• Obniżka
CYBERPRZESTRZEŃ - CZŁOWIEK - EDUKACJA. Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej

CYBERPRZESTRZEŃ - CZŁOWIEK - EDUKACJA. Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej

Podtytuł: TOM 5
ISBN: 978-83-8095-423-6
56,95 zł
47,15 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 50,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka ma charakter innowacyjny, twórczy i prognostyczny, prezentując najnowsze analizy dotyczące obszaru badawczego, jakim są nowe technologie informacyjno-komunikacyjne tworzące cyfrową przestrzeń. [...]

Ilość

Przedkładana do rąk Czytelnika książka Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej jest już piątym tomem serii „Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja”. Składa się z pięciu części.

Autorzy monografii zaprezentowali szereg nurtujących problemów. Poddali dyskusji m.in. zagadnienia: sprostania wyzwaniom współczesnej edukacji podczas rewolucji cyfrowej oraz potrzeb rozwijania kreatywności i innowacyjności, nabywania nowych kompetencji, szczególnie kompetencji cyfrowych, społecznych, komunikacyjnych i międzykulturowych (Barbara Galas, Sylwia Galanciak, Zbigniew Łęski, Anna Pierzchała), sieciowego dostępu do cyfrowych otwartych zasobów edukacyjnych w kontekście przygotowania nauczycieli do rozwijania kultury medialnej (Marta Wrońska), uwarunkowań alfabetyzacji funkcjonalnej (Wojciech Walat), dydaktycznych i wychowawczych aspektów otwartej przestrzeni edukacyjnej na różnych poziomach edukacji formalnej i pozaformalnej (Małgorzata Jabłonowska, Justyna Wiśniewska, Tomasz Huk, Zbigniew Ledóchowski, Wojciech Walat, Janusz Miąso, Justyna Woźniak, Anna Weiss, Piotr Drzewiecki), a także sfery niepewności, ograniczeń, szans i zagrożeń (Beata Kuźmińska-Sołśnia, Artur Bartoszewski, Jerzy Jastrzębski, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Adam Andrzejewski, Radosława Kompowska-Marek, Tomasz Warchoł).

Rozsądny rozmiar wprowadzenia do monografii nie pozwala na wyrażenie wszystkich walorów, kontekstów, wiedzy i pasji naukowej zaproszonych do publikacji twórców. Przegląd ich dorobku naukowego z zakresu otwartych zasobów edukacyjnych został w książce podzielony na trzy części, dotyczące uwarunkowań pedagogicznych, społecznych i kulturowych, wykorzystywania zasobów nowoczesnej edukacji oraz problematyki zastosowania technologii cyfrowych w edukacji. Sądzę, że najlepsze wprowadzenie do lektury tej niezwykle potrzebnej, aktualnej publikacji stanowi rozdział pierwszy, napisany przez Macieja Tanasia. Autor przenosi czytelnika w inne epoki, naświetla problemy z perspektywy wielu stanowisk i wzorców kulturowych, budując klimat do dyskusji o nowym wymiarze edukacji. Opisuje najnowsze działania krajowe i międzynarodowe, m.in. realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy – NASK projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Posługuje się pięknym językiem, bogatym w liczne przykłady, trafne metafory. Zwracając uwagę na wskaźniki otwartej edukacji, poddaje pod dyskusję wizję deskolaryzacji. Podkreśla zarówno teoretyczny wymiar relacji pomiędzy współczesną dydaktyką ogólną a technologią informatyczną, jak i jej utylitarne aspekty. Preferowaną przez siebie i rozwijaną m.in. przez swoich doktorantów koncepcją kształcenia komplementarnego wprowadza czytelnika do zagadnień podjętych m.in. przez Martę Wrońską, Wojciecha Walata, Janusza Miąso, Izabelę Mikołajewską, Agatę Mikołajewską i Małgorzatę Minchberg.

TOM 5
81 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Tanaś Maciej

Tanaś MaciejProfesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1972-1973 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Gdyni, a w latach 1975-2002 asystentem, następnie adiunktem na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1998-1999 był przedstawicielem Polskiego Komitetu UNESCO na międzynarodowych konferencjach na Krecie i w Moskwie, a także przedstawicielem Polski na II Światowym Kongresie UNESCO w Seulu w Korei Południowej.

W latach 1999-2002 był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku został prorektorem ds. kształcenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP (od 2003 - prorektorem ds. kształcenia i rozwoju). Jest również uczestnikiem Forum Pełnomocników Rektorów Wyższych Szkół Pedagogicznych ds. komputeryzacji procesu dydaktycznego oraz Zarządu Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych.

Katedrą Technologii Kształcenia i Komputeryzacji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku kieruje od 1999 roku

Zainteresowania naukowe: edukacja informatyczna i medialna, metodologia badań pedagogicznych, dydaktyka ogólna, zachowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych.

 

Galanciak Sylwia

Notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maciej Tanaś, i Sylwia Galanciak

ISBN druk

978-83-8095-423-6

ISBN e-book

Objętość

360 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Małgorzata Makiewicz
Wprowadzenie        

Część I
OZE – pedagogiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania


Maciej Tanaś
Otwarte zasoby edukacyjne – o potrzebie nowego paradygmatu dydaktycznego    

Barbara Galas
Zmiana kulturowa w warunkach rewolucji cyfrowej a edukacja    

Marta Wrońska
„Eksplozja” otwartych wirtualnych zasobów edukacyjnych a kultura medialna nauczycieli 

Sylwia Galanciak
Ku otwartej przestrzeni edukacyjnej – społeczny wymiar otwartych zasobów edukacyjnych   

Małgorzata Jabłonowska, Justyna Wiśniewska
Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu akademickim    

Tomasz Huk
YouTube – internetowa przestrzeń kształtowania wiedzy i umiejętności dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 

Zbigniew Ledóchowski
Znaczenie otwartych zasobów w edukacji informatycznej   

Beata Kuźmińska-Sołśnia, Artur Bartoszewski
Technologie mobilne i wirtualne – zagrożeniem czy szansą na indywidualizację i personalizację nauczania?   

Część II
OZE – demitologizacja idei?

Jerzy Jastrzębski
Mit wielkiego otwarcia. Spirala milczenia, gatekeeping, framing internetowy i edukacja   

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Otwarte zasoby – zamknięte umysły? O wybranych trudnościach zdobywania i przetwarzania informacji   

Wojciech Walat
Homo interneticus – problemy edukacji w czasach analfabetyzmu funkcjonalnego  

Janusz Miąso
Cyberprzestrzeń i life long learning – integracja czy fragmentaryzacja rzeczywistości?  Nadziejogenna perspektywa personalistyczna    

Anna Pierzchała, Zbigniew Łęski
Walka o ogień... Czy jesteśmy gotowi na kaganek oświaty?   

 Adam Andrzejewski
Teoretyczno-empiryczne studium mowy nienawiści i hejtu w mediach społecznościowych oraz otwartych zasobach edukacyjnych Konstatacje pedagogiczne 


Część III
OZE a technologie cyfrowe w edukacji

Wojciech Walat
Metaprogramowanie dydaktyczne – podstawowa strategia uczenia się i nauczania dydaktyki cyfrowej  

Piotr Drzewiecki
Edukacja medialna jako sztuka korzystania z mediów we współczesnych podstawach programowych kształcenia ogólnego w Polsce   

Tomasz Warchoł
Możliwości i ograniczenia edukacji nieformalnej realizowanej z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej  

Izabela Mikołajewska, Agata Mikołajewska
Od blended learning do kształcenia komplementarnego  

Zbigniew Ledóchowski
O wykorzystaniu mediów cyfrowych w dydaktyce refleksji kilka    

Anna Weiss
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji: modele teoretyczne (TPACK, SAMR, RAT, model Kerresa) i przykłady ich zastosowania  

Radosława Kompowska-Marek
Poradnictwo zawodowe w cyberprzestrzeni – szansa, zagrożenie czy wyzwanie dla współczesności?    

Małgorzata Minchberg
Sztuka edukacji. Rola nowoczesnego nauczyciela w sytuacji powszechnego dostępu do informacji 

Justyna Woźniak
Szkodliwe treści – o roli Internetu w kształtowaniu obrazu seksualności człowieka wśród młodzieży

fragment

W publikacjach z zakresu pedagogiki świat wirtualny często bywa utożsamiany z aktywnością niepożądaną, niezgodną z ogólnie przyjętymi normami, z przestępczością, nienawiścią i nieprzestrzeganiem prawa. Kiedy jednak sięgniemy po historię sieci, okazuje się, że u podstaw jej powstania leżały zachowania altruistyczne. Kultura Internetu wywodzi się z akademickiej tradycji współpracy naukowej, wymiany merytorycznej i upowszechniania wyników badań z podaniem nazwiska autora każdego odkrycia. Jej istotą jest technomerytokracja, czyli wiara w dobro warunkujące postęp naukowo-techniczny. Otwarte zasoby edukacyjne to idea wpisująca się w podwaliny Internetu. Jej rola jest nie do przecenienia, dlatego tak istotne jest włączenie jej w dyskurs nauk społecznych, szczególnie pedagogiczny. Tematyka opracowania jest zatem niezwykle aktualna i ważna poznawczo.

Z recenzji dr hab. Natalii Walter, prof. UAMNiniejsza publikacja to jedna z pierwszych i nielicznych monografii pod redakcją, w których Autorzy wskazują na obecny stan, możliwości i perspektywy dynamicznego rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych. Nigdy dotąd dostęp do jakichkolwiek zasobów informacji, wiedzy i wyników badań, bez względu na obszar i dyscyplinę naukową, nie miał tak wielkiego znaczenia. Edukacja na rzecz zastosowania i wykorzystania nowych możliwości otwartych zasobów edukacyjnych zdaniem Autorów pozwala na systematyczną ich rozbudowę oraz wzbogacanie w skali globalnej przez internautów społeczności światowej, złożonej z uczonych, badaczy, studentów i uczniów. […] Praca stanowi zbiór ważnych i inspirujących tekstów, których autorami są wybitni znawcy tego nowego, dynamicznie rozwijającego się obszaru badawczego, edukacyjnego, medialnego, informacyjnego i twórczego. […] Książkę tę w pełni polecam wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym, studentom różnych środowisk akademickich i badawczych. Z pewnością zmultiplikuje ona wiedzę osób zainteresowanych tą problematyką, wzbogaci posiadane już kwalifikacje oraz uzupełni kompetencje badawcze i edukacyjne. Skłoni czytelników do refleksji nad zastosowaniem otwartych zasobów edukacyjnych.

Z recenzji dra hab. Józefa Bednarka, prof. APS

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło