Podstawy etyczne skautingu Baden-Powellowskiego

Podstawy etyczne skautingu Baden-Powellowskiego

ISBN: 978-83-7850-683-6
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1928 r.: "Podstawy etyczne skautingu Baden-Powellowskiego"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1928 r.: "Podstawy etyczne skautingu Baden-Powellowskiego"

Harcerstwo nasze pod względem metod i organizacji bezsprzecznie znacznie poszło naprzód w porównaniu z tem, co było w jego lwowskich początkach. A jednak jakżesz często słyszy się głosy o niskim poziomie harcerskim — harcerzy, jakżesz często wspomina tego ducha, ten nastrój ideowy pracy, jaki był w Harcerstwie w okresie przedwojennym. Różne podaje się powody i przyczyny — i bezsprzecznie, zjawisko to nie jest proste. Do różnych przyczyn niezadawalniającego nas poziomu moralnego, ideowego, jak się zwykło mówić, mniemam, śmiało można dodać jedną — i to nie najmniej ważną: właśnie to, że w dziedzinie pogłębienia ideologji, znacznie mniej zrobiliśmy, niż w dziedzinie metodyki i organizacji. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że w dziedzinie ideologji nie potrafiliśmy niczego dodać do prac Małkowskich, Grodyńskich, Kozielewskich, Strumiłłów i innych z początkowego okresu Harcerstwa. A nawet gorzej: bywały okresy, kiedy ta ideologja starych harcerzy była jakby w defensywie przed atakami większego „przystosowania do życia“.

Zaatakować to moje twierdzenie o zastoju w dziedzinie ideologji można od jednej strony — i to bardzo poważnie (proszę o to żyjących dziś „starych“).

Mianowicie: walczono w początkach harcerstwa o to, czy ono ma mieć Prawo i Przyrzeczenie „z Bogiem“ czy „bez Boga“, zdawałoby się, że nawet już po wprowadzeniu do przyrzeczenia obowiązku „służby Bogu“ (do Prawa jednak go nie włączono) kwestja religijności harcerzy i praktyk religijnych pozostawała jakoś skromnie w ukryciu — podczas gdy dziś mamy za sobą szereg uchwał i deklaracyj o chrześcijańskim charakterze Z. H. P., mamy oficjalną opiekę duchowną, cieszymy się poparciem sfer kościelnych, które powołują kapelanów harcerskich, a nawet tworzą osobną komisję dla spraw opieki duchownej nad Z. H. P. Więc może w tej dziedzinie, bardziej szczerego i wyraźnego stosunku do religji poszliśmy naprzód w porównaniu ze „starem Harcerstwem“? Może — dałby Bóg, wydaje mi się jednak, że i pod tym względem prawdziwi harcerze starzy byli głębsi od nas.

Z nami jest gorzej: bardzo często ideologji harcerskiej nie znamy, jakżesz możemy ją rozumieć, pokochać i przejąć się nią na całe życie? Opowiadają, że to, co na ten temat referowałem na kursach związkowych, dla ogółu kandydatów na podharcmistrzów było rewelacją, odkrywało przed nimi niespodziewanie głębokie myśli, zmieniało ich pogląd na Harcerstwo, którego dotychczas, podobno nawet na najlepszych kursach uczono ich uczyć, a nie uczono poznawać, przemyśleć, gruntować, przejmować za najgłębszą treść swego życia, za jego normę i busolę. Znów powiecie: przesadzasz. Znów odpowiem: Daj Boże, że się mylę.

Pracę tę traktuję jako wstępną; przedstawia ona poglądy twórcy skautingu, generała Roberta Baden-Powella, naogół bez uwag krytycznych. Ma to być wstęp i podstawa do rozważania ideologji naszego, polskiego, Harcerstwa i do prac nad jej rozwinięciem i pogłębieniem. Zasady Harcerstwa naszego ujmują: Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie (patrz „Rocznik Harcerski“ na r. 1928, str. 14 i n.) oraz uchwały i rezolucje zjazdów harcerskich i konferencyj, zebrane w zeszycie Nr. 2 — 3 „Organizacji Harcerstwa“ (St. i I. Sedlaczkowie, Warszawa 1927). Źródłami do badań nad nią jest literatura harcerska (patrz „Bibljografja Harcerska“, St. Sedlaczek, Warszawa 1927), zwłaszcza zaś roczniki czasopism, szczególnie „Skauta“ lwowskiego i „Harcmistrza“.

Co to jest skauting?

Pełną odpowiedź na to pytanie wyrobi sobie czytelnik dopiero po zapoznaniu się z tekstami zestawionymi w całej tej pracy. Wydaje się jednak celowe już we wstępie podanie kilku najbardziej podstawowych o istocie skautingu wiadomości...

196 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Sedlaczek Stanisław

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1928 rok

Autor

Sedlaczek Stanisław

ISBN druk

978-83-7850-683-6

ISBN e-book

Objętość

56 stron

Wydanie

I, 2014

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Wstęp.    

I. Część pierwsza.    

1. Ogólne ujęcie poglądu B. P. na świat    

2. Kodeks skautowy    

II. Część druga. szczęście.   

1. Jak B. P. rozumie szczęście   

2. Cechy osobiste — warunki szczęścia   

3. Wyższe ideały — warunki szczęścia 

4. Poznanie przyrody 

5. Szczęście rodzinne   

6. Służba (ogólnie) 

7. Służba bliźnim 

8. Służba ojczyźnie 

9. Służba ludzkości 

10. Służba, jako wyraz postawy czynnej 

11. Sportowe traktowanie życia 

III. Część trzecia.

1. Co nie jest szczęściem i co szczęściu przeszkadza   

2. Wady i braki 

3. Egoizm   

4. Strach   

5. O jakie dobra zabiegać, dalsze czy bliższe? 

6. Niepowodzenia życiowe 

7. Honor 

8. Obowiązek 

Zakończenie  

Kodeks skautowy

Z uznania pewnych dyspozycyj za składające się na idealny typ człowieka-obywatela, z uznania pewnego sposobu postępowania za dobre, jako środek do osiągnięcia pewnych dóbr wyższego rzędu — wypływają odpowiednie normy, nakazy moralne „bądź takim a takim“, „postępuj tak a tak“. Te normy moralne ujmuje B. P. w kodeks, który prawa moralne przekształca w prawa organizacyjne pewnej korporacji, Boy Scouts Association — i dalej: wszystkich organizacyj skautowych świata.

Kodeks skautowy powstał w r. 1908 i nie uległ od tego czasu żadnym zasadniczym zmianom. Jakkolwiek poglądy B. P. podlegały rozwojowi i dziś możeby kodeks ten doznał pewnych uzupełnień, unika się tego, bo bardzo niepożądaną jest rzeczą zmienianie choćby tylko sformułowania zasadniczych tez wielkiego Ruchu: zawsze to w jakimś stopniu naraża na szwank autorytet podstawowych zasad.

Kodeks Skautowy składa się z trzech części, które stanowią: Przyrzeczenie skautowe; Hasło skautów; Prawo skautowe. Formę słowną tych form: formę przyrzeczenia, tryb rozkazujący hasła i tryb orzekający prawa skautowego uważam za rzecz z naszego punktu widzenia nieistotną, uzależnioną od względów pedagogicznych.

Przyrzeczenie skauta.

Na mój honor przyrzekam, że uczynię wszystko, co jest w mojej mocy, aby spełnić swój obowiązek wobec Boga i Króla; aby zawsze pomagać bliźnim; aby być posłusznym Prawu Skautowemu. (Sc. 8).

Hasło skautów. 

Bądź gotów (Be prepared), co znaczy, że macie być zawsze w gotowości duchowej i cielesnej do spełnienia swego obowiązku.

Bądź gotów duchem, wyrobiwszy w sobie umiejętność poddania się każdemu rozkazowi, a także obmyślając naprzód przypadek czy sytuację, która może się nadarzyć, tak, że znasz właściwy sposób postąpienia w właściwym momencie i chcesz go zastosować.

Bądź gotów ciałem, wyrabiając się na silnego i czynnego człowieka, zdolnego do wykonania właściwego czynu w właściwym momencie — i wykonującego go. (Sc. 56).

Seria wydawnicza "Przywrócić pamięć" zawiera tytuły zakazane przez władze PRL i mające nakreślić współczesnemu społeczeństwu idee tradycyjnego harcerstwa polskiego w jego przedwojennej formie. Wśród nich znajdziemy pracę Podstawy etyczne skautingu baden-powellowskiego autorstwa Stanisława Sedlaczka, harcmistrza i teoretyka ruchu skautowego.

Z założenia autora praca miała być wstępem do rozważań nad kształtem ideologicznym polskiego harcerstwa, jednak z perspektywy człowieka współczesnego, a także byłego harcerza, jestem w stanie odczytać ją w głębszy sposób. Książka przytacza filary etyczne skautingu według gen. Roberta Baden-Powella, jednak te wartości, wśród których znajdują się szczęście, honor i wiara, są tak bliskie rozterkom moralnym każdego młodego człowieka. Zarówno dla harcerzy jak i pasjonatów harcerstwa pozycja ta będzie interesującym i pouczającym przeglądem podstaw organizacji i skłoni do przemyśleń na temat ideałów oraz tego jak kształtowały się one na przestrzeni dekad. Praca Sedlaczka nie zawiera krytycznego komentarza teorii Baden-Powella i jest neutralna w swoim wydźwięku, dlatego może być również interesująca z historycznego punktu widzenia.

Kamil Janeda

https://ksiazka.net.pl/recenzja/podstawy-etyczne-skautingu-baden-powellowskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło