Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne

Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne

ISBN: 978-83-7587-392-4
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Obszary pracy współczesnej szkoły

Autorzy niniejszego zbioru skoncentrowali się na takiej pracy nauczycielskiej, która pozwala kreować szkołę jako placówkę nowoczesną, dostosowującą się do wymogów i oczekiwań współczesnego świata. Centralne miejsce zajmuje tu uczeń, który jest podmiotem wszelkich oddziaływań edukacyjnych.

Wersja książki
Ilość

Głównym przedmiotem pracy „Przestrzeń edukacyjna…” jest refleksja i propozycje sposobów doskonalenia funkcjonowania ośrodków szkolnych. Temat książki doskonale wpisuje się w aktualny dyskurs oświatowy. Autorzy poszczególnych tekstów skupiają swoją uwagę na szkole i jej znaczeniu we współczesnej strukturze społecznej, jej potrzebach i problemach. Tym samym opracowanie staje się diagnozą postawioną polskiej szkole. Treść książki podzielona jest na trzy rozdziały podzielone za względu na obszar analizy.

Pierwszy rozdział składa się z tekstów których myślą przewodnia są wyzwania przed jakimi stoi obecnie polskie szkolnictwo. Mowa tu między innymi o zmianach w sposobie realizacji funkcji dydaktycznej szkoły i konieczność jej otwarcia na wielokulturowość. Artykuły zebrane w drugiej części dotyczą roli szkoły w środowisku lokalnym i stawianych wobec niej oczekiwaniom i postulatom.

Trzeci rozdział poświęcony jest wybranym problemom dotykającym współczesną szkołę m.in.: wciąż kontrowersyjnym kwestiom edukacji seksualnej, edukacji uczniów z tzw. obszarów ryzyka, integracji uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, czy często pomijana w literaturze rola samorządu szkolnego. Lektura książki pozwala zorientować się wśród najważniejszych zagadnień dotyczących współczesnej szkoły. Nawet jeśli nie dostarczy czytelnikowi konkretnych odpowiedzi na nurtujące pytania, z pewnością pobudzi do refleksji nad wielością obszarów funkcjonowania szkoły i różnorodnością wyzwań przed jakimi stoi.

100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-392-4

Rudek Iwona

Ferenz Krystyna

Błaszczyk Klaudia

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Rudek Iwona, Ferenz Krystyna, Błaszczyk Klaudia

ISBN druk

978-83-7587-392-4

ISBN e-book

978-83-7587-392-4

Objętość

206 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Słowo wstępne

Krystyna Ferenz

Cele bliskie i dalekie edukacji szkolnej

1. Szkoła wobec nowych potrzeb edukacyjnych

Jolanta Karbowniczek

Międzykulturowość i wielokulturowość jako model edukacji otwartej na odmienność kulturową i interakcje

Marzanna Farnicka

Stan umiejętności społecznych dzieci w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych

Małgorzata Siwińska

Edukacja przez sztukę drogą do piękna doskonalącego człowieczeństwo

Klaudia Błaszczyk

Przygotowanie współczesnej szkoły do kształcenia na odległość

Jarosław Wagner

Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji przyszłych pedagogów

Ewa Nowicka

Technologie informacyjne w pracy pedagoga-terapeuty

2. Rola szkoły w środowisku lokalnym

Janusz Gęsicki

Szkoła a zmiany społeczności lokalnych

Zofia Remiszewska

Szkoła w społeczności lokalnej. Studium przypadku

Bożena Olszak-Krzyżanowska

Podmiejska „szkoła przyszłości” widziana oczami społeczności szkolnej i lokalnej

Ewa Tłuczek-Tadla

Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu czy bierności społecznej?

Małgorzata Krawczyk-Blicharska

Oczekiwania pracodawcy wobec szkoły wyższej jako podmiotu kształtującego przyszłego pracownika

3. Wybrane problemy edukacji we współczesnej szkole

Telimena Ryta

Bariery edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów edukacyjnego ryzyka

Marzena Sendyk

Funkcjonowanie w szkole dzieci z poczuciem osamotnienia w rodzinie

Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk

Szkolne warunki integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

Irena Bartusiak

Znaczenie samorządu szkolnego w procesie kształtowania się postaw prospołecznych uczniów

Justyna Ratkowska-Pasikowska

Wychowanie do życia w rodzinie w opinii uczniów

Emilia Olejnik-Krupa

Edukacja seksualna w polskiej i szwedzkiej szkole

Bibliografia

fragment

[…] Wszystkie teksty, mimo, że odnoszą się do różnych kwestii, łączy nie tylko wspólny przedmiot analiz (jest nim współczesna szkoła, jej funkcjonowanie i warunki tego funkcjonowania, ale i aktualność oraz ważność podejmowanych w nich zagadnień. Różnorodność tematów poruszanych w zbiorze, jak również ważność i aktualność podejmowanych w nim zagadnień, uzasadniają przekonanie, że praca ta spotka się z szerokim odbiorem. Jej lektura, nawet jeśli nie dostarczy każdemu czytelnikowi odpowiedzi na nurtujące go pytania i nie zawsze zaspokoi potrzebę pełnej wiedzy, może pobudzić do refleksji nad wielością obszarów funkcjonowania szkoły i różnorodnością wyzwań, przed jakimi stoi. Co więcej, pozwala tę różnorodność i wyzwania nie tylko poznać ale zarazem zorientować się w odmiennościach podejścia do poruszanych zagadnień. Sądzę również, że podejmowane w pracy tematy, mogą stać się przedmiotem studiów innych badaczy, którzy w zgromadzonych tutaj tekstach mogą znaleźć inspirację do własnych poszukiwań. […]

Fragment recenzji wydawniczej – dr hab. Ewa Muszyńska, prof. UAM 

[…] Praca zbiorowa „Przestrzeń edukacyjna..” jest strukturą złożoną i wielowymiarową. Zgromadzone teksty są wyrazem namysłu nad sposobami doskonalenia funkcjonowania szkoły, tym samym wachlarz spraw poruszanych przez autorów wpisuje się w aktualny dyskurs oświatowy. Nie bez przyczyny, w centrum zainteresowań postawiono szkołę- trwały element systemu oświatowego – ważny dla zapewnienia swoistości społeczeństwa, lecz także jego otwartości kulturowej. Z takiego mechanizmu kształtowania mentalności społeczeństwa nie zrezygnuje bowiem żadne współczesne państwo jako makrogrupa i organizacja zbiorowego życia. Autorzy tekstów dostrzegają rolę i znaczenie współczesnej szkoły, wnikliwie rozpoznają obszary jej funkcjonowania zarówno w aspekcie nowych potrzeb, jak i nie rozwiązanych problemów. W takim ujęciu opracowanie stanowi interesujący dokument czasu – diagnozę postawioną polskiej szkole… […]

Fragment recenzji wydawniczej – dr hab. Inetta Nowosad

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło