• Obniżka
Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci

Podtytuł: Perspektywa pedagogiczna
ISBN: 978-83-8095-655-1
38,10 zł
34,10 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 36,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podjęta w monografii problematyka jest niezwykle ważna z perspektywy adekwatności oddziaływań edukacyjnych kierowanych do grupy dzieci i młodzieży zdolnej.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book

Podjęta w monografii problematyka jest niezwykle ważna z perspektywy adekwatności oddziaływań edukacyjnych kierowanych do grupy dzieci i młodzieży zdolnej. Procesami wychowania, kształcenia i samokształcenia, „sprzyjających rozwojowi zdolności człowieka w cyklu całego jego życia” zajmuje się pedagogika zdolności (giftedchild pedagogy). Transformacja potencjału zdolnościowego dziecka w dojrzały talent jest procesem rozciągniętym w czasie i warunkowanym szeregiem czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które mogą go wspierać albo ograniczać. Rodzice jako pierwsi mogą dostrzec najwcześniejsze nawet przejawy dziecięcych zdolności i to oni na ogół wprowadzają swoje córki i synów w określoną dziedzinę aktywności, wzmacniając ich zainteresowania nią. W kolejnych zaś etapach transformacji potencjału zdolnościowego mogą budować motywację swego dziecka i jego wytrwałość w dążeniu do postawionych celów, jak i rozwijać jego kompetencje społeczne, ale i zapewniać wsparcie finansowe, organizacyjne oraz emocjonalne. Rodziny uczestniczące w prezentowanym projekcie badawczym odegrały rolę stymulującą rozwój zdolności swoich córek i synów.

Zawarte w monografii analizy mogą stać się inspiracją dla praktyków – pedagogów, nauczycieli i innych osób związanych z tworzeniem oferty edukacyjnej, adresowanej do dzieci i młodzieży zdolnej – zainteresowanych budowaniem form współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Opisane tu doświadczenia rodzin, towarzyszących dzień po dniu swoim zdolnym córkom i synom w ich procesach rozwojowych, stać się mogą cenną wskazówką dla innych rodziców.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono tendencje dominujące we współczesnym rozumieniu istoty zdolności, ich genezy i rozwoju. Autorka przyjęła założenie o rozwojowym charakterze zdolności, definiując je za F. J. Mönksem jako pewien potencjał do uzyskania wysokich lub bardzo wysokich osiągnięć w jednej lub kilku dziedzinach aktywności. Chcąc zaakcentować kontekst czasowy zjawiska zdolności w tytule monografii używa terminów „odkrywanie” i „rozwijanie” w odniesieniu do procesów diagnozowania i kształcenia zdolności, analizowanych na gruncie pedagogiki zdolności, jako kluczowych etapów wszelkich działań edukacyjnych podejmowanych z myślą o dzieciach i młodzieży zdolnej. W rozdziale drugim monografii odnosi się do dotychczasowych eksploracji badawczych podejmujących próby scharakteryzowania różnych wymiarów środowiska rodzinnego osób zdolnych oraz jego roli w rozwoju dziecięcych potencjalności. Jak wykazała powyżej, w swoim rozumieniu rodziny bazuje na podejściu systemowym, traktując ją jako dynamiczny system wzajemnych sprzężeń. Kolejny rozdział odsłania założenia ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne, które legły u podłoża opisywanego w monografii projektu badawczego.

Przedstawia tu uzasadnienie dokonanych wyborów oraz szczegółowy opis zastosowanego instrumentarium (indywidualnego wywiadu pogłębionego), jak również zasady konstruowania próby badawczej. I wreszcie trzy kolejne rozdziały przedstawiają konstruowany w rodzinie obraz zdolności córek i synów oraz ukazują doświadczenia rodzin związane z odkryciem potencjałów zdolnościowych dzieci wraz z podjętymi działaniami wspierającymi ich rozwój.

Przedstawione tu wyniki badawcze wpisują się w polskie i światowe eksploracje, zmierzające do nakreślenia obrazu rodzin wychowujących dzieci i młodzież zdolną i ich roli w procesach transformacji dziecięcych zdolności. Odsłaniają ich fenomen ukryty w codziennych, zwyczajnych praktykach rodzinnych wraz z przemianami, jakie im towarzyszą. Zaprezentowane wyniki pozwalają też na uchwycenie atrybutów badanych rodzin upodabniających je do wyróżnionych przez Kevina Rathunde’a rodzin autotelicznych, które przygotowują swoje dzieci do czerpania zadowolenia i satysfakcji z życia, dając im tym samym szanse na doświadczanie stanu „przepływu” (flow) odkrytego i opisanego przez M. Csikszentmihalyiego. Zdaniem tego autora osoby, które nie przeżywają takich stanów emocjonalnych rzadko są w stanie przekraczać granice tego, co już poznane, dokonane.

Perspektywa pedagogiczna
146 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-655-1

Stańczak Małgorzata

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Stańczak Małgorzata

ISBN druk

978-83-8095-655-1

ISBN e-book

978-83-8095-678-0

Objętość

292 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

Rozdział I. Zdolności dzieci i ich rozwój

1. Współczesne pojmowanie zdolności

2. Geneza zdolności

3. Wybrane koncepcje i modele zdolności

4. Refleksje podsumowujące

Rozdział II. Dziecko zdolne w rodzinie

1. Współczesne rozumienie rodziny

2. Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności

3. Cechy domu rodzinnego

3.1. Potencjał społeczno-ekonomiczny

3.2. Konstelacje rodzinne

3.3. Klimat emocjonalny

4. Refleksje podsumowujące

Rozdział III. Proces badawczy – założenia i realizacja

1. Perspektywa badawcza

2. Cel i problematyka

3. Metoda gromadzenia danych

4. Zasady konstruowania próby badawczej

5. Metoda analizy danych

Rozdział IV. Odkrywanie zdolności dzieci

1. Poszukiwanie źródeł

2. Rodzicielskie oszacowanie potencjałów

3. Ścieżki rozpoznania

3.1. Eksperck

3.2. Rodzinna

3.3. Rodzinno-ekspercka

4. Refleksje podsumowujące

Rozdział V. Rozwijanie zdolności dzieci

1. Wczesna stymulacja rozwoju

2. Kształcenie specjalistyczne

2.1. Poszukiwanie możliwości kształcenia

2.1.1. Spiritus movens

2.1.2. Rodzicielskie rozterki

2.1.3. Decyzja

2.2. Ścieżki rozwoju zdolności

2.2.1. Akademickie

2.2.2. Muzyczne

2.2.3. Taneczne

2.2.4. Sportowe

3. Rodzinne kształcenie incydentalne

3.1. Praktyki czytelnicze

3.2. Partycypacja w kulturze artystycznej

3.3. Kontakty międzykulturowe

3.4. Rodzinne podróże edukacyjne

4. Refleksje podsumowujące

Rozdział VI. Cechy rodzin wspierające rozwój zdolności dzieci

1. Bliskość uczuciowa

2. Elastyczne granice zewnętrzne

3. Koncentracja na dziecku

3.1. Wymiar temporalny

3.2. Wymiar zawodowy

3.3. Wymiar czasu wolnego

4. Możliwość dokonywania wyborów

5. Refleksje podsumowujące

Zakończenie

Bibliografia

Fragment

Pani Małgorzata Stańczak autorka książki pt. Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna wydanej przez Oficynę Wydawniczą "Impuls" zaprasza Czytelnika, aby wraz z nią odkrywał rozwój zdolności wśród rodzin posiadających zdolne dzieci z punktu widzenia doświadczonej pedagogicznej obserwatorki.

Książka ta składa się z 6 rozdziałów.

Doskonale napisany wstęp napisany przez autorkę, zachęcił mnie do zapoznania się z bliżej przedstawionymi głównymi zagadnieniami dotyczącymi procesów badawczych uzdolnień dzieci, doświadczeń rodzin, które odkrywały walory początkowe z życia ich uzdolnionych dzieci.

Tematyka została trafnie dobrana zarówno, jak i pomysłowo skonstruowana, a przy tym uświadomiona została rodzicom wszechstronna wiedza autorki, z którą ma możliwość się podzielić. Jestem pod ogromnym wrażeniem rozwinięcia głównego tematu, który dotyczy doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci, który we współczesnym środowisku szkolnym odbierany jest bardzo różnie.

Rodzice sami na ogół próbują poradzić sobie z tym trudnym zagadnieniem dotyczącym uzdolnień na co dzień. Zdolności są te najczęściej zauważone w przedszkolu, kiedy dziecko ma 3- 4-latka. Najlepiej jest rozwinąć talenty u dzieci jednak w wieku szkolnym, ale należą pamiętać o najważniejszych zasadach pedagogicznych.

Należy mieć pozytywne nastawienie do uzdolnień dzieci bez względu na uzyskane posiadane przez niego talentu. Owszem zdarzają się przypadki, że rodzice nie chcą, aby uzdolnienia ich dzieci były ujawniane. Przykładem jest na to brak czasu oraz to, że talent może niekorzystnie wpłynąć na rezultat edukacji. Rodzic musi zadać sobie pytania, które nasuwające się po przeczytaniu tej książki.

Co ja tak naprawdę oczekuje od własnego dziecka i czy chce, uaktywniało swoją aktywność ukrytą dotychczas w zdolności, którą ja jako rodzic dostrzegam?, Czy moje dziecko będzie szczęśliwe w momencie ujawnienia, że ma umiejętność szybkiego rozumowania przeczytanego przez niego tekstu?

Pani Małgorzata Stańczak, autorka książki w rozdziale III pozwala rodzicowi spojrzeć inaczej na problem wynikający z tego, że podjęty przez nią tematu uzdolnień, który nie jest łatwy w drodze ku dążeniu do doskonałej edukacji.

Autorka wykorzystała w książce bogatą literaturę.

Zamieszczone zostały przykłady rodzin, u których wykazano, że ich dzieci posiadają uzdolnienia. Rodziny te dzielą się swoimi osobistymi uwagami, jak wyglądało, ich codzienne życie mając na uwadze dziecko uzdolnione.

Oficynie Wydawnicze "Impuls" dziękuje podarowanie mi do zrecenzowania egzemplarza książki autorstwa Pani Małgorzaty Stańczak autorka książki pt. Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna. Jest to bardzo przydatna książka zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli.

źródło: Anna Sz.

Co za utalentowany człowiek! – krzyczymy obserwując kogoś, kto nas zachwyca swoimi osiągnięciami. Kiedy widzimy taką osobę w akcji, mamy wrażenie, że wszystko przychodzi mu z wielką łatwością, że sukcesy w jego życiu przychodzą w niezwykły wręcz sposób. Widzimy rezultaty (na różnych polach) i zachwycamy się nimi. Nie zastanawiamy się nigdy, ile dana osoba pracowała na swój sukces, zapominamy o godzinach ciężkiej pracy, o poświęceniu zarówno jej, jak i całego jej otoczenia. Tak naprawdę jednak ponad 90 procent sukcesu to tylko i wyłącznie ciężka praca. Talent stanowi maksymalnie 10 procent, a nawet mniej.

Aby ta ciężka praca – a w konsekwencji rezultaty – miała sens, na samym początku trzeba dany talent odkryć i pomóc mu się rozwijać. Niekiedy wyjątkowe umiejętności dostrzega sam zainteresowany, ale częściej to rodzice i nauczyciele znają i obserwują dziecko na tyle uważnie, że są w stanie odkryć jego potencjał. Właśnie o roli rodziny w osiąganiu sukcesów, w rozbudzaniu zainteresowań, które mogą przerodzić się w pasję, traktuje książka Małgorzaty Stańczak, pt. „Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna”. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja to nie tylko lektura adresowana do socjologów czy pedagogów, ale do wszystkich zainteresowanych tematem – począwszy od psychologów po samych rodziców, którzy wywierają realny wpływ na życie dziecka i jego wybory.

Już dawno okazało się, że na zdolności ma wpływ wiele czynników, zaś środowisko rodzinne jest jednym z ważniejszych. Autorka prezentuje badania, które ukazują rolę rodziny w przemianie odkrytego potencjału dziecka w talent. Wychodząc od założenia, że środowisko domowe stanowi najistotniejszy czynnik transformacji zdolności dzieci, Małgorzata Stańczak, starała się dokonać rekonstrukcji doświadczeń rodzin dzieci i młodzieży, wykazujących uzdolnienia w różnych obszarach, związanych z odkryciem, a także rozwojem potencjału dzieci.

Książka składa się z sześciu rozdziałów, z czego w pierwszym autorka prezentuje podstawy teoretyczne badanego zagadnienia, koncentrując się na pojmowaniu zdolności, ich genezie, a także prezentuje wybrane koncepcje i modele zdolności. Rozdział drugi został poświęcony rodzinie – zarówno jej współczesnym rozumieniu i traktowaniu, jak też roli środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności dziecka.

W trzecim rozdziale został opisany proces badawczy – jego założenia i realizacja. Autorka dokładnie opisuje tu różne metody gromadzenia danych, którymi posłużyła się realizując badania biograficzne, wyjaśnia również zasady konstruowania próby badawczej, które zastosowała. Kolejne rozdziały stanowią odzwierciedlenie procesu badawczego i omówienie wyników przeprowadzonych badań oraz wyciągnięcie wniosków. Stańczak zidentyfikowała trzy ścieżki rozpoznania zdolności dzieci (ekspercka, rodzinna oraz rodzinno-ekspercka), zauważając przy tym, że postrzeganie zdolności dzieci różnicuje przede wszystkim poziom uzyskiwanych osiągnięć – większość z tych dzieci, które są traktowane przez swoje rodziny jako „uzdolnione”, odznaczają się wysokimi osiągnięciami. Autorka przywołuje również trzy etapy kształcenia talentu, z czego pierwszy ma charakter rozpoznawczy, drugi to nabywanie wiedzy i umiejętności fachowych, zaś trzeci to etap tworzenia unikatowego miejsca w dziedzinie lub wkładu w nią. Zwraca również uwagę na poszukiwanie możliwości kształcenia oraz kształcenie specjalistyczne.

Każdy z etapów przemiany potencjału dziecka w jego talent, stawia przez rodzicami określone zadania. To, w jaki sposób im sprostają, jak poradzą sobie z dylematami związanymi z wyborem określonych dróg rozwoju / kształcenia, będzie miało bezpośredni wpływ na to, jak te talenty dziecka się rozwiną. Dlatego też warto poświęcić szczególna uwagę ostatnim dwóm rozdziałom książki chociażby po to, by nie zaprzepaścić możliwości stojących przed dzieckiem i przeanalizować wszystkie możliwe ścieżki jego rozwoju. Nie można również zapomnieć o samym klimacie panującym w domu, atmosferze, w jakiej dziecko wzrasta”. Jak bowiem Stańczak zauważa: „ przyjazna atmosfera domu rodzinnego, dobre relacje rodziców i dzieci koncentracja rodziców na potrzebach dziecka, pozostawienie mu przestrzeni do podejmowania własnych wyborów tworzą fundament dla dobrego klimatu motywacyjnego i dają dzieciom szansę na korzystanie z własnych zasobów”.

Zawartość merytoryczna, ale i wymiar praktyczny książki - możliwość wyciągnięcia własnych wniosków, a także posiłkowania się doświadczeniami innych rodzin sprawiają, że publikacja Małgorzaty Stańczak jest szczególnie cenna dla samych rodzin, ale również dla osób pracujących z dziećmi i dzięki wnikliwiej ich obserwacji mają swój udział w odkrywaniu i rozwijaniu ich potencjału.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2019/09/magorzata-stanczak-doswiadczenia-rodzin.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło