts

Joanna Łukasik

The identity of teachers in the midlife transition period

Halina Rusek

Identification of young female inhabitants of Zagłębie with the region

Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monika Szpoczek-Sało

Global consumer trends and local models of consumer behavior among women – a study of the Lipiny case

Bibliography

3. Women and violence Legal, social and cultural contexts

Zofia Szarota

Oppression versus liberation Awareness of domestic violence victims’ rights

Fernando Barragán Medero

Women in a violence-free society: An educational programme

Katarzyna Gajek

Power, violence and resistance strategies in women’s lives on the example of gender discourses and experiencing violence

Małgorzata Halicka, Anna Szafranek

The living space of elderly female victims of intimate partner violence in view of court acts

Jolanta Maćkowicz

Violence against elderly women from the victimological perspective Case study

Dorota Kamińska-Jones

The figure of the Indian woman-victim as a pretext for colonialism and imperialism

Muhammad Mumtaz, Muhammad Shahbaz Arif

Honor killing in international law with special reference to situations in Pakistan

Malwina Misiąg

Patriarchal culture – the source of violence against women

Fernando Barragán Medero, Antonio Llorens de la Cruz

Masculinities and quality of life: an educational programme promoting a new model of interpersonal relationships within prisons

Justyna Kusztal

Women in prison – basic problems in the context of legal regulations and research on social rehabilitation

Bibliography

Summary

fragment

Zasób światowych dzieł naukowych poświęconych kobietom partycypującym w przestrzeni społecznej wzbogacił się właśnie o nowe, wartościowe i oryginalne dzieło. Monografia pod redakcją Jolanty Maćkowicz oraz Ewy Pająk-Ważnej zatytułowana „Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence” – bo o tej publikacji mowa – dotyczy nie tyle samych ludzi, lecz ich zróżnicowania w szerokim wymiarze. Tego pod względem posiadanych cech psycho-fizycznych i tego wynikającego z kontekstów w jakich żyją. Zamieszczone na łamach książki studia wprost doskonale oddają zależności pomiędzy tymi czynnikami, a także odzwierciedlają je na konkretnych przykładach zidentyfikowanych na całym zglobalizowanym współczesnym świecie.

Artykuły zamieszczone w monografii zostały pogrupowane w trzy rozdziały poświęcone kobietom: funkcjonującym w różnych kulturach, gdzie skoncentrowano się głównie na zmianie pełnionych przez nich ról w czasie i przestrzeni, odmienności ich prosperowania w sferze publicznej oraz domowej oraz przemocy wobec nich stosowanej – prawnym, społecznym i kulturowym aspektom. Ciekawe jest zwłaszcza to, że wszystkie badania – bez wyjątku – są twórcze w obszarze wykorzystanej przy nich metodologii i przyjętych rozwiązań teoretycznych. Spojrzenia czasem na te same, czasem na różne problemy właściwe przedmiotowi ich rozważań dostarczają całkiem nowych, a przy tym zróżnicowanych optyk na postrzeganie kobiet i umożliwia pełniejsze zrozumienie inności w przenikających się dzisiaj społeczeństwach.

Poza świetnym warsztatem – jak to jest zawsze w przypadku prac ukazujących się pod szyldem Oficyny Wydawniczej „Impuls” – teksty zamieszczone w książce odznacza to, że umożliwiają doskonalsze i pełniejsze zrozumienie problemów, które w środkach masowego przekazu są traktowane nazbyt pobieżnie. Zasygnalizowanie wystąpienia zjawiska nie pozwalało nam dotychczas na jego zrozumienie. Jednakże dzięki tak pogłębionym studiom, jak te właśnie polecane, mamy okazję, by pojąć je w ściśle określonym kontekście, w jakim występują oraz w ich istocie.

Nie do przecenienia jest również walor edukacyjny książki. Konsekwencję istnienia multikulturowego świata stanowi konieczność mierzenia się z nowymi problemami, które dotychczas dotyczyły tylko przedstawicieli kultur innych niż nasza własna. Autorzy pokazują właściwości tych problemów, uzmysławiając pewne strategie radzenia sobie z nimi i – co niezwykle ważne – nie poprzestają na tym. Gdy dostrzegają – na podstawie swoich analiz – zagrożenie, przestrzegają przed nim. Przykładowo coraz częściej dzisiaj słyszymy o nieodpowiedzialnych, zbyt pochopnych, nieprzemyślanych decyzjach kobiet z krajów zachodnich, które postanawiają wyjść za mąż za kandydatów z obcych, zupełnie im nieznanych lub znanych bardzo pobieżnie kultur. Łączy się to z nieznajomością podstawowych reguł społecznych właściwych im po ślubie, a także – w przypadku często nieudolnych prób ucieczek takich kobiet po ślubie – z nieliczeniem się z konsekwencjami swoich życiowych kroków.

Z przestróg tych wybija się na pierwszy plan postulat wchodzenia w refleksyjne kontakty z innymi, z obcymi. Początkowa fascynacja innością – wbrew pierwszemu, często mylnemu wrażeniu – może przerodzić się w koszmar. Jednakże obca kultura nie zawsze niesie ze sobą wyłączenie zło. W książce tej znajdziemy wszakże wiele innych, inspirujących, interesujących prezentacji prawych wzorów do naśladowania.

Monografia pod redakcją Jolanty Maćkowicz oraz Ewy Pająk-Ważnej zatytułowana „Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence” to potrzebna dzisiaj książka. Z pewnością jej ogromnym walorem jest to, że została wydana w języku angielskim. Znajdzie dzięki temu szersze grono odbiorców, którzy – należy mieć nadzieję – skorzystają z zamieszczonych w niej cennych informacji. Poleca się ją zatem wszystkim chcącym lepiej poznać i zrozumieć współczesną rzeczywistość społeczną i kulturową. Tym, którzy chcą docenić jej piękno, a jednocześnie nie dać zwieść się pozorom piękna.

źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12596/jolanta-mackowicz-ewa-pajak-wazna-eds-women-in-different-glo


Jest to książka wyjątkowa – ze względu na bogactwo treści, różnorodność podejmowanych tematów, perspektyw badawczych. (…) Pozornie jednolity temat, dotyczący najogólniej aktywności kobiet uwzględnia całe spektrum problemów, zagadnień, zjawisk. Głosy kobiece i o kobietach dobiegają tu z różnych miejsc – w sensie geograficznym, z różnych krajów Europy i świata (Włoch, Niemiec, Ukrainy, Polski, ale też z Pakistanu czy Indii), z różnych środowisk i społeczności kształtujących tożsamość kobiety (społeczność romska), z różnych przestrzeni aktywności kobiet: zawodowej, obywatelskiej, konsu­men­ckiej. Poznajemy kobiety pracujące w środowisku wiejskim i mieszkanki miast; zaangażowane politycznie i w środowisku domu(..).

Wartość książki upatruję w tym, że wpisuje się ona doskonale w społeczny dyskurs wokół pojęcia i problematyki gender, głośny w polskiej przestrzeni publicznej, wywołujący potężne emocje i nasilony zwłaszcza w ostatnich latach. Publikacja pod redakcją Jolanty Maćkowicz i Ewy Pająk-Ważnej (…) ma istotną wartość edukacyjną.

Review by

Prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, The Cardinal August Hlond University of Education in Myslowice, Poland
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda w Mysłowicach, Polska


Publikacja zatytułowana „Kobiety w różnych globalnych kontekstach. Kultura- Gender- Przemoc” pod redakcją Jolanty Maćkowicz i Ewy Pająk-Ważnej zawiera szereg znaczących i innowacyjnych badań oraz analiz.

Tom zawiera rozdziały, które dotyczą [sytuacji kobiet ] w wielu krajach i ilustrują - nieznane niekiedy - aspekty w różnych globalnych kontekstach.

Pozycja kobiety w społeczeństwie - zwłaszcza w odniesieniu do problematyki przemocy - jest istotnym obszarem badań z wielu powodów. Badania te służą promowaniu wartości ogólnoludzkich i kultywują koncepcję obywatela XXI wieku, odwołując się do idei sprawiedliwości, demokracji, pokoju i równości jednostki ; w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, w rodzinie oraz społeczeństwie.

Review by

Prof. Pella Calogiannakis,
University of Crete in Rethymnon, Greece
Uniwersytet w Rethymnon, Grecja

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło