DROGOWSKAZ HARCERSKI

DROGOWSKAZ HARCERSKI

ISBN: 978-83-7850-586-0
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1936 r.: "DROGOWSKAZ HARCERSKI"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1936 r.: "DROGOWSKAZ HARCERSKI"

Nasz drogowskaz...

Książeczka jest odpowiednikiem Baden-Powellowskich „Pierwszych kroków w skautostwie“, na których wzorował się także Małkowski, wydając pod tym właśnie tytułem mały podręcznik dla początkujących skautów polskich w Ameryce. Materjały czerpaliśmy nieraz z różnych źródeł, jednakże ujęcie całości jest oryginalne, w szczególności oryginalne jest położenie nacisku na stronę ideową i związane z tem stosunkowo obszerne potraktowanie dziejów i organizacji harcerstwa. Chcieliśmy przez takie ujęcie podkreślić, że technika skautowa, która najbardziej pociąga młodych do harcerstwa, sama jednak harcerstwa nie stanowi, przeciwnie, harcerz ćwiczy się „technicznie“, aby móc jaknajlepiej dążyć ku celom ideowym.

„Drogowskazem“ nazwaliśmy książeczkę, bo chce ona wskazać harcerzowi i harcerce owe „pierwsze kroki“ na harcerskiej drodze. Jak drogowskaz, prosty słup z strzałą, skromna — wskazuje jeno zasadniczy kierunek: w górę.

St. S.

W tem II wydaniu dokonaliśmy szeregu uzupełnień i zmian, niektórych na życzenie Harcerskiego Biura Wydawniczego. Skorowidz treści znajduje się na końcu książki.

ZASADY HARCERSKIE.

Zasady harcerskie wskazują jak żyje, do czego dąży i jak postępuje prawdziwy harcerz i prawdziwa harcerka. Nie ten przecież jest harcerzem, kto włoży na siebie mundur harcerski i ozdobi go harcerskiemi oznakami, kto „harcuje“ na wycieczkach i ćwiczeniach, obozuje, tropi, podchodzi, sygnalizuje, żegluje, zdobywa odznaki sportowe i strzeleckie. To wszystko można robić, nie będąc harcerzem. Harcerzem staje się dopiero ten, kto postanawia sobie żyć według zasad harcerskich i kto pracuje nad sobą, aby Prawo Harcerskie stosować w całem swojem życiu. Prawo i zawołanie nasze „Czuwaj“ mówią nam, czego trzeba chcieć i co trzeba robić, aby stać się harcerzem; przyrzeczenie stwierdza, że przyjmujemy zasady harcerskie za swoje i wzmacnia nas w naszem postanowieniu harcerskiego życia.

196 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Sedlaczek Stanisław

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1936 rok

Autor

Sedlaczek Stanisław

ISBN druk

978-83-7850-586-0

ISBN e-book

Objętość

244 stron

Wydanie

I, 2014

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Skorowidz.

(Przeglądaj skorowidz od czasu do czasu, z pewnością cię coś zainteresuje, zajrzyj wtedy do Drogowskazu! A może zauważysz, że czegoś brak w książeczce, napisz wtedy do autora pod adresem C. K. D. H. Warszawa, Traugutta 2).

Apteczka podręczna 

Barwy polskie

Bezpieczeństwo ogniska

Bieg 

Błądzenie

Bniński R. o harc.

Boże coś Polskę

Cel Z. H. P. 

Chorągiew Harc.

Chorągiewki sygn. 

Czas i odległość

Czołganie się

Czuwaj!

Czwórki

Ćwik

Dmuchanie 

Do modlitwy!

Dół na śmieci

Drabinka harcerska 

Drużyna

Drużyny polskie zagranicą

Duszpasterstwo 

Dzienniczek harc.

Estetyka w obozie

Gaszenie ogniska

Gdy raz harcerzem

Głębokość rzeki 

Główne Kwatery

Godło Polski 

Grażyński M.

Grodyński J. 

Gromada starszoharc.

Gromada zuchów 

Harcerz Orli 

Harcerz Rzeczypospolitej 

Harcerz w przyrodzie

Harcerz w polu 

Higjena marszu

Higjena obozowa 

Historja skautingu i harcerstwa

Hlond A. ks. Prymas o harc.

Honorów oddawanie

Hufiec

Hymn Państwowy

Idzie noc

Jerzy św.

Jeszcze Polska

Kiedy ranne

Kierownicy harcerstwa

Klękanie

Komenda

Kompas 

Krzyż harcerski

Kucharstwo 

Kuchnie obozowe 

Latryna 

Liczbowy rozwój Z. H. P.

Lutosławski K. ks.

Łóżko polowe 

Małkowski A.

Mapa 

Marsze

Marsz na przełaj 

Miary

Miejsce na obóz

Mierzenie krokiem 

Mierzenie szerok., wysok.

Młodzik

Modlitwy

Morse‘a alfabet

Mundur

Musztra

Musztra laską

Musztra skautowa 

Naczelna Rada Harc. 

Naczelnictwo

Naczelnik

Naczelniczka

Nasza oznaka

Nasza organizacja 

Namioty 

Noclegi 

Obietnica zuchowa

Obozownictwo 

Obserw. przyrody

Obuwie 

Obwód

Ocenianie odległości 

Oddaw. honorów

Oddech sztuczny

Okręg Z. H. P. 

Okopanie namiotu 

Ognisko 

Organizacja Z. H. P.

Organiz. skaut. (liczby) 

Orjentacja w terenie

Orjentowanie mapy

Ostrzenie siekiery

Oznaczanie północy

Oznacz. stanow. na mapie

Oznaki harcerskie

Oznaki zuchowe

Padanie

Pakowanie plecaka

Pakowanie namiotu

Pasowanie na harc. 

Pawlikowski J. G. o przyrodzie 

Patrolowy szyk

Piasecki E. 

Piłsudski J. P. Marszałek Polski

Piłsudski J. — odezwa do harcerzy 

Plecak

Początki harcerstwa 

Początki skautingu 

Pomoc doraźna

Postawy

Prawo harcerskie (tekst) dla harcerzy

Prawo harcerskie (tekst) dla harcerek

Prawo harcerskie (objaśn.) 

Prawo zuchowe

Prezydent R. P. I. Mościcki

Programy prób 

Protektorowie Z. H. P.

Przewodniczący Z. H. P. 

Przyrzeczenie

Raport drużyny 

Ratownictwo

Rój (sł. polowa) 

Rota (musztra)

Rota Konopnickiej

Rota Harcerska

Rozkaz

Rozpalanie ogniska

Rozwój Z. H. P. w liczbach

Rząd (musztra)

Salutowanie

Semafory

Siekiera 

Skautowe organizacje

Służba starszoharcerska 

Sprawności

Starsze harcerstwo

Statystyka 

Strumiłło T. 

Suszenie ubrania 

Sygnalizacja

Szałas

Szereg

Szerokość rzeki

Sztuczny oddech 

Szybkość prądu

Szyki luźne

Śpiżarnia

Święty Jerzy 

Tempo marszu

Tusz obozowy

Tyraljera

Układanie się do snu

Utonięcie

Użycie siekiery

Warstwice

Wasilewski Z.

Wcinanie

Węzły

Wiadomości o mapie 

Wieszaki 

Wojciechowski St.

Woreczki

Wszystkie nasze

Wszystko, co nasze

Wycieczki

Wyrzykowski K. 

Wywiadowca

Wywołanie z szeregu

Zacieranie śladów

Zamknięcie

Zapowiedź (musztra)

Zasady harcerskie

Zastęp i zastępowy

Zbiórka drużyny

Zbiórka zastępu 

Z. H. P. — organizacja

Zjazd Walny

Znaki gwizdkiem

Znaki harcerskie

Znaki Morse‘a

Znaki ręką

Znaki semaforyczne

Zuchy 

Zwroty

Zwroty głowy

Źródła w poszczególnych rozdziałach, ponadto korzystano z następujących książek: Kalendarzyk „Iskier“ (Życiorys Marszałka Piłsudskiego), Boy Scouts of America. Handbook for scoutmasters Handbook for patrol leaders; Ph. Carrington, Camp Book; The Boy Scout Diary for 1928; Z. Wyrobek, Vademecum harcerza; St. Gibess, Obozownictwo. Okładka i większość rysunków Wł. Czarneckiego.

Pamięć jako zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń oraz informacji, może – niestety – ulegać niechcianym ograniczeniom. By zachować i utrwalić to, czego nie wolno sprzeniewierzyć, czasami konieczna jest interwencja z zewnątrz. Stosując się do powyższej reguły, Oficyna Wydawnicza Impuls oddała do rąk czytelnika kolejną pozycję należącą do serii Przywrócić pamięć. W tym miejscu warto powtórzyć słowa właściciela Impulsu, dyrektora i harcmistrza Wojciecha Śliwerskiego, który widzi w nowej serii powrót do materiałów źródłowych, do publikacji tych instruktorów, którzy wpłynęli na zainicjowanie i rozwój skautingu na ziemiach polskich, będąc pod zaborami a następnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tworzyli kształt organizacyjny i programowy ruchu harcerskiego. Oddana do rąk czytelnika publikacja jest reprintem wydania z 1936 roku.

Twórczość i postawa Stanisława Sedlaczka, autora Drogowskazu harcerskiego, miała ogromny wpływ na kształt organizacyjny oraz rozwój polskiego harcerstwa. A ponieważ można go uważać za mistrza w swojej dziedzinie, publikacja Impulsu stanowi istne kompendium wiedzy, które harcerzom z początków XX wieku pomagało stawiać pierwsze kroki na trudnej i odpowiedzialnej drodze służby, natomiast współczesnego czytelnika kieruje w stronę źródeł, stanowiąc zarazem wzór wytrwałości w pokonywania trudów codziennego życia.

Początek publikacji zajmują treści koncentrujące się wokół wszystkiego, co dla harcerza miało (i nadal powinno mieć) zasadnicze znaczenie: modlitwy, pieśni (religijne oraz hymn państwowy), informacje o świętym Jerzym -patronie harcerzy i skautów, a także notki biograficzne o ludziach mających bezpośredni związek z harcerstwem: Protektorze ZHP Ignacym Mościckim, Pierwszym Protektorze i Patronie ZHP Józefie Piłsudskim oraz Protektorze ZHP Stanisławie Wojciechowskim. Przytoczono również przemówienie Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego, który dziękuje ówczesnym harcerzom za dojrzałość obywatelską, gotowość do ofiar oraz wzór doskonale pełnionych obowiązków. Odpowiedzią na przytoczone treści ogólne jest dokładnie rozpisany (punkt po punkcie, z podziałem na harcerzy i harcerki) tekst prawa i przyrzeczenia harcerskiego.

W dalszej części Drogowskazu... znalazły się informacje dotyczące dziejów harcerstwa i skautingu, sprawy organizacyjne generalne (statuty, wydziały, naczelnicy, zebrania, duszpasterstwo) oraz szczegółowe (zastępy, oznaki, sprawności, mundury). Nie brakuje wiadomości na temat orientowania się w terenie, przepisów marszowych, obozownictwa, sygnalizacji, musztry, a także programów prób harcerskich, zachowania w konkretnych sytuacjach i pomocy doraźnej w nagłych wypadkach. Tekst został wzbogacony licznymi rysunkami i tabelkami, a użyte w nim słownictwo, typowe dla początków ubiegłego stulecia, absolutnie nie przeszkadza w odbiorze. Poszczególne rozdziały zakończono wypowiedziami ważnych osobistości związanych ze skautingiem oraz fragmentami prawa harcerskiego. Nie brakuje również odnośników źródłowych. Twarda okładka i niewielki format ułatwiają korzystanie z lektury. Z radością sięgną po tę publikację współczesne kadry harcerskie oraz pasjonaci tego zagadnienia, dla których wartość harcerskiej służby oraz niezłomnej postawy instruktorskiej jest wzorem do naśladowania.

źródłó: Danuta Szalejewska

http://www.granice.pl/recenzja,drogowskaz-harcerski,11165

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło