• Obniżka
Młodzież i sukces życiowy

Młodzież i sukces życiowy

ISBN: 978-83-7587-515-7
47,43 zł
35,63 zł Oszczędzasz: 11,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 37,41 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej

Sukces życiowy to nie tylko kategoria teoretyczna i ideologiczna, lecz także forma praktyki społecznej, ważna z perspektywy konstruowania tożsamości człowieka. Prezentowana książka wpisuje się we współczesne dyskusje nad społecznymi oraz edukacyjnymi kontekstami sukcesu życiowego. Jej pierwsza część poświęcona jest analizie teoretycznych koncepcji odnoszących...

Ilość

Sukces życiowy to nie tylko kategoria teoretyczna i ideologiczna, lecz także forma praktyki społecznej, ważna z perspektywy konstruowania tożsamości człowieka. Prezentowana książka wpisuje się we współczesne dyskusje nad społecznymi oraz edukacyjnymi kontekstami sukcesu życiowego. Jej pierwsza część poświęcona jest analizie teoretycznych koncepcji odnoszących się do sukcesu życiowego w ramach nauk pedagogicznych i społecznych, a także rekonstrukcji różnorodnych ideologii sukcesu w społeczeństwie nowoczesnym i ponowoczesnym. Druga część publikacji zawiera wyniki badań jakościowych nad społecznymi konstrukcjami sukcesu życiowego młodzieży w czterech państwach europejskich – Polsce, Czechach, Niemczech i Holandii. Mamy nadzieję, że książka zostanie życzliwie przyjęta przez wszystkich zainteresowanych problemem sukcesu życiowego w teorii i praktyce społeczno-edukacyjnej.

Dobrochna Hildebrandt-Wypych

Katarzyna Kabacińska

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Wprowadzenie (Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Katarzyna Kabacińska)

Część pierwsza

Młodzież – edukacja i sukces życiowy: konteksty teoretyczne i praktyka społeczna

Dobrochna Hildebrandt-Wypych

Sukces życiowy wobec przemian kapitalizmu – od indywidualizmu wczesnej nowoczesności do hiperindywidualistycznego rozproszenia ponowoczesności

Zbyszko Melosik

Dyplom akademicki i sukces życiowy

Tomasz Gmerek, Zbyszko Melosik

Loteria i szczęśliwy traf – przyczynek do socjologii sukcesu życiowego

Daria Hejwosz

Szkolnictwo wyższe i sukces w krajach pozaeuropejskich(na przykładzie Stanow Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki i Argentyny)

Dobrochna Hildebrandt-Wypych

Fenomen pokolenia młodzieży

Maciej Muskała

Skazani na brak sukcesu? Reprodukcja wykluczenia społecznego w świetle koncepcji Pierre’a Bourdieu

Część druga

Sukces życiowy w opiniach studentów w wybranych społeczeństwach europejskich: wyniki badań empirycznych

Dobrochna Hildebrandt-Wypych

Podstawy teoretyczne i założenia metodologiczne badań

Daria Hejwosz

Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego młodzieży polskiej

Katarzyna Kabacińska

Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego młodzieży czeskiej

Dobrochna Hildebrandt-Wypych

Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego młodzieży niemieckiej

Jakub Andrzejczak

Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego młodzieży holenderskiej

Podsumowanie (Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Katarzyna Kabacińska, Jakub Andrzejczak, Daria Hejwosz)

Bibliografia

Noty o autorach

fragment

Młodzież i sukces życiowy. Studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej, pod redakcją Dobrochny Hildebrandt-Wypych i Katarzyny Kabacińskiej, Poznań 201.

Przedłożony do recenzji maszynopis pracy zbiorowej jest bardzo dobrą egzemplifikacją jakże rzadkich w ostatnich latach badań porównawczych w obszarze pedagogiki społecznej. Nie jest je łatwo prowadzić, gdyż wymaga to nie tylko bezpośredniego kontaktu z interesującymi nas poza granicami kraju środowiskami socjalizacyjnym i umiejętnego konfrontowania występujących w nich procesów czy ich symptomów, które sprzyjają rozwojowi tożsamości młodych ludzi w ponowoczesnym świecie. Rozprawa ma szczególny walor, bowiem łączy w sobie kilka perspektyw kulturowych, które przenika wspólne podejście badawcze oraz inspiracje teoretyczne określające sposób postrzegania kategorii sukcesu w naszym codziennym życiu.

Rozprawa ma intrygujący merytorycznie charakter, gdyż przeprowadzona w niej analiza dynamicznego fenomenu, jakim jest sukces życiowy pozwala odkryć, jak ważne stanowi on pole do refleksji i empirycznych diagnoz. Sukces życiowy wpisuje się bowiem jako jeden z bardziej znaczących celów życiowych młodzieży, przenikając w struktury jej egzystencji, sposób myślenia i podejmowane działania w różnych sferach ich codziennego życia. Międzykulturowe zderzenie ich ze sobą w kontekście fenomenu, o jakim pisał przed laty prof. Zbyszko Melosik kształtowania się tożsamości typu globalnego nastolatka, powinno dać nam odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie sukces staje się konstytutywną cechą tego pokolenia dojrzewającego w dobie i przestrzeni „płynnej nowoczesności”? Czy sukces jest imperatywem tych czasów, czy może determinowanym przesłankami pozaedukacyjnymi i pozaosobowościowymim, które wynikają z procesów makro- i mezoekonomicznych, gospodarczych, ideologiczno-politycznych? Redaktorki tego tomu stawiają nas przed koniecznością identyfikowania pola „rażenia” orientacją na sukces jako sprzyjającego lub zagrażającego socjalizacji młodzieży. Trafnie dobrano do badań młodzież z państw, w których wyrasta ona w odmiennych warunkach społeczno-gospodarczych i politycznych doświadczając zarazem jakże zbliżonych procesów autoformacyjnych. Z jednej strony mamy tu przedstawicieli państw posocjalistycznych (Czechy i Polska), jak i tych, które zaliczane są do najbardziej rozwiniętych gospodarczo i są z wieloletnimi doświadczeniami demokratycznymi (Niemcy, Holandia), a dzisiaj, po Zjednoczeniu Europy stwarza się im partnerskie warunki do współpracy i otwiera nowe przestrzenie do wymiany doświadczeń. […]

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło